Ухвала
від 26.02.2020 по справі 909/13/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 909/13/18

УХВАЛА

27.02.2020 м. Івано-Франківськ Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк О. В.

секретар судового засідання Клапків Н. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою ліквідатора приватного підприємства "Радуга Буд"

про банкрутство приватного підприємства "Радуга Буд"

вул.Військових Ветеранів, 10, м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76019

учасники у справі про банкрутство:

від боржника: ОСОБА_1 ;

від кредитора- ГУДФС в Івано-Франківській області: Липчук Вікторія Іванівна

ВСТАНОВИВ: в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа про банкрутство ПП "Радуга Буд".

Постановою Господарського суду Івано-Франківської області від 26.03.2018, ПП "Радуга Буд" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ігнатіва Олексу Любомировича.

26.12.2019 від ліквідатора ПП "Радуга буд" арбітражного керуючого Ігнатіва О.Л. до Господарського суду Івано-Франківської області надійшли:

- клопотання №44 від 26.12.2019 (вх.№22844/19 від 26.12.2019) про затвердження ліквідаційного балансу ПП "Радуга буд" та звіту ліквідатора про виконану роботу, ліквідацію юридичної особи ПП "Радуга буд";

- клопотання №47 від 26.12.2019 (вх.№25504/19 від 26.12.2019) про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора по справі №909/13/18.

Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 02.01.2020, суд призначив до розгляду клопотання ліквідатора ПП "Радуга буд" арбітражного керуючого Ігнатіва О.Л. №44 від 26.12.2019 (вх.№22844/19 від 26.12.2019) та клопотання №47 від 26.12.2019 (вх.№25504/19 від 26.12.2019) в судовому засіданні на 11.02.2020 та зобов`язав ліквідатора у строк до 07.02.2020 надати суду: докази звернення до ТОВ "ФК "Стандарт Кепітал" у встановленому Законом порядку про повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; докази передачі в установленому порядку на зберігання документів банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; рішення зборів (комітету) кредиторів ПП "Радуга Буд" про схвалення звіту арбітражного керуючого за наслідками ліквідаційної процедури; про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат №14 від 22.12.2019.

07.02.2020, на виконання ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 02.01.2020, від ліквідатора надійшов лист №14 від 05.02.2020 (вх.№2016/20), з приєднаними до нього документами.

Відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 11.02.2020 повідомлено учасників у даній справі, а саме: ТОВ "Лангруп", ТОВ "Лакшмі-8", АТ "Європейський газовий банк", ТОВ "Трускавецьінвест", ТОВ "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал" про те, що судове засідання у справі, у якому буде розглядатися клопотання ліквідатора про затвердження звітів та ліквідаційного балансу, відбудеться 27.02.2020 о 12:00.

27.02.2020 на електронну адресу Господарського суду Івано-Франківської області від арбітражного керуючого Ігнатіва О.Л. поступило клопотання №49 від 26.02.2020 (вх.№3111/20) про приєднання до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів з сумами погашених вимог кредиторів ПП "Радуга Буд".

В судовому засіданні 27.02.2020 ліквідатор ПП "Радуга Буд" арбітражний керуючий Ігнатів О.Л. подані клопотання, а саме: про затвердження ліквідаційного балансу ПП "Радуга буд" та звіту ліквідатора про виконану роботу, ліквідацію юридичної особи ПП "Радуга буд" та клопотання про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора підтримав, просив їх затвердити, боржника, як юридичну особу ліквідувати в звя`зку із здійсненням всіх заходів у ліквідаційній процедурі, а провадження у справі закрити.

Присутній в засіданні суду представник кредитора ГУДФС в Івано-Франківській області проти затвердження звітів ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника та закриття провадження у справі не заперечувала.

Заслухавши пояснення учасників у справі про банкрутство, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, звіти ліквідатора та додані до нього документи, з`ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, суд встановив таке.

На виконання ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатором проведено інвентаризацію майна банкрута, за результатами якої складено опис. Під час інвентаризації встановлено, що майно підприємства банкрута складає номінальною вартістю 46906684 грн 58 коп., яке включено до ліквідаційної маси, в т.ч.

- дебіторська заборгованість (ПАТ ІК Енерго-проект - сума боргу 6675410 грн 77 коп; підприємство перебуває в ліквідаційній процедурі, вимоги перед підприємством визнані та включені в 4 чергу) та ТОВ ФК Стандарт Кепітал сума боргу 10231273 грн 81 коп));

- корпоративні права (100 % внесок до статутного капіталу ТзОВ Орієнтир плюс , сума внеску 30000000 грн 00 коп).

Щодо дебіторської заборгованості ТОВ ФК Стандарт Кепітал слід зазначити, що 01.04.2016 між ПП "Радуга Буд" (клієнтом) та ТзОВ ФК Стандарт Кепітал (фактором) укладено договір факторингу №01-04/16-05, відповідно до умов якого, клієнт передав у власність фактору, а фактор прийняв право вимоги до та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату та на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до п.1.2.1. договору, ПП "Радуга Буд" (клієнт) передав, а ТОВ ФК Стандарт Кепітал (фактор) прийняв у власність право вимоги до:

- ТОВ Вілік-Буд , право вимоги виникло на підставі договору купівлі-продажу векселів №12-040313 від 04.03.2013; обсяг (сума) прав вимоги до ТОВ Вілік-Буд станом на дату укладення цього договору складає 14616105 грн 44 коп;

- ТОВ Євро-Готель-Груп , право вимоги виникло на підставі договору поруки №12-040313П від 12.06.2014; обсяг (сума) прав вимоги до ТОВ Євро-Готель-Груп станом на дату укладення цього договору складає 14616105 грн 44 коп;

- ТОВ Трускавецьінвест , право вимоги виникло на підставі договору поруки №12-040313П2 від 12.06.2014; обсяг (сума) прав вимоги до ТОВ Євро-Готель-Груп станом на дату укладення цього договору складає 14616105 грн 44 коп;

- ТОВ Оптово - роздрібний ринок ЖУЛЯНИ , право вимоги виникло на підставі договору поруки № № 12-040313ПЗ від 12.06.2014; обсяг (сума) прав вимоги до ТОВ Євро-Готель-Груп станом на дату укладення цього договору складає 14616105 грн 44 коп;

- ТОВ "Есенсе", право вимоги виникло на підставі договору поруки №12-040313П4 від 12.06.2014; обсяг (сума) прав вимоги до ТОВ Євро-Готель-Груп станом на дату укладення цього договору складає 14616105 грн 44 коп.

Згідно п.п. 2.1., 2.2 договору сума фінансування складає 7000 грн 00 коп., ТОВ ФК Стандарт Кепітал (фактор) зобов`язався здійснити перерахування вказаної суми у безготівковій формі на рахунок клієнта, протягом шести місяців з дати підписання цього договору.

Загальний обсяг прав вимоги до боржника станом на день укладення даного договору становить 14616105 грн 44 коп (п.1.3. договору).

05.04.2016 між ПП "Радуга Буд" (клієнтом) та ТОВ ФК Стандарт Кепітал (фактором) укладено додаткову угоду №1 договір факторингу №01-04/16-05, відповідно до якої сторонами внесено зміни до пунктів 2.1. та 2.2. договору, а саме: викладено в наступній редакції:

"2.1. Сума фінансування складає 7000 грн 00 коп та 70% від отриманих грошей фактором в разі виконання грошових вимог боржників.

2.2. Фактор (ТОВ ФК Стандарт Кепітал ) здійснює перерахування суми фінансування як у готівковій так і в безготівковій формі на рахунок клієнта, протягом шести місяців з дати підписання цього договору".

Доказів того, що боржники, а саме: ТОВ Вілік-Буд , ТОВ Євро-Готель-Груп , ТОВ Трускавецьінвест , ТОВ Оптово - роздрібний ринок ЖУЛЯНИ , ТОВ "Есенсе" грошові вимоги виконали, матеріали справи не містять, як наслідок ТОВ ФК Стандарт Кепітал не сплатив ПП "Радуга Буд" 70% від грошей, які мав би отримати за умови виконання грошових вимог боржників.

Ліквідатор 26.11.2018 звернувся з листом №71 до ТОВ ФК Стандарт Кепітал щодо надання: звіту про виконання договору, підтвердження оплати суми фінансування, копії документів про вжиті заходи до боржників по первинних документах. На лист ліквідатору надано ряд документів.

Згідно висновків звіту про фактичні результати щодо аналізу ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ПП "Радуга Буд" від 30.04.2018, зробленого аудиторською фірмою "Вест Аудит", ознак фіктивного банкрутства на початок та на кінець періоду, що аналізувався (2015-2017р.р.) немає; аналіз показників для виявлення ознак доведення до банкрутства показав, що у підприємства відсутні ознаки доведення до банкрутства; ознаки приховуваного банкрутства у товариства відсутні.

З метою отримання інформації про активи та майно боржника арбітражним керуючим Ігнатівим О.Л. направлено ряд запитів до державних установ та організацій.

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області в листі № 0-9-0.2-4072/0/2-19 від 15.07.2019 повідомило про те, що у районах та містах на території Іванго - Франківської області відомості про земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності чи користування за підприємством відсутні.

Регіональний сервісний центр в Івано-Франківській області в листі № 31/9/2559 від 16.07.2019 повідомив про те, що згідно баз даних Єдиного державного реєстру МВС України та регіональної АІС "Автомобіль" за банкрутом транспортні засоби не перебувають.

Державна фіскальна служба в Івано-Франківській області листом №344 6/10/09-19-08-01-6 від 17.07.2019 повідомила про те, що згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків про відкриті рахунки в установах банків, а саме: в ПАТ "Айбокс Банк" та АТ "РайффайзенБанк Аваль" у м. Києві.

Управління держпраці в Івано-Франківській області листом № 07-21/15-10/4614 від 15.07.2019 повідомило, що за підприємством великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в управлінні не зареєстровані.

Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів листом № 06-13/1026 від 18.07.2019 повідомлено про те, що зареєстрованих водних об`єктів на праві власності, оренді, чи праві постійного користування за підприємством не має .

Івано-Франківським міським відділом державної виконавчої служби листом №44026 від 12.07.2019 повідомлено, що згідно даних реєстру АСВП станом на 12.07.2019 у відділі на виконанні не перебувають виконавчі провадження щодо ПП "Радуга Буд".

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області листом №639 від 24.07.2019 повідомлило про те, що в електронній базі даних відсутня зареєстрована техніка за ПП "Радуга Буд".

Державною службою морського та річкового транспорту України (морською адміністрацією) листом №686/03/15-19 від 15.08.2019 повідомлено, що за наявною інформацією, яка міститься у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України відсутні записи щодо суден, власником або судновласником є ПП "Радуга Буд".

З метою реалізацію об`єктів ліквідаційної маси ліквідатор 25.11.2018 видав наказ №1 "Про вибір торгуючої організації".

29.11.2018 в газеті "Анонс контракт" (№46) опубліковано оголошення про проведення відбору торгуючої організації.

Ліквідатором 18.12.2018 проведено конкурс з вибору торгуючої організації, за результатами якого переможцем визнано Універсальну аграрно-промислову товарну біржу.

Між Універсальною аграрно-промисловою товарною біржею та ліквідатором 19.12.2018 укладено договір №19/12/18А про проведення аукціону з продажу майна ПП "Радуга Буд".

24.01.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду Україні розміщено оголошення про проведення 28.02.2019 аукціону з продажу майна ПП "Радуга Буд" за ціною 466676467 грн 55 коп. Однак, аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі, про що 05.02.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду Україні розміщено оголошення.

06.02.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення 12.03.2019 аукціону з продажу майна ПП "Радуга Буд" за ціною 373338354 грн 84 коп. Аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі, про що 19.02.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду Україні розміщено оголошення.

21.02.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення 28.03.2019 другого повторного аукціону з продажу майна ПП "Радуга Буд" за ціною 298670684 грн 00 коп. Торги не відбулись у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі, про що 05.03.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду Україні розміщено оголошення.

З метою виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор скликав збори кредиторів ПП "Радуга Буд", докази чого знаходяться в матеріалах справи. Порядок денний зборів наступний: звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури; прийняття рішення про: списання внеску до статутного капіталу ТОВ Орієнтир плюс та дебіторської заборгованості ПАТ ІК Енерго-Проект .

Однак, збори кредиторів призначені на 04.03.2019, 15.03.2019 не відбувались у зв`язку з відсутністю кредиторів (кворуму).

У зв`язку із неможливістю проведення зборів кредиторів ПП "Радуга Буд", і як наслідок здійснення подальших заходів ліквідаційної процедури, ліквідатор 01.04.2019 видав наказ №3 "Про оцінку майна", відповідно до якого:

1) оцінено в 1000000 грн 00 коп активи підприємства, а саме:

- дебіторська заборгованість ПАТ ІК ЕНЕРГО-ПРОЕКТ на суму 6675410 грн 77 коп - визнані боржником та включені в реєстр вимог кредиторів у четверту чергу на підставі ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 13.02.2018 року по справі № 909/1059/17;

- 100% - у статутному капіталі ТОВ Орієнтир плюс - підприємство перебуває у процесі ліквідації,

2) виставлено на аукціон з стартовою ціною 1000000 грн 00 коп;

Лот 2: дебіторську заборгованість ПАТ ІК Енерго-проект на суму 6675410 грн 77 коп - визнані боржником та включені і реєстр вимог кредиторів у четверту чергу на підставі ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 13.02.2018 по справі № 909/1059/17;

100% - у статутному капіталі ТОВ Орієнтир плюс - підприємство перебуває у процесі ліквідації.

Про прийняття вказаного вище наказу ліквідатор повідомив кредиторів, докази чого знаходяться в матеріалах справи.

11.03.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду Україні розміщено оголошення про проведення 12.04.2019 аукціону з продажу майна ПП "Радуга Буд", а саме: Лот 1: Дебіторська заборгованість (ТОВ ФК Стандарт Кепітал за ціною 10231273 грн 81 коп. Торги по реалізації Лоту №1 не відбулись, у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі, про що 18.03.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення.

Судом встановлено, що аукціони з продажу майна ПП "Радуга Буд", а саме: Лоту 1, призначені на 24.04.2019, 03.05.2019, 10.05.2019, 16.05.2019 не відбулись, у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі, про що на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення.

15.04.2019 року на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення 27.05.2019 продажу майна банкрута, а саме:

- Лот 2: 100% - у статутному капіталі ТОВ Орієнтир плюс за ціною 1000000 грн 00 коп;

- Лот 1: дебіторська заборгованість (ТОВ ФК Стандарт Кепітал за ціною 3 352 584 грн 40 коп).

22.04.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про те, що торги по реалізації Лоту 1 не відбулись у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі та про проведення 04.06.2019 продажу Лоту 1: дебіторська заборгованість (ТОВ ФК Стандарт Кепітал за ціною 2 682 067 грн 50 коп). Торги не відбулись у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі (03.05.2019 розміщено оголошення на офіційному сайті Вищого господарського суду України).

03.05.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про те, що торги по реалізації Лоту 2 не відбулись у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі.

03.05.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду Україні розміщено оголошення про проведення 12.06.2019 аукціону по продажу майна банкрута, а саме:

- Лот 1 дебіторська заборгованість (ТОВ ФК Стандарт Кепітал за ціною 2145654 грн 00 коп);

- Лот 2 100% - у статутному капіталі ТОВ Орієнтир плюс за ціною 800000 грн 00 коп.

11.05.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про те, що торги по реалізації Лоту 1 та Лоту 2 не відбулись, у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі.

11.05.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення 18.06.2019 аукціону з продажу майна банкрута, а саме: Лот 1 дебіторська заборгованість ТОВ ФК Стандарт Кепітал за ціною 1716523 грн 20 коп. Торги не відбулись.

17.05.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про те, що торги по реалізації Лоту 1, Лоту 2 не відбулись у зв`язку з відсутністю пропозицій по купівлі.

17.05.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення 24.06.2019 аукціону з продажу майна ПП "Радуга Буд", а саме: Лот 2 100% - у статутному капіталі ТОВ Орієнтир плюс за ціною 640 000 грн 00 коп.

Наступні аукціони, призначені на 24.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019 з продажу майна ПП "Радуга Буд" по Лоту 1 не відбулись, про що на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення.

01.07.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про те, що торги по реалізації Лоту 2, які були призначені на 24.06.2019 визнано такими, що відбулися. Переможцем аукціону по Лоту 2 визнано ОСОБА_2 , який запропонував найвищу ціну за вказаний лот - 32 000 грн 00 коп без ПДВ.

24.06.2019 між ПП "Радуга Буд" та ОСОБА_2 укладено договір купівлі - продажу активів, що належать ПП "Радуга Буд" (довгострокові інвестиції - 100% - у статутному капіталі ТОВ Орієнтир плюс та право вимоги дебіторської заборгованості ПАТ ІК "Енерго - Проект" на суму 6675410 грн 77 коп - визнані боржником та включені в реєстр вимог кредиторів у четверту чергу на підставі ухвали Господарського суду Івано - Франківської області від 13.02.2018 по справі №909/1059/17).

19.07.2019 року на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення 22.08.2019 продажу майна ПП "Радуга Буд", а саме: Лот 1: дебіторська заборгованість (ТОВ ФК Стандарт Кепітал за ціною 629776 грн 00 коп).

27.08.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про те, що торги 22.08.2019 по реалізації лоту 1 визнано такими, що відбулись. Переможцем аукціону по Лоту 1 визнано ТОВ ФК Стандарт Кепітал , який запропонував найвищу ціну за вказаний лот. Ціна продажу Лота 1 становить 6297 грн 76 коп.

22.08.2019 між ПП "Радуга Буд" та ТОВ ФК Стандарт Кепітал укладено договір купівлі - продажу активів, що належать ПП "Радуга Буд" (дебіторська заборгованість (ТОВ ФК Стандарт Кепітал на суму 102312773 грн 81 коп, що виник на підставі договору факторингу №01-04/16-05 від 01.04.2016).

Отже, від продажу майна боржника на рахунок боржника надійшло 33457 грн 76 коп. (за мінусом винагороди біржі у розмірі 3840 грн та 1000 грн, які біржею знято самостійно з гарантійних внесків покупців); залишок коштів на розрахункових рахунках в банках та касі складав 36200 грн 00 коп, всього: 69657 грн 76 коп.

Дані кошти ліквідатор спрямував таким чином: часткову оплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора - 66411 грн 39 коп., часткову оплату грошових вимог першої черги ТОВ "Трускавецьінвест" у розмірі 273 грн 27 коп; ТОВ "Лакшмі-8" -1424 грн 05 коп; ГУ ДФС в Івано-Франківській області -1424 грн 05 коп; за послуги банку АТ "Райффайзен Банк Аваль" -125 грн.

З метою належного завершення заходів ліквідаційної процедури ліквідатор звернувся до кредиторів з листами щодо проведення засідання комітету кредиторів 04.11.2019 з порядком денним зборів: затвердження звіту ліквідатора про проведену роботу в ході ліквідаційної процедури, розгляд звітів: про нарахування грошової винагороди ліквідатора та про проведені витрати у ліквідаційній процедурі (докази направлення містяться в матеріалах справи).

Дослідженням матеріалів справи судом встановлено, що рахунок ПП "Радуга Буд", що використовувався в ліквідаційній процедурі боржника закритий, що підтверджується довідкою АТ "Райффайзен Банк Аваль" №Д5-В62/51/1-84 від 24.12.2019.

Після проведення ліквідаційної процедури ліквідатором знищено печатку ПП "Радуга Буд", про що зазначено в акті.

Ліквідатор зазначив, що документи, які необхідно подавати до архівної установи у випадку ліквідації підприємства відсутні, оскільки підприємство зареєстровано 31.08.2004, а з 01.07.2000 вся інформація про суми нарахованої заробітної плати та інформації про прийняття та звільнення працівників усіх підприємств та організації подається органам Пенсійного фонду України для зберігання в електронному вигляді.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, у відповідності п.2 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" втратив чинність. За приписами п.4 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

В силу приписів частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Виходячи з положень статті 62 та частин 1, 2 статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства, законодавцем передбачено певну сукупність дій, яку необхідно вчинити в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із зазначеним звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури, розгляд та затвердження ліквідаційного балансу судом є обов`язковим предметом судового засідання, за наслідком якого приймається рішення про ліквідацію (припинення) юридичної особи боржника.

При цьому, затверджуючи звіт ліквідатора, господарський суд повинен дати оцінку належності проведення ліквідатором всієї ліквідаційної процедури, відповідності законодавству складеного ліквідаційного балансу та всіх обов`язкових додатків до звіту ліквідатора, оцінити повноту реалізації ліквідатором активів боржника. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому, ні у кого не повинно виникати обґрунтований сумнів щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

За змістом ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс. Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна. Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Суд встановив, що ліквідатор при реалізації своїх прав та обов`язків діяв сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредитора, його звіт повно відображає обставини, що мають значення для справи, ліквідатор вчинив належні дії по виявленню активів та пасивів боржника шляхом запитів до відповідних органів, реалізації активів боржника з метою погашення вимог кредиторів.

Отже, ліквідатором вжито всіх можливих заходів щодо здійснення ліквідаційної процедури боржника.

Затвердження звіту ліквідатора в порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства є підставою для закриття провадження у справі, про що виноситься ухвала (пункт 5 частини 1 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства).

У зв`язку із відсутністю майнових активів, необхідних для ведення підприємницької діяльності, слід боржника ліквідувати як юридичну особу.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню (частина 4 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства), а вимоги, не погашені в зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними (частина 7 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства).

Враховуючи викладене вище, слід затвердити звіт ліквідатора ПП "Радуга Буд" арбітражного керуючого Ігнатіва О.Л. за результатами ліквідаційної процедури боржника та ліквідаційний баланс ПП "Радуга Буд".

Частина 1 статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень (частина 2 статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства).

Частиною 6 ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його професійної відповідальності за заподіяння шкоди, а також витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг (частина 4 статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства).

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства визначає, що у справі про банкрутство арбітражний керуючий виконує покладені на нього судом обов`язки та, відповідно, здійснює діяльність арбітражного керуючого на платній основі.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона, згідно із статтею 74 Господарського кодексу України, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Частиною 1 статті 86 Господарського кодексу України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що за період з березня 2018 року по жовтень 2019 року розмір оплати послуг арбітражного керуючого становить 152166 грн 27 коп; із них виплачена з реалізованого майна банкрута - в сумі 6641 грн 39 коп.; невиплачена залишається - 85754 грн 88 коп. Крім цього, витрати на проведення процедури ліквідації склали 7277 грн 59 коп.

Слід також зазначити, що звіти арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди в ліквідаційній процедурі та звіт про витрати за підсумками ліквідаційної процедури не погоджені комітетом кредиторів, з причини того, що комітет кредиторів не створений, оскільки збори кредиторів жодного разу не відбулись, в силу причин незалежних від ліквідатора, а з огляду на безініціативність кредиторів. Разом з цим, процесуальні дії у справі про банкрутство мають вчинятися чітко у строки, встановлені Кодексом України з процедур банкрутства.

Разом з цим, суд звертає увагу на те, що відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства:

- сторони у справі про банкрутство - конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут);

- учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Отже, кредитори є учасниками у справі про банкрутство, які мають права та обов`язки.

Згідно ст.42 ГПК України кредитори зокрема, зобов`язані сприяти своєчасному, всебічному, повному і об`єктивному встановленню всіх обставин справи.

Метою застосування процедури неспроможності - це знаходження балансу між інтересами кредитора, боржника, суспільства та держави шляхом застосування до боржника різноманітних передбачених законом процедур, в даному випадку ліквідаційної процедури.

Основною метою конкурсного процесу та процедури банкрутства є задоволення вимог кредиторів. Відкриття та провадження у справі про банкрутство впливає на діяльність кредиторів та їх фінансовий стан, а з іншого боку - від волевиявлення кредиторів залежить і доля боржника. Правовий статус кредитора як учасника справи про банкрутство має переважно комплексний характер та обов`язково включає в себе і матеріальну, і процесуальну складові. Матеріальні відносини між боржником і кредитором повинні трансформуватися у процесуальні, інакше матеріальні відносини не зможуть бути реалізовані. Саме від того, чи ефективно використовують кредитори свої права і виконують покладені на них обов`язки залежить досягнення основної мети - задоволення/погашення вимог кредиторів.

Водночас, згідно частин 1, 4, 7 статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Згідно зі ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд застосовує у цій справі як джерело права.

При цьому, відсутність джерел для покриття витрат на виплату грошових коштів арбітражному керуючому можна розцінювати як примушування до безоплатної праці, що забороняється та прирівнюється до рабства в контексті статті 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних актів (зокрема, Конвенції 1926 року про заборону рабства, Конвенції Міжнародної організації праці про примусову чи обов`язкову працю 1930 року, ратифіковану Україною 10.08.1956, Конвенції Міжнародної організації праці № 105 про скасування примусової праці 1957 року, ратифіковану Україною 05.10.2000), резолюції Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОС) 1996 року тощо) та суперечить статті 43 Конституції України.

Крім цього, відповідно до ч.5 ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Порядок формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Отже, законодавцем встановлено джерело оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого:

- за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі;

- за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі (у разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів);

- за рахунок коштів фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, який створений кредиторами.

Судом встановлено відсутність доказів створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, а також відсутність доказів формування такого фонду та порядку використання його коштів, які були б визначені рішенням комітету кредиторів та затверджені ухвалою господарського суду.

У випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника у зв`язку з відсутністю таких коштів, то оплата послуг арбітражного керуючого, зокрема ліквідатора, має здійснюватись за рахунок коштів кредиторів, виходячи із принципу пропорційності їх грошовим вимогам.

Крім того, суд зазначає, що законодавець не ставить порядок розподілу витрат на оплату послуг ліквідатора банкрута у залежність від обсягу його діяльності (за умови достатності та відповідності цих дій вимогам Кодексу України з процедур банкрутства), від розміру задоволених вимог кредиторів у справі, майнового стану кредитора у справі про банкрутство, правового статусу кредитора (особа, заснована на приватній чи державній формі власності, державний орган, громадська організація тощо), від джерел фінансування того чи іншого кредитора, а також від майнових результатів роботи арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

Разом з цим, відсутність майна боржника та коштів, одержаних боржником у результаті господарської діяльності, відсутність схваленого комітетом кредиторів звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, за умови встановленого судом факту повноти та належності виконання ліквідатором Ігнатівим О.Л. своїх обов`язків у цій процедурі, жодним чином не впливає на оплату його послуг.

Отже, джерелом оплати послуг арбітражного керуючого в ліквідаційній процедурі за відсутності майна є кошти конкурсних кредиторів.

Зважаючи на встановлені під час розгляду справи обставини, наведені законодавчі положення, враховуючи, що надання послуг арбітражного керуючого відбувається на платній основі, а матеріали справи містять належні і допустимі докази понесених витрат, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для затвердження звітів арбітражного керуючого (ліквідатора) Ігнатіва О.Л. та стягнення коштів в розмірі 93032 грн 47 коп. (85754 грн 88 коп. невиплачена основна грошова винагорода та 7277 грн 59 коп. витрати в ліквідаційній процедурі) з кредиторів - ГУ ДФС в Івано - Франківській області, ТОВ "Лакшмі-8", ТОВ ФК "Стандарт Кепітал", ТОВ "Трускавецьінвест" пропорційно розміру визнаних грошових вимог: з ГУ ДФС в Івано - Франківській області - 960 грн 29 коп, ТОВ "Лакшмі-8" - 363 грн 61 коп, ТОВ ФК "Стандарт Кепітал" - 91 330 грн 52 коп, ТОВ "Трускавецьінвест" - 578 грн 05 коп.

Керуючись статтями 2, 8, 9, 30, 61, 64, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 12, 232 - 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

затвердити ліквідаційний баланс приватного підприємства "Радуга Буд" (вул.Військових Ветеранів, 10, м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76019, код 33086425 ).

Затвердити звіт ліквідатора приватного підприємства "Радуга Буд" арбітражного керуючого Ігнатіва О.Л. за результатами ліквідаційної процедури приватного підприємства "Радуга Буд"

Ліквідувати приватне підприємство "Радуга Буд" (вул.Військових Ветеранів, 10, м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76019, код 33086425) як юридичну особу.

Державному реєстратору провести державну реєстрацію припинення приватного підприємства "Радуга Буд" (вул.Військових Ветеранів, 10, м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76019, код 33086425 ).

Затвердити звіт ліквідатора приватного підприємства "Радуга Буд" арбітражного керуючого Ігнатіва О.Л. про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора та витрат, пов"язаних з виконанням ним повноважень у справі.

Стягнути кошти з кредиторів пропорційно визнаних грошових вимог.

Стягнути з Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області (вул.Незалежності, 20, м.Івано-Франківськ, 76018, код ЄДРПОУ 39394463) на користь арбітражного керуючого Ігнатіва Олекси Любомировича ( АДРЕСА_1 .; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - 960 грн 29 коп. (дев`ятсот шістдесят гривень) 29 коп. основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора та витрат, пов"язаних з виконанням ним повноважень у справі №909/13/18.

Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лакшмі-8" (вул.Кіквідзе, 13, м.Київ, 01103; код ЄДРПОУ 34241258) на користь арбітражного керуючого Ігнатіва Олекси Любомировича ( АДРЕСА_1 .; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - 363 грн 61 коп. (триста шістдесят три гривні) 61 коп. основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора та витрат, пов"язаних з виконанням ним повноважень у справі №909/13/18.

Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал" (вул. М. Грушевського, 4 н/п 53, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 38489695) на користь арбітражного керуючого Ігнатіва Олекси Любомировича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - 91330 грн 52 коп. (дев`яносто одну тисячу триста тридцять гривень) 52 коп. основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора та витрат, пов"язаних з виконанням ним повноважень у справі №909/13/18.

Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Трускавецьінвест" (вул. Суховоля, 61, м. Львів, 82200, код ЄДРПОУ 30439207) на користь арбітражного керуючого Ігнатіва Олекси Любомировича ( АДРЕСА_1 .; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) 578 грн 05 коп (п`ятсот сімдесят вісім гривень) 05 коп. основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора та витрат, пов"язаних з виконанням ним повноважень у справі №909/13/18.

Видати наказ.

Провадження у справі закрити.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню (частина 4 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства), вимоги не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними (частина 7 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства)

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 13.03.2020.

Суддя О.В. Рочняк

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено12.03.2020

Судовий реєстр по справі —909/13/18

Ухвала від 05.11.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Постанова від 05.11.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 09.07.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 12.03.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Рочняк О. В.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Рочняк О. В.

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Рочняк О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні