Рішення
від 25.02.2020 по справі 911/64/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2020 р. Справа № 911/64/20

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Белишевій А. В.

за участю представників учасників справи:

від позивача: Лещенко І. А. (адвокат - довіреність № 531 від 12.12.2019 р.);

від відповідача: не з`явились;

розглянувши матеріали справи

за позовом Приватного акціонерного товариства "Київобленерго", (08132, вул. Київська, буд. 2-Б, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська область)

до Фізичної особи-підприємця Бойка Віталія Борисовича, ( АДРЕСА_1 )

про стягнення 40 576, 59 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Київобленерго" звернулось в господарський суд Київської області із позовом до Фізичної особи-підприємця Бойка Віталія Борисовича про стягнення 40 576, 59 грн вартості необлікованої електричної енергії.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем порушенням відповідачем Правил роздрібного ринку електричної енергії та умов договору про постачання електричної енергії № 0130 від 06.09.2013 р., уладеного між Публічним акціонерним товариством "Київобленерго" та ФОП Бойком Віталієм Борисовичем, внаслідок чого відповідачем було самовільно спожито електричну енергію на загальну суму 40 579, 59 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р. відкрито провадження у справі № 911/64/20 за позовом Приватного акціонерного товариства "Київобленерго" до Фізичної особи-підприємця Бойка Віталія Борисовича про стягнення 40 576, 59 грн, визначено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження із проведенням судового засідання та викликом на нього учасників справи на 05.02.2020 р.

05.02.2020 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 26.02.2020 р.

26.02.2020 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, хоча про судове засідання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомив, відзив на позовну заяву та інші заяви по суті спору не надав.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

06.09.2013 р. між позивачем (надалі - Постачальник) та відповідачем (надалі - Споживач) було укладено договір про постачання електричної енергії № 0130, згідно з умовами п. 1.1. якого Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з дозволеною потужністю 6,0 кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) ним електричної енергії та здійснює інші платежі за умовами цього Договору.

Приєднана потужність у точці підключення становить 6,0 кВт.

Відповідно до п. 1.2. Договору точка продажу електричної енергії встановлюється Сторонами згідно "Акту розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін", та зазначається в Додатку № 1 "Загальна однолінійна схема електропостачання", що є невід`ємною частиною даного Договору.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов`язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правилами охорони електричних мереж (далі - ПОЕМ).

Пунктами 2.3.4., 2.3.5. Договору передбачено, що Споживач зобов`язується оплачувати Постачальнику вартість електричної енергії згідно з умовами Додатку № 4 "Порядок розрахунків за активну елктроенергію" та Додатку № 6 "Порядок зняття показів розрахункових приладів обліку електричної енергії"; здійснювати оплату за перетікання реактивної електричної енергії між електромережею Постачальника та електроустановками Споживача згідно з умовами Додатку № 5 "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії".

Пунктом 3.1.1. договору передбачено, що Постачальник має право отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію за роздрібними тарифами, розрахованими згідно з Умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на умовах передбачених в Додатку № 4 "Порядок розрахунків за активну електроенергію", за компенсацію перетікання реактивної електричної енергії, на умовах передбачених в Додатку № 5 "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії", та інші платежі обумовлені цим договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору облік електроенергії, спожитої Споживачем та (або) Субспоживачами, приєднаними до елетричних мереж Споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником розрахунково згідно з вимогами Додатку № 4 "Порядок розрахунків за активну електроенергію" та Додатку № 5 "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії".

Згідно з п. 7.5. Договору на підставі показів засобів обліку електричної енергії та згідно умов Додатка № 6 "Порядок зняття показів розрахунків приладів обліку електричної енергії та форма звіту споживача про покази приладів обліку" оформлюються такі документи:

- акт про використану електричну енергію (акт про прийняття-передавання товарної продукції);

- акт результатів замірів електричної потужності (у разі потреби за ініціативи Постачальника).

За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.

Пунктом 9.4. Договору визначено строк його дії, згідно якого цей Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до "31" грудня 2013 р. У випадках встановлених абзацем четвертим п. 9.4. даний Договір укладається на строк дії договору про приєднання.

Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде письмово заявлено про припинення його дії, або про перегляд його умов.

12.03.2019 р. комісією у складі працівників ПАТ "Київобленерго" було проведено перевірку користування споживачем електричною енергією, за результатами якої складено акт про порушення № К 035632 від 12.03.2019 р., яким встановлено порушення споживачем Правил роздрібного ринку електричної енергії (пп. 1 п. 5.5.5., п. 8.2.4), а саме встановлено факт самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів та електропроводки до електричної мережі оператора розподільчих мереж поза засобами обліку електромережі.

У квітні 2019 р. позивач звернувся до відповідача із листом вих. № 166 від 10.04.2019 р., у якому він повторно запросив відповідача або його представника прийняти участь у засіданні комісії по розгляду акту про порушення, яке відбудеться 23.04.2019 р.

23.04.2019 р. комісією ПАТ "Київобленерго" було проведено засідання по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії і на якому було вирішено, крім іншого, провести розрахунок по пп. 1 п. 5.5.5., п. 8.2.4 Правил роздрібного ринку електричної енергії за період 183 дні з 11.09.2018 р. по 12.03.2019 р. за п. 2.1.5. Методики; порушення кваліфіковано як з вини споживача, вчинене відкритим способом, про що за наслідками проведення вказаного засідання комісії ПАТ "Київобленерго" було складено протокол № 125 від 23.04.2019 р. засідання комісії по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії. Уповноважений представник споживача на засідання комісії не з`явився, про причини неявки належним чином не повідомив.

За наслідками вищевказаного засідання комісії ПАТ "Київобленерго" було проведено розрахунок вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, на підставі рішення комісії ПАТ "Київобленерго" по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформленого протоколом № 125 від 23.04.2019 р. на загальну суму 40 576, 59 грн та виставлено відповідачу повідомлення про оплату за травень 2019 р. від 24.05.2019 р. по акту про порушення ПРРЕЕ № К 035632 від 12.03.2019 р. на суму 24 410, 05 грн, повідомлення про оплату за травень 2019 р. від 24.05.2019 р. по акту про порушення ПРРЕЕ № К 035632 від 12.03.2019 р. на суму 16 166, 54 грн, які були надіслані відповідачу листом вих. № 233 від 28.05.2019 р.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із купівлею-продажем електричної енергії здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Електроенергетику", Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 р. "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії", іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором, у разі його підписання.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ст. 714 Цивільного кодексу України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.

Частиною 1 ст. 692 цього ж кодексу передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно з підпунктом 2.2.1. пункту 2.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою № 312 від 14.03.2018 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і оператором системи (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

Межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності, яка визначається правом власності споживача та оператора системи (основного споживача) на окремі елементи електричної мережі, або встановлюється за згодою сторін.

Якщо межа експлуатаційної відповідальності не збігається з межею балансової належності, у тому числі у випадку відсутності власника окремих елементів електричної мережі, сторони укладають договір про обслуговування ділянки між цими межами, в якому визначають взаємні обов`язки та відповідальність сторін з цього питання.

Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності.

Згідно з підпунктами 2.3.3., 2.3.4. пункту 2.3. цих же Правил електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих Правил та проектних рішень.

Відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної техніки є їх власник.

Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів вимірювальної техніки електричної енергії здійснюються постачальником послуг комерційного обліку за договором про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Відповідно до п.п. 2.3.12. цих же Правил споживання електричної енергії за відповідним тарифом (ціною) відповідно до комерційної пропозиції має бути забезпечене окремим комерційним обліком.

Окремі площадки вимірювання мають бути забезпечені засобами вимірювальної техніки, які дають можливість організувати комерційний облік за відповідним тарифом (ціною) на всій площадці вимірювання.

Електрична енергія, яка використовується на об`єкті побутового споживача на непобутові потреби, обліковується та оплачується окремо за відповідними тарифами.

Частиною 21 п.п. 5.1.2. п. 5.1. цих же Правил визначено, що оператор системи зобов`язаний проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків.

Відповідно до пп. 1 п. 5.5.5. споживач електричної енергії зобов`язаний користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів).

Підпунктами 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6., 8.2.7. пункту 8.2. цих Правил передбачено, що у разі виявлення представниками оператора системи пошкоджень чи зриву пломб та/або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів вимірювальної техніки, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів вимірювальної техніки з метою зміни їх показів, самовільних підключень до електричних мереж розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором.

8.2.5. У разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача або представника споживача оформлюється акт про порушення.

В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил або методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та вихідні дані, необхідні для визначення обсягу необлікованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.

Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.

Акт про порушення підписується представником оператора системи та споживачем або представником споживача.

У разі відмови споживача або представника споживача підписати акт про порушення в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт про порушення вважається дійсним, якщо він підписаний уповноваженим представником оператора системи та двома незаінтересованими особами (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення їх осіб.

Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта про порушення та викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які зазначаються в акті про порушення або надаються (надсилаються) оператору системи окремим письмовим повідомленням.

8.2.6. На підставі акта про порушення уповноваженими представниками оператора системи під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг необлікованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Комісія з розгляду актів про порушення створюється оператором системи і має складатися не менше ніж з 3 уповноважених представників оператора системи.

Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення.

Оператор системи повинен вести журнал реєстрації засідань комісії з розгляду актів про порушення, в якому зазначаються дата проведення засідання; номер протоколу; склад комісії; склад запрошених на засідання комісії (представники Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів); відмітка про присутність або відсутність споживача; перелік питань, які розглядалися на засіданні комісії; час розгляду кожного з питань, зміст окремої думки учасників комісії (у разі її наявності) та стислий зміст рішення.

Споживач має бути повідомлений оператором системи про місце, час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 7 календарних днів до призначеної дати засідання.

У разі відмови споживача або представника споживача від отримання повідомлення про місце, час і дату засідання комісії або відсутності споживача або його представника за адресою, визначеною у даних щодо споживача, наявних в оператора системи, оператор системи направляє споживачу таке повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення. У такому разі оператор системи має право розглянути акт про порушення на засіданні комісії, яке має відбутися по закінченню 30 календарних днів від дати направлення споживачу такого повідомлення. За зверненням споживача оператор системи може розглянути акт про порушення на засіданні комісії раніше указаного терміну.

Акт про порушення, не розглянутий у визначеному цими Правилами порядку протягом 60 календарних днів від дня його складення, вважається недійсним та підлягає скасуванню (крім випадків необхідності проведення експертизи пломб, індикаторів та/або засобу вимірювальної техніки електричної енергії для встановлення факту порушення). Якщо для розгляду акта про порушення необхідні результати експертного дослідження, зазначений термін розгляду відраховується з дати їх отримання оператором системи від експертної установи.

Комісія з розгляду актів про порушення може повторно розглянути акт про порушення в порядку, встановленому цими Правилами, на підставі звернення споживача, на вимогу Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, або за рішенням суду. За рішенням оператора системи у зв`язку з отриманням результатів експертизи чи інших даних, які не були відомі на момент ухвалення рішення комісією, але мають суттєве значення, рішення комісії може бути переглянуте у порядку, встановленому цими Правилами, протягом 1 року, починаючи з дня, наступного за днем його прийняття.

Рішення комісії оформлюється протоколом, копія якого видається споживачу.

У разі причетності споживача до порушення цих Правил у протоколі зазначаються відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії. В такому разі разом з протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії з посиланням на відповідні пункти методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та розрахункові документи для оплати необлікованої електричної енергії та/або збитків.

8.2.7. Кошти за необліковану електричну енергію та суми збитків перераховуються споживачем на поточний рахунок оператора системи.

Споживач має оплатити розрахункові документи за необліковану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

У разі незгоди споживача з фактом крадіжки електричної енергії та відмови від сплати вартості необлікованої електричної енергії оператор системи звертається з позовом до суду для підтвердження факту викрадення електричної енергії та стягнення вартості необлікованої електричної енергії.

Спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта про порушення, при визначенні розміру суми збитків, належної до оплати, а також при здійсненні платежів, вирішуються у судовому порядку.

Як вбачається із матеріалів справи, дії уповноважених працівників ПАТ "Київобленерго" при проведенні перевірки дотримання споживачем правил роздрібного ринку електричної енергії та при складанні акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, рішення комісії ПАТ "Київобленерго" по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформлене протоколом № 125 від 23.04.2019 р., нарахування вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії - додаток до рішення комісії ПАТ "Київобленерго" по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії і саме рішення комісії ПАТ "Київобленерго" по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформлене протоколом № 125 від 23.04.2019 р., відповідачем у встановленому порядку не оспорювались та не оскаржувались, а отже вказані акти є чинними.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України закріплено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений Правилами роздрібного ринку електричної енергії строк і станом на час розгляду справи відповідач обов`язок щодо оплати вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, у відповідності до рішення комісії ПАТ "Київобленерго" по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформленого протоколом № 125 від 23.04.2019 р., у повному обсязі не виконав і його основна заборгованість перед позивачем складає 40 576, 59 грн, що підтверджується договором про постачання електричної енергії № 0130 від 06.09.2013 р. та додатками до нього, актом № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, рішенням комісії ПАТ "Київобленерго" по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформленим протоколом № 125 від 23.04.2019 р., повідомленням про оплату за травень 2019 р. від 24.05.2019 р. по акту про порушення ПРРЕЕ № К 035632 від 12.03.2019 р. на суму 24 410, 05 грн, повідомленням про оплату за травень 2019 р. від 24.05.2019 р. по акту про порушення ПРРЕЕ № К 035632 від 12.03.2019 р. на суму 16 166, 54 грн, листом вих. № 166 від 10.04.2019 р., наявними у матеріалах справи.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, у розмірі 40 576, 59 грн за договором про постачання електричної енергії № 0130 від 06.09.2013 р. та рішенням комісії ПАТ "Київобленерго" по розгляду акту № К 035632 від 12.03.2019 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформленим протоколом № 125 від 23.04.2019 р. є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Бойка Віталія Борисовича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства "Київобленерго" (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, будинок 2-Б; ідентифікаційний код 23243188) 40 576 (сорок тисяч п`ятсот сімдесят шість) грн 59 (п`ятдесят дев`ять) коп. вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії та судові витрати 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн 00 (нуль) коп. судового збору.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст складено і підписано

05 березня 2020 р.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено14.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/64/20

Рішення від 14.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

Ухвала від 16.01.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні