Рішення
від 26.02.2020 по справі 905/2223/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, НОМЕР_1


Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

27.02.2020 Справа № 905/2223/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Величко Н.В.,

при секретарі судового засідання Пузіковій Ю.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом: Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ код 33852448, адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 70),

до відповідача : Фізичної особи-підприємця Прилипка Германа Вікторовича (Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

про : повернення земельної ділянки, -

за участю представників сторін:

від позивача: Зінов`єв І.Г. - за розпорядженням №644ос від 06.11.2018 та рішенням №7/48-4782 від 24.12.2019;

від відповідача: не з`явився, -

СУТЬ СПОРУ:

Маріупольська міська рада звернулася до Господарського суду Донецької області з позовною заявою №8535/2019 від 20.11.2019 до Фізичної особи-підприємця Прилипка Германа Вікторовича про повернення земельної ділянки.

В обґрунтування позовних вимог Маріупольська міська рада посилається на закінчення 29.03.2016 строку дії договору оренди земельної ділянки від 21.11.2011 № 4852, у зв`язку з чим земельна ділянка загальною площею 0,0016 га (кадастровий номер 1412336300:01:002:0236), яка розташована за адресою: по пр. Миру, 127, в Центральному районі міста, підлягає поверненню Маріупольській міській раді за актом приймання - передачі. Отриманий лист з повідомленням про необхідність звільнення цієї земельної ділянки та приведення її у придатний до використання стан відповідачем залишено без відповіді та задоволення, що зумовило звернення до суду з цим позовом.

Нормативно вимоги обґрунтовано положеннями ст.ст. 386, 526, 629 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 12, 152, 211 Земельного кодексу України, ст.ст. 1, 13, 31, 34 Закону України "Про оренду землі".

На підтвердження позовних вимог надано суду: договір оренди земельної ділянки від 21.11.2011 №4852; рішення Маріупольської міської ради від 25.04.2018 №7/30-2737; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №189507941 від 20.11.2019; лист №26.3-41665-09 від 19.07.2019 з доказами відправлення відповідачу; акт виїзного обстеження від 28.08.2019, копії яких долучено до матеріалів справи.

Матеріалам присвоєно єдиний унікальний номер справи № 905/2223/19.

За наслідками автоматизованого розподілу справ між суддями, для розгляду справи визначено суддю Величко Н.В. (витяг з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.12.2019)

Ухвалою від 23.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі 905/2223/19; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; судове засідання (підготовче) призначено на 16.01.2020; встановлено сторонам строк для вчинення дій процесуального характеру (подання відзиву на позовну заяву відповідачем, відповіді на відзив - позивачем, тощо).

Дана ухвала суду отримана позивачем 27.12.2019, відповідачем - 27.12.2019, про що свідчать наявні в матеріалах справи рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення.

27.12.2019 від позивача до канцелярії суду надійшла заява від 24.12.2019 б/н (вх.№26669/19) про зміну (уточнення) предмета позову.

Ухвалою від 16.01.2020 відмовлено у прийнятті до розгляду заяви Маріупольської міської ради від 24.12.2019 б/н (вх.№ 26669/19 від 27.12.2019) та повернуто її заявнику; відкладено підготовче засідання на 04.02.2020; визнано явку уповноважених представників сторін не обов`язковою.

Така ухвала суду отримана позивачем 25.01.2020, відповідачем - не отримана, про що свідчать відомості відстеження поштового відправлення за штрихкодовим ідентифікатором 6102230794838 та 6102230794846 відповідно на офіційному веб-сайті АТ "Укрпошта" в мережі Інтернет.

В судове засідання 04.02.2020 позивач та відповідач своїх представників не направили, про причини суд не повідомили. Відзив на позовну заяву Фізичною особою-підприємцем Прилипком Германом Вікторовичем не подано.

Ухвалою суду від 04.02.2020 закрито підготовче провадження у справі №905/2223/19; призначено розгляд справи по суті на 27.02.2020; визнано явку уповноважених представників сторін в судове засідання не обов`язковою.

Така ухвала отримана позивачем 11.02.2020, відповідачем - 12.02.2020 (відповідні рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення містяться в матеріалах справи).

В судовому засіданні, що відбулось 27.02.2020, представник позивача надав пояснення по суті спору, підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про причини не повідомив, відзиву на позовну заяву не подав, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Враховуючи, що явка представників сторін обов`язковою не визнавалась, сторони були повідомлені про дату, час та місце судового засідання у встановленому порядку, тому справа розглядається без присутності відповідача.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2011 між Маріупольською міською радою (далі - позивач, орендодавець) та Приватним підприємцем Прилипком Германом Вікторовичем (далі - відповідач, орендар) укладено договір оренди земельної ділянки (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1. цього Договору орендодавець, згідно до рішення Маріупольської міської ради від 29.03.2011 №6/6-486 надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, кадастровий номер:1412336300:01:002:0236, яка знаходиться: пр-т Леніна, 127 в Жовтневому районі міста Маріуполь.

В оренду передається земельна ділянка площею: 0,0016 га. На земельній ділянці знаходиться об`єкт нерухомого майна: (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об`єктів), а також інші об`єкти інфраструктури - згідно технічної документації із землеустрою. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню. (п.п. 2.1., 2.2., 2.3. Договору).

Договір укладено терміном на 5 (п`ять) років до 29.03.2016 (до двадцять дев`ятого березня дві тисячі шістнадцятого року). Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж на 2 (два) місяця до закінчення строку дії договору оренди повідомити письмово Орендодавця про намір поновлення терміну дії договору. В іншому випадку договір поновленню не підлягає. (п.п. 3.1., 3.2. Договору).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на 2011 рік (з урахуванням коефіцієнту індексації на 2011 рік) становить 1135,20 грн. за кв.м. Орендна плата за землю (платіж), згідно вищезазначеного рішення, сплачується Орендарем у грошовій формі у розмірі 5% від грошової оцінки земельної ділянки (за рік) на рахунок №332138157000052 код 13050500, отримувач - місцевий бюджет Жовтневого району м. Маріуполь, ГУДКУ у Донецькій області, МФО 834016 код ЄДРПОУ 34686694. (п.4.1., 4.3. Договору).

Згідно з п. 5.1. Договору земельна ділянка передається в оренду з метою та за цільовим призначенням для роздрібної торгівлі неспеціалізованих магазинах (експлуатація та обслуговування торгового кіоску без права будівництва капітальних споруд).

Відповідно до п. 7.1. Договору, після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін (п.11.1 договору)

Пунктом 11.3.1. Договору передбачено, що дія договору припиняється у разі закінчення строку на який його було укладено.

Цей договір посвідчено приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Кудлаєвим О.О. 21.11.2011 та зареєстровано в реєстрі за № 4852. Договір зареєстрований в управлінні Держкомзему у м.Маріуполі Донецької області, про що у книзі записів про державну реєстрацію вчинено запис 02.12.2011 № 141230004000534.

В матеріалах справи відсутні і сторонами не подавалось документального підтвердження внесення змін до цього договору, як не подавалось і доказів реалізації відповідачем свого права, передбаченого п.3.2 договору (орендар повинен не пізніше ніж на 2 (два) місяця до закінчення строку дії договору оренди повідомити письмово Орендодавця про намір поновлення терміну дії договору).

Рішенням Маріупольської міської ради від 25.04.2018 №7/30-2737 "Про подовження строку оренди земельної ділянки по просп. Миру, 127 в Центральному районі міста фізичній особі - підприємцю Прилипку Г.В." вирішено відмовити у продовженні строку оренди земельної ділянки (землі житлової та громадської забудови) (кадастровий номер 1412336300:01:0020236) площею 0,0016 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (експлуатація та обслуговування торгівельного кіоску без права будівництва капітальних споруд) по просп . Миру, 127 в Центральному районі міста фізичній особі - підприємцю Прилипку Герману Вікторовичу.

Вказане рішення міської ради є чинним, у встановленому законом порядку не оскаржувалось та не було скасовано. Протилежного сторонами не доведено, судом не встановлено.

Згідно відомостей Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 189507941 від 20.11.2019) орендар Прилипко Герман Вікторович має право оренди земельної ділянки площею 0,0016 га за договором оренди земельної ділянки №4852 від 21.11.2011 строком до 29.06.2016, з правом пролонгації (деталізована інформація про інше речове право, номер запису про інше речове право - 12974447). Інше речове право №12974447 припинено 04.07.2019 на підставі ст. 31 Закону України "Про оренду землі".

З матеріалів справи вбачається, що 19.07.2019 на адресу ФОП Прилипка Г.В. позивачем було відправлено лист від 19.07.2019 №26.3-41665-09 із повідомленням про необхідність звільнення земельної ділянки та приведення її у придатний до використання стан у місячний строк з моменту отримання цього листа. Відповідно до даних з офіційного сайту Укрпошта за №8750502914284 відправлення вручено відповідачу 23.07.2019.

28.08.2019 спеціалістами відділу контролю за використанням активів департаменту по роботі з активами Маріупольської міської ради було проведено виїзне обстеження за адресою: м.Маріуполь, пр. Миру, 127, про що було складено акт виїзного обстеження від 28.08.2019.

Відповідно до вказаного акту встановлено, що ФОП Прилипко Г.В. використовується земельна ділянка за адресою: пр. Миру, 127 загальною площею 0,0016 га, під розміщення торгівельного кіоску на підставі договору оренди земельної ділянки від 21.11.2011 №4852 строк дії якого закінчився 29.03.2016, що є порушенням строків повернення тимчасово займаних земель та невиконанням обов`язків щодо приведення їх у стан, придатний до використання за призначенням та є порушенням ст.125, 126, 211 Земельного кодексу України.

У зв`язку з тим, що відповідачем не вчинено жодних дій, спрямованих на повернення земельної ділянки за договором, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об`єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

Частиною 2 ст. 792 Цивільного кодексу України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом, зокрема Законом України "Про оренду землі".

Згідно з ст. 1 Закону України "Про оренду землі" оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Відповідно до Закону України "Про оренду землі", об`єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про оренду землі", договір оренди земельної ділянки припиняється у разі закінчення строку на який його було укладено, що кореспондується також із п.11.3.1 Договору оренди.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про оренду землі", у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов`язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

Сторони у п. 7.1. договору оренди землі передбачили, що після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

В порушення статті 34 Закону України "Про оренду землі" та умов договору, земельну ділянку орендарем не повернуто. Доказів протилежного сторонами не надано, судом не встановлено.

Відповідно до змісту ст.129 Конституції України , ст.ст. 13 , 14 , 74 , 76-79 ГПК України , кожна сторона повинна довести належними, допустимими, достовірними доказами і достатніми доказами обставини, на які вона посилається як на підставу своїх доводів і заперечень.

Згідно зі ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Беручи до уваги наявні в матеріалах справи документи, припинення дії договору та не повернення відповідачем спірної земельної ділянки, господарський суд, оцінюючи наявні матеріали справи, дійшов висновку про підставність та обґрунтованість пред`явленого позивачем до відповідача позову, вважає за необхідне позовні вимоги задовольнити.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України , судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 7, 13, 42, 86, 129, 210, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Зобов`язати Фізичну особу-підприємця Прилипка Германа Вікторовича (Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), повернути Маріупольській міській раді (ЄДРПОУ код 33852448, адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 70) земельну ділянку загальною площею 0,0016 га (кадастровий номер 1412336300:01:002:0236), яка розташована за адресою: по просп. Миру, 127 в Центральному районі міста Маріуполь за актом приймання - передачі.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Прилипка Германа Вікторовича (Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) на користь Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ код 33852448, адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 70) судовий збір у розмірі 1921,00 грн.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили через двадцять днів з дня його підписання та може бути оскаржене в апеляційному порядку, згідно з Розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення підписано 10.03.2020.

Суддя Н.В. Величко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/2223/19

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Рішення від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 07.12.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні