Рішення
від 26.02.2020 по справі 910/17216/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.02.2020Справа № 910/17216/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Удалової О.Г., за участю секретаря судового засідання Дьогтяр О.О., розглянув господарську справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Ріола-Модуль Лтд

(07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, код 21650831)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Гефест Груп

(04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, код 41050367)

про стягнення 1 255 567,14 грн

Представники сторін:

Від позивача Духота В.В. адвокат

Від відповідача не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Ріола-Модуль Лтд звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Гефест Груп про стягнення 1 255 567,14 грн.

Позивачем заявлено позовні вимоги про стягнення суми попередньої оплати (авансу) в розмірі 948 596,99 грн, вартості генпідрядних послуг в розмірі 277 570,15 грн за договором субпідряду № 16-07/2018 від 23.07.2018, стягнення заборгованості за надані послуги екскаватора-навантажувача в розмірі 29 400,00 грн на підставі укладеного між сторонами у спрощений спосіб договору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду в порядку загального позовного провадження, відкрито провадження у справі № 910/17216/19, підготовче засідання призначено на 10.01.2020.

У засідання суду 10.01.2020 представник відповідача не з`явився, згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0103052791450 ухвала суду від 11.12.2019 була надіслана відповідачу на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, проте конверт з кореспонденцією повернений до суду відділенням поштового зв`язку з відміткою за закінченням терміну зберігання .

Розгляд справи у підготовчих засіданнях 10.01.2020, 23.01.2020 відкладено на 23.01.2020, 06.02.2020, ухвалами Господарського суду міста Києва від 10.01.2020, 23.01.2020 викликано відповідача у підготовчі засідання відповідно до ст. 120 Господарського процесуального кодексу України.

05.02.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про проведення підготовчого засідання без його участі, закриття підготовчого провадження та перехід до розгляду справи по суті.

У підготовче засідання, призначене на 06.02.2020, представники сторін не з`явились, представник відповідача про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2020 закрито підготовче провадження, розгляд справи по суті призначено на 27.02.2020.

У судовому засіданні 27.02.2020 представник позивача позовні вимоги підтримав, позов просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідач явку свого представника у засідання суду не забезпечив, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

У той же час, приписами ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Беручи до уваги, що відповідач у встановлений строк не подав до суду відзиву на позов, а відтак не скористалися наданими їм процесуальними правами, за висновками суду в матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 27.02.2020, відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, заслухавши пояснення представника позивача, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Ріола-Модуль ЛТД (підрядник за договором, позивач) та відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Гефест Груп (далі - субпідрядник, відповідач) було укладено договір субпідряду № 16-07/2018 (надалі - договір).

Відповідно до п. 1.1 договору визначено, що цей договір укладено на виконання Договору підряду № 14 від 06.07.2018 щодо реконструкції будівлі поліклініки, розташованої за адресою: вул. Маломіська, 142а, м. Слов`янськ, для розміщення діагностичного центру. Коригування (надалі - Об`єкт), укладеного між Комунальною лікувально-профілактичною установою Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська (надалі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Ріола-Модуль ЛТД (Підрядник). Кінцевим Замовником всіх робіт на Об`єкті є Комунальна лікувально-профілактична установа Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська .

Відповідно до п. 1.2. договору, за цим договором Субпідрядник зобов`язується за завданням Підрядника на свій ризик відповідно до умов договору та його додатків виконати комплекс будівельно-монтажних робіт по реконструкції об`єкту (конкретні види робіт, об`єми, вартість визначені Договірною ціною та локальним кошторисом), а Підрядник зобов`язується прийняти належним чином виконані Роботи та оплатити їх згідно з умовами даного Договору.

У пункті 1.3. договору передбачено, що місцезнаходження Об`єкта є: вул. Маломіська, 142а, м. Слов`янськ, Донецька обл.

За змістом п. 1.5. договору встановлено, що Субпідрядник добре проаналізував і повністю зрозумів завдання Підрядника на виконання робіт згідно даного Договору, передбачив і оцінив всі роботи і зобов`язання, необхідні для виконання даного Договору. Якщо для виконання Договору виявиться необхідним проведення додаткових робіт, передбачених завданням Підрядником, проте не врахованих Субпідрядником, Субпідрядник зобов`язується виконати такі додаткові роботи за власний рахунок. При відмові Субпідрядника від виконання вищезазначених додаткових робіт, Підрядник має право залучити до виконання таких робіт третіх осіб, з відшкодуванням вартості цих робіт за рахунок Субпідрядника. Субпідрядник зобов`язаний відшкодувати вартість виконання вищезазначених робіт протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Підрядника.

Субпідрядник розуміє характер і об`єм робіт, здійснив огляд Будівельного майданчика і надалі відмовляється від пред`явлення яких-небудь претензій, заснованих на невідповідності стану Будівельного майданчика, на відсутності технічних або будь-яких інших можливостей для виконання Робіт (п. 1.7 договору).

Також Субпідрядник несе відповідальність за несвоєчасне виконання робіт, в тому числі коли така несвоєчасність зумовлена несвоєчасним забезпеченням ресурсами зі сторони Субпідрядника. В такому випадку Субпідрядник зобов`язаний відшкодувати всі понесенні Підрядником збитки (витрати, тощо) та упущену вигоду (п. 2.9 договору).

Відповідно до п. 4.1 договору визначено, що договірна ціна є твердою та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід`ємною частиною договору (договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ).

У Додатках до договору встановлено Договірну ціну по об`єкту за договором у розмірі 11 381 258,23 грн., локальний кошторис на будівельні роботи.

Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості робіт, передбачених Договірною ціною (п. 4.13 договору).

Розділом 5 договору сторони узгодили порядок розрахунків за виконані роботи.

Зокрема, відповідно до п. 5.2. договору встановлено, що оплата робіт (їх частини) здійснюється на підставі підписаних уповноваженими представниками сторін документів, що свідчить про прийняття робіт (їх частини) згідно з вимогами даного договору.

Документи для прийняття робіт (їх частини) готує Субпідрядник (п. 5.3 договору).

Пунктом 5.4 договору встановлено, що Підрядник перераховує Субпідряднику попередню оплату/аванс у розмірі - до 30% від розміру Договірної ціни. При цьому авансовий платіж за будь-яких умов перераховується Підрядником після приймання Субпідрядником фронту робіт та проектної документації за відповідними актами приймання-передачі.

Разом з тим, у випадку виробничої необхідності Підрядник має право здійснювати попередню оплату Робіт (авансування Робіт) за договором у розмірі до 100% від ціни будівельно-монтажних робіт) (п. 5.4.1 договору).

За умовами п. 5.4.2 договору, Субпідрядник зобов`язується використовувати аванс протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання, та підтвердити його використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та/або проміжним актом/звітом про використання коштів за призначенням або видатковими накладними на матеріали та обладнання (устаткування).

По закінченню строку (терміну) невикористані, а також непідтверджені у встановленому договором порядку, суми авансу підлягають поверненню підряднику протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання Субпідрядником вимоги Підрядника про таке повернення.

Згідно з положеннями п. 20.1 договору визначено, що договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31 грудня 2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання обов`язків сторін по договору.

Сторонами узгоджено, що повідомлення, інформація, документи, листи тощо на виконання договору вважаються здійсненими належним чином, якщо вручені під особистий підпис уповноваженої особи сторони або направлені за допомогою поштового зв`язку з описом вкладення (п. 20.5 договору).

01.09.2018 між позивачем та відповідачем за Накладною було здійснено передачу проектно-кошторисної документації по об`єкту, за Актом передачі відповідач отримав площадки під виконання будівельно-монтажних робіт по договору.

Як вбачається із матеріалів справи, на виконання умов договору позивач у період з 25.08.2018 по 19.02.2019 за платіжними дорученнями № 1595 від 25.07.2018, № 1686 від 03.08.2018, № 1971 від 31.08.2018, № 2024 від 05.09.2018, № 2056 від 07.09.2018, № 2185 від 20.09.2018, № 2275 від 27.09.2018, № 2276 від 28.09.2018, № 2446 від 11.10.2018, № 2835 від 16.11.2018, № 2951 від 22.11.2018, №3186 від 13.12.2018, № 3347 від 28.12.2018, № 63 від 11.01.2019, № 310 від 05.02.2019, № 479 від 19.02.2018 перерахував відповідачу грошові кошти в якості авансового платежу за матеріали для виконання будівельно-монтажних робіт по договору № 16-07/2018 від 23.07.2018, та за платіжними дорученням № 646 від 05.03.2019 № 732 від 14.03.2019 здійснив оплату за будівельно-монтажних робіт по договору № 16-07/2018 від 23.07.2018, всього на загальну суму 6 500 000,00 грн.

Відповідачем за Актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4с за вересень 2018 на суму 1 044 335,14 грн, № 8с за жовтень 2018 на суму 2 193 625,29 грн, № 21с за грудень 2018 на суму 966 560,40 грн, № 34с за лютий 2019 на суму 1 346 882,17 грн, та Довідками форми КБ-3 до вказаних актів, передано, а позивачем прийнято частину виконаних робіт по договору, всього вартістю 5 551 403,01 грн. Таким чином, відповідач відповідально до умов п. 5.4.2 договору підтвердив використання отриманих коштів на суму 5 551 403,01 грн.

Також матеріалами справи встановлено, що між сторонами були підписані Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) Послуги генпідряду згідно п. 5.9 договору : № 369 від 28.09.2018 на суму 52 216,76 грн, № 381 від 12.10.2018 на суму 109 681,26 грн, № 468 від 19.12.2018 на суму 48 328,02 грн, № 64 від 28.02.2019 на суму 67 344,11 грн, а також Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) Послуги екскаватора навантажувача Caterpillar 428 E № 304 від 31.08.2018 на суму 9100,00 грн, № 356 від 28.09.2018 на суму 3500,00 грн, № 392 від 31.10.2018 на суму 6300,00 грн, № 463 від 03.12.2018 на суму 3500,00 грн, № 17 від 31.01.2019 на суму 3500,00 грн, № 79 від 28.02.2019 на суму 3500,00 грн.

13.02.2019 позивач з огляду на відсутність у відповідача документального підтвердження щодо використаного авансу у повному обсязі, направив останньому лист вих. № 30 від 07.02.2019 про повернення коштів непідтвердженого авансу, з вимогою 5-ти денний термін повернути непідтверджений аванс, здійснити погашення заборгованості за надані послуги генпідряду та послуги екскаватара-навантажувача.

20.06.2019 позивач у зв`язку з невиконанням відповідачем своїх договірних зобов`язань щодо належного здійснення розрахунків у визначеному договором порядку, звернувся до відповідача з Повідомленням за вих. № 356 від 25.07.2019 про припинення (розірвання) договору субпідряду № 16-07/2018 від 23.07.2018 в односторонньому порядку на 10-й день з дня направлення цього повідомлення та зазначив про необхідність повернення невикористаного авансу у сумі 948 596,99 грн, сплати вартості наданих послуг генпідряду у розмірі 210 226,04 грн, послуг екскаватора-навантажувача у розмірі 29400,00 грн. Згідно з описом вкладення в цінний лист від 26.07.2019 та поштової накладної № 0730200291733, вказане Повідомлення направлявся на адресу місцезнаходження відповідача (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21), проте залишене без відповіді та задоволення.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач зазначив про невиконання відповідачем зобов`язань щодо своєчасного та належного підтвердження використаного авансу у розмірі 948 596,99 грн, сплати позивачу вартості послуг за виконання останнім функцій оперативної координації процесу виконання робіт на будівельному майданчику (послуг генпідряду) по договору субпідряду № 16-07/2018 від 23.07.2018 у сумі 277 250,15 грн, та послуг екскаватора-навантажувача в розмірі 29 400,00 грн на підставі укладеного між сторонами у спрощений спосіб договору.

Відповідач письмового відзиву на позов, будь-яких заперечень на доводи позивача не надав.

Розглядаючи даний спір та вирішуючи його по суті, суд виходив з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Укладений між сторонами договір субпідряду № 16-07/2018 від 23.07.2018 за своєю правовою природою є договором підряду, а тому до вищевказаних відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ч.ч. 2, 1 ст. 837 Цивільного кодексу України).

За договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (частина 1 статті 875 ЦК України).

На підставі ч. 1 ст. 877 Цивільного кодексу України підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково (ч. 1 ст. 854 ЦК України).

Як встановлено судом, на виконання договору субпідряду № 16-07/2018 від 23.07.2018 у період з 25.07.2018 по 14.03.2019 за платіжними дорученнями, копії яких долучені до справи, позивач здійснив попередню оплату та оплату виконання комплексу будівельно-монтажних робіт по реконструкції об`єкту, всього у розмірі 6 500 000,00 грн., тобто здійснив авансування /оплату робіт по договору у розмірі, що перевищує 30% авансу, обов`язок щодо оплати якого визначений п. 5.4 договору.

За умовами п. 5.4.2 договору, відповідач зобов`язувався використовувати аванс протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання, та підтвердити його використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та/або проміжним актом/звітом про використання коштів за призначенням або видатковими накладними на матеріали та обладнання (устаткування).

Надані до позову Акти форми КБ-2в № 4с за вересень 2018 року, № 8с за жовтень 2018 року, № 21с за грудень 2018 року, № 34с за лютий 2019 року та Довідки КБ-3 до вказаних актів, які підписані субпідрядником та підрядником без зауважень, підтверджують виконання відповідачем субпідрядних робіт та відповідно освоєння/використання отриманого авансу на загальну суму 5 551 403,01 грн.

Докази виконання відповідачем субпідрядних робіт, оформлення результатів виконаних робіт, передачу, у т.ч. у встановленому порядку цих робіт, на решту отриманої суми 948 596,99 грн авансу/оплати, у матеріалах справи відсутні та відповідачем не надані.

У п. 5.4.2 договору чітко визначено, що по закінченню строку (терміну) невикористані, а також непідтверджені у встановленому договором порядку, суми авансу підлягають поверненню Підряднику протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання Субпідрядником вимоги Підрядника про таке повернення.

Судом встановлено, що за відсутності у відповідача документального підтвердження використаного авансу на спірну суму, позивач звертався до останнього листом за вих. № 30 від 07.02.2018 (направлено 13.02.2019), яка залишена відповідачем без задоволення.

В силу статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ст. 611 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 849 ЦК України якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має праве відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Таким чином, замовнику законом надано право відмовитися в односторонньому порядку від договору у будь-який час до закінчення роботи, і визначене цією нормою право не може бути обмежене.

Отже, договір підряду може бути розірваний в результаті односторонньої відмови від нього у повному обсязі, тобто в результаті вчинення замовником одностороннього правочину, який тягне припинення зобов`язань його сторін.

Пунктом 17.3. договору передбачено, що генеральний підрядник має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, надіславши відповідне повідомлення субпідряднику, у випадку коли останній допустив відставання темпів виконання робіт більше ніж на 10 календарних днів.

В такому випадку договір є припиненим на 10-тий день з дня направлення повідомлення про розірвання. Всі грошові суми грошових коштів (окрім грошових коштів за фактично виконані та оплачені роботи) підлягають поверненню підрядникові протягом семи днів від дня направлення повідомлення про припинення.

Судом встановлено, що 26.07.2019 позивач надіслав відповідачу (на юридичну адресу, у т.ч. яка зазначена у договорі: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21). Повідомлення за вих. № 356 від 25.07.2019 про припинення (розірвання) договору в односторонньому порядку та зазначив про необхідність повернення невикористаного авансу та сплати вартості генпідрядних послуг та послуг екскаватора-навантажувача, тобто з урахуванням положень п. 17.3. договору, укладений між сторонами договір субпідряду є розірваний в односторонньому порядку.

Доказів виконання відповідачем зобов`язання щодо повернення всіх невикористаних грошових коштів, які були попередньо сплачені позивачем, а саме у заявленому розмірі 948 596,99 грн, використання яких відповідачем не підтверджено, та належні підстави утримання яких, у т.ч. після розірвання договірних відносин, не доведені, суду не надано.

Враховуючи викладене, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Ріола-Модуль ЛТД щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Гефест Груп суми попередньої оплати (авансу) 948 596,99 грн є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Також матеріалами справи встановлено надання позивачем відповідачу послуг генпідряду: функцій оперативної координації процесу виконання робіт на будівельному майданчику договору субпідряду № 16-07/2018 від 23.07.2018 за Актами здачі-приймання робіт (надання послуг) № 369 від 28.09.2018 на суму 52 216,76 грн, № 381 від 12.10.2018 на суму 109 681,26 грн, № 468 від 19.12.2018 на суму 48 328,02 грн, № 64 від 28.02.2019 на суму 67 344,11 грн, всього вартістю послуг 277 570,15 грн.

Відповідно до умов п. 5.9 договору, відповідач зобов`язаний сплатити позивачу вартість послуг за виконання останнім функцій оперативної координації процесу виконання робіт на будівельному майданчику.

Підставою для оплати генпідрядних послуг є акт надання генпідрядних послуг, який підрядник надає субпідряднику в момент та на дату підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3) (п. 5.10. договору).

Оскільки наявним у матеріалах справи вищевказаними актами підтверджується факт надання позивачем функцій оперативної координації процесу виконання робіт на будівельному майданчику (послуг генпідряду) на суму 277 570,15 грн та прийняття їх відповідачем, за відсутності доказів їх оплати, у т.ч. на вимоги позивача, заявлені позивачем вимоги про стягнення вказаної суми боргу є правомірною та обґрунтованою.

Також позивач заявив вимогу про стягнення з відповідача вартості наданих у процесі виконання субпідрядних робіт Послуг екскаватора-навантажувача Caterpillar 428 E у загальному розмірі 29 400,00 грн, які були надані позивачем та прийняті відповідачем шляхом укладення договору надання послуг у спрощений спосіб шляхом підписання Актів здачі-приймання робіт (надання послуг) № 304 від 31.08.2018 на суму 9100,00 грн, № 356 від 28.09.2018 на суму 3500,00 грн, № 392 від 31.10.2018 на суму 6300,00 грн, № 463 від 03.12.2018 на суму 3500,00 грн, № 17 від 31.01.2019 на суму 3500,00 грн, № 79 від 28.02.2019 на суму 3500,00 грн.

У статті 181 Господарського кодексу України встановлено, що господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов`язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов`язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

Частиною 1 статті 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Статтею 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Судом встановлено, що між сторонами був укладений договір про надання послуг у спрощений спосіб шляхом підписання сторонами Актів здачі-приймання робіт (надання послуг) № 304 від 31.08.2018 на суму 9100,00 грн, № 356 від 28.09.2018 на суму 3500,00 грн, № 392 від 31.10.2018 на суму 6300,00 грн, № 463 від 03.12.2018 на суму 3500,00 грн, № 17 від 31.01.2019 на суму 3500,00 грн, № 79 від 28.02.2019 на суму 3500,00 грн., та враховуючи, що вказані документи містять найменування наданих послуг, їх кількість та ціну. Відтак, між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання глави 63 Цивільного кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Відповідно до ст. 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Оскільки сторонами не було обумовлено строків оплати наданих послуг за відсутності договору, до спірних правовідносин в цій частині мають застосовуватись положення ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України, відповідно до якої якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Як встановлено судом, позивач листом за вих. № 30 від 07.02.2019, Повідомленням за вих. № 356 від 25.07.2019 звертався до відповідача з вимогою оплати наданих послуг екскаватора-навантажувача Caterpillar 428 E за вказаними Актами на загальну суму 29 400,00 грн, проте, відповідач в добровільному порядку взяті на себе зобов`язання з оплати наданих послуг не виконав, жодних заперечень щодо якості чи факту надання послуг не висловив.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача грошового зобов`язання по сплаті на користь позивача коштів за надані послуги роботи екскаватора-навантажувача Caterpillar 428 E у заявленому розмірі 29 400,00 грн. Відповідачем вказана заборгованість не спростована, доказів її погашення не надано.

Частиною 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приписами ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно зі ст.ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи викладене, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати з урахуванням положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються судом на відповідача.

Керуючись статтями 13, 74, 86, 129, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю Ріола-Модуль Лтд задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Гефест Груп (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, код 41050367) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Ріола-Модуль Лтд (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, код 21650831) заборгованість з повернення попередньої оплати (авансу) в розмірі 948 596,99 грн (дев`ятсот сорок вісім тисяч п`ятсот дев`яносто шість гривень 99 коп), заборгованість по оплаті послуг генпідряду в розмірі 277 570,15 грн (двісті сімдесят сім тисяч п`ятсот сімдесят гривень 15 коп), заборгованість за надані послуги екскаватора-навантажувача в розмірі 29 400,00 грн (двадцять дев`ять тисяч чотириста гривень 00 коп) та судовий збір у розмірі 18 833,51 грн (вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні 51 коп).

3 . Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 12.03.2020.

Суддя О.Г. Удалова

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено15.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/17216/19

Рішення від 12.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні