Рішення
від 26.02.2020 по справі 925/1493/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року справа № 925/1493/19 м. Черкаси

За позовом акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз"

до авторемонтно - агрегатного заводу Черкаської облспоживспілки

про стягнення 48057,68 грн.

Суддя Дорошенко М.В.

Секретар судового засідання Рябенька Я.В.

За участю:

від позивача в режимі відеоконференції: адвоката Щербачова А.П. за довіреністю від 20.05.2019;

від відповідача: адвоката Тарасенко О.В. за ордером від 13.02.2020 серія ЧК №164752.

Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз" (далі також - позивач) звернулося до Господарського суду Черкаської області із позовом до авторемонтно - агрегатного заводу Черкаської облспоживспілки (далі також - відповідач) про стягнення 48057,68 грн. боргу з повернення залишку (переплати) перерахованих позивачем відповідачу грошових коштів за договором підряду від 01.06.2016 №559/16-П&12-16-3829.

У позові позивач також просить господарський суд стягнути з відповідача на користь позивача 1921,00 грн. витрат на сплату судового збору.

В обґрунтування позову позивач вказав на неповернення відповідачем в добровільному порядку залишку (переплати) перерахованих йому позивачем за договором підряду від 01.06.2016 №559/16-П&12-16-3829 грошових коштів у сумі 48057,68 грн.

Ухвалою від 23.12.2019 Господарський суд Черкаської області прийняв позовну заяву позивача до розгляду, відкрив провадження у справі №925/1493/19, вирішив розглядати її в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін о 10 год. 30 хв. 23.01.2020 у приміщенні Господарського суду Черкаської області і встановив сторонам строки для подання заяв по суті справи.

Ухвалою від 17.01.2020 Господарський суд Черкаської області задовольнив клопотання представника акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз" Щербачова А.П. про участь у судових засіданнях у справі 925/1493/19 в режимі відеоконференції у приміщенні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

У судовому засіданні, яке відбулося 23.01.2020, Господарський суд Черкаської області за клопотання представника відповідача оголосив перерву в судовому засіданні до 11 год. 00 хв. 13.02.2020 у приміщенні Господарського суду Черкаської області і продовжив відповідачу строк для подання відзиву на позов.

12 лютого 2020 року до Господарського суду Черкаської області надійшов відзив представника відповідача із запереченнями проти позову.

В обґрунтування заперечень проти позову представник відповідача зазначив, що для виконання передбачених договором підряду від 01.06.2016 №559/16-П&12-16-3829 робіт він залучив субпідрядника ТОВ "Голубе полум`я ШВБ", з яким уклав договір від 25.09.2014 №21 та перерахував йому 90000,00 грн. Крім того, відповідач для виконання робіт за договором підряду від 01.06.2016 №559/16-П&12-16-3829 прийняв на роботу трьох працівників (слюсарів), яких відрядив до м. Кривий Ріг із забезпеченням їх житлом, спецінструментом та одягом. У зв`язку з раптовим розірванням договору підряду від 01.06.2016 №559/16-П&12-16-3829, за яким роботи були фактично розпочаті, відповідач поніс збитки у сумі 48500,00 грн. у складі: використаних субпідрядником - ТОВ "Голубе полум`я ШВБ" і не повернутих ним коштів відповідача в сумі 39400,00 грн., а також понесених відповідачем витрат на компенсаційні виплати при звільненні працівників у сумі 6500,00 грн. і транспортних витрат на перевезення інструменту, обладнання та побутових речей з м. Черкаси до м. Кривий Ріг та у зворотному напрямку в сумі 6500,00 грн.

Ухвалою від 13.02.2020 Господарський суд Черкаської області відклав розгляд справи №925/1493/19 на 14 год. 30 хв. 27.02.2020 у приміщенні Господарського суду Черкаської області.

27 лютого 2020 року до Господарського суду Черкаської області надійшла відповідь представника позивача на відзив, у якому він зазначив, що доводи відповідача про понесені ним збитки не підтверджені належними і допустимими доказами. Стягувана за позовом сума коштів одержана відповідачем як попередня оплата робіт, яких він не виконав, і у зв`язку з припиненням зобов`язань за договором підряду від 01.06.2016 №559/16-П&12-16-3829 підстава набуття (утримання) цих коштів відповідачем відпала, тому відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України відповідач має повернути їх позивачу.

У судовому засіданні, яке відбулося 27.02.2020 за участю представників обох сторін:

представник позивача підтримав позов з викладених у ньому підстав;

представник відповідача підтримав заперечення проти позову, викладені у відзиві на позов;

господарський суд розглянув справу по суті і оголосив вступну та резолютивну частини прийнятого ним у нарадчій кімнаті рішення.

Заслухавши представників позивача та відповідача, з`ясувавши обставини справи, дослідивши наявні у справі письмові докази, Господарський суд Черкаської області

УСТАНОВИВ:

01 червня 2016 року позивач як замовник і відповідач як підрядник уклали договір підряду №559/16-П&12-16-3829 (далі - договір №559/16-П&12-16-3829), згідно з п. 1.1 якого підрядник зобов`язався виконати будівельно-монтажні роботи із встановленню побутових лічильників газу відповідно до Закону України від 16.06.2011 №3533-УІ "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" та Правилами безпеки систем газопостачання, які затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285, де встановлені побутові газові прилади для підігріву води та приготування їжі, на території міста Кривого Рогу та Криворізького району.

Пунктом 2.1 договору №559/16-П&12-16-3829 встановлено, що загальна вартість робіт за цим договором є приблизною та складає 4000000,00 грн., в тому числі ПДВ - 666666,67 грн.

Згідно з п. 2.3 договору №559/16-П&12-16-3829 підрядник до 20-го числа кожного місяця надає замовнику пакет документів, який складається з актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, реєстру встановлених побутових лічильників газу та комплекту виконавчо-технічної документації.

Відповідно до п.2.4 договору №559/16-П&12-16-3829 оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 20-ти робочих днів з моменту підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3. Сторони зобов`язані підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт після 20-го числа кожного місяця при наявності зареєстрованої виконавчо-технічної документації в технічному архіві товариства.

Згідно з п. 2.5 договору №559/16-П&12-16-3829 оплата за виконані роботи здійснюється відповідно до кількості фактично встановлених підрядником побутових лічильників газу за звітний період.

У п. 5.1 договору №559/16-П&12-16-3829 його сторони передбачили право замовника відмовитися від даного договору в односторонньому порядку в будь-який час до закінчення виконання робіт за цим договором.

Відповідно до п. 5.4 договору №559/16-П&12-16-3829 підрядник зобов`язаний повернути замовнику за актом приймання - передачі залишки матеріальних ресурсів, які він отримав від замовника та не використав.

Пунктом 11.1 договору №559/16-П&12-16-3829 передбачено, що останній набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2016, а в частині взаємних розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

3 січня 2017 року сторони уклали додаткову угоду №ДУ-2/559/16- П&12-16-3829 до договору №559/16-П&12-16-3829, якою, зокрема, п 11.1 останнього виклали в такій редакції: "Цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

У період з липня 2016 року по серпень 2018 року позивач перерахував відповідачу на виконання робіт за договором №559/16-П&12-16-3829 грошові кошти у сумі 2688372,12 грн., що підтверджується вказаними у позовній заяві і доданими до неї і платіжними дорученнями позивача.

Відповідач у період з липня 2016 року по липень 2018 року виконав, а позивач прийняв передбачені договором №559/16-П&12-16-3829 роботи із встановлення побутових лічильників газу вартістю 2530314,44 грн., що підтверджується вказаними у позовній заяві і доданими до неї підписаними обома сторонами зведеними реєстрами виконаних робіт, актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3.

Різниця між сумою одержаних відповідачем від позивача на виконання робіт за договором №559/16-П&12-16-3829 коштів і вартістю фактично виконаних відповідачем за цим договором робіт склала 158057,68 грн. (2688372,12 грн. - 2530314,44 грн.), що є авансом в оплаті цих робіт.

Сторони у заявах по суті справи (позивач у відповіді на відзив, а відповідач у відзиві на позов) визнали, що після виконання відповідачем вказаних вище робіт на суму 2530314,44 грн. договір №559/16-П&12-16-3829 був розірваний (припинений) у зв`язку із відмовою від нього позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України визнаний сторонами факт припинення договору №559/16-П&12-16-3829 не підлягає доказуванню.

Відповідач за платіжними дорученнями від 19.10.2018 №1803 і від 20.11.2018 №1875 повернув позивачу 110000,00 грн. авансу за роботи, які після припинення договору №559/16-П&12-16-3829 не були виконані.

Решту авансу у сумі 48057,68 грн. (158057,68 грн. - 110000,00 грн.) відповідач позивачу не повернув, що й спричинило даний спір.

Згідно з ч.1 ст. 837 за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Статтею 849 Цивільного кодексу України встановлено, що замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Тобто, у даному випадку позивачу як замовнику статтею 849 Цивільного кодексу України, а також п. 5.1 договору №559/16-П&12-16-3829, який є договором підряду, надано право відмовитися в односторонньому порядку від цього договору у будь-який час.

Отже, договір №559/16-П&12-16-3829 міг бути припиненим в результаті односторонньої відмови від нього позивачем, що тягне за собою припинення зобов`язань сторін за договором.

Частина 1 ст. 837, ч. 4 ст. 849 Цивільного кодексу України передбачають обов`язок замовника оплатити лише виконані підрядником роботи.

Згідно з ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідно до ч. 2 Цивільного кодексу України якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Цивільного кодексу України цивільні обов`язки виконуються в межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Частиною 3 ст. 11 Цивільного кодексу України передбачено, що цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави (безпідставне набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Таким чином, із змісту зазначеної норми вбачається, що підставою виникнення зобов`язання, визначеного даною нормою, є сукупність наступних умов: набуття (збереження) майна (майном також є грошові кошти) однією особою за рахунок іншої; відсутність для цього підстав, або коли така підстава згодом відпала. До таких підстав відноситься також випадок, коли зобов`язання було припинено на вимогу однієї із сторін, якщо це допускається договором або законом.

У цій справі, відмова позивача від договору №559/16-П&12-16-3829 в силу ст. 1212 Цивільного кодексу України є підставою виникнення у відповідача грошового зобов`язання з повернення позивачу невикористаної частини авансу в сумі 48057,68 грн., а у позивача права вимоги до відповідача щодо повернення цієї суми коштів.

Заперечення відповідача проти позову ґрунтуються на наявності у відповідача зустрічної вимоги до позивача про відшкодування збитків в сумі 48500,00 грн., завданих розірванням позивачем в односторонньому порядку договору №559/16-П&12-16-3829, яка (зустрічна вимога) не визнається позивачем.

Статтею 601 Цивільного кодексу Цивільного встановлено, що зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Частиною 4 ст. 203 Господарського кодексу України передбачено, що господарське зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.

Зі змісту ст. 601 Цивільного кодексу України та ч. 4 ст. 203 Господарського кодексу України убачається, що припинення зобов`язання зарахуванням зустрічної вимоги є одностороннім правочином, для вчинення якого достатньо заяви однієї із сторін у зобов`язанні. Якщо інша сторона не погоджується з проведенням такого зарахування, вона вправі звернутися за захистом своїх охоронюваних законом прав до суду, який і має перевірити законність і обґрунтованість такого зарахування.

Відповідач не надав господарському суду доказів, тобто не доказав того, що він заявляв позивачу як до подання ним позову, так і після, про зарахування вимоги про відшкодування збитків в рахунок виконання зобов`язання про повернення невикористаної частини авансу, тому наразі немає підстав вважати, що таке зарахування відбулося.

Наявність у відповідача зустрічної вимоги до позивача за відсутності зарахування між ними зустрічних вимог не має значення для вирішення цього спору, оскільки ніяким чином не впливає на зобов`язання відповідача щодо повернення позивачу частини невикористаного авансу в сумі 48057,68 грн. При цьому задля захисту своїх прав за зустрічною вимогою до позивача відповідач вправі звернутися до суду з окремим позовом.

З огляду на викладене для вирішення цього спору в господарського суду немає необхідності встановлювати обставини завдання відповідачу вказаних ним у відзиві на позов збитків, обґрунтованість і законність його зустрічної вимоги до позивача.

За таких обставин позов підлягає задоволенню.

Позивач за квитанцією від 12.11.2019 №3946 сплатив за подання позову 1921,00 грн. судового збору.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку із задоволенням позову судовий збір за подання позову в сумі 1921,00 грн. слід покласти на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Судовий збір в сумі 1921,00 грн. покласти на відповідача.

Стягнути з авторемонтно - агрегатного заводу Черкаської облспоживспілки (вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, Черкаська область, 18008, код ЄДРПОУ 01734514) на користь акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз" (пр. Металургів, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50051, код ЄДРПОУ 03341397) - 48057,68 грн. (сорок вісім тисяч п`ятдесят сім гривень 68 коп.) боргу 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня) судового збору.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного рішення.

Повне рішення складено 10 березня 2020 року.

СУДДЯ М.В. Дорошенко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено11.03.2020

Судовий реєстр по справі —925/1493/19

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 16.01.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні