ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 909/100/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05.03.2020 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Шіляк М. А., секретар судового засідання Феденько Н. М., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження справу

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС"

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО"

про стягнення заборгованості в сумі 449 889,02 грн.

За участю:

від позивача: Крючков Д. В.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Івано-Франківської області звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" про стягнення заборгованості в сумі 449 889,02 грн, а саме: 272 717,45 грн пеня за прострочення виконання грошових зобов`язань, 40 608,75 грн 3% річних за користування чужими грошовими коштами (за прострочення виконання грошових зобов`язань), 136 562,82 грн за прострочення виконання грошових зобов`язань інфляційних втрат.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 17.02.2020 суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначити на 05.03.2020.

Представники сторін через канцелярію суду подали мирову угоду та відповідну заяву про її затвердження (від 25.02.2020 вих. № 25/2020; від 03.03.2020 вх. № 3825/20), документи приєднано судом до матеріалів справи.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи, що підтверджується повідомлення про вручення поштового відправлення (від 24.02.2020 № 3249/20).

В судове засідання представник позивача з`явився, заяву про затвердження мирової угоди підтримав в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи та подану сторонами спільну заяву про затвердження мирової угоди, суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Статтею 192 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до ст. 193 Господарського процесуального кодексу України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Згідно з ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття провадження у справі.

Враховуючи зміст поданої сторонами спільної заяви про затвердження мирової угоди (від 25.02.2020 вих. № 25/2020; від 03.03.2020 вх. № 3825/20), сторонам відомі наслідки укладення мирової угоди та закриття провадження у справі. Крім того, у мировій угоді, сторони погодили, що судовий збір сплачений позивачем покладається на відповідача.

Суд, дослідивши подану спільну заяву та умови викладені в мировій угоді дійшов висновку, що вказана угода укладена та підписана уповноваженими представниками сторін: директором товариства з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" та керівником товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО", які станом на 05.03.2020 зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (№ 1006428954 та № 1006428973) та скріплена відповідними печатками товариств, умови мирової угоди стосуються лише прав та обов`язків позивача та відповідача щодо предмету спору, не суперечать законодавству, не порушують прав чи інтересів третіх осіб, а тому підлягає затвердженню господарським судом.

Відповідно до п. 7 ч. 1, ч. 3, 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Як вбачається із матеріалів справи, за подання позову ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" сплатило судовий збір у розмірі 6 748,35 грн.

Так, в п. 5 мирової угоди зазначено, що сторони домовились, що сума судового збору, сплачена товариством з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" за подачу позову до суду в розмірі 6 748,35 грн повертається товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" в повному обсязі.

Керуючись ст. 46, 130, 185, 192, 193, 231, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Мирову угоду, укладену між товариством з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" та товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" затвердити в такій редакції:

"МИРОВА УГОДА

1. Предметом цієї мирової угоди відповідно до ст. 192 ГПК України є примирення Сторін та визначення порядку погашення позовних вимог у справі № 909/100/20.

2. З урахування несвоєчасного виконання грошових зобов`язань зі сторони Відповідача, на момент відкриття провадження у справі № 909/100/20 та на момент підписання даної мирової угоди заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" перед товариством з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" по сплаті пені, 3%, інфляційних втрат складає 449 889,02 грн. (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень 02 копійки).

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" визнає, що його заборгованість по сплаті пені, 3% річних, інфляційних втрат перед товариством з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" на момент підписання даної Мирової угоди становить 449 889,02 грн. (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень 02 копійки).

4. Сторони домовились, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" зобов`язується погасити існуючу заборгованість по сплаті пені, 3% річних, інфляційних втрат перед товариством з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" у розмірі 350 000,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) у наступні строки:

- до 05 березня 2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" сплачує товариству з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" 250 000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень).

- до 10 березня 2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" сплачує товариству з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень).

5. Сторони домовились, що сума судового збору, сплачена товариством з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" за подачу позову до суду в розмірі 6 748,35 грн. (шість тисяч сімсот сорок вісім гривень 35 копійок) повертається товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" в повному обсязі.

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" зобов`язується сплатити товариству з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" суму судового збору у розмірі 6 748,35 грн. (шість тисяч сімсот сорок вісім гривень 35 копійок) у строк до 05 березня 2020 року.

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" відмовляється від частини позовних вимог щодо стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" інфляційних втрат у розмірі 99 889,02 грн (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень 02 копійки).

8. Банківські реквізити товариства з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС", на які мають бути здійснені платежі товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" відповідно до умов даної Мирової угоди:

п/р НОМЕР_1 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 38289796

Отримувач: ТОВ "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС"

9. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

10. Сторони попереджені про всі наслідки укладення даної Мирової угоди, приймають їх та погоджуються з ними в повній мірі.

11. Ця Мирова угода відповідно до законодавства України підлягає затвердженню Господарським судом Івано-Франківської області.

12. Цю Мирову угоду укладено українською мовою, в трьох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та один для Господарського суду Івано-Франківської області.

Підписи сторін:

ПОЗИВАЧ: ВІДПОВІДАЧ:

Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю

"СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" "ЄВРОПА ТРАНС АГРО"

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 38289796 Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 41101091

підпис/печатка Д. В. Крючков підпис/печатка Н. О. Вольскова "

2. Провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" до товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" про стягнення заборгованості в сумі 449 889,02 грн закрити.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Відповідно до ч. 2 ст. 193 Господарського процесуального кодексу України ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

Стягувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СД ЛОГІСТИК ПЛЮС" (вул. Герцена Олександра, буд. 1 оф. 45, м. Чернівці, Чернівецька область, 58000; ідентифікаційний код 38289796).

Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" (вул. В. Івасюка, буд. 62, м. Івано-Франківськ, 76018; ідентифікаційний код 41101091).

Строк пред`явлення ухвали до виконання з 06.03.2020 по 06.03.2023.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та у строк, визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 10.03.2020.

Суддя М. А. Шіляк

Дата ухвалення рішення 05.03.2020
Зареєстровано 11.03.2020
Оприлюднено 11.03.2020

Судовий реєстр по справі 909/100/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.03.2020 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону