Рішення
від 23.02.2020 по справі 914/1985/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 справа № 914/1985/17

Господарський суд Львівської області у складі судді Гоменюк З.П., при секретарі судового засідання Зусько І.С., розглянув матеріали справи

за позовом ОСОБА_1 , м.Львів

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба , м.Львів

про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТзОВ Львівська дорожня служба від 09.12.2016 р., що оформлене протоколом №09/12/16 від 09.12.2016 р.

за участю представників :

від позивача: Телішевський І.Д.;

від відповідача: не з`явився

Обставини розгляду справи.

На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТзОВ Львівська дорожня служба від 09.12.2016 р., що оформлене протоколом №09/12/16 від 09.12.2016 р.

Ухвалою суду від 02.10.2017 р. прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі, справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 30.10.2017 р.

В судовому засіданні 30.10.2017 р. оголошено перерву до 16.11.2017 р.

Ухвалою суду від 16.11.2017 р. продовжено строк розгляду спору, розгляд справи відкладено на 12.12.2017 р.

Ухвалою суду від 12.12.2017 р. провадження у справі зупинено до набрання законної сили судовим рішенням Господарського суду Львівської області у справі №914/2451/17 за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_1 про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства, оформлених протоколом №02-16 від 22.03.2016 р.

16.09.2019 р. позивачем подано заяву свідка ОСОБА_1 (вх.№38034/19), в якій позивач надав свою згоду і висловив бажання бути допитаним як свідок про відомі йому обставини, що мають значення для справи, підтвердив свою обізнаність із змістом ст.384 КК України щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань, а також надав свідчення стосовно обставин справи.

У зв`язку з тим, що надані свідчення за своїм змістом відповідали викладеним в позовній заяві твердженням та не викликали в суду жодних сумнівів щодо їх змісту, достовірності чи повноти, суд в процесі розгляду справи, керуючись положеннями ст.89 ГПК України, не вважав за необхідне викликати особисто позивача як свідка для допиту в судовому засіданні.

Ухвалою суду від 11.11.2019 р. постановлено поновити провадження у справі, здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання у справі на 09.12.2019 р.

09.12.2019 р. через канцелярію суду надійшла заява (вх.№51659/19), в якій відповідач просив суд відкласти розгляд справи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю директора та неможливістю забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.

В судове засідання 09.12.2019 р. представники сторін не з`явилися.

Ухвалою суду від 09.12.2019 р., занесеною до протоколу судового засідання від 09.12.2019 р., продовжено строк підготовчого провадження, відкладено підготовче засідання на 20.01.2020 р.

В судовому засіданні 20.01.2020 р. представник відповідача підтримав подане клопотання (вх.№3053/20), в якому зазначив, що спір між сторонами носить тривалий характер, самостійно дійти згоди сторонам не вдається, тому відповідач бажає скористатись правом на врегулювання спору за участю судді та просить суд постановити відповідну ухвалу.

Присутній в судовому засіданні 20.01.2020 р. представник позивача не підтримав таке клопотання, вказав, що врегулювання спору за участі судді може призвести до затягування розгляду справи, а сторони не позбавлені можливості за бажання укласти мирову угоду і поза межами процедури врегулювання спору на будь-якій стадії процесу.

Стосовно заявленого відповідачем клопотання суд зазначає, що відповідно до ч.1 ст.186 Господарського процесуального кодексу України, врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті, тобто суд має пересвідчитись в чіткому волевиявленні як відповідача, так і позивача, спрямованому на призначення такої процедури. Разом з тим з пояснень представника та подальших дій позивача при розгляді справи випливає, що позивач не надав своєї згоди на врегулювання спору за участю судді, а тому відповідне одностороннє клопотання відповідача не може бути задоволено судом.

В судовому засіданні 20.01.2020 р. оголошено перерву до 13.02.2020 р.

13.02.2020 р. відповідач подав письмові пояснення (вх.№7983/20), в яких заперечив проти задоволення позову з мотивів недоведеності, безпідставності та необгрунтованості вимог.

Ухвалою суду від 13.02.2020 р., занесеною до протоколу судового засідання від 13.02.2020 р., закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 24.02.2020 р.

В судове засідання 24.02.2020 р. з`явився представник позивача.

Відповідач в судове засідання з розгляду справи по суті явку представника не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується протоколом судового засідання від 13.02.2020 р., з якого вбачається присутність його представника в судовому засіданні, та власноручною відміткою представника на відповідному бланку про призначення справи до розгляду по суті на 24.02.2020 р.

В судовому засіданні 24.02.2020 р. суд розпочав розгляд справи по суті. Присутній представник позивача виступив з вступним словом та надав усні пояснення, а також заявив про намір подати докази понесених судових витрат на допомогу адвоката після ухвалення рішення суду. Суд з`ясував обставини, на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, безпосередньо дослідив докази та заслухав пояснення позивача з приводу доказів, після чого перейшов до проведення судових дебатів. В ході проголошення заключного слова позивач підтримав позовні вимоги та просив їх задоволити.

Після судових дебатів, проаналізувавши зібрані у справі докази та у зв`язку із відсутністю підстав для відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність прийняття рішення у справі та вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

В судовому засіданні 24.02.2020 р. після повернення з нарадчої кімнати судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору та правова позиція учасників справи.

В обгрунтування позовних вимог позивач ствердив, що він є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба з часткою в його статутному капіталі в розмірі 33% та працював на посаді директора товариства з 10.03.2016 р.

Рішенням загальних зборів учасників відповідача від 09.12.2016 р. позивача було тимчасово відсторонено від виконання обов`язків директора товариства, а також призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора особу, яка була представником іншого учасника товариства, змінено осіб, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності та уповноважено тимчасово виконуючого обов`язки директора представляти інтереси товариства при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Позивач вважає таке рішення незаконним і недійсним, виходячи з того, що в підписаному головою та секретарем зборів протоколі, яким було оформлено рішення, містилися відомості про присутність та голосування на загальних зборах всіх учасників товариства, включно з ОСОБА_1 , проте в дійсності позивач не був обізнаний про проведення загальних зборів, як і не брав та не міг брати участі в них, а інформація про його присутність є завідомо неправдивою.

Як зазначає позивач, проведені 09.12.2016 р. загальні збори були неповноважними і не могли приймати жодних рішень, в тому числі і про його тимчасове відсторонення від виконання обов`язків директора.

Крім того, за твердженнями позивача, інші учасники товариства не повідомили його про прийняте рішення, не надали йому протоколу загальних зборів, тобто приховали від нього факт відсторонення, і про відсторонення від виконання обов`язків директора та позбавлення повноважень діяти від імені товариства без довіреності позивач випадково дізнався в лютому 2017 року при зверненні до банківської установи.

За захистом свої прав позивач звертався з відповідним позовом в порядку цивільного судочинства, проте суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний суд, закрив провадження у справі в частині позовних вимог про визнання недійсним рішення загальних зборів з мотивів необхідності розгляду такої вимоги в порядку господарського судочинства.

В поданому зустрічному позові, який не був прийнятий судом до спільного розгляду з первісним позовом в межах даної справи, відповідач заперечив проти позовних вимог з підстав незаконності набуття ОСОБА_1 права власності на частку у статутному капіталі товариства з огляду на те, що продавець за договором купівлі-продажу частки станом на момент укладення договору не сплатив свою частку у статутному капіталі товариства, відтак не мав права її відчужувати на користь позивача, а відповідний договір є недійсним.

Також в процесі розгляду справи відповідач пояснив, що протокол є технічним документом, який фіксує факт прийняття рішення загальними зборами, а протокол загальних зборів 09.12.2016 р. підписано головою та секретарем зборів, які відповідають за достовірність відомостей у цьому документі.

При цьому відповідач зауважив, що складання завідомо підроблених офіційних документів є злочином, проте в матеріалах справи відсутні докази того, що вироком суду, який набрав законної сили, встановлено факт підробки чи фальсифікації протоколу від 09.12.2016 року.

Відтак, відповідач вважає, що позивачем не доведено порушення свого права, тому в задоволенні позову слід відмовити повністю з мотивів недоведеності, безпідставності та необґрунтованості вимог.

В ході розгляду справи представник позивача повідомив про відсутність вироку суду за фактом підроблення протоколу, а представник відповідача - про неможливість представити докази письмового повідомлення позивача про проведення 09.12.2016 р. загальних зборів товариства.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, повно та об`єктивно дослідивши докази в їх сукупності, суд встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2017 р., державну реєстрацію відповідача було проведено 16.10.2015 р.

за номером запису 1 415 102 0000 037433.

Відповідно до п.1.1. статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба в редакції, затвердженій загальними зборами учасників товариства 04.03.2016 р., Товариство з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба створене учасниками товариства, шляхом об`єднання їх майна для підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Згідно з п.1.3. статуту, учасниками товариства є: громадянка України ОСОБА_2 та громадянка України ОСОБА_3 .

Для забезпечення діяльності товариства за рахунок вкладу учасників створюється статутний капітал в розмірі 200000 грн. ( п.5.1 статуту).

Як передбачено п.5.2. статуту, у створенні статутного фонду беруть участь: громадянка України ОСОБА_2 - 67% статутного капіталу, що становить 134000 грн та громадянка України ОСОБА_3 - 33% статутного капіталу (фонду), що становить 66000 грн.

Відповідно до п.5.3 статуту, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення із складу учасників товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу частки у статутному капіталі (фонді); про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу

22.03.2016 р. відбулись загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба , прийняті на яких рішення оформлені протоколом №02-16.

В протоколі зазначено про присутність засновників (учасників) товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та запрошеного на збори ОСОБА_1 .

Порядок денний зборів містив питання про обрання голови та секретаря зборів; перехід частки у статутному капіталі ТзОВ Львівська дорожня служба ; затвердження нової редакції статуту товариства.

По першому питанню збори прийняли рішення обрати головою загальних зборів ОСОБА_2 , а секретарем ОСОБА_3 .

По другому питанню порядку денного виступила ОСОБА_2 , яка оголосила про відчуження належної їй частини частки у статутному капіталі товариства в розмірі 33% на підставі договору купівлі-продажу від 22.03.2016р. ОСОБА_1 та поставила це питання на голосування.

Рішенням зборів по другому питанню затверджено перехід належної ОСОБА_2 частини частки у статутному капіталі товариства в розмірі 33% на підставі договору купівлі-продажу від 22.03.2016 р. ОСОБА_1 ; розподілено статутний капітал товариства його між учасниками наступним чином: учасник ОСОБА_3 , розмір внеску в гривнях - 66000 грн, частка учасника - 33%; учасник ОСОБА_2 , розмір внеску в гривнях - 68000 грн, частка учасника - 34%; учасник ОСОБА_1 , розмір внеску в гривнях - 66000 грн, частка учасника - 33%.

По третьому питанню порядку денного було прийнято рішення у зв`язку із змінами в складі засновників товариства затвердити статут товариства у новій редакції та зареєструвати відповідні зміни у державного реєстратора.

Протокол загальних зборів учасників товариства підписано головою та секретарем зборів.

Відповідно до п.1.1. статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба в редакції, затвердженій загальними зборами учасників товариства 22.03.2016 р., учасниками товариства є: громадянка України ОСОБА_2 , громадянка України ОСОБА_3 та громадянин України ОСОБА_1 .

Згідно з п.5.1. статуту, для забезпечення діяльності товариства за рахунок вкладу учасників створюється статутний капітал в розмірі 200000 грн.

У створенні статутного фонду беруть участь: громадянка України ОСОБА_2 - 34% статутного капіталу, що становить 68000 грн, громадянка України ОСОБА_3 - 33% статутного капіталу (фонду), що становить 66000 грн, громадянин України ОСОБА_1 - 33% статутного капіталу (фонду), що становить 66000 грн. (п.5.2. статуту).

Як передбачено пунктами 6.1. та 6.2. статуту, учасники товариства мають право, зокрема, брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному цим статутом, за винятком випадків, передбачених законодавством України і одержувати інформацію про діяльність товариства, а товариство на вимогу учасника зобов`язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів учасників.

Пункт 9.1. статуту визначає органами управління товариства загальні збори учасників - вищий орган та директора - виконавчий орган.

Відповідно до п.10.1. та п.10.4. статуту, найвищим органом управління товариства є загальні збори учасників, які складаються з учасників або їх представників. Повноваження представників мають бути посвідчені у встановленому законодавством порядку. Учасники володіють на загальних зборах учасників кількістю голосів пропорційною до розміру їх часток у статутному капіталі (фонді) товариства. Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами учасників питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

Про проведення загальних зборів учасників товариства учасники повідомляються письмово за 30 днів із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів учасників та порядку денного. (п.10.8. статуту).

Пунктом 10.9. статуту встановлено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більше ніж 70 відсотками голосів.

Згідно з п.10.10. статуту брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу може також директор, який не є учасником товариства. Учасники загальних зборів реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожен учасник. Цей перелік підписується головою загальних зборів учасників.

Як визначено у п.10.12. та 10.13. статуту, рішення загальних зборів учасників вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 100 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства, з наступних питань: внесення змін до статуту товариства; відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства; ліквідація товариства; визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; обрання директора товариства; вирішення питання про виключення учасника з товариства. З решти питань рішення приймаються більшістю голосів, яка повинна становити не менше 75% голосів від числа голосів присутніх учасників.

Відповідно до п.10.23. статуту, рішення загальних зборів учасників може бути оскаржене учасником товариства до суду.

За умовами пунктів 11.1.- 11.3. статуту, керівництво поточною діяльністю товариства та виконання рішень загальних зборів учасників здійснює директор. Директор підзвітний загальним зборам учасників. він не має права приймати рішення, які зобов`язують учасників товариства. Директор обирається загальними зборами учасників строком на п`ять років. З особою, яку обрано директором товариства, може на вимогу загальних зборів учасників укладатися контракт на управлінську діяльність. Від імені учасників контракт з директором укладає голова товариства.

У протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба №09/12/16 від 09.12.2016 р. зазначено про присутність на загальних зборах учасників: ОСОБА_2 , від імені та в інтересах якої на підставі довіреності діє ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , від імені та в інтересах якої на підставі довіреності діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_1 .

В протоколі також вказано такі відомості: загальна кількість присутніх на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба становить 100% голосів від загальної кількості учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба ; учасників було завчасно повідомлено про загальні збори учасників товариства та їх порядок денний; учасникам було надано для ознайомлення усі належні документи; загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба визнаються повноважними для вирішення питань порядку денного.

Головою загальних зборів учасників обрано ОСОБА_3 , від імені якої діє ОСОБА_6 , секретарем - ОСОБА_2 , від імені якої на підставі довіреності діє ОСОБА_4 .

До порядку денного зборів були включені такі питання: 1) про тимчасове відсторонення ОСОБА_1 від виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба ; 2) про призначення тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба ; 3) Про зміну осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба без довіреності, у тому числі підписувати договори; 4) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба .

З даних питань на зборах було прийнято такі рішення:

- в порядку ст.99 Цивільного кодексу України тимчасово відсторонити ОСОБА_1 від виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба з 09.12.2016 р. до прийняття рішення загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба (по першому питанні).

- призначити ОСОБА_4 тимчасово виконуючим обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба з 09.12.2016 р. до прийняття рішення загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба (по другому питанні).

- змінити осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба без довіреності, укладати та підписувати договори, а саме: вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ОСОБА_1 та включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особою, яка має право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба без довіреності - Коцюрубу Павла Олександровича (по третьому питанні).

- уповноважити тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба Коцюрубу Павла Олександровича представляти інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба у всіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба (по четвертому питанні).

Протокол загальних зборів учасників товариства підписано представниками голови та секретаря зборів, які діяли від їхнього імені, з нотаріальним засвідченням справжності їхніх підписів.

В матеріалах справи наявні засвідчені копії підписаних ОСОБА_1 як директором ТзОВ Львівська дорожня служба протоколів №23 та №28 щодо готовності об`єкта, які датовані 09.12.2016 р., а також підписаних ОСОБА_1 як директором довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт, які датовані 20.12.2016 р. та 26.12.2016 р.

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2017 р. вбачається, що 13.12.2016 р. було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, за номером запису 14151070004037433 (щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, складу підписантів).

В Реєстрі також вказано, що ОСОБА_1 тимчасово відсторонений від виконання обов`язків директора, а ОСОБА_4 є тимчасово виконуючим обов`язки директора товариства..

21.04.2017 р. було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за номером запису 14151050005037433 (щодо зміни статутного або складеного капіталу, інших змін, зміни складу або інформації про засновників).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, учасниками товариства станом на 14.09.2017 р. є ОСОБА_3 з розміром внеску до статутного фонду 66000 грн та ОСОБА_2 з розміром внеску до статутного фонду 68000 грн, а статутний капітал товариства загалом становить 134000 грн.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Львова від 26.05.2017 р. у справі №466/1449/17 (за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТзОВ від 09.12.2016 р., оформленого протоколом №09/12/16 від 09.12.2016 р., поновлення його на посаді директора товариства, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу) закрито провадження в частині позовних вимог ОСОБА_1 про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТзОВ від 09.12.2016 р., оформленого протоколом №09/12/16 від 09.12.2016 р., у зв`язку з тим, що спір в цій частині є корпоративним та підлягає розгляду в порядку господарського, а не цивільного судочинства.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 01.07.2019 р. повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог у справі №914/2451/17 за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_1 , про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства, оформлених протоколом №02-16 від 22.03.2016 р.

Дане рішення було залишено без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 28.10.2019 р.

У рішенні Господарського суду Львівської області від 01.07.2019 р. у справі №914/2451/17 було встановлено, що 10.01.2018 р. ОСОБА_2 звернулася до суду із позовом до ОСОБА_1 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТзОВ Львівська дорожня служба , укладеного 22.03.2016 р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , і даний позов (разом з зустрічним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав на ТзОВ Львівська дорожня служба від 22.03.2016 р., стягнення з ОСОБА_2 167112 грн подвійного розміру збитків та 100000 грн моральної шкоди) був предметом розгляду у справі №914/76/18.

За результатами розгляду рішенням Господарського суду Львівської області від 05.12.2018 р. у справі №914/76/18, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 24.04.2019 р., в задоволенні первісного та зустрічного позовів відмовлено повністю.

При прийнятті рішення суд виходив з такого.

Відповідно до ст.167 Господарського кодексу України (тут і надалі суд посилається всі джерела матеріального права в їх редакції на момент прийняття оспорюваного рішення - 09.12.2016 р.), корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. (ст.80 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.83 ЦК України, юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві.

Відповідно до положень ст.113 ЦК України, господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом. (ч.1 ст.140 ЦК України).

Частинами першою та другою статті 97 ЦК України встановлено, що управління товариством здійснюють його органи, якими є загальні збори учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

За положеннями ст.98 ЦК України, загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах товариства. Учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Статтею 145 ЦК України передбачено, що вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, створення та відкликання виконавчого органу товариства. Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.

Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю визначена у статті 59 Закону України Про господарські товариства , яка також відсилає до статті 41 цього Закону. Відповідно до цих норм до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить утворення і відкликання виконавчого та інших органів.

Стаття 99 Цивільного кодексу України встановлює, що загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Оскільки припинення повноважень члена виконавчого органу товариства за своєю правовою природою, предметом регулювання правовідносин і правовими наслідками відрізняється від звільнення працівника з роботи (розірвання із ним трудового договору) на підставі положень КЗпП України, можливість уповноваженого органу товариства припинити повноваження члена виконавчого органу передбачена не приписами КЗпП України, а статтею 99 ЦК України, тобто не є предметом регулювання норм трудового права.

Реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, звільнення, відкликання членів виконавчого органу стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Хоча такі рішення уповноваженого на це органу можуть мати наслідки і в межах трудових правовідносин, але визначальними за таких обставин є корпоративні правовідносини.

У зв`язку з цим, припинення повноважень члена виконавчого органу товариства відповідно до частини третьої статті 99 ЦК України є дією уповноваженого органу товариства, спрямованою на унеможливлення здійснення членом його виконавчого органу управлінської діяльності.

Такої ж позиції дотримується і Велика Палата Верховного Суду в своїй постанові від 04.02.2020 р. у справі №915/540/16.

Підвідомчість господарських справ встановлена статтею 12 ГПК України у редакції, чинній на час подання позову, згідно з пунктом 4 частини першої якої господарським судам підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов`язаними зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів.

Конституційний Суд України у рішенні від 12.01.2010 р. №1-рп/2010 у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародний фінансово-правовий консалтинг про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 ЦК України (у попередній редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.05.2014 р. №1255-VII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів ) зазначив, що реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу цього об`єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а саме корпоративних правовідносин, що виникають між товариством та особами, яким довірено повноваження з управління ним.

Звертаючись до суду, позивач послався на порушення його прав як учасника товариства на участь у загальних зборах, тобто між юридичною особою та її учасником виник спір, пов`язаний з діяльністю й управлінням цією юридичною особою, який повинен розглядатися в порядку господарського судочинства.

Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба та актами законодавства учасникам підприємства надано право брати участь в управлінні його справами.

Як роз`яснено пунктами 2.12.- 2.14. Постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 25.02.2016 р. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин , рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин. У зв`язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути: невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства; порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів; позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв`язку з порушенням прямих вказівок закону є, зокрема і прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму (статті 59 та 60 Закону України Про господарські товариства , статті 41 та 42 Закону України Про акціонерні товариства , стаття 15 Закону України Про кооперацію ).

Рішення загальних зборів юридичної особи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі недотримання процедури їх скликання, встановленої статтею 61 Закону України Про господарські товариства , статтею 35 Закону України Про акціонерні товариства , статтею 15 Закону України Про кооперацію . Права учасника (акціонера, члена) юридичної особи можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону, загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Разом з тим статутом товариства в редакції 22.03.2016 р. встановлено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більше ніж 70 відсотками голосів, а рішення загальних зборів учасників вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 100 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства (з питань внесення змін до статуту товариства; відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства; ліквідація товариства; визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; обрання директора товариства; вирішення питання про виключення учасника з товариства); з решти ж питань рішення приймаються більшістю голосів, яка повинна становити не менше 75% голосів від числа голосів присутніх учасників.

Крім того, відповідно до п.10.10. статуту учасники загальних зборів реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожен учасник, і цей перелік підписується головою загальних зборів учасників.

Як встановлено ч.5 ст.61 Закону України Про господарські товариства , про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

У статуті Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба в редакції, що діяла на момент прийняття оспорюваного рішення зроблено вказівку на те, що про проведення загальних зборів учасників товариства учасники повідомляються письмово за 30 днів із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів учасників та порядку денного. (п.10.8. статуту).

В матеріалах справи відсутні будь-які докази повідомлення ОСОБА_1 , про проведення 09.12.2016 р. загальних зборів учасників товариства, а позивач стверджує, що про проведення зборів йому не було відомо та він був відсутнім на них, хоча в протоколі від 09.12.2016 р. вказано про його особисту присутність та голосування.

Протокол від 09.12.2016 р. підписано представниками, котрі діяли від імені учасників, яких було обрано головою та секретарем зборів, проте підписаного головою загальних зборів учасників переліку учасників загальних зборів, які зареєструвалися для участі в них, суду надано не було.

Суд не може погодитися з твердженнями відповідача стосовно того, що наведені в протоколі від 09.12.2016 р. відомості є правдивими в силу його підписання особами, які відповідають за достовірність відомостей у цьому документі, та відсутності преюдиційного вироку суду, яким встановлено факт підробки чи фальсифікації протоколу.

Варто зазначити, що суд в межах вирішення спору у даній справі може самостійно дослідити обставини, що входять до предмету доказування в ній, та , за наявності достатніх доказів , прийти до висновку про недостовірність зафіксованих у протоколі даних і визнати недійсними рішення, оформлені ним, навіть за відсутності вироку суду, який не є обов`язковим та єдиним доказом при вирішенні таких спорів.

Отже, суд вважає, що ОСОБА_1 не повідомлявся про проведення загальних зборів, тобто збори відбулись без дотримання порядку їх скликання і проведення, та в дійсності не брав участі в загальних зборах учасників ТзОВ Львівська дорожня служба 09.12.2016 р., внаслідок чого був відсутній передбачений статутом товариства кворум, що є безумовною підставою для визнання недійсними рішень зборів, які оформлені протоколом №09/12/16 від 09.12.2016 р.

Такого висновку суд дійшов виходячи з відсутності доказів повідомлення позивача про скликання зборів 09.12.2016 р., як і відсутності передбаченого статутом підписаного головою загальних зборів учасників переліку учасників, які зареєструвалися для участі, та одночасної наявності заперечень позивача щодо його участі в таких зборах. При цьому суд вважав за можливе взяти до уваги також і подані позивачем документи, що підписувались ним як директором товариства в день проведення загальних зборів та після цього дня, які в сукупності з іншими обставинами справи можуть додатково підтвердити відсутність позивача на зборах та його необізнаність щодо прийняття на них рішень про відсторонення позивача від виконання обов`язків директора товариства.

Недотримання порядку скликання і проведення загальних зборів, як і відсутність внаслідок цього необхідного кворуму, призвели до порушення прав позивача на участь в управлінні товариством, яке реалізується ним, зокрема, шляхом участі в загальних зборах, та до недійсності прийнятих на загальних зборах рішень.

Суд вважає, що визнанню недійсними підлягають загалом всі рішення, які були прийняті на загальних зборах 09.12.2016 р. та оформлені відповідним протоколом, так як вони або стосувались відсторонення позивача від виконання обов`язків директора або були похідними від цього рішення, тому допущені порушення не можуть бути усунені шляхом визнання недійсними лише деяких з рішень, що приймалися, а ефективного захисту прав позивача в даному випадку неможливо буде досягнути способом, відмінним від визнання недійсними всіх прийнятих рішень.

Відповідно до ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Тобто підставами для захисту цивільного права є його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно зі ст.16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 13 ГПК України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Як встановлено ч.1 ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Частиною 2 статті 86 ГПК України передбачено, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що права позивача були порушені, а позовні вимоги підлягають задоволенню.

Як передбачено п.2 ч.5 ст.238 ГПК України, в резолютивній частині рішення зазначається про розподіл судових витрат.

Оскільки згідно з п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, судовий збір підлягає стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст.4, 13, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 129, 233, 236, 237, 238, 241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити.

2. Визнати недійсними рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба , м.Львів, вул.Навроцького, буд.1 (ідентифікаційний код 40068614) від 09.12.2016 р., оформлені протоколом №09/12/16 від 09.12.2016 р.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська дорожня служба , м.Львів, вул.Навроцького, буд.1 (ідентифікаційний код 40068614) на користь ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) 1600 грн судового збору.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст.241 ГПК України та може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

В судовому засіданні 24.02.2020 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення. Повне рішення складено 05.03.2020 р.

Суддя Гоменюк З.П.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено12.03.2020

Судовий реєстр по справі —914/1985/17

Постанова від 15.11.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 08.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 08.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 16.07.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 14.06.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 07.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Рішення від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Гоменюк З.П.

Рішення від 12.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Гоменюк З.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні