Рішення
від 25.02.2020 по справі 914/2380/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020 справа № 914/2380/19

Господарський суд Львівської області в складі судді Бортник О.Ю. за участі секретаря судових засідань Толочко І.І. розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Новеліс» , м. Дрогобич

до відповідача : Товариства з обмеженою відповідальністю «Галфрут» , м. Львів

про стягнення заборгованості з орендної плати в сумі 18705,42 євро, що в гривневому еквіваленті станом на 14.11.2019 р. становить 500557,04 грн. та 176 837,95грн. заборгованості за спожиті комунальні послуги

Представники сторін:

від позивача: не з`явився,

від відповідача: не з`явився.

Встановив: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новеліс» , м. Дрогобич, звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Галфрут» , м. Львів, заборгованості з орендної плати у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день платежу, виходячи із суми заборгованості 18815,07 Євро, що станом на 14.11.2019р. за офіційним курсом НБУ (26,76 грн./євро) становило 503491,27грн., та 176837,95грн. заборгованості за спожиті комунальні послуги.

24.01.2020р. представником позивача подано суду заяву про зменшення позовних вимог. В прохальній частині цієї заяви позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь заборгованість з орендної плати у гривневому еквіваленті суми 18705,42 євро за офіційним курсом Національного банку України на день платежу, що станом на 14.11.2019 р. за офіційним курсом НБУ(26,76 грн./євро) становило 500557,04 грн. Крім цього, позивач просить стягнути з відповідача на свою користь 176837,95грн. заборгованості за спожиті комунальні послуги.

Стислий виклад позиції позивача.

Позивач посилається на те, що відповідач порушив умови Договору найму (оренди) від 01.08.2018р., внаслідок чого у нього утворилась заборгованість з орендної плати за період з жовтня 2018р. по грудень 2018р. на суму 18705,42 євро. За офіційним курсом Національного банку України 26,76 грн. за євро станом на 14.11.2019р. вказана заборгованість становить 500557,04 грн. Відповідач також заборгував позивачу відшкодування за спожиті комунальні послуги в сумі 176 837,95 грн., відповідно до виставлених рахунків на оплату № 12/КВ від 30.11.2018 р., № 12/К від 30.11.2018 р. та № 12/КВ-2 від 04.01.2019 р.

Відповідач у строк, встановлений судом, витребуваного ухвалою суду від 25.11.2019 р. відзиву на позовну заяву та доказів його надіслання з додатками позивачу не подав. Ухвала Господарського суду Львівської області від 25.11.2019 р. скеровувалась відповідачу 27.11.2019 р. за його юридичною адресою. Ця ухвала отримана відповідачем 28.11.2019 р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення суду за штрихкодовим ідентифікатором 7901412864045.

21.02.2020р. представником позивача подано суду додаткові пояснення щодо розрахунку позовних вимог від 20.02.2020р.

Процесуальні дії у справі.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 25.11.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 23.12.2019р.

Ухвалою суду від 23.12.2019 р. відкладено підготовче засідання у справі на 27.01.2020 р.

Ухвалою суду від 27.01.2020 р. прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Новеліс про зменшення позовних вимог до розгляду, закрито підготовче провадження та призначено справу № 914/2380/19 до судового розгляду по суті на 17.02.2020 р.

Ухвалою суду від 17.02.2020р. відкладено судове засідання у справі на 26.02.2020 р.

Ухвали суду скеровувались відповідачу за його юридичною адресою, що підтверджується наявними у матеріалах справи повідомленнями про вручення поштових відправлень суду з штрихкодовими ідентифікаторами 7901412864045, 7901412935112, 7901413003221, 7901413039595. Ці ухвали отримано відповідачем 28.11.2019р., 27.12.2019р., 31.01.2020 р. та 21.02.20 р. відповідно.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні у справі докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги, з урахуванням заяви позивача про зменшення позовних вимог, підлягають задоволенню частково, з огляду на наступне.

Згідно із статтею 526, ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов`язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За змістом положень статей 626, 627, 628 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти) визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 759 та ч. 1 ст. 762 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до ст. 764 ЦК України, якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Частинами 1-2 ст. 283 ГК України передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або єдиний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

Відповідно до ч. 1 ст. 286 ГК України, орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Частиною 6 статті 283 ГК України передбачено, що до відносин оренди застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно із статтею 524 ЦК України, зобов`язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов`язання в іноземній валюті.

Відповідно до частини першої статті 533 ЦК України, грошове зобов`язання має бути виконане у гривнях.

Разом з тим, частиною 2 ст. 533 ЦК України передбачено, якщо у зобов`язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Суд встановив, що 01.08.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новеліс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Галфрут» укладено Договір найму (оренди) з Додатком № 1 до цього Договору.

Згідно з п.п. 1.1, 2.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 6.2.6., 9.1. Договору, позивач передає відповідачу у користування за плату на певний строк, а відповідач приймає у строкове платне володіння і користування (оренду) майно: - нерухоме майно, що належить позивачу на праві власності та є частиною цілісного майнового комплексу за адресою: місто Дрогобич, вул. Гайдамацька, 1, а саме: Будівля складу Модуль-Кляйн (Д-1), загальною площею 997,6 кв. м та частину Будівлі сокового цеху (Щ-1) - приміщення, позначені на техпаспорті номерами 9, 10 та частина приміщення 8, загальною площею 174,5 кв. м, надалі - Приміщення , та

- рухоме майно, що знаходиться в Приміщеннях: обладнання для виробництва яблучного концентрату, перелік якого наведений в Додатку 1 до даного Договору, що є невід`ємною частиною Договору, надалі - Обладнання (надалі Приміщення та Обладнання разом іменуються - Майно ).

Термін найму (оренди) за договором найму (оренди) починається з дати підписання Сторонами акту приймання-передачі Приміщення (надалі - „Дата початку» ) та закінчується через чотири місяці з Дати початку (надалі - ,,Термін найму (оренди) » ).

Щомісячна орендна плата за користування майном встановлюється у сумі і гривнях, що еквівалентна 10000,00 євро (десять тисяч євро) за офіційним обмінним курсом НБУ на дату оплати, в т.ч. ПДВ (станом на дату укладення цього Договору, офіційний обмінний курс НБУ становить 3153,0779 гривень за 100 євро). У випадку користування майном неповний місяць, орендна плата розраховується пропорційно до кількості календарних днів у місяці.

Всі суми, що слід сплачувати відповідачем позивачу за цим Договором, сплачуються в безготівковій формі в національній валюті України.

Орендна плата сплачується авансом згідно наступного графіку:

-не пізніше 10 серпня 2018 року - в сумі у гривнях, еквівалентній 10000 євро, в т.ч. ПДВ,

-не пізніше 10 вересня 2018 року - в сумі у гривнях, еквівалентній 10000 євро, в т.ч. ПДВ,

-не пізніше 10 жовтня 2018 року - в сумі у гривнях, еквівалентній 10000 євро, в т.ч. ПДВ,

-не пізніше 10 листопада 2018 року - в сумі у гривнях, еквівалентній 10000 євро, в т.ч. ПДВ.

Сплата орендної плати здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позивача. Відсутність рахунку на оплату не звільняє відповідача від обов`язку сплати орендної плати у строк, встановлений Договором.

До складу орендної плати за даним Договором не входить плата за комунальні послуги: послуги з надання електроенергії, газопостачання, водопостачання, водовідведення, каналізації, вивозу побутових відходів та обслуговування прибудинкової території.

На строк оренди відповідач може укладати договори з відповідними підприємствами, які надають комунальні послуги, про надання цих послуг та оплачувати вартість послуг таким підприємствам. До моменту укладення відповідачем договорів про надання комунальних послуг, відповідач відшкодовує позивачу витрати по сплаті комунальних послуг на підставі рахунків позивача протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту одержання зазначених рахунків.

З метою прискорення документообігу, Сторони домовились вважати офіційно отриманими рахунки та Акти наданих послуг у випадку їх надходження на електронну адресу відповідача, вказану в п. 12 Договору.

Орендні платежі та витрати на комунальні послуги сплачуються відповідачем незалежно від наслідків його діяльності.

При частковій оплаті орендних платежів в першу чергу зараховується витрати на комунальні послуги, пеня, потім орендна плата.

Позивач зобов`язаний письмово повідомляти відповідача про зміну юридичної адреси та/або платіжних реквізитів протягом 7 днів з моменту настання зазначених обставин.

Договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до моменту повернення Майна позивачу та виконання Сторонами інших обов`язків за цим Договором. Повернення Майна відбувається у порядку, встановленому для його передачі, шляхом підписання Акту приймання-передачі.

Термін найму (оренди) Майна починається з дати підписання Сторонами акту приймання - передачі майна та триває до закінчення терміну, вказаного в п. 2.1 Договору. Термін найму (оренди) також є припиненим у дату дострокового розірвання (припинення дії) цього Договору або у випадках передбачених ст. 781 Цивільного кодексу України.

Окрім випадків, встановлених вище, Термін найму (оренди) припиняється на шостий день після спливу строку сплати чергового авансового платежу, вказаного в п. 3.5 Договору, у випадку його несплати відповідачем.

20.08.2018 р. між позивачем та відповідачем підписано Акт прийому-передачі майна до Договору найму (оренди) від 01.08.2018р.

Початковий показник приладу обліку води зафіксовано КП Дрогобичводоканал в Акті прийняття в експлуатацію водомірного вузла від 17.08.2018 р., кінцевий показник приладу обліку води зафіксовано КП Дрогобичводоканал в Акті обстеження водопровідної та каналізаційної мережі від 28.12.2018 р. Початкові показники приладів обліку електричної енергії, через які відбувалось живлення орендованого обладнання, насосної станції та котельні зафіксовано сторонами в Акті надання послуг № 6 від 31.08.2018 р. Кінцеві показники приладів обліку електричної енергії зафіксовані 18.02.2019 року в Акті до Договору найму (оренди) від 01.08.2018 року, що не був підписаний Відповідачем. Цей Акт підписано представником ТОВ Новеліс - головним енергетиком товариства Болоховецьким Б. М. та директором ТОВ Дрогобицький плодоконсервний завод Гуликом Ю.М. Вказаними особами 18.02.2019 р. здійснено фотофіксацію показників лічильників.

Факт надання послуг позивачем відповідачу з оренди майна з 20.08.2018 р. до 19.09.2019 р. підтверджується Актом наданих послуг № 7 від 31 серпня 2018 р.

Відповідачем проведено оплату згідно цього Акту на загальну суму 312126 грн. Вказане підтверджується наявними у матеріалах справи платіжними дорученнями № 4 від 13.08.2018 р. на суму 200000 грн., № 6 від 14.08.2018р. на суму 100000 грн., № 7 від 15.08.2018 р. на суму 12126 грн.

Суд встановив, що офіційний курс Національного банку України євро щодо гривні станом на 13.08.2018 р. становив 31,21260500 грн. за євро, станом на 14.08.2018р. - 31,18087400 грн. за євро, станом на 15.08.2018р. - 31,31964600 грн. за євро.

Враховуючи погоджену сторонами у п. 3.2. договору ціну оренди у розмірі 10000 євро за офіційним курсом НБУ на дату оплати, в т.ч. ПДВ, відповідачем по курсу НБУ станом на дату оплати сплачено позивачу 10001,93 євро місячної орендної плати за період оренди з 20 серпня 2018 р. до 19.09.2019 р. Тоді як згідно з умовами Договору, сплаті підлягало 10000 Євро.

Факт споживання відповідачем у серпні 2018 р. комунальних послуг (компенсації вартості спожитої електроенергії, компенсації вартості спожитої реактивної енергії) підтверджується Актом надання послуг № 6 від 31.08.2018р. на суму 38723,62 грн., який підписано та скріплено печатками сторін. Відповідно до пункту 3.6. Договору ці комунальні послуги підлягали оплаті протягом 3 банківських днів з моменту одержання рахунку. Докази вручення позивачем відповідачу відповідного рахунка відсутні у матеріалах справи. Проте суд дійшов висновку, що відповідач, підписуючи 31.08.2018 р. Акт надання послуг № 6, довідався та був повідомлений про розмір плати за комунальні послуги, яку він має оплатити позивачу. Оплату по цьому Акту, згідно умов Договору, відповідач повинен був провести до 05.09.2018р., оскільки акт сторонами підписано 31.08.2018р. В рахунок оплати зазначених комунальних послуг, в силу положень п. 3.7. Договору, підлягають зарахуванню 1,93 Євро переплати відповідача за послуги оренди за серпень 2018 р. по курсу НБУ, який існував станом на день настання строку виконання зобов`язання з сплати плати за комунальні послуги. Комунальні послуги в розмірі 38723,62 грн. сплачено відповідачем повністю 11.09.2018 р.

Факт надання послуг позивачем відповідачу з оренди майна за період з 20.09.2018 р. до 19.10.2018 р. підтверджується Актом наданих послуг № 10 від 30 вересня 2018р на суму 329436 грн., який підписаний та скріплений печатками сторін.

Факт понесення позивачем за цей період оренди відповідачем майна витрат на оплату комунальних послу відповідача (компенсація вартості спожитої електроенергії, компенсація вартості спожитої реактивної енергії) підтверджується Актом № 7К від 30.09.2018 р. на суму 67941,66 грн., який підписаний та скріплений печатками сторін. Відповідач, підписуючи 30.09.2018 р. Акт надання послуг № 7К, довідався та був повідомлений про розмір плати за комунальні послуги, яку він має оплатити позивачу. Оплату по цьому Акту, згідно з умовами Договору, відповідач повинен був провести до 03.10.2018 р.

Відповідачем у вересні-жовтні 2018 р. повністю сплачено, виходячи із курсу НБУ станом на день платежу 10000 євро орендної плати та витрат позивача на оплату спожитих відповідачем комунальних послуг. Вказане підтверджується наявними у матеріалах справи платіжними дорученнями № 2 від 11.09.2018 р. на суму 20000 грн., № 3 від 17.09.2018р. на суму 100000 грн. та № 6 від 26.09.2018р. на суму 50000 грн., № 21 від 22 жовтня 2018 р.

Офіційний курс гривні по відношенню до Євро, встановлений Національним банком України, станом на 11.09.2018р. становив 32,63101600 грн. за євро, станом на 17.09.2018р. - 32,90695700 грн. за євро, станом на 26.09.2018р. - 33,04768600 грн. за євро, станом на 22.10.2018 р. - 32,32475500 грн. за євро. Таким чином, відповідачем повністю сплачено 10000 євро орендної плати та плати за комунальні послуги за згаданий вище період часу 22.10.2018 р.

Факт надання позивачем відповідачу послуг з оренди майна за період з 20.10.2019 р. до 19.11.2018 р. підтверджується Актом наданих послуг № 18 від 31 жовтня 2018 р., який підписано та скріплено печатками сторін.

Акт наданих послуг № 10/к від 31.10.2018 р. (компенсація вартості спожитої електроенергії, компенсація вартості спожитої реактивної енергії) на суму 136591,68 грн. підписаний позивачем в односторонньому порядку. Позивач стверджує, що відповідно до п. 3.6. Договору він скеровував відповідачу рахунок № 10/К від 31 жовтня 2018 р. на оплату компенсації вартості спожитої відповідачем електроенергії на суму 136591,68 грн. на електронну адресу відповідача, зазначену ним у п. 12 Договору. На підтвердження зазначених доводів позивач надав суду копії зображення (отриманого комп`ютером) того, що бачив користувач на екрані монітора у момент виготовлення таких копій (а.с. 74). Відповідно до цієї копії зображення позивач надіслав відповідачу 09.11.2018 р. о 13:07 год. рахунок № 10К від 31.10.2018 р. Відповідач факту надіслання йому позивачем на електронну адресу 09.11.2018 р. рахунка № 10/К на суму 136591,68 грн., як і факту отримання такого рахунка, не заперечив. Відтак, у суду відсутні правові підстави для висновку про те, що відповідач зазначеного рахунка не отримав. За таких обставин, оплату по комунальних послугах по цьому рахунку відповідач повинен був здійснити до 14.11.2018 р.

Згадані вище суму орендної плати в розмірі 10000 євро за наведений період та плату за комунальні послуги відповідач сплатив не повністю. Вказані суми частково сплачено відповідачем 22.10.2018 р. платіжним дорученням № 21, платіжним дорученням №26 від 29.10.2018 р., платіжним дорученням № 33 від 09.11.2018 р. та платіжним дорученням № 35 від 15 листопада 2018 р.

Офіційний курс Національного банку України гривні щодо євро станом на 22.10.2018 р. становив 32,32475500 грн. за євро, станом на 29.10.2018р. - 32,06775900 грн. за євро, станом на 09.11.2018 р. - 31,903501 грн. за євро.

При цьому суд вважає неправомірним зарахування позивачем, сплачених відповідачем 09.11.2018 р. грошових коштів, в рахунок оплати витрат на комунальні послуги, зазначені в рахунку № 10/К від 31.10.2018 р. Як зазначено вище, у матеріалах справи немає доказів, які б підтверджували факт отримання цього рахунка відповідачем раніше, ніж 09.11.2018 р., оскільки цей рахунок 09.11.2018р. позивачем лише було віправлено відповідачу. Станом на 09.11.2018 р. строк оплати відповідачем витрат на комунальні послуги, в силу наведених вище норм договору щодо строків їх оплати, ще не сплив. Ці суми, за своєю правовою природою, не були заборгованістю. Тому одностороннє зарахування згаданої суми в рахунок компенсації витрат на комунальні послуги, є порушенням встановленого п. 3.6. Договору права відповідача мати 3 банківські дні, з моменту одержання рахунку, на оплату таких витрат. Отже, станом на 09.11.2018 р., в силу приписів п. 3.6. Договору, у відповідача ще не закінчився строк виконання взятих на себе за Договором зобов`язань з оплати витрат на комунальні послуги. Відповідач, відповідно до умов Договору, мав 3 банківські дні з моменту отримання рахунку на оплату такого платежу. Тому позивач станом на 09.11.2018 р. міг зараховувати сплачену відповідачем суму лише в рахунок оплати орендної плати, яка підлягала сплаті до 10.10.2018 р. і, строк сплати якої станом на 09.11.2018 р. відповідачем було прострочено. Таким чином, орендна плата за період з 20.10.2019 р. до 19.11.2018 р. та витрати на комунальні послуги, спожиті відповідачем у цей період, залишились частково не оплаченими.

За період оренди відповідачем майна позивача з 20.11.2018 р. до 19.12.2018 р. відповідач зобов`язувався сплатити позивачу 10000 євро орендної плати до 10.11.2018 р. (п. 3.5. Договору). Акт надання послуг № 7/11 від 30.11.2018 р. на суму 320803 грн. підписаний лише позивачем. Позивачем скеровувався відповідачу рахунок на оплату за № 8 від 02.11.2018р. на суму 320803 грн. (а.с. 77). Той факт, що рахунок на оплату № 8 від 02.11.2018р. отримано відповідачем 29.11.2018 р. підтверджується наявним у матеріалах справи описом вкладення у цінний лист від 21.11.2018 р., накладною Укрпошти та відстеженням поштового відправлення за штрихкодовим ідентифікатором 7903802010082 (а.с. 78-79).

Акти наданих послуг № 30/11К від 30.11.2018 р. (а.с. 46-47) щодо компенсації вартості електроенергії, спожитої у листопаді 2018 р., компенсація вартості реактивної енергії, спожитої у листопаді 2018 р., компенсації вартості реактивної енергії, спожитої у жовтні 2018 р., та компенсації вартості спожитого централізованого водопостачання, підписані позивачем в односторонньому порядку. Однак, позивачем, згідно супровідного листа № 12/12/18-1 від 12.12.2018 р. скеровувались відповідачу рахунки № 12/КВ від 30.11.2018 р. на суму 38136,46 та № 12/К від 30.11.2018 р. на суму 54202,53 грн. (а.с. 48-51). Той факт, що ці рахунки скеровувалися відповідачу 13.12.2018 р., та що такі отримані ним 22.12.2018 р. підтверджується описом вкладення у цінний лист від 13.12.2018 р., накладною Укрпошти та відстеженням поштового відправлення за штрихкодовим ідентифікатором 7903802013979 (а.с. 51-52). Матеріали справи не містять доказів оплати відповідачем орендної плати та витрат на комунальні послуги, які спожив відповідач за цей період часу.

Станом на 31.12.2018 р. майно, яке перебувало в оренді, відповідач позивачу не повернув. Позивач звернувся з вимогою № 07/03/19-1 від 07.03.2019р. до відповідача, у якій просив ТзОВ Галфрут сплатити частину орендного платежу за користування майном за період з 20.12.2018р. по 31.12.2018р. в сумі, еквівалентній 3870,97 євро. Той факт, що вимога відповідачу скеровувалась та отримана останнім 05.04.2019р. підтверджується описом вкладення та накладною Укрпошти від 13.03.2019р.

Рахунок на оплату № 12/КВ-2 від 04.01.2019 р. на суму 84498,96 грн. (компенсація вартості спожитого централізованого водопостачання, спожитого у 2018 році, компенсація вартості спожитого централізованого водовідведення, спожитого у 2018 році) скеровувався відповідачу супровідним листом № 15/03/19-1 від 15.03.2019 р., що підтверджується описом вкладення у лист та накладною Укрпошти від 15.03.2019 р.

Суд вважає доводи позивача про те, що Договір найму (оренди) від 01.08.2018 р. поновлено на підставі ст. 764 ЦК України, обґрунтованими. Після закінчення дії договору відповідач продовжував користуватись орендованим майном, а у позивача не було заперечень з цього приводу.

Позивачем скеровувались відповідачу вимоги № 20/11/18-1 від 20.11.2018р., № 11/02/2019-1 від 11.02.2019р., № 07/03/19-1 від 07.03.2019 р. з проханням сплати заборгованості, однак такі залишені останнім без відповіді та задоволення.

У відповідності до п.3.7. Договору, при частковій оплаті орендних платежів в першу чергу зараховуються витрати на комунальні послуги, пеня, потім орендна плата.

Здійснивши перерахунок заявлених позивачем до стягнення з відповідача заборгованості з орендної плати та заборгованості за спожиті комунальні послуги, з урахуванням викладеного вище, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 176837,95 грн. заборгованості з компенсації витрат за комунальні послуги обґрунтовані та підлягають задоволенню. Позовні вимоги в частині стягнення заборгованості з орендної плати підлягають задоволенню частково, в сумі 17130,12 євро, що за курсом НБУ станом на 14.11.2019 р. становило 458431,75 грн.

Згідно з ч. 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно з статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати у справі покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі ст.7 Закону України Про судовий збір , судовий збір підлягає поверненню позивачу з бюджету ухвалою суду за клопотанням позивача у зв`язку із зменшенням ним позовних вимог.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 2,3,13, 74,76, 77, 78, 79, 86, 126, 129, 236, 238, 240, 241, 242, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Новеліс» (82106, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, буд. 1, ідентифікаційний код 41682536) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Галфрут» (79035, м. Львів, вул. Зелена, буд. 208, ідентифікаційний код 41962866) задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Галфрут» (79035, м. Львів, вул. Зелена, буд. 208, ідентифікаційний код 41962866) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Новеліс» (82106, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, буд.1, ідентифікаційний код 41682536) заборгованість з орендної плати у гривневому еквіваленті суми 17130,12 євро за офіційним курсом Національного банку України, що станом на 14.11.2019 р. за офіційним курсом НБУ 26,76 грн. за євро становить 458402,01 грн., 176837,95 грн. заборгованості за спожиті комунальні послуги, 9528,59 грн. судового збору та 4688,84 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

3. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

6. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

7. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 06.03.2020р.

Суддя Бортник О.Ю.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено11.03.2020

Судовий реєстр по справі —914/2380/19

Рішення від 17.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 24.11.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні