Рішення
від 24.02.2020 по справі 924/1034/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"25" лютого 2020 р. Справа № 924/1034/19

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. при секретарі судового засідання Мазій І.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні матеріали справи, порушеної

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса", м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області

до Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області

про визнання протиправними дії Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області щодо відмови у звільненні Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р.

- звільнення Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення його капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р.

за участю повноважних представників сторін :

від позивача: Горбань О.В. - згідно ордеру

від відповідача: Вознюк С.В. - за довіреністю № 181/01-27 від 16.07.2019р.

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні 25 лютого 2020р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі.

Ухвалою від 30.10.19р. відкрито провадження у справі, постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 06.11.19р. і за спільною згодою повноважних представників сторін оголошено перерву відповідно до 02.12.2019р. та 26.12.2019р. Ухвалою від 26.12.2019р. продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 23.01.2020р.

Ухвалою від 23.01.2020р. закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті на 19.02.2020р. В засіданні 19.02.2020р. за клопотанням повноважних представників учасників справи оголошувалась перерва до 25.02.2020р.

Виклад позицій учасників справи, заяви, клопотання.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса", м. Кам'янець-Подільський звернулось до суду з позовом до Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області, в якому просить визнати протиправними дії Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області щодо відмови у звільненні ТОВ "Гармонія та краса" від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р., а також звільнення ТОВ "Гармонія та краса" від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення його капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р.

На підтвердження позовних вимог заявник вказав, що 01 квітня 2019р. року між ТОВ Гармонія та краса і Кам'янець-Подільською районною радою Хмельницької області було укладено договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селища Кам'янець-Подільського району (нежилого приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м., розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка. 49) № 1/2019 (надалі - Договір).

Відповідно до розділу І Договору. Відповідач передає Позивачу в строкове платне користування нежиле приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м. по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області (надалі - Майно) з метою здійснення господарської діяльності з медичної практики.

01 квітня 2019 року між Позивачем та Відповідачем було підписано акт прийому-передачі майна № 1, згідно якого Майно було фактично передано Відповідачу в строкове платне користування.

Додатком до вказаного акту прийому-передачі майна № 1 є Акт обстеження технічного стану нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка. 49. м. Кам'янець-Подільський. який був складений станом на 08 лютою 2019 року.

Відповідно до Акту технічного обстеження Майно, яке передано Позивачу в строкове платне користування, перебуває в незадовільному технічному стані і його, відповідно, неможливо використовувати без проведення реконструкції та капітального ремонту.

Реалізовуючи свій законний інтерес у використанні орендованого Майна, на виконання п.6.2. Договору. Позивач 02 квітня 2019 року звернувся до Відповідача із зверненням за № 01/18 про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття орендованого Майна.

Листом від 20.05.2019р. № 125/01-27 Відповідач повідомив Позивача про те, що його звернення було предметом розгляду на пленарному засіданні сесії Кам'янець-Подільської районної ради 16 травня 2019 року, але не було підтримано більшістю голосів депутатів від загального складу ради, тобто фактично запитуваний Позивачем дозвіл наданий не був.

На переконання позивача, об'єктивно вказаний лист Відповідача від 20.05.2019р. № 125/01-27 можна вважати рішенням Відповідача про відмову в наданні дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття в орендованому Майні.

Згідно п.7.2. Договору Відповідач як орендодавець взяв на себе імперативний обов'язок не вчиняти дій, які б перешкоджали орендарю користуватись Майном на умовах цього Договору.

Починаючи з 01 квітня 2019 року Позивачу надсилаються рахунки на сплату орендної плати, але в той же час, всупереч положенням п.7.2 Договору Відповідач вчинив дії, які унеможливлюють використання Позивачем орендованого Майна, адже зважаючи на незадовільний технічний стан Майна, його використання без капітального ремонту не є можливим, а дозвіл на виготовлення необхідної документації та виконання ремонтних робіт Відповідач протиправно не дає.

На думку позивача, такими діями Відповідач фактично перешкоджає законній господарській діяльності товариства, яке сплачуючи орендну плату за Майно, не може його реально використовувати через протидію з боку Відповідача у вигляді ненадання дозволу на капітальний ремонт Майна.

Окрім того Позивач дійшов висновку, що Відповідач своєю відмовою грубо порушує передбачене пунктом 6.1 Договору право Позивача використовувати орендоване приміщення відповідно до умов Договору.

В свою чергу, внаслідок протиправної відмови Відповідача в наданні дозволу на виготовлення документації та здійснення капітального ремонту орендованого Майна, Позивач з незалежних від нього обставин не може належним чином виконувати пункти 4.3, 5.3, 5.6 та 6.2 Договору, що знову ж тягне за собою неможливість використовувати орендоване Майно взагалі.

Відповідно до ч.1 ст.767 Цивільного кодексу України, яка кореспондується з ч.4 ст.13 Закону України Про оренду державного та комунального майна наймодавець зобов'язаний передати наймачеві річ у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору і її призначенню.

За приписами ч.2 ст.21 Закону України Про оренду державного та комунального майна розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкту оренди, а також - в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

Вказана норма спеціального законодавчого акту є бланкентною та визначає, що в даному випадку підлягають застосуванню й інші законодавчі акти України.

Так, відповідно до ч.6 ст.762 Цивільного кодексу України, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Зважаючи на те, що орендоване Майно перебуває в незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту, воно не може використовуватись Позивачем за його призначенням відповідно до умов договору.

Враховуючи те, що Відповідач не надає дозволу на проведення капітального ремонту, фактично Позивач не може використовувати орендоване Майно через обставини, за які він не відповідає. Тобто на сьогоднішній день існує об'єктивне та безумовне право Позивача на звільнення від сплати орендної плати на період до здійснення капітального ремонту Майна, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору.

Позивач звернувся до Відповідача із листом від 02.08.2019р. № 02-08, в якому просив звільнити його від сплати орендної плати на період до здійснення капітального ремонту приміщення та введення йото в експлуатацію.

Листом від 29.08.2019р. № 215/01-27 Відповідач, за відсутності мотивів з посиланнями на норми чинного законодавства України, відмовив Позивачу у звільненні від сплати орендної плати, що в свою чергу викликало необхідність звернення до суду із даним позовом.

Таким чином, керуючись ст.21 Закону України Про оренду державного та комунального майна , ст.762 Цивільного кодексу України позивач вважає, що ТОВ Гармонія та краса має бути звільнене від сплати орендної плати за нежитлове приміщення загальною площею 544 кв.м. по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області до моменту виникнення можливості належного користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 ст. 19 Конституції України, ч.6 ст.762, ч.1 ст.767 Цивільного кодексу України, ч.4 ст.13, ч.2 ст.21 Закону України Про оренду державного та комунального майна , ст.ст.4, 20 ПІК України позивач просив суд винести рішення, яким позов товариства з обмеженою відповідальністю Гармонія та краса задовольнити, визнавши протиправними дії Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області щодо відмови у звільненні товариства з обмеженою відповідальністю Гармонія та краса (код ЄДРПОУ 42300050) від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019 р., а також звільнивши товариство з обмеженою відповідальністю Гармонія та краса (код ЄДРПОУ 42300050) від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення його капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р., віднісши судові витрати на Відповідача.

У заяві до суду (вх. № 05-22/8747/19 від 11.10.2019р.) ТОВ "Гармонія та краса", м. Кам'янець-Подільський уточнило позовні вимоги, надавши суду докази надіслання примірника уточненої заяви з додатками Відповідачу (а.с.27-31).

Окрім того згідно клопотання (вх. № 05-22/10372/19 від 02.12.2019р.) позивачем було отримано технічний висновок про технічний стан конструкцій будівлі по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському, складений фахівцями Хмельницької філії ДП Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут НДІПРОЕКТРЕКОНСТУКЦІЯ .

На переконання заявника, вказаний технічний висновок є додатковим належним та допустимим доказом на підтвердження тієї обставини, що орендоване ТОВ Гармонія та краса майно не може взагалі використовуватись за своїм призначенням без проведення капітального ремонту та повної заміни певних конструктивів.

Зважаючи на те, що станом на день подання позову даний технічний висновок був відсутній у Позивача, оскільки ще перебував на стадії виготовлення, заявник просив суд долучити до матеріалів справи належним чином завірену копію технічного висновку, запевнивши суд, що його оригінал буде надано для огляду в судовому засіданні (а.с. 54-61).

Повноважний представник Відповідача проти задоволення викладеного клопотання Позивача не заперечила, а тому суд вважав за потребу його задовольнити.

Разом з тим заперечуючи проти задоволення позовних вимог товариства по суті, Кам'янець-Подільська районна рада у відзиві на позов (вх. № 05-22/9548/19 від 06.11.2019р.), користуючись визначеним ст.178 ГПК України правом, звернула увагу суду на те, що за рекомендацією постійної комісії Кам'янець-Подільської районної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку спільної власності територіальних громад, торгівельного, побутового обслуговування, транспорту і зв'язку (далі - комісія) між Кам'янець-Подільською районною радою (як органом управління майном) та Товариством з обмеженою відповідальністю Гармонія та краса 01 квітня 2019 року було укладено договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селища Кам'янець-Подільського району (нежилого приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м., розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 49) № 1/2019 (далі - Договір).

За умовами Договору оренди Відповідач (орендодавець) надав Позивачу (орендар) у строкове платне тимчасове (строком на 2 роки 11 місяців) користування нежиле приміщення.

За орендоване приміщення орендар зобов'язався сплачувати орендну плату, визначену на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), яка становить за базовий місяць 10 763,55 грн. (десять тисяч сімсот шістдесят три гривні п'ятдесят п'ять копійок) та з подальшим коригуванням розміру орендної плати за попередній місяць на щомісячний індекс інфляції.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Положеннями частини третьої ст. 18 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" визначено, що одним з основних обов'язків орендаря є, зокрема, внесення орендної плати своєчасно і в повному обсязі.

Крім того, пункт 5.2 Договору встановлює обов'язок орендаря сплачувати орендну плату своєчасно та у повному обсязі (щомісяця не пізніше 15 числа за попередній місяць оренди).

Відповідно до пункту 6.1. Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та селища Кам'янець-Подільського району, затвердженого рішенням тридцять першої сесії районної ради VI скликання від 26 березня 2015 року № 17, орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності (копія рішення додається).

За змістом частини першої статті 286 ГК України орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Враховуючи викладене, Відповідач дійшов висновку за яким, вимога позивача щодо звільнення його від сплати орендної плати до здійснення капітального ремонту в орендованому приміщенні (тобто на невизначений термін) не відповідає оплатним засадам оренди комунального майна.

Додатково Відповідач звернув увагу суду на те, що Кам'янець-Подільською районною радою відповідно до умов Договору щомісяця виставлялися рахунки на оплату орендної плати за оренду приміщення в період з травня 2019 року по жовтень 2019 року, які отримані Позивачем. Проте, Позивач здійснив оплату за користування орендованим майном лише за квітень 2019р., а з травня 2019 року не виконав свої зобов'язання за договором щодо внесення своєчасної та у повному обсязі орендної плати за користування орендованим приміщенням. Тобто станом на 05.11. 2019 заборгованість за нею становить загалом більше ніж п'ять місяців.

Приписами статті 193 ГК України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Відповідно до статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Пункт 3.4 Договору передбачає, що розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї зі сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Крім того, в пункті 10.3 Договору зазначено, що зміни до умов договору допускаються за взаємної згоди сторін.

Так, враховуючи зазначені вимоги, а також надходження на адресу Кам'янець-Подільської ради 02 серпня 2019 року листа ТОВ Гармонія та краса щодо звільнення від сплати орендної плати за орендоване приміщення, 19 серпня 2019 року відбулося засідання профільної постійної комісії Кам'янець-Подільської районної ради, що в цьому випадку діяла від імені орендодавця, яка встановила, що сплата орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства та умов договору є обов'язком орендаря, тому у вимозі ТОВ Гармонія та краса щодо звільнення від сплати орендної плати за орендоване приміщення членами комісії було відмовлено (копія протоколу додається).

Додатково Відповідач проінформував суд, що на його переконання, позовні вимоги в частині повного звільнення орендаря від сплати орендної плати на період до завершення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним, відповідно до умов Договору, з посиланням на ту обставину, що згідно акта приймання-передачі нерухомого майна в оренду станом на 08 лютого 2019 року технічний стан орендованого приміщення визначається як незадовільний, не може звільняти орендаря від обов'язку сплачувати орендну плату в силу вимог частини шостої статті 762 ЦК України, оскільки наймодавець не відповідає за недоліки майна, які були ним застережені при укладенні договору.

Згідно до ст. 767 ЦК України наймодавець зобов'язаний передати наймачеві річ у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору найму та її призначенню. Так, позивач був повідомлений про реальний технічний стан будівлі, оскільки в акті приймання-передачі від 01 квітня 2019 року зазначено, що стан майна визначений актом обстеження технічного стану нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 49, м. Кам'янець-Подільський, тобто на час передачі орендованого приміщення останнє знаходиться у стані, непридатному для використання його за призначенням, а також обумовлено, що технічний стан орендованого приміщення незадовільний.

Оскільки згідно з п. 6 статті 762 ЦК України передбачено звільнення наймача від сплати орендної плати лише через обставини, за які він не відповідає, то варто зауважити, що орендар підписав акт приймання-передачі майна від 01.04.2019 без будь-яких зауважень, а тому всі ризики у зв'язку з недоліками орендованого майна покладаються на нього. В даному випадку відповідач відповідає за обставини, з яких майно не могло бути використане за цільовим призначенням, що виключає можливість застосування положень частини шостої статті 762 ЦК України.

Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 165, 178 ГПК України відповідач просив суд відмовити в задоволені позовних вимог, викладених в заяві ТОВ Гармонія та краса до Кам'янець-Подільської районної ради про визнання протиправними дії Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області щодо відмови у звільненні ТОВ Гармонія та краса від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49, в м. Кам'янці-Подільському на період до здійснення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019, а також звільнення ТОВ Гармонія та краса від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49, в м. Кам'янці-Подільському на період до здійснення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019, в повному обсязі.

Окрім того згідно клопотання (вх. 05-22/1037/19 від 02.12.2019р.), відповідач на підставі статті 80 ГПК України з врахуванням норм статей 177 та 182 Кодексу щодо зібрання доказів на етапі підготовчого провадження, просив Суд приєднати до матеріалів справи, дослідити в судовому засіданні та оцінити при ухваленні рішення по справі наступні докази виписки по рахунку 31559243344798 Кам'янець-Подільської районної ради ГУДКСУ у Хмельницькій області за період з травня 2019 року по жовтень 2019 року, як доказ заборгованості Позивача по сплаті орендної плати (більше п'яти місяців); Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24 жовтня 2019 року по справі № 924/573/19, головуючий суддя Тимошенко О.М. (вимога позивача - ТзОВ Гармонія та краса про зобов'язання відповідача - Кам'янець-Подільську районну раду, прийняти рішення про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту орендованого майна, не задоволена); рішення тридцять першої сесії Кам'янець-Подільської районної ради VI скликання від 26 березня 2015 року № 17 Про впорядкування орендних відносин . Разом з тим оскільки обсяг доказів є великим, а також частина з них є публічно доступними, копії вказаних вище документів (матеріали на 34 арк.), що подаються до суду, заздалегідь надіслані позивачу не були.

Наразі за відсутності заперечень повноважного представника Позивача по суті клопотання, суд вважає за потребу його задовольнити.

Фактичні обставини встановлені судом та зміст спірних правовідносин.

Судом встановлено, що 01.04.2019 року між позивачем та відповідачем було укладено договір № 1/2019 оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селища Кам'янець-Подільського району (нежилого приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м., розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський. вул. Шевченка, 49). Згідно розділу І вказаного договору, відповідач передає позивачу в строкове платне користування нежиле приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м. по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області (далі - майно) з метою здійснення господарської діяльності з медичної практики.

01.04.2019 року сторонами було укладено акт прийому-передачі майна № 1, згідно якого майно було передано позивачу в строкове платне користування. Додатком до вказаного акту прийому-передачі майна № 1 від 01.04.2019 року є акт обстеження технічного стану нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 49, м. Кам'янець-Подільський, який був складений станом на 08.02.2019 року.

Згідно акту технічного обстеження майно, яке передано позивачу в строкове платне користування, перебуває в незадовільному технічному стані і його неможливо використовувати без проведення реконструкції та капітального ремонту.

02.04.2019 року позивач звернувся до відповідача із клопотанням за № 01/18 про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття орендованого майна.

Вказане питання було включено до порядку денного та розглядалося на засіданні тридцять п'ятої сесії районної ради 16.05.2019 року, однак за результатами обговорення внесений проект рішення не був підтриманий більшістю депутатів від загального складу ради.

Про результати розгляду порушеного питання орендаря було повідомлено листом № 125/01-27 від 20.05.2019 року.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 1 серпня 2019р. у справі № 924/573/19, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 24 жовтня 2019р. відмовлено в позові ТОВ "Гармонія та краса" м.Кам'янець-Подільський до Кам'янець-Подільської районної ради про визнання відмови протиправною та зобов'язання вчинити певні дії.

Відповідними рішеннями враховано, що згідно ст.7 Конституції України, в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

В силу ч.2 ст.144 Конституції України, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Згідно пп.1, 2 ч.6 ст.55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", голова районної ради скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради, забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради про виконавців, організовує контроль за їх виконанням.

Згідно ч.1, ч.2, ч.3 ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пп. 4 і 16 ст. 26, пп. 1, 29 і 31 ст. 43 та ст. ст.55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.

Як вказано вище, рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.

В даному випадку, рішення прийнято не було, що підтверджується результатами поіменного голосування розміщених на офіційному сайті районної ради.

З огляду на вказане, суди дійшли висновку про безпідставність твердження скаржника про те, що лист № 125/01-27 від 20.05.2019 року слід вважати рішенням про відмову про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття нежилого приміщення (дім основний корпус), що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 49 та його необґрунтованість, оскільки вказаним листом відповідач повідомив позивача про те, що його звернення було предметом розгляду на пленарному засіданні сесії Кам'янець-ІІодільської районної ради 16.05.2019 року, але не було підтримано більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Вказане повідомлення не є рішенням відповідача про відмову в наданні дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття її орендованому майні.

В силу ч.ч.1, 4 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

Відповідно до ч.1 ст.71 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.

Стосовно вимоги позивача про зобов'язання Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області прийняти рішення про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття орендованого майна, судом враховано, що дійсно Кам'янець-Подільська районна рада в спірних правовідносинах виступає як сторона договору оренди, а не як суб'єкт владних повноважень.

За умовами ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Разом з цим, позивачем ні в позовній заяві, ні в апеляційній скарзі не зазначається про визначений договором обов'язок Кам'янець-Подільської районної ради надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту орендованого майна.

Судом відмічається, що в контексті укладеного між сторонами договору оренди, позивач як орендар має право за згодою орендодавця (відповідача) проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення орендованого майна (п. 6.2).

В свою чергу за п. 4.4. договору - для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25.05.2018 № 686.

Тобто, укладеним між сторонами договором передбачено механізм отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень орендованого майна. При цьому обов'язок орендодавця надати згоду в умовах договору не міститься.

Також матеріали справи № 924/573/19 не містять жодних доказів того, чи звернення позивача від 02.04.2019 № 01/08 до орендодавця відповідало визначеним Порядком умовам, оскільки порядок передбачає подання певного пакету документів разом із заявою-зверненням.

Відтак, з урахуванням умов договору та поданих в обґрунтування позову доказів, суд констатував, що вимога позивача про зобов'язання відповідача прийняти рішення про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту орендованого майна не підлягає задоволенню, оскільки не відповідає умовам договору та є безпідставною.

При цьому ухвалою від 18 лютого 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" на рішення Господарського суду Хмельницької області від 01.08.2019 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 у справі N 924/573/19, з поверненням матеріалів касаційної скарги на 9 (дев'яти) аркушах, у тому числі оригінал квитанції від 09.12.2019 про сплату судового збору, скаржникові.

Наразі обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом (ч.4 ст.75 ГПК України).

Норми права застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

У відповідності до ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.1 ст.74 Кодексу, що закріплює обов'язок доказування в подання доказів, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

01 квітня 2019р. року між ТОВ Гармонія та краса і Кам'янець-Подільською районною радою Хмельницької області було укладено договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селища Кам'янець-Подільського району (нежилого приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м., розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка. 49) № 1/2019 .

Відповідно до розділу І Договору. Відповідач передає Позивачу в строкове платне користування нежиле приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м. по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області з метою здійснення господарської діяльності з медичної практики.

За умовами Договору оренди Відповідач (орендодавець) надав Позивачу (орендар) у строкове платне тимчасове (строком на 2 роки 11 місяців) користування нежиле приміщення.

За орендоване приміщення орендар зобов'язався сплачувати орендну плату, визначену на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), яка становить за базовий місяць 10 763,55 грн. (десять тисяч сімсот шістдесят три гривні п'ятдесят п'ять копійок) та з подальшим коригуванням розміру орендної плати за попередній місяць на щомісячний індекс інфляції.

01 квітня 2019 року між Позивачем та Відповідачем було підписано акт прийому-передачі майна № 1, згідно якого Майно було фактично передано Відповідачу в строкове платне користування.

Додатком до вказаного акту прийому-передачі майна № 1 є Акт обстеження технічного стану нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка. 49. м. Кам'янець-Подільський. який був складений станом на 08 лютою 2019 року.

Відповідно до Акту технічного обстеження Майно, яке передано Позивачу в строкове платне користування, перебуває в незадовільному технічному стані і його, відповідно, неможливо використовувати без проведення реконструкції та капітального ремонту.

Згідно ч.1 ст.767 Цивільного кодексу України, яка кореспондується з ч.4 ст.13 Закону України Про оренду державного та комунального майна наймодавець зобов'язаний передати наймачеві річ у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору і її призначенню.

За приписами ч.2 ст.21 Закону України Про оренду державного та комунального майна розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкту оренди, а також - в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

Наявний у матеріалах справи технічний висновок про технічний стан конструкцій будівлі по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському, складений фахівцями Хмельницької філії ДП Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут НДІПРОЕКТРЕКОНСТУКЦІЯ підтверджує, що технічний стан даної будівлі по вул.Шевченка, 49 визначається як незадовільний , оскільки будівля підлягає капітальному ремонту з заміною дерев'яних міжповерхових перекрить, перегородок та відновленню інженерних мереж.

У відповідності до ч.6 ст. 762 Цивільного кодексу України, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Як вбачається з матеріалів справи отримане позивачем в строкове платне користування нежиле приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м. по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області з метою здійснення господарської діяльності з медичної практики знаходиться в незадовільному технічному стані, що виключає можливість використання його за призначенням.

Протилежного відповідачем не спростовано та в установленому порядку не доведено.

Згідно п.7.2. Договору Відповідач як орендодавець взяв на себе імперативний обов'язок не вчиняти дій, які б перешкоджали орендарю користуватись Майном на умовах цього Договору, однак дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття в орендованому Майні Відповідачем не надано.

Таким чином судом констатовано, що позивач не може використовувати зазначене приміщення за цільовим призначенням з метою здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Орендар вправі порушувати питання про повне звільнення його від внесення орендної плати, якщо він з незалежних обставин протягом певного часу був повністю позбавлений можливості користуватися орендованим майном. Такими обставинами можуть бути зокрема, здійснення капітального ремонту (якщо його повинен робити орендодавець), прострочення орендодавцем надання майна орендареві, наявність у майні недоліків, які включали його використання за призначенням тощо. У разі коли за відповідний період часу, протягом якого орендоване майно не використовувалось, орендну плату було внесено, орендар вправі вимагати її повернення.

Причому з наведених норм законодавства випливає, що для звільнення орендаря від внесення орендної плати або повернення сплаченої орендної плати через неможливість використання орендованого майна з незалежних від орендаря обставин, немає необхідності несення відповідних змін до договору оренди.

Вина позивача в тому, що передане йому згідно договору оренди № 1/2019 від 01.04.2019р. нежитлове приміщення не може бути використане ним за цільовим призначенням відсутня, а тому позивач має бути звільнений від орендної плати по договору № 1/2019 за період з травня 2019р. до набрання чинності рішенням суду по суті спору.

Заперечення відповідача про те, що позивачу при укладенні договору оренди були відомі технічні характеристики об'єкта оренди, не прийняті судом до уваги, оскільки Кам'янець-Подільській районній раді Хмельницької області також було відомо, для яких цілей позивач мав намір використовувати нежитлове приміщення, а тому за відсутності дозволу на виготовлення Позивачем проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі та поверхового перекриття орендованого Майна як передумови фактичного його використання, товариство вправі бути звільненим від орендної плати за період, протягом якого майно не могло бути використане.

Поряд із цим судом береться до уваги практика Європейського суд з прав людини яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Серявін та інші проти України" від 10 лютого 2010 року).

З огляду на викладене, вимога позивача про звільнення його від орендної плати за договором № 1/2019 від 01.04.2019р. оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селища Кам'янець-Подільського району (нежилого приміщення, дім основний корпус, загальною площею 544 кв.м., розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський. вул. Шевченка, 49) за період з травня 2019р. до набрання чинності рішенням суду по суті спору відповідає вимогам чинного законодавства, обґрунтована та підтверджена матеріалами справи, а тому суд вважає її такою, що підлягає задоволенню.

Разом з тим з огляду на невідповідність позовних вимог ТОВ "Гармонія та краса" в частині визнання протиправними дії Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області щодо відмови у звільненні Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р. положенням статті 16 ЦК України, що визначає способи захисту цивільних прав та інтересів, в решті позовних вимог товариства слід відмовити.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Відповідно до ст.ст. 123, 129 Господарського процесуального кодексу України з огляду на вину відповідача у виникненні спору судові витрати підлягають віднесенню на його рахунок.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 74, 86, 129, 233, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса", м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області до Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області про визнання протиправними дії Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області щодо відмови у звільненні Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору № 1/2019 від 01.04.2019р., а також звільнення Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" від сплати орендної плати за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період до здійснення його капітального ремонту, введення його в експлуатацію та початку користування ним відповідно до умов договору від №1/2019 від 01.04.2019р. задовольнити частково.

Звільнити Товариство з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" (вул. Гагаріна,43 кв.33, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл., 32300 (код ЄДРПОУ 42300050) від сплати орендної плати по договору № 1/2019 від 01.04.2019р. за нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 49 в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області на період з 1 травня 2019р. до моменту набрання законної сили рішення суду у даній справі.

В останній частині позову - відмовити.

Стягнути з Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області (32343, Хмельницької обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Смірнова,53 (код ЄДРПОУ 04060594) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармонія та краса" (вул. Гагаріна,43 кв.33, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл., 32300, (код ЄДРПОУ 42300050) витрати по оплаті судового збору в сумі 3 842 грн. (три тисячі вісімсот сорок дві гривні). Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням п. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Виготовлення повного тексту рішення завершено 3 березня 2020р.

Суддя І.В. Грамчук

Віддрук. 5 прим.: 1 - до справи; 2 - позивачу (32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Гагаріна, буд. 43, кв. 33); 3 - представнику позивача - адвокату Горбаню О.В. (29000, м. Хмельницький, вул. Франка, буд. 6/1, кв. 4); 4-5 - відповідачу (32343, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, с. Довжок, вул. Смирнова, буд. 53; 32300, Хмельницька область , м. Кам'янець-Подільський, площа Вірменський Ринок, 6) - надіслати всім рек. листом з пов. про вруч.

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —924/1034/19

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 27.12.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 03.10.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні