Рішення
№ 88107498
від 24.02.2020 по справі 910/11868/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020Справа № 910/11868/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго"

про визнання недійсним рішення загальних зборів

Представники:

від позивача: Клечановська Ю.І.

від відповідача: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго" про визнання недійсним рішення загальних зборів, оформлене протоколом № 18 від 19.06.2019.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго", оформлене протоколом № 18 від 19.06.2019 прийняте з порушенням прав та інтересів позивача, положень статуту та норм чинного законодавства, тому просить визнати зазначене рішення загальних зборів недійсним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2019 суд ухвалив: позовну заяву ОСОБА_1 залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви: надати до суду відомості щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви; зазначити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; надати докази направлення копії позовної заяви з додатками на адресу місцезнаходження відповідача - 02160, м. Київ, проспект Возз`єднання, 19, офіс 300; встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

24.09.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до пункту 3 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій).

Зважаючи на те, що спір у справі виник з корпоративних правовідносин, з огляду на імперативні приписи пункту 3 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, суд приходить до висновку, що справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2019 суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 30.07.2019; зобов`язати Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію (02094, м. Київ, бульвар Праці,1/1) надати копії матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго" (ідентифікаційний код: 35207616).

17.10.2019 через відділ діловодства суду від Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 30.09.2019, а саме копії матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго".

21.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи через відсутність у представника відповідача можливості прибути в підготовче засідання.

У підготовче засідання 22.10.2019 прибув представник позивача. Представники відповідача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви в підготовчому засіданні з метою ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго".

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду, враховуючи клопотання позивача та відповідача про перенесення розгляду справи, судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву в підготовчому засіданні до 12.11.2019.

11.11.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

У підготовче засідання 12.11.2019 прибув представник позивача. Представники відповідача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви в підготовчому засіданні з метою ознайомлення з відзивом на позовну заяву.

Суд задовольнив клопотання позивача та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 10.12.2019.

09.12.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив та клопотання про витребування доказів.

У підготовче засідання 10.12.2019 прибув представник позивача. Представники відповідача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача підтримав клопотання про витребування доказів.

Розглянувши в підготовчому засіданні клопотання позивача про витребування доказів суд зазначає наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Обґрунтовуючи клопотання, позивач зазначає, що у відзиві на позов відповідач вказує на те, що позивачем не було здійснено доплату коштів до статутного капіталу ТОВ "Укрпайпенерго" після збільшення розміру статутного капіталу у 2013 році, що в свою чергу і стало підставою виключення позивача зі складу учасників товариства, однак, позивач проти зазначеного твердження відповідача заперечує та зазначає, що ним були внесені необхідні кошти до статутного капіталу та на підтвердження цього просить суд витребувати у АТ "Укрсиббанк" виписку з рахунку ТОВ "Укрпайпенерго" за жовтень - листопад 2013 року.

Так, виходячи з предмету та підстав позову, з метою встановлення дійсних обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання позивача про витребування доказів є обґрунтованим, тому задовольняє вказане клопотання.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на наведене, оскільки питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Ухвалою суду від 10.12.2019 суд ухвалив підготовче засідання відкласти на 28.01.2020; витребувати у Акціонерного товариства "Укрсиббанк" виписку з рахунку ТОВ "Укрпайпенерго" (ідентифікаційний код: 35207616) за жовтень - листопад 2013 року.

13.01.2020 до відділу діловодства суду від Акціонерного товариства "Укрсиббанк" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 10.12.2019.

У підготовче засідання 28.01.2020 прибув представник позивача. Представники відповідача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 28.01.2020 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 18.02.2020.

18.02.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з хворобою директора і неможливістю взяти участь у судовому засіданні.

У судове засідання 18.02.2020 прибув представник позивача. Представники відповідача у судове засідання не прибули, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

У судовому засіданні 18.02.2020 оголошено перерву до 25.02.2020 з огляду на задоволення клопотання представника відповідача.

У судове засідання 25.02.2020 прибув представник позивача. Представники відповідача у судове засідання не прибули, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

За змістом ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За наведених обставин, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи у судовому засіданні 25.02.2020, за відсутності представників відповідача, запобігаючи при цьому безпідставному затягуванню розгляду справи.

У судовому засіданні 25.02.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго було зареєстровано 24.07.2007, реєстраційний запис №10671020000011370.

Судом встановлено, що засновниками (учасниками) Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго були наступні особи: ОСОБА_2 (розмір внеску до статутного фонду 80000,00 грн.), ОСОБА_3 (розмір внеску до статутного фонду 40000,00 грн.), ОСОБА_1 (розмір внеску до статутного фонду 80000,00 грн.), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1005694565 від 29.08.2019 станом на 01.06.2019, що долучений до позову, а також статутом Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго , затвердженим загальними зборами учасників, протокол №15 від 08.01.2013.

Судом встановлено, що 19.06.2019 відбулись загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго , рішення яких оформлені протоколом № 18 від 19.06.2019. Відповідно до вказаного протоколу на зборах були присутні наступні учасники відповідача: Мілаш О.Г. та ОСОБА_2 , тобто особи, які володіють 60% статутного капіталу. ОСОБА_1 (позивач) був відсутній на загальних зборах.

Судом встановлено, що до порядку денного зборів включено наступні питання: про виключення ОСОБА_1 з Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго ; про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго ; про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго у зв`язку з приведенням його у відповідність до Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ; про надання повноважень директору Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго та представникам за довіреністю на внесення відповідних змін в органах державної реєстрації та податкової служби.

Так, за наслідками розгляду питання порядку денного про виключення ОСОБА_1 з Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго учасниками одноголосно прийнято рішення про виключення ОСОБА_1 з Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго у зв`язку з невиконанням свого обов`язку щодо внесення вкладу в статутний капітал; за наслідками розгляду питання порядку денного про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго учасниками одноголосно прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі - ОСОБА_3 - 40%, ОСОБА_2 - 60%; за наслідками розгляду питання порядку денного про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго учасниками одноголосно прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго у зв`язку з приведенням його у відповідність до Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ; за наслідками розгляду питання порядку денного про надання повноважень директору Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго та представникам за довіреністю на внесення відповідних змін в органах державної реєстрації та податкової служби, учасниками одноголосно прийнято рішення про надання повноважень директору товариства Єфімову В.А. та представникам за довіреністю на внесення змін до установчих документів товариства та змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго", оформлене протоколом № 18 від 19.06.2019 прийняте з порушенням прав та інтересів позивача, як учасника відповідача, якого позбавлено можливості взяти участь у загальних зборах учасників відповідача 19.06.2019 через неповідомлення про проведення таких зборів, а також положень статуту та норм чинного законодавства. За наведених обставин, позивач просить визнати рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго", оформлене протоколом № 18 від 19.06.2019, недійсним.

Відповідач проти позову заперечує з тих підстав, що письмове повідомлення про проведення зборів направлялось за місцем реєстрації позивача, будь-яких повідомлень щодо зміни персональних даних, зокрема, місця реєстрації, відповідач не отримував; відповідно до рішення загальних зборів від 08.01.2013 було затверджено нову редакцію статуту відповідача, збільшено статутний капітал до 200000,00 грн., зокрема, збільшено частку позивача до 80000,00 грн., проте позивач вказане рішення не виконав, кошти на рахунок відповідача не вніс, у зв`язку з чим позивача і було виключено; при вирішенні даної справи необхідно керуватись положеннями статуту відповідача, які мають пріоритет перед нормами Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю .

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом, позивач, який оскаржує в межах даного судового процесу рішення загальних зборів відповідача, оформлене протоколом №18 від 19.06.2019, станом на вказану дату був учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго".

Згідно з положеннями статті 98 Цивільного кодексу України рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної у пунктах 17, 18 Постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2008 № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", вирішуючи питання про те, чи є корпоративним спір, пов`язаний із визнанням недійсними рішень загальних зборів товариства, судам необхідно враховувати суб`єктний склад учасників спору та підстави, якими обґрунтовується відповідна вимога. Справи у спорах про визнання недійсними рішень органів управління господарського товариства за позовом особи, яка не є акціонером або учасником товариства, у тому числі таким, що вибув, не належить до спорів, що виникають з корпоративних відносин.

Судам необхідно враховувати, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

У зв`язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути:

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;

- позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах;

- порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

При розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв`язку з прямою вказівкою закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення;

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства;

- прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації.

При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв`язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Відповідно до ст. 29 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Згідно зі ст. 31 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також: 1) з ініціативи виконавчого органу товариства; 2) на вимогу наглядової ради товариства; 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Відповідно до ст. 32 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства. Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

В той же час, відповідно до п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Так, Закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю набрав чинності 17.06.2018, крім частини другої статті 23 цього Закону, яка набрала чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином, оскільки правовідносини щодо скликання спірних загальних зборів відповідача виникли у період протягом року після набрання Законом України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю чинності, суд у частині, що не відповідає вказаному закону, застосовує положення статуту відповідача, які відповідають нормам законодавства на дату набрання Законом України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю чинності (тобто, нормам Закону України Про господарські товариства ).

Так, згідно з п. 23 статуту відповідача, затверджених загальними зборами учасників відповідача (протокол №15 від 08.01.2013), загальні збори скликаються головою товариства не рідше двох разів на рік за такою процедурою: голова товариства надсилає всім учасникам або їх представникам повідомлення про скликання загальних зборів, яке має містити час, місце проведення та порядок денний зборів не менше ніж за 30 днів до оголошеної дати загальних зборів рекомендованим листом. Повідомлення може бути також вручене учаснику або його представнику під розписку.

Як зазначав відповідач, письмове повідомлення про проведення зборів направлялось за місцем реєстрації позивача АДРЕСА_1 , будь-яких повідомлень щодо зміни персональних даних, зокрема, місця реєстрації, відповідач не отримував.

В той же час, суд зазначає, що будь-яких доказів у підтвердження здійснення направлення позивачу повідомлення про проведення загальних зборів учасників відповідача на 19.06.2019 суду не надано.

Більше того, як зазначав позивач, відповідачем здійснювалась відправка поштової кореспонденції позивачу ще з 2014 року за актуальною адресою реєстрації АДРЕСА_2 . Наведене підтверджується долученими до відповіді на відзив доказами, що, за висновками суду, спростовує доводи відповідача щодо неповідомлення останнього про зміну адреси позивача.

З огляду на викладене, оскільки матеріали справи не містять жодних доказів у підтвердження повідомлення позивача про скликання загальних зборів учасників відповідача на 19.06.2019, суд доходить висновку, що позивача не було повідомлено про проведення загальних зборів 19.06.2019 у встановленому порядку, чим позбавлено його юридичної можливості взяти участь у таких загальних зборах.

У п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 Про практику розгляду судами корпоративних спорів роз`яснено, що права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Так, одним із гарантованих прав учасника товариства є його участь в управлінні товариством через діяльність у вищому органі товариства - загальних зборах. Неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів в установленому статутом порядку є грубим порушенням його прав, що може бути підставою для визнання рішень загальних зборів господарського товариства недійсними.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 02.09.2014 у справі №3-39гс14.

Так, з огляду на те, що позивач не був повідомлений про проведення 19.06.2019 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго , на яких було прийнято рішення, оформлені протоколом № 18 від 19.06.2019 та не був присутнім на такому засіданні, зокрема, не зміг належним чином підготуватись до розгляду питань порядку денного/надати пояснення/тощо, наведене однозначно є порушенням прав позивача, що, відповідно, є підставою для визнання прийнятих на таких загальних зборах рішень недійсними.

Окрім того, стосовно визначеної в протоколі №18 від 19.06.2019 загальних зборів відповідача підстави виключення позивача зі складу учасників, суд зазначає таке.

Як встановлено судом, на вказаних загальних зборах за наслідками розгляду питання порядку денного про виключення ОСОБА_1 з Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго учасниками одноголосно прийнято рішення про виключення ОСОБА_1 з Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго у зв`язку з невиконанням свого обов`язку щодо внесення вкладу в статутний капітал.

Згідно з п. 13.1. статуту відповідача, затверджених загальними зборами учасників відповідача (протокол №15 від 08.01.2013), якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення зі складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства.

Відповідно до п. 36 статуту відповідача, затверджених загальними зборами учасників відповідача (протокол №15 від 08.01.2013), учасник, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов`язки, передбачені статутом та рішеннями загальних зборів, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключений з товариства на основі рішення загальних зборів, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50% загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому, цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Як вбачається з матеріалів справи, 08.01.2013 загальними зборами учасників відповідача прийнято рішення, оформлені протоколом №15 від 08.01.2013, зокрема, про збільшення сформованого капіталу відповідача до 200000,00 грн., розподіл часток учасників у статутному капіталі таким чином: ОСОБА_3 - 40000,00 грн. (20%), ОСОБА_2 - 80000,00 грн. (40%), ОСОБА_1 - 80000,00 грн. (40%).

Як зазначає позивач, на виконання вказаного рішення загальних зборів 02.10.2013 ним через головного бухгалтера відповідача внесено до статутного капіталу відповідача 5000,00 грн. шляхом передачі головному бухгалтеру коштів; 27.11.2013 аналогічним способом позивач вніс решту своєї частки 35000,00 грн., тобто повністю сформував свою частку.

На підтвердження або спростування вказаних обставин ухвалою суду від 10.12.2019 витребувано у Акціонерного товариства "Укрсиббанк" виписку з рахунку ТОВ "Укрпайпенерго" (ідентифікаційний код: 35207616) за жовтень - листопад 2013 року.

13.01.2020 до відділу діловодства суду від Акціонерного товариства "Укрсиббанк" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 10.12.2019, з яких вбачається поповнення статутного фонду відповідача 02.10.2013, 16.10.2013 та 27.11.2013.

Власне, будь-яких спростувань щодо наведених у наданій Акціонерним товариством "Укрсиббанк" інформації відомостей відповідачем суду не надано.

Більше того, як вбачається витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1005694565 від 29.08.2019 станом на 01.06.2019, відсутні відомості про те, що статутний капітал у розмірі 200000,00 грн. не сформований, натомість зазначена дата закінчення його формування.

За наведених обставин, відповідачем не доведено існування підстав для виключення позивача зі складу учасників відповідача за рішенням загальних зборів відповідача, оформлених протоколом №18 від 19.06.2019, що також є підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго , оформленого протоколом №18 від 19.06.2019.

З огляду на викладене, оскільки позивач не був повідомлений про проведення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпайпенерго , на яких було прийнято рішення, оформлені протоколом № 18 від 19.06.2019 та не був присутнім на такому засіданні, а також з огляду на недоведення існування підстав для виключення позивача зі складу учасників відповідача за рішенням загальних зборів відповідача, оформлених протоколом №18 від 19.06.2019, позов ОСОБА_1 про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго", оформленого протоколом № 18 від 19.06.2019, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго" (ідентифікаційний код: 35207616), оформлене протоколом №18 від 19.06.2019.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпайпенерго" (02160, м. Київ, проспект Возз`єднання, 19, оф. 300; ідентифікаційний код: 35207616) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) судовий збір у розмірі 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. 00 коп.

4. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 10.03.2020

Суддя Ю.В. Картавцева

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/11868/19

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

Ухвала від 14.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

Ухвала від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

Ухвала від 26.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

Ухвала від 01.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

Ухвала від 10.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Картавцева Ю.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні