Ухвала
від 24.02.2020 по справі 910/2181/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.02.2020Справа № 910/2181/18

За позовом Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк"

до Крестон Есоушиітс Лтд

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_1

про звернення стягнення на предмет іпотеки

Суддя Удалова О.Г.

Секретар судового засідання Дьогтяр О.О.

представники учасників справи:

від позивача Прудка О.В. (адвокат)

від відповідача не з`явились

від третьої особи ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" (далі - позивач) до Крестон Есоушиітс Лтд (далі - відповідач) про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру, загальною площею 64,80 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рахунок часткового погашення заборгованості ОСОБА_1 за кредитними договорами.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позичальник ( ОСОБА_1 ) за кредитними договорами не виконав належним чином свої зобов`язання по поверненню кредитних коштів та процентів за користування кредитними коштами, внаслідок чого виникли підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки, яке на даний час належить згідно з відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідачу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2018 відкрито провадження у справі № 910/2181/18 та призначено її до розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2018 залучено до участі у справі ОСОБА_1 як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача (далі - третя особа).

Згідно з відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на лютий 2020 року найменуванням позивача є Акціонерне товариство "Універсал Банк".

Судом розглянуто та задоволено клопотання третьої особи, подане у підготовчому засіданні 21.01.2020 (зареєстроване 24.01.2020) про приєднання до справи доказів, а саме: судових рішень щодо основного зобов`язання та витягу з сайту Судової влади України на підтвердження відкриття провадження у справі № 760/19140/13-ц судом касаційної інстанції.

Розглянувши надані документи та матеріали, вивчивши докази, надані сторонами, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття провадження у справі з огляду на таке.

За приписами пункту першого частини першої ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

Відповідно до частин першої, другої статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Статтею 20 ГПК України визначено, які справи належать до юрисдикції господарських судів. Так, відповідно до пунктів 6, 10, 15 частини першої цієї статті господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці; справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб`єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб`єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем; й інші справи у спорах між суб`єктами господарювання.

З урахуванням наведених положень процесуального закону та з посиланням на правову позицію, викладену у постанові Великої Палати Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/1733/18, суд дійшов висновку про те, що з дати набрання чинності ГПК України в редакції Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", тобто з 15.12.2017, до юрисдикції господарських судів належать справи щодо розгляду спорів стосовно правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, якщо сторонами цього основного зобов`язання є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці. У цьому випадку суб`єктний склад сторін правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, не має значення для визначення юрисдикції господарського суду щодо розгляду відповідної справи.

Положення пункту 1 частини першої статті 20 ГПК України не пов`язують також належність до господарської юрисдикції справ у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, якщо сторонами цього основного зобов`язання є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці, з об`єднанням таких позовних вимог із вимогами до особи - боржника за основним зобов`язанням.

Отже, зазначені положення пов`язують належність до господарської юрисдикції справ у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, не з об`єднанням позовних вимог до боржника у забезпечувальному зобов`язанні з вимогами до боржника за основним зобов`язанням, а з тим, що сторонами основного зобов`язання мають бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці, тому цей спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Як свідчать матеріали справи, з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки Банк у цій справі звернувся у лютому 2018 року. Тобто станом на час звернення Банку з позовом та порушення провадження у цій справі (14.03.2018) порядок здійснення господарського судочинства було регламентовано ГПК України у відповідній редакції після набрання 15.12.2017 чинності законом щодо внесення змін, яка передбачає, що у разі звернення до суду з позовом стосовно виконання договору, укладеного для забезпечення виконання зобов`язання за іншим договором, визначальним критерієм розмежування цивільної та господарської юрисдикції є суб`єктний склад сторін саме основного зобов`язання, на забезпечення виконання якого цей договір укладено, а не склад сторін, між якими виник спір .

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що стороною основного зобов`язання, яке виникло з кредитних договорів № 047/-2915/840-0586 та № 047-2915/840-0587 від 18.12.2007, був саме громадянин ОСОБА_1 , суд дійшов висновку про те, що даний спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

У зв`язку з тим, що суд дійшов висновку про закриття провадження у даній справі, судом залишаються без розгляду наступні клопотання третьої особи ОСОБА_1 :

- подане 16.12.2019 про виключення зі складу доказів (до надання оригіналів) копій доказів позивача, а саме копій кредитних договорів № 047/-2915/840-0586 та № 047-2915/840-0587 від 18.12.2007, договору іпотеки від 18.12.2007 з додатками, рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2011;

- вміщене у запереченнях, поданих у підготовчому засіданні 21.01.2020 (зареєстрованих 24.01.2020), про виключення зі складу доказів експертного висновку про вартість майна, що був складений ТОВ "Ваш Експерт";

- вміщене у запереченнях, поданих у підготовчому засіданні 21.01.2020 (зареєстрованих 24.01.2020), про здійснення перерахунку розміру судового збору, який належить до сплати за розгляд даного спору;

- подані у підготовчому засіданні 21.01.2020 (зареєстровані 24.01.2020) заяви про цивільну підсудність справи, в яких третя особа просила суд відмовити у прийнятті позовної заяви, закрити підготовче провадження та залишити позовну заяву без розгляду;

- подане у підготовчому засіданні 21.01.2020 та зареєстроване 24.01.2020, про виклик експерта для надання пояснень щодо виконаного ним експертного висновку про вартість спірного майна;

- подане 18.02.2020 про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення оригінальності підпису ОСОБА_1 на договорі іпотеки від 18.12.2007, який є однією з підстав даного позову;

- подані 01.10.2018 та 31.05.2019 про зупинення провадження у справі до набрання законної рішенням у справі № 760/19140/13-ц.

Суд роз`яснює позивачу, що сплачений ним судовий збір може бути повернутий йому як особі, яка сплатила судовий збір, за його клопотанням на підставі ст. 7 Закону України "Про судовий збір".

Суд також роз`яснює сторонам, що відповідно до ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Керуючись ст.ст. 231-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Здійснити заміну найменування позивача з Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" на Акціонерне товариство "Універсал Банк".

2. Залишити без розгляду клопотання третьої особи ОСОБА_1 про виключення зі складу доказів (до надання оригіналів) копій доказів позивача, а саме копій кредитних договорів № 047/-2915/840-0586 та № 047-2915/840-0587 від 18.12.2007, договору іпотеки від 18.12.2007 з додатками, рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2011; про виключення зі складу доказів експертного висновку про вартість майна, що був складений ТОВ "Ваш Експерт"; про здійснення перерахунку розміру судового збору, який належить до сплати за розгляд даного спору; про цивільну підсудність справи, в яких третя особа просила суд відмовити у прийнятті позовної заяви, закрити підготовче провадження у справі та залишити позовну заяву без розгляду; про виклик експерта для надання пояснень щодо виконаного ним експертного висновку про вартість спірного майна; про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення оригінальності підпису ОСОБА_1 на договорі іпотеки від 18.12.2007, який є однією з підстав даного позову; про зупинення провадження у справі до набрання законної рішенням у справі № 760/19140/13-ц.

3. Задовольнити клопотання ОСОБА_1 про приєднання до матеріалів справи копій судових рішень у справі № 760/19140/13-ц.

4. Закрити провадження у справі № 910/2181/18 за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Крестон Есоушиітс Лтд, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ОСОБА_1 , про звернення стягнення на предмет іпотеки.

5. Роз`яснити сторонам спору та учасникам провадження, що даний спір підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства та відноситься до юрисдикції загальних судів.

6. Роз`яснити позивачу, що сплачений ним судовий збір може бути повернутий особі, яка його сплатила, за її клопотанням на підставі ст. 7 Закону України "Про судовий збір".

Ухвала набирає законної сили 25.02.2020 та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст.ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.03.2020.

Суддя О.Г. Удалова

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено16.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/2181/18

Ухвала від 02.02.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сулім В.В.

Ухвала від 16.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 16.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сулім В.В.

Ухвала від 23.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 11.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 11.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 17.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні