Рішення
від 26.02.2020 по справі 911/1416/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2020 р. Справа № 911/1416/19

Господарський суд Київської області у складі судді Лутак Т.В., за участю секретаря судового засідання Гришко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Міністерства оборони України

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпродакорд Ор»

про стягнення 620 415, 30 грн.

Представники:

від позивача: Момотюк А.І.

від відповідача: Маркицький А.М.

Обставини справи:

Позивач звернувся до господарського суду Київської області з позовом про стягнення з відповідача 620 415, 30 грн. штрафних санкцій.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору № 286/2/17/1 про закупівлю харчування (послуги щодо забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах у тому числі годування штатних тварин) від 28.03.2017.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.07.2019 відкрито провадження у даній справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено проведення підготовчого засідання на 24.07.2019.

17.07.2019 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшов відзив б/н від 15.07.2019 (вх. № 13950/19 від 17.07.2019) на позовну заяву, у якому він заперечує проти задоволення позову.

У судовому засіданні 24.07.2019 судом оголошено перерву в підготовчому засіданні до 28.08.2019.

До господарського суду Київської області від позивача надійшла відповідь б/н б/д на відзив відповідача на позовну заяву (вх. № 15278/19 від 07.08.2019).

28.08.2019 відповідачем подано до суду клопотання б/н від 28.08.2019 (вх. № 16319/19 від 28.08.2019) про продовження строку підготовчого провадження у даній справі.

У судовому засіданні 28.08.2019 судом продовжено строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів та оголошено перерву у підготовчому засіданні до 25.09.2019.

До господарського суду Київської області від відповідача надійшли заперечення б/н від 05.09.2019 (вх. № 16986/19 від 06.09.2019) на відповідь позивача на відзив на позовну заяву.

У судовому засіданні 25.09.2019 судом призначено справу до судового розгляду по суті на 18.10.2019.

У судовому засіданні 18.10.2019 судом оголошено перерву до 29.10.2019.

29.10.2019 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшли клопотання б/н б/д (вх. № 20539/19 від 29.10.2019) про долучення документів до матеріалів справи та клопотання б/н б/д (вх. № 20753/19 від 29.10.2019) про поновлення процесуального строку на подання документів.

У судовому засіданні 29.10.2019 судом оголошено перерву до 12.11.2019.

Відповідно до розпорядження керівника апарату господарського суду Київської області № 188-АР від 25.11.2019, на підставі ч. 9 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, здійснено повторний автоматизований розподіл справи № 911/1416/19 та вказана справа передана на розгляд судді господарського суду Київської області Лутак Т.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.11.2019 прийнято справу № 911/1416/19 до свого провадження суддею Лутак Т.В., вирішено повторно провести підготовче провадження у даній справі, розгляд справи у підготовчому засіданні призначено на 19.12.2019.

У судовому засіданні 19.12.2019 судом, в порядку ч. 5 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 13.01.2020.

03.01.2020 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшли доповнення б/н від 26.12.2019 до відзиву на позовну заяву (вх. № 109/20 від 03.01.2020).

До господарського суду Київської області від позивача надійшло клопотання б/н б/д (вх. № 685/20 від 13.01.2020) про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.01.2020 закрито підготовче провадження у даній справі та призначено справу до розгляду по суті у судовому засіданні на 06.02.2020.

У судовому засіданні 06.02.2020 судом, в порядку ч. 2 ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 27.02.2020.

Присутній у судовому засіданні 27.02.2020 представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та просив суд їх задовольнити з підстав викладених у позові.

Представник відповідача у судовому засіданні 27.02.2020 проти задоволення позову заперечив з підстав викладених у відзиві та доповненнях до відзиву на позовну заяву.

Керуючись основними принципи господарського судочинства щодо рівності сторін, диспозитивності та пропорційності, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, задля сприяння учасникам процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, суд вважає за необхідне розглянути даний спір з урахуванням всіх доказів, поданих сторонами у процесі розгляду справи.

У судовому засіданні 27.02.2020, відповідно до ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, присутніх у судовому засіданні, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

28.03.2017 між сторонами укладено договір № 286/2/17/1 про закупівлю харчування (послуги щодо забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах у тому числі годування штатних тварин), за умовами якого відповідач зобов`язався у 2017 році надати Міністерству оборони України послуги, зазначені у специфікації до цього договору, освіження продовольства, а позивач прийняти послуги і оплатити у строки та за цінами згідно з положеннями цього договору.

Згідно з п. 1 договору (визначення термінів) харчування включає в себе наступні види послуг:

а) послуга з харчування - послуга щодо забезпечення харчуванням, а саме приготування та подавання готових страв, виготовлених з харчових продуктів відповідача у місці розташування військових частин (установ, закладів), у тому числі військових частин (установ, закладів), що прикріплені на продовольче забезпечення, у тому числі годування штатних тварин;

б) послуга щодо забезпечення харчовими продуктами - постачання/доставка харчових продуктів консервованих, концентрованих харчових продуктів для приготування страв, у тому числі годування штатних тварин;

в) освіження наявних запасів продовольства - постачання харчових продуктів консервованих, концентрованих харчових продуктів для закладення на зберігання під час освіження наявних запасів продовольства військової частини.

У пунктах 2.2 та 2.3 договору сторонами визначено перелік військових частин, закладів, установ, дислокованих у Київській, Черкаській областях та м. Києві, для особового складу яких будуть надаватися послуги щодо організації харчування та щодо забезпечення харчовими продуктами.

Відповідно до п. 2.4 договору ціна, кількість та строки надання послуг зазначаються у специфікації до договору.

Згідно з п. 3.1 договору якісні та кількісні показники послуг, порядок їх надання повинні відповідати вимогам законодавства України, що регулює питання у цій сфері.

Відповідно до п. 3.4 договору під час надання послуг із забезпечення харчуванням відповідач забезпечує належні умови для якісного зберігання харчових продуктів на продовольчих складах та у виробничих приміщеннях згідно вимог чинних стандартів з урахуванням актів прийому-передачі майна.

Пунктом 3.5 договору передбачено, що приймання послуг за якістю та обсягом здійснюють представники позивача відповідно до вимог чинного законодавства у присутності представника відповідача.

Якість та обсяг наданих послуг щодо забезпечення харчуванням оформлюється актом приймання наданих послуг з харчування, який складається представником відповідача та представником позивача щоденно у трьох примірниках: перший - позивачу; другий - представнику позивача; третій - представнику відповідача. Підставою для складання акта приймання наданих послуг з харчування за обсягом є виконана заявка на приготування їжі за основними та додатковими нормами харчування, за якісними показниками приготовленої їжі дані книги обліку контролю за якістю приготування їжі. На підставі щоденно оформлених актів приймання наданих послуг з харчування, тричі на місяць, складається зведений акт приймання наданих послуг з харчування, який підтверджує виконання своїх зобов`язань відповідачем за відповідний період, та підписується позивачем, представниками позивача та представниками відповідача.

Якість та обсяг наданих послуг щодо забезпечення харчовими продуктами оформлюється актом приймання послуг із забезпечення харчовими продуктами, який підтверджує виконання своїх зобов`язань відповідачем за відповідний період. Акт складається не частіше ніж тричі на місяць (станом на 10, 20 та на останнє число місяця), але не більше ніж 5 робочих днів з часу отримання послуг в повному обсязі: перший примірник - позивачу, другий - представнику позивача; третій - представнику відповідача та підписується: перший примірник - позивачем, представниками позивача та представниками відповідача, другий та третій - представниками позивача і представниками відповідача. Підставою для складання акта приймання послуг із забезпечення харчовими продуктами за кількісними та якісними показниками є виконана у повному обсязі заявка на забезпечення харчовими продуктами військової частини, за замовленим асортиментом і кількістю, наявністю документів, що засвідчують якість і безпечність, відповідністю чинним стандартам та своєчасністю поставки до вказаного місця. За повідомленням позивача дозволяється складання акта за інші періоди.

Згідно з п. 6.2 договору послуги відповідачем надаються протягом строку, який зазначено у специфікації до цього договору.

Відповідно до п. 6.4 договору послуги надаються особовому складу військових частин, зазначених у пунктах 2.2. та 2.3 цього договору, в межах дислокації військових частин, а також особовому складу військових частин, що прикріпленні на продовольче забезпечення та іншим особам, які мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин, згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України нормами харчування і вимогами законодавства України.

Пунктом 6.16.1 договору передбачено, що відповідач відповідно до заявки позивача здійснює оновлення/освіження харчових продуктів.

Згідно з п. 6.17.1 договору контроль за станом виконання договірних зобов`язань відповідачем здійснюють позивач та представники позивача. Контроль здійснюється за: технологією приготування їжі, її якістю; відповідністю даних накладних фактичній наявності виданих харчових продуктів; санітарним станом об`єктів продовольчої служби; безпекою якості харчових продуктів під час постачання (у т.ч. для освіження) та зберігання; відповідністю харчових продуктів, що використовуються для надання послуг за договором чинним стандартам; порядком зберігання харчових продуктів на складі (або місцях); якістю та повнотою доведення встановлених норм харчування до кожного військовослужбовця та норм годування для штатних тварин і забезпечення їх кормами, фуражем, вивозом і видачею їжі; порядком освіження харчових продуктів; дотриманням санітарних заходів під час кулінарної обробки харчових продуктів, приготування і роздачу готової їжі, утримання їдалень, складів, овощесховищ; своєчасним проходженням медичного обстеження обслуговуючим персоналом, який задіяний в організації продовольчого забезпечення; використанням і утриманням відповідачем військового майна та його обслуговуванням відповідно до експлуатаційної документації.

Відповідно до п. 6.17.3 договору виявлені порушення умов договору фіксуються в: 1) щоденному акті приймання наданих послуг з харчування, зведеному акті приймання наданих послуг із харчування, в графах книги обліку контролю за якістю приготування їжі (форма 53) та акті про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання - у разі надання послуги щодо організації харчування; 2) акті приймання послуг із забезпечення харчовими продуктами та акті про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання - у разі надання послуги щодо забезпечення харчовими продуктами; 3) при виявленні порушень будь-яких умов договору представником позивача складається акт про порушення договірних зобов`язань за участі представника відповідача, а у разі його відсутності або відмови - членами комісії та засвідчується підписами сторін; 4) у разі відмови представника відповідача підписувати акт, цей факт фіксується підписами членів комісії, після чого акт надсилається відповідачу; 5) на підставі акта позивачем оформлюється претензія та направляється в установленому порядку відповідачу.

Пунктом 8.1 договору передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим договором.

У п. 8.2 договору сторони погодили види порушень та санкції за них, встановлені договором.

Так, згідно з п. 8.2.1 договору у разі виявлення порушень договірних зобов`язань, відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування на день виявлення порушень:

- допущення відповідачем до процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів осіб, які мають протипоказання до роботи з харчовими продуктами, у тому числі відсутність особових медичних книжок, несвоєчасне проходження медичного обстеження;

- недотримання відповідачем санітарних норм, встановлених законодавством про безпечність та якість харчових продуктів на об`єктах, що використовуються для надання послуг з харчування;

- використання відповідачем під час надання послуги з харчування харчових продуктів, які є небезпечними та з порушенням маркування;

- відмова від виконання вимоги позивача щодо зміни харчових продуктів, які є небезпечними;

- не допуск представників позивача для проведення контрольних заходів до об`єктів, що використовуються для надання послуг з харчування.

У розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання послуг із забезпеченням продуктами харчування:

- транспортування харчових продуктів транспортними засобами з порушенням вимог ст. 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР від 23.12.1997 (зі змінами);

- постачання відповідачем харчових продуктів з порушенням маркування та харчових продуктів, які є небезпечними.

За порушення інших умов цього договору щодо якості надання послуг відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування на день виявлення порушення.

Відповідно до п. 8.2.2 договору, серед іншого, при не доведенні встановлених норм харчування (зміни одних продуктів на інші без письмового дозволу представника позивача), відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 20% вартості наданих послуг за окремими прийомами їжі за кожний встановлений та зафіксований випадок.

При порушенні санітарних норм і правил утримання приміщень їдальні, з урахуванням прийому-передачі рухомого та нерухомого майна, технологічного (немеханічного, механічного, теплового), холодильного обладнання, та при виявленні факту неякісного миття посуду, відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на кожний встановлений та зафіксований випадок.

При порушенні санітарних норм і правил при здійсненні підвозу харчових продуктів, транспортуванні готових страв, відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на кожний встановлений та зафіксований випадок.

Згідно з п. 8.2.3 договору при порушенні умов цього договору щодо своєчасного та/або повного освіження харчових продуктів відповідно до заявки представника позивача, відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 20% вартості неосвіжених або невчасно освіжених харчових продуктів, а також пеню в розмірі 0,1% вартості неосвіжених або невчасно освіжених харчових продуктів за кожен день прострочення, а в разі їх псування в результаті не освіження з вини відповідача - зобов`язаний поставити харчові продукти свіжого виробництва на заміну зіпсованих.

Пунктом 8.3 договору передбачено, що сплата штрафу, неустойки і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язань за цим договором, не звільняє сторони від їх виконання в натурі, крім випадків передбачених законодавством України та цим договором.

Відповідно до п. 11.1 договору даний договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31.12.2017 включно, а в частині проведення розрахунків до повного їх завершення.

Додатковою угодою № 12 від 19.01.2018 до договору № 286/2/17/1 про закупівлю харчування (послуги щодо забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах у тому числі годування штатних тварин) від 28.03.2017 сторони домовились внести зміни до п. 2.4 договору, а саме внести зміни до специфікації до цього договору та зазначити про надання послуг у 2017 та у 2018 роках, а також викласти п. 11.1 договору у такій редакції: «договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31.12.2018 включно, а в частині проведення розрахунків до повного їх завершення».

Позивач стверджує, що при наданні послуг з харчування у військових частинах, закладах, установах, дислокованих у Київській, Черкаській областях та м. Києві, були виявлені порушення умов договору № 286/2/17/1 про закупівлю харчування (послуги щодо забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах у тому числі годування штатних тварин) від 28.03.2017, які зафіксовані в актах перевірки окремих питань щодо організації харчування, актах про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання, актах приймання наданих послуг із харчування, актах приймання послуг із забезпечення харчовими продуктами, зведених актах приймання наданих послуг із харчування та актах перевірки солдатської їдальні, внаслідок чого позивачем нараховано відповідачу штрафні санкції на загальну суму 620 415, 30 грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивач звертався до відповідача з претензіями № 286/6/5722 від 05.11.2018, № 286/6/764 від 04.02.2019, № 286/6/5715 від 05.11.2018, № 286/6/5771 від 07.11.2018, № 286/6/5767 від 07.11.2018, № 286/6/5844 від 09.11.2018, № 286/6/5709 від 05.11.2018, № 286/6/5805 від 08.11.2018, № 286/6/5806 від 08.11.2018, № 286/6/942 від 11.02.2019, № 286/6/1014 від 12.02.2019 та № 286/6/5517 від 24.10.2018 про сплату нарахованих штрафних санкцій.

Проте, в порушення своїх договірних зобов`язань, відповідач нараховані позивачем штрафні санкції не оплатив, на претензії не відповів, що і стало підставою для звернення позивача з даним позовом до суду.

Відповідач, в свою чергу, заперечуючи проти задоволення позову зазначає, що виявлені позивачем порушення не відповідають дійсності, а також вимогам щодо проведення перевірки, фіксації порушення у відповідних документах контролю, які передбачені договором, Законом та Інструкцією з організації продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб`єктів господарювання, містять неправильне тлумачення та розрахунок штрафних санкцій. Разом з тим, відповідач надав свій контррозрахунок розміру штрафних санкцій.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав і обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини. Однією з підстав виникнення господарського зобов`язання згідно ст. 174 Господарського кодексу України, є господарський договір.

Згідно з ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

За змістом положень ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 902 Цивільного кодексу України передбачено, що виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання, настають наслідки, передбачені договором або законом.

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції (частини 1, 2 ст. 217 Господарського кодексу України).

Штрафними санкціями відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими Господарським кодексом України та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов`язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. До відносин щодо забезпечення виконання зобов`язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України (ч. 1 ст. 199 Господарського кодексу України).

Видами забезпечення виконання зобов`язання за змістом положень ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України є неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток, а частиною другою цієї норми визначено, що договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За змістом положень ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» маркування це слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів; небезпечний харчовий продукт це харчовий продукт, що є шкідливим для здоров`я та/або непридатним для споживання.

На виконання ст. 10 Закону України «Про Збройні Сили України», Положення про Міністерство оборони України та з метою вдосконалення продовольчого забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України шляхом залучення суб`єктів господарювання наказом Міністерства Оборони України № 62 від 09.02.2016 затверджено Інструкцію з організації продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб`єктів господарювання (далі - Інструкція).

Згідно з п. 4 Інструкції послуги щодо забезпечення військовослужбовців харчуванням надаються відповідно до Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 426 від 29.03.2002, та Норм годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1348 від 15.10.2001. Заміна одних продуктів харчування іншими проводиться відповідно до Норм заміни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 426 від 29.03.2002, з дозволу представника замовника Міноборони.

Відповідно до п. 4 розділу 2 Інструкції харчові продукти мають відповідати чинним нормативним документам, визначеним замовником, та технічному регламенту щодо правил маркування харчових продуктів.

Пунктом 5 розділу 2 Інструкції передбачено, що приймання послуг за кількістю та якістю здійснюється представником замовника в обов`язковій присутності представника виконавця або уповноваженого представника виконавця. Критеріями оцінки послуг з харчування є: своєчасність надання послуг, якість надання послуг, повнота доведення норм харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Згідно з п. 6 розділу 2 Інструкції кількість та якість наданих послуг фіксуються в акті приймання наданих послуг з харчування (додаток 4), зведеному акті приймання наданих послуг з харчування (додаток 5), акті приймання послуг із забезпечення продуктами харчування військової частини (додаток 6), які складаються представниками замовника в трьох примірниках (перший - для замовника, другий - для представника замовника, третій - для виконавця) та засвідчують виконання виконавцем своїх зобов`язань за відповідний період.

Відповідно до п. 7 розділу 2 Інструкції у разі виявлення порушень будь-яких умов договору представником замовника складається акт про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (додаток 7) (далі - Акт) та надається виконавцю для ознайомлення. У разі якщо представник виконавця (уповноважений представник виконавця) відмовляється ознайомитись з Актом, у ньому робиться відмітка про це, що засвідчується підписами двох представників замовника, та надсилається представником замовника на адресу замовника без відповідного підпису про ознайомлення. На підставі Акта замовником оформлюється претензія та направляється в установленому порядку виконавцю.

Пунктом 1 розділу 4 Інструкції передбачено, що для проведення освіження наявних запасів продовольства представники замовника один раз на півріччя (до 10 січня та 10 липня) поточного року надають виконавцю заявку на постачання (освіження, оновлення) продовольства військової частини (додаток 8) із зазначенням його кількості, асортименту, тари, відповідності вимогам нормативних документів (ДСТУ, ГСТУ, ГОСТів, ТУУ, СОУ) та строків освіження.

Згідно з п. 2 розділу 4 Інструкції приймання продовольства, що підлягає освіженню, від представника замовника здійснюється виконавцем під час одночасної передачі ним представнику замовника аналогічного продовольства свіжого виготовлення. Документальне оформлення приймання-передавання продовольства здійснюється шляхом складання акта приймання (додаток 9) з наданням представником замовника документів, що засвідчують якість і безпечність продовольства, його вартість, протоколу випробувань, виданого установою з контролю безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства оборони України.

Відповідно до п. 3 розділу 4 Інструкції передача свіжого продовольства від виконавця представнику замовника здійснюється за актом приймання та документами про якість, безпечність та вартість. Акт приймання складається у двох примірниках та затверджується печаткою представника замовника.

Пунктом 4 розділу 4 Інструкції передбачено, що виконання стану освіження продовольства відповідно до наданої представником замовника виконавцю заявки відображається в акті стану освіження запасів продовольства (додаток 10), який складається щомісяця представником замовника та виконавцем у трьох примірниках, які надаються: перший примірник - представнику замовника, другий - виконавцю, третій - замовнику. Акт підписується представником замовника, його заступником з тилу або начальником служби, керівником та уповноваженим представником виконавця і завіряється печаткою представника Замовника. Акт надається замовнику представником замовника до 10 числа наступного місяця за минулий місяць. Невиконання умов договору щодо освіження запасів продовольства є підставою для застосування штрафних санкцій.

Згідно з розділом 6 Інструкції на структурні підрозділи Міноборони, Генерального штабу, інших органів військового управління та військових частин покладаються завдання щодо планування і отримання послуг із продовольчого забезпечення, а також здійснення контролю за станом продовольчого забезпечення військової частини.

Предметом даного позову є стягнення штрафних санкцій у розмірі 620 415, 30 грн. за порушення відповідачем взятих на себе зобов`язань згідно договору № 286/2/17/1 про закупівлю харчування (послуги щодо забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах у тому числі годування штатних тварин) від 28.03.2017, що підтверджується долученими до матеріалів справи актами перевірки окремих питань щодо організації харчування, актами про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання, актами перевірки усунення недоліків до акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання, зведеними актами приймання послуг із харчування, актами приймання наданих послуг з харчування, актами приймання послуг із забезпечення продуктами харчування, актами перевірки солдатської їдальні, актами стану освіження запасів харчових продуктів, накладними, планом освіження продовольства, заявками на освіження продовольства, та які поділено позивачем на 11 фактів порушення, відносно яких судом встановлено наступне.

1.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 5 589, 49 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту від 25.06.2018 перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу військової частини НОМЕР_1 та виконання умов договору, акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акта приймання послуг від 21-30.06.2018 № 23/5) у військовій частині НОМЕР_1 від 03.07.2018, акту від 08.08.2018 перевірки усунення недоліків до акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання у військовій частині НОМЕР_1 від 03.07.2018, зведеного акту № 23/А2012 приймання послуг із харчування з 21 червня по 30 червня 2018 року (включно) згідно договору № 286/2/17/1 від 28.03.2017 та акту № 23/5 приймання наданих послуг з харчування від 25.06.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, відповідно до яких 25.06.2018 у військовій частині НОМЕР_1 м. Умань було виявлено небезпечні продукти харчування із порушенням маркування та з вичерпним терміном придатності, у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.1 договору.

Згідно вищезазначених актів відповідач з такими порушеннями був ознайомлений та вподальшому усунув їх, проте, у відповідності до п. 8.3 договору, це не звільняє останнього від відповідальності.

Разом з тим, суд зазначає, що позивачем здійснено нарахування штрафу у розмірі 5 589, 49 грн. від вартості наданих послуг, що визначена у зведеному акті № 23/А2012 приймання послуг із харчування за період з 21 червня по 30 червня 2018 року (включно) згідно договору № 286/2/17/1 від 28.03.2017, в той час як згідно п. 8.2.1 договору відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування чи акту приймання послуг із забезпеченням продуктами харчування на день виявлення порушень.

Таким чином, враховуючи те, що порушення було виявлено 25.06.2018 та зафіксовано сторонами в акті № 23/5 приймання наданих послуг з харчування від 25.06.2018 і акт про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання у військовій частині НОМЕР_1 від 03.07.2018 складено до акта № 23/5 приймання наданих послуг з харчування, суд вважає, що вірним є нарахування штрафу у розмірі 20% від вартості наданої послуги саме 25.06.2018, а не за період з 21 червня по 30 червня 2018 року (включно).

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення штрафу за вказане порушення у розмірі 620, 28 грн.

2.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 2 532, 34 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акта приймання послуг від 14.12.2018 № 64/4 у військовій частині НОМЕР_2 ), зведеного акту № 64/А2995 приймання наданих послуг із харчування за період з 11 грудня по 20 грудня 2018 року (включно) та акту № 64/4 приймання наданих послуг з харчування від 14.12.2018.

Разом з тим, відповідно до зазначених актів порушення виявлені у військовій частині НОМЕР_2 м. Чернігів згідно з договором № 286/2/17/3 від 28.03.2017, в той час як предметом спору у даній справі є порушення умов договору № 286/2/17/1 від 28.03.2017, згідно пунктів 2.2 та 2.3 якого військова частина НОМЕР_2 м. Чернігів не входить до переліку військових частин, що отримує послуги за даним договором.

За таких обставин, суд не вбачає підстав для стягнення в межах даної справи штрафу у розмірі 2 532, 34 грн., що нарахований за порушення, які виявлені при наданні послуг згідно договору № 286/2/17/3 від 28.03.2017.

3.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 62 615, 40 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу військової частини НОМЕР_3 від 30.08.2018, акту № 1310 про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акта приймання послуг від 30.08.2018 № 121/10 у військовій частині НОМЕР_3 ) від 30.08.2018, акту № 121/7 приймання наданих послуг з харчування від 27.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту № 121/10 приймання наданих послуг з харчування від 30.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, зведеного акту № 121/А2215 приймання наданих послуг із харчування з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту № 121/11 приймання наданих послуг із харчування від 31.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_3 м. Бориспіль 27.08.2018 та 30.08.2018 було виявлено небезпечні продукти харчування із порушенням маркування, без відповідних документів, а також виявлено не доведення встановлених норм харчування до особового складу, у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.1 та п. 8.2.2. договору.

Згідно вищезазначених актів відповідач з такими порушеннями був ознайомлений, про що свідчить підпис його представника на відповідних документах.

Разом з тим, суд зазначає, що позивачем здійснено нарахування штрафу у розмірі 62 615, 40 грн. від вартості наданих послуг, що визначена у зведеному акті № 121/А2215 приймання наданих послуг із харчування за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, та від вартості наданої послуги за не доведення встановлених норм харчування до особового складу 27.08.2018 і 30.08.2018, в той час як згідно п. 8.2.1 договору відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування чи акту приймання послуг із забезпеченням продуктами харчування на день виявлення порушень, а відповідно до п. 8.2.2 договору при не доведенні встановлених норм харчування (зміни одних продуктів на інші без письмового дозволу представника позивача), відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 20% вартості наданих послуг за окремими прийомами їжі за кожний встановлений та зафіксований випадок. Крім того, за порушення інших умов цього договору щодо якості надання послуг відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування на день виявлення порушення.

Таким чином, враховуючи те, що актами підтверджено порушення, які мали місце 27.08.2018 та 30.08.2018, то суд вважає, що вірним є нарахування штрафу у розмірі 20% від вартості наданої послуги саме 27.08.2018 та 30.08.2018, а не за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно).

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення штрафу за вказане порушення у розмірі 12 089, 28 грн.

4.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 20 769, 09 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу військової частини НОМЕР_4 від 14.08.2018, акту № 91/4 приймання наданих послуг з харчування від 14.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту приймання № 89/А0139 послуг із забезпечення продуктами харчування військової частини НОМЕР_4 (м. Київ) за період з 11 серпня по 20 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017 та зведеного акту № 91/А0139 приймання наданих послуг із харчування з 11 серпня по 20 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_4 м. Київ 14.08.2018 було виявлено небезпечні продукти харчування із порушенням маркування, з вичерпаними термінами придатності, уражені комірними шкідниками, з ознаками псування, а також, за твердженням позивача, не доведення встановлених норм харчування до особового складу, у зв`язку з чим ним застосовано п. 8.2.1 та п. 8.2.2. договору.

Суд звертає увагу, що для нарахування штрафних санкцій беруться до уваги лише документи, з якими був ознайомлений відповідач та які були підписані представником відповідача, а також факти порушення встановлені сторонами в таких документах.

Відповідно до змісту позовної заяви сума штрафу у розмірі 20 769, 09 грн. нарахована позивачем: за постачання харчових продуктів з порушенням маркування та харчових продуктів, які є небезпечними з суми акту приймання № 89/А0139 послуг із забезпечення продуктами харчування військової частини НОМЕР_4 (м. Київ) з 11 серпня по 20 серпня 2018 року (включно); за заміну одних продуктів та інші з суми вартості наданої послуги з харчування за 14.08.2018; за порушення умов щодо якості надання послуг з суми акту № 91/4 приймання наданих послуг з харчування від 14.08.2018.

Разом з тим, з вищезазначених актів вбачається, що сторонами підтверджено лише факт виявлення 14.08.2018 небезпечних продуктів харчування із порушенням маркування, з вичерпаними термінами придатності, уражені комірними шкідниками, з ознаками псування, а тому суд вважає, що вірним є нарахування штрафу у розмірі 20% від вартості наданої послуги саме 14.08.2018 згідно акту № 91/4 приймання наданих послуг з харчування від 14.08.2018, в якому і зафіксовано порушення.

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення штрафу за вказане порушення у розмірі 13 827, 18 грн.

5.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 17 580, 65 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу військової частини НОМЕР_5 від 17.08.2018, зведеного акту № 32/А1402 приймання наданих послуг із харчування за період з 11 серпня по 20 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту № 32/7 приймання наданих послуг з харчування від 17.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акта приймання послуг від 17.08.2018 № 32 у військовій частині НОМЕР_5 ) від 17.08.2018, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_5 м. Золотоноша 17.08.2018 було виявлено небезпечні продукти харчування із порушенням маркування, з вичерпним терміном придатності, без відповідних документів, а також виявлено не доведення встановлених норм харчування до особового складу, у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.1 та п. 8.2.2. договору.

Згідно вищезазначених актів відповідач з такими порушеннями був ознайомлений, про що свідчить підпис його представника на відповідних документах.

Разом з тим, суд зазначає, що позивачем здійснено нарахування штрафу у розмірі 17 580, 65 грн. від вартості наданих послуг, що визначена у зведеному акті № 32/А1402 приймання наданих послуг із харчування за період з 11 серпня по 20 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, та від вартості наданої послуги за не доведення встановлених норм харчування до особового складу 17.08.2018, в той час як згідно п. 8.2.1 договору відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування чи акту приймання послуг із забезпеченням продуктами харчування на день виявлення порушень, а відповідно до п. 8.2.2 договору при не доведенні встановлених норм харчування (зміни одних продуктів на інші без письмового дозволу представника позивача), відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 20% вартості наданих послуг за окремими прийомами їжі за кожний встановлений та зафіксований випадок. Крім того, за порушення інших умов цього договору щодо якості надання послуг відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування на день виявлення порушення.

Таким чином, враховуючи те, що актами підтверджено порушення, яке мало місце лише 17.08.2018, то суд вважає, що вірним є нарахування штрафу у розмірі 20% від вартості наданої послуги саме 17.08.2018, а не за період з 11 серпня по 20 серпня 2018 року (включно).

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення штрафу за вказане порушення у розмірі 1 562, 52 грн.

6.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 10 782, 02 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту № 2647 перевірки солдатської їдальні А3193 від 15.06.2018, акту перевірки солдатської їдальні А3193 від 20.06.2018, зведеного акту № 19/А3193 приймання наданих послуг із харчування за період з 11 червня по 20 червня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту № 19/9 приймання наданих послуг з харчування від 19.06.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту № 19/5 приймання наданих послуг з харчування від 15.06.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_6 с. Дубівка 15.06.2018 та 19.06.2018 було виявлено порушення, а саме, за твердженням позивача, небезпечні продукти харчування з відсутнім маркуванням, порушення санітарних норм і правил утримання приміщень, порушення умов зберігання харчових продуктів, у зв`язку з чим ним застосовано п. 8.2.1 та п. 8.2.2. договору.

Суд звертає увагу, що для нарахування штрафних санкцій беруться до уваги лише документи, з якими був ознайомлений відповідач та які були підписані представником відповідача, а також факти порушення встановлені сторонами в таких документах.

Відповідно до змісту позовної заяви сума штрафу у розмірі 10 782, 02 грн. нарахована позивачем: за використання під час надання послуг харчових продуктів з порушенням маркування та харчових продуктів, які є небезпечними з суми зведеного акту № 19/А3193 приймання наданих послуг із харчування за період з 11 червня по 20 червня 2018 року (включно); за порушення санітарних норм і правил утримання приміщень з суми неоподаткованого мінімуму доходів громадян; за порушення умов щодо якості надання послуг з суми зведеного акту № 19/А3193 приймання наданих послуг із харчування за період з 11 червня по 20 червня 2018 року (включно).

Разом з тим, з вищезазначених актів вбачається, що сторонами підтверджено лише виявлення 15.06.2018 та 19.06.2018 порушення щодо санітарно-гігієнічних вимог, а тому, з урахуванням приписів п. 8.2.1 та п. 8.2.2. договору, суд вважає, що вірним є нарахування штрафу у розмірі 20% від вартості наданої послуги 15.06.2018 згідно акту № 19/5 приймання наданих послуг з харчування від 15.06.2018 та наданої послуги 19.06.2018 згідно акту № 19/9 приймання наданих послуг з харчування від 19.06.2018, в яких і зафіксовано порушення.

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення штрафу за вказане порушення у розмірі 826, 56 грн.

7.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 8 319, 48 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту № 5/91/58 про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акта приймання послуг від 19.07.2018 № 45/19 у військовій частині НОМЕР_7 ) від 19.07.2018, зведеного акту № 45/А0704 приймання наданих послуг із харчування за період з 11 липня по 20 липня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_7 м. Васильків 19.07.2018 було виявлено порушення щодо не доведеності норм харчування та відповідності наданих послуг розкладці продуктів, у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.2 договору.

Згідно зведеного акту № 45/А0704 приймання наданих послуг із харчування з 11 липня по 20 липня 2018 року (включно) відповідач з такими порушеннями був ознайомлений, про що свідчить підпис його представника на вказаному акті.

Разом з тим, перевіривши розрахунок штрафу, здійсненого позивачем та враховуючи наявні документи, що підтверджують дане порушення, суд, керуючись ч. 2 ст. 237 Господарського процесуального кодексу України, дійшов висновку про стягнення штрафу за вказане порушення у розмірі заявленому позивачем, а саме 8 319, 48 грн.

8.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 72 048, 71 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України від 30.08.2018, акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акту приймання наданих послуг з харчування від 30.08.2018) від 04.09.2018, акту № 25/1/1011 приймання наданих послуг з харчування від 30.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, зведеного акту № 25/ЦЗСД приймання наданих послуг із харчування за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, відповідно до яких у Центрі забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України 30.08.2018 було виявлено небезпечні продукти харчування із порушенням маркування, з відсутнім маркуванням, з ознаками псування, у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.1 договору.

Згідно вищезазначених актів відповідач з такими порушеннями був ознайомлений, про що свідчить підпис його представника на відповідних документах.

Разом з тим, суд зазначає, що позивачем здійснено нарахування штрафу у розмірі 72 048, 71 грн. від вартості наданих послуг, що визначена у зведеному акті № 25/ЦЗСД приймання наданих послуг із харчування за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно), в той час як згідно п. 8.2.1 договору відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування чи акту приймання послуг із забезпеченням продуктами харчування на день виявлення порушень.

Таким чином, враховуючи те, що актами підтверджено порушення, які мали місце 30.08.2018, то суд вважає, що вірним є нарахування штрафу у розмірі 20% від вартості наданої послуги саме 30.08.2018, а не за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно).

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення штрафу за вказане порушення у розмірі 6 657, 69 грн.

9.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 65 326, 69 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказаний штраф нарахований на підставі акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акта приймання послуг від 30.08.2018 № 242 у військовій частині НОМЕР_8 ), акту № 242 приймання наданих послуг з харчування від 30.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту № 139/10 приймання наданих послуг з харчування від 30.08.2018 згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, зведеного акту № 139/А3085 приймання наданих послуг за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно) згідно з договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту перевірки окремих питань організації харчування, безпеки та якості харчових продуктів, які використовуються для харчування особового складу військової частини НОМЕР_8 від 30.08.2018, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_8 с. Дівички 30.08.2018 було виявлено небезпечні продукти харчування із порушенням маркування, без відповідних документів, з вичерпаними термінами придатності, з ознаками псування, а також виявлено не доведення встановлених норм харчування до особового складу, у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.1 та п. 8.2.2 договору.

Згідно вищезазначених актів відповідач з такими порушеннями був ознайомлений, про що свідчить підпис його представника на відповідних документах.

Разом з тим, суд зазначає, що позивачем здійснено нарахування штрафу у розмірі 65 326, 69 грн. від вартості наданих послуг, що визначена у зведеному акті № 139/А3085 приймання наданих послуг за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно), та від вартості наданої послуги за не доведення встановлених норм харчування до особового складу 30.08.2018, в той час як згідно п. 8.2.1 договору відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування чи акту приймання послуг із забезпеченням продуктами харчування на день виявлення порушень, а відповідно до п. 8.2.2 договору при не доведенні встановлених норм харчування (зміни одних продуктів на інші без письмового дозволу представника позивача), відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 20% вартості наданих послуг за окремими прийомами їжі за кожний встановлений та зафіксований випадок. Крім того, за порушення інших умов цього договору щодо якості надання послуг відповідач сплачує позивачу штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок у розмірі 20% від вартості наданої послуги, відповідно до акту приймання наданих послуг з харчування на день виявлення порушення.

Таким чином, враховуючи те, що актами підтверджено порушення, які мали місце 30.08.2018, то суд вважає, що вірним є нарахування штрафу у розмірі 20% від вартості наданих послуг 30.08.2018, а не за період з 21 серпня по 31 серпня 2018 року (включно).

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення штрафу за вказані порушення у розмірі 11 495, 91 грн.

10.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 18, 25 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказана штрафна санкція нарахована на підставі акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (до акту № 8 стану освіження запасів харчових продуктів за жовтень 2018 року за військовою частиною НОМЕР_5 ) від 07.12.2018, акту № 8 стану освіження запасів харчових продуктів за жовтень 2018 року за військовою частиною НОМЕР_5 за договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, накладної № 15 від 22.05.2017, видаткової накладної № 001/2 від 22.05.2017, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_5 м. Золотоноша при наданні послуг з харчування у жовтні місяці 2018 року не здійснено освіження лаврового листа у кількості 1,1 кг на суму 77, 00 грн., у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.3 договору.

Згідно наявних у матеріалах справи документів відповідач з такими порушеннями був ознайомлений.

Разом з тим, суд зазначає, що за вищезазначене порушення позивачем, керуючись п. 8.2.3 договору, здійснено нарахування штрафу та пені на суму 18, 25 грн., проте, періоду, за який нарахована пеня («з» - «до») не вказано та обґрунтування кількості застосованих днів прострочення для нарахування пені не наведено.

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення за вказане порушення лише штрафу у розмірі 15, 40 грн.

11.Щодо нарахування штрафних санкцій у розмірі 354 833, 18 грн., суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що вказана штрафна санкція нарахована на підставі акту № 55 про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (у військовій частині НОМЕР_9 за договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017) від 04.12.2018, акту № 1 про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (у військовій частині НОМЕР_9 за договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017) від 08.01.2019, плану освіження продовольства продовольчого складу військової частини НОМЕР_9 на друге півріччя 2018 року та 2019 рік, заявки на освіження продовольства військової частини НОМЕР_9 , акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (у військовій частині НОМЕР_9 за договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017) від 01.10.2018, акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (у військовій частині НОМЕР_9 за договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017) від 13.09.2018, акту № 2616 стану освіження запасів продовольства за серпень 2018 року у військовій частині НОМЕР_9 за договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017, акту про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання (у військовій частині НОМЕР_9 за договором № 286/2/17/1 від 28.03.2017) від 14.06.2018, відповідно до яких у військовій частині НОМЕР_9 при наданні послуг з харчування у листопаді грудні 2018 року не здійснено освіження запасів продовольства, а саме: крупи гречаної вартістю 782 299, 20 грн., перцю вартістю 49 153, 39 грн., лаврового листа вартістю 2 438, 37 грн., томатної пасти вартістю 331 610, 40 грн., солі вартістю 93, 10 грн., оцтової есенції вартістю 49, 50 грн. та цукру вартістю 280 344, 28 грн., у зв`язку з чим позивачем застосовано п. 8.2.3 договору.

Згідно наявних у матеріалах справи документів відповідач з такими порушеннями був ознайомлений.

Разом з тим, суд зазначає, що за вищезазначене порушення позивачем, керуючись п. 8.2.3 договору, здійснено нарахування штрафу та пені на суму 354 833, 18 грн., проте, періоду, за який нарахована пеня («з» - «до») не вказано та обґрунтування кількості застосованих днів прострочення для нарахування пені не наведено.

За таких обставин, суд дійшов висновку про стягнення за вказане порушення лише штрафу у розмірі 289 197, 65 грн.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Статтями 76-79 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що докази, які подаються сторонами повинні бути належними, допустимими, достовірними та вірогідними.

У справі «Руїз Торіха проти Іспанії» Європейський суд з прав людини вказав, що відповідно до практики, яка відображає принцип належного здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватися у світлі обставин кожної справи.

З огляду на вищевикладене, суд, оцінивши належність, допустимість та достовірність кожного наявного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок поданих сторонами доказів у їх сукупності, дійшов висновку про наявність обставин, що свідчать про порушення відповідачем умов договору № 286/2/17/1 від 28.03.2017 при його виконанні, що також опосередковано підтверджено представником відповідача у судовому засіданні.

При цьому, суд зазначає, що посилання відповідача на відсутність наказу про призначення комісії з перевірки якості організації харчування суб`єктами господарювання, книг обліку контролю за якістю приготування їжу, а також проведення перевірок неповним складом комісії не спростовує встановлені в наявних у справі документах порушення та не може бути підставою для звільнення відповідача від відповідальності і відмови у задоволенні позовних вимог.

Таким чином, враховуючи документи, які є підписаними двома сторонами, документи, з яких достеменно можна встановити вид порушення та нарахувати відповідно до умов договору штрафні санкції, зважаючи на відсутність доказів, які підтверджують оплату відповідачем штрафних санкцій та наданий останнім контророзрахунок, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та підтвердженими частково, а саме на суму 344 611, 95 грн., про що зазначено вище.

За таких обставин, вимоги позивача про стягнення з відповідача штрафних санкцій за порушення умов договору № 286/2/17/1 про закупівлю харчування (послуги щодо забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах у тому числі годування штатних тварин) від 28.03.2017 підлягають частковому задоволенню, а саме у розмірі 344 611, 95 грн., у задоволенні позовних вимог про стягнення з відповідача штрафних санкцій у розмірі 275 803, 35 грн. суд відмовляє.

Судовий збір, відповідно приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладається судом на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 2, 13, 73-74, 76-79, 86, 129, 237-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позовні вимоги Міністерства оборони України задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпродакорд Ор» (08601, Київська область, місто Васильків, вулиця Миру, будинок 3, ідентифікаційний код - 33882399) на користь Міністерства оборони України (03168, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 6, ідентифікаційний код - 00034022) 344 611 (триста сорок чотири тисячі шістсот одинадцять) грн. 95 коп. штрафних санкцій та 5 169 (п`ять тисяч сто шістдесят дев`ять) грн. 18 коп. судового збору.

3. В частині позовних вимог про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпродакорд Ор» на користь Міністерства оборони України 275 803, 35 грн. штрафних санкцій відмовити.

4. Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені статтями 256-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 11.03.2020.

Суддя Т.В. Лутак

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено12.09.2022

Судовий реєстр по справі —911/1416/19

Рішення від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Київської області

Лутак Т.В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Лутак Т.В.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Лутак Т.В.

Ухвала від 01.07.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Ейвазова А.Р.

Ухвала від 10.06.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Ейвазова А.Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні