Рішення
від 25.02.2020 по справі 904/5710/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020м. ДніпроСправа № 904/5710/19

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. за участю секретаря судового засідання Барабанова Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрохімпром" Петриківський район, с. Куліші Петриківського району Дніпропетровської області

до Приватного підприємства "Агропром-Бізнес", м. Дніпро

про стягнення заборгованості в розмірі 2498060грн.

Представники:

позивач: Сологуб Д.О., ордер серія АЕ №1013307 від 09.01.2020, адвокат;

відповідач: не з`явився.

ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрохімпром" звернулось до Приватного підприємства "Агропром-Бізнес" з позовом про стягнення заборгованості в розмірі 2498060грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань за договором купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019 щодо оплати поставленого товару та на підтвердження викладених в позові обставин позивач долучив копії договору купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019 разом з додатком №1 до договору (специфікація №1 від 15.11.2019), видаткової накладної №293 від 15.11.2019, рахунку на оплату №01 від 15.11.2019, акту звірки, претензії від 21.11.2019 разом з описом внутрішнього вмісту відправлення №1561335 та кур`єрською накладною №1561335.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 09.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2020 підготовче судове засідання було відкладено на 21.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2020 було продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, а підготовче засідання відкладено на 04.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2020 закрите підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 26.02.2020.

В судове засідання від 26.02.2020 представник відповідача не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив.

Положеннями частини 4 статті 120 Господарського процесуального кодексу України визначено, що ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії.

Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2019, від 09.01.2020, від 21.01.2020, від 04.02.2020 направлені відповідачу у справі в установленому порядку на адресу, вказану у спеціальному витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, який наявний в матеріалах справи.

Поштова кореспонденція з ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2019 повернулась до суду з відміткою підприємства зв`язку "за закінченням встановленого строку зберігання".

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №4930010731714 ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2020 отримана відповідачем 23.01.2020, про що свідчить підпис представника відповідача на зазначеному повідомленні.

До повноважень господарських судів не віднесено встановлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Згідно із частиною 4 статті 89 Цивільного кодексу України до Єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом..

Частиною 1 статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

За змістом наявного у матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням відповідача є: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 2/4, кімн. 112.

Положеннями частини 7 статті 120 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже, відповідача відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи.

На день розгляду справи у судовому засіданні 26.02.2020 будь-яких письмових заяв та клопотань від відповідача щодо відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд, встановив.

Перелік обставин, які є предметом доказування у справі:

- укладення між сторонами договору купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019;

- укладення між сторонами специфікації №1 від 15.11.2019 до договору купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019;

- поставка позивачем товару на суму 2498060грн.40коп., згідно видаткової накладної №293 від 15.11.2019;

- строк оплати товару, поставленого згідно видаткової накладної №293 від 15.11.2019;

- розмір заборгованості за товар, поставлений згідно видаткової накладної №293 від 15.11.2019, що залишилась несплаченою.

15.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпрохімпром" (далі - постачальник) та Приватним підприємством "Агропром-Бізнес" (далі - покупець) підписаний договір купівлі - продажу №01/2019 (далі - договір).

На умовах, що наведені в даному договорі, постачальник зобов`язується у встановлений строк поставити (передати у власність) покупцю мінеральні добрива, що в подальшому іменуються "товар" в кількості, та якості відповідно до специфікацій, які складають невід`ємну частину даного договору. А покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей товар (пункт 1.1 договору).

Відповідно до пункту 1.2 договору товар поставляється партіями. На кожну партію товару сторони погоджують та підписують специфікацію.

Згідно пункту 2.1 договору ціна і об`єм кожної партії товару, який буде поставлятись в рахунок виконання даного договору вказується у специфікаціях до даного договору, які є невід`ємною його частиною.

Пунктом 3.1 договору визначено, що поставка товару здійснюється окремими партіями на умовах, вказаних у специфікаціях на кожну окрему партію товару.

За умовами пункту 3.2 договору строки поставки і об`єми кожної партії товару погоджуються сторонами окремо і зазначаються в специфікаціях до даного договору.

Пунктом 4.3 договору передбачено, що датою фактичної поставки товару вважається дата вказана у залізничній накладній або у видатковій накладній (якщо залізнична накладна відсутня). Дата поставки є моментом переходу права власності на товар до покупця.

Відповідно до пункту 5.1 договору оплата за товар, який буде поставлятись по даному договору, проводиться покупцем в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника протягом 3 банківських днів з моменту передачі товару і підписання сторонами видаткових документів.

Згідно пункту 11.1 договору, він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін.

Пунктом 11.2 договору передбачено, що строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у пункті 11.1 цього договору та закінчується 31.12.2019.

Договір купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019 підписаний та скріплений печатками сторін без зауважень та заперечень.

Згідно статті 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Наведене свідчить про укладення між сторонами договору купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019.

15.11.2019 між сторонами підписана специфікація №1 до договору купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019, якою сторони узгодили поставку товару на суму 2498060грн.40коп.

Пунктом 3.1 специфікації №1 визначено, що товар повинен бути оплачений покупцем протягом 3 банківських днів з момент передачі товару і підписання сторонами видаткових документів.

Специфікація №1 до договору купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019 підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень.

На виконання умов договору та специфікації №1 позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 2498060грн.40коп., що підтверджується видатковою накладною №293 від 15.11.2019. Вказана накладна підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

З огляду на положення договору та пункту 3.1 специфікації №1 до договору купівлі-продажу №01/2019 від 15.11.2019, відповідач був зобов`язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі видаткової накладної №293 від 15.11.2019, в строк до 20.11.2019 (включно).

Докази оплати Приватним підприємством "Агропром-Бізнес" товару, поставленого згідно видаткової накладної №293 від 15.11.2019, в матеріалах справи відсутні.

Внаслідок невиконання відповідачем грошових зобов`язань з оплати товару, поставленого згідно видаткової накладної №293 від 15.11.2019, у нього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 2498060грн.40коп. Строк оплати вказаної заборгованості є таким, що настав.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Положеннями статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Обставини, на які посилається позивач в обґрунтування заявлених вимог про стягнення з відповідача суми боргу у розмірі 2498060грн.40коп., підтверджені матеріалами справи та не спростовані відповідачем. Тому суд дійшов висновку про правомірність вимог позивача в цій частині.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 37470грн.91коп. покладаються на відповідача.

Керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статтями 2, 46, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 118, 119, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Задовольнити позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрохімпром" до Приватного підприємства "Агропром-Бізнес" про стягнення заборгованості в розмірі 2498060грн.

Стягнути з Приватного підприємства "Агропром-Бізнес" (ідентифікаційний код: 42840438; місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Центральна, буд. 2/4, кімн. 112) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрохімпром" (ідентифікаційний код: 40493627; місцезнаходження: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербаковського, буд. 53) заборгованість в розмірі 2498060грн. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 37470грн.91коп.

Видати наказ після набрання чинності рішенням.

В судовому засіданні 26.02.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складений 10.03.2020.

Суддя Р.Г. Новікова

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено11.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/5710/19

Судовий наказ від 26.08.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 11.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 08.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні