Рішення
від 05.03.2020 по справі 914/2194/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2020 справа № 914/2194/19

Господарський суд Львівської області в складі судді Бортник О.Ю. за участі секретаря судових засідань Толочко І.І. розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом: Дочірнього підприємства ПрАТ "НАК «Надра України» «Західукргеологія» , м.Львів

до відповідача : Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Енергоресурс» , м.Стрий

про розірвання договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р.

Представники сторін:

Від позивача : Матвіїшин І.М. - представник,

Від відповідача : не з»явився,

Встановив: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Західукргеологія» , м.Львів, яке в подальшому змінило найменування на Дочірнє підприємство ПрАТ "НАК «Надра України» «Західукргеологія» , м.Львів, звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом про розірвання Договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р., укладеного з Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Енергоресурс» , м.Стрий.

Стислий виклад позиції позивача.

Позивач посилається на те, що відповідач не виконував свого обов`язку щодо внесення орендної плати з вересня 2019 року, у зв`язку з чим Дочірнє підприємство ПрАТ "НАК «Надра України» «Західукргеологія» було позбавлено прибутку у вигляді орендної плати, на який могло розраховувати, укладаючи договір оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р.

Позивач звертався до відповідача з листом від 27.08.2019р. № 02-1421/13 про дострокову, в односторонньому порядку, відмову від Договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р., який останнім залишений без відповіді.

На думку позивача, істотне порушення відповідачем такої умови договору оренди майна, як своєчасне внесення орендної плати, є достатньою правовою підставою для дострокового розірвання Договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р. та повернення орендованого майна Орендодавцю.

На обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на норми ст.ст.509, 530, 610, 611, 629, 651, 759, 762, 782 ЦК України, норми ст.ст.173, 283 ГК України та п.2.1, 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. Договору.

Відповідач у строк, встановлений судом, витребуваних ухвалою суду від 04.11.2019р. відзиву на позовну заяву та доказів його надіслання з додатками позивачу не подав. Ухвала Господарського суду Львівської області від 04.11.2019р. скеровувалась відповідачу 05.11.2019р. та отримана ним 07.11.2019р. Вказане підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення суду за штрихкодовим ідентифікатором 7901412814072.

Процесуальні дії у справі, заяви.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 04.11.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання у справі призначено на 05.12.2019р. Підготовче засідання у справі призначалась, строк підготовчого провадження у справі продовжувався з підстав, зазначених у наявних у матеріалах справи ухвалах суду від 10.12.2019р. та 17.12.2019р. Ухвалою суду від 27.01.2020р. закрито підготовче провадження та призначено справу № 914/2194/19 до судового розгляду по суті на 17.02.2020р.

У судовому засіданні 17.02.2020р. судом оголошувалась перерва до 26.02.2020р. у зв`язку з клопотанням представника відповідача про надання можливості мирного врегулювання спору.

24.02.2020р. відповідачем подано суду клопотання про перенесення розгляду судової справи для надання часу для погодження та підписання сторонами мирової угоди. До клопотання відповідачем долучено проект мирової угоди та звернення про реструктуризацію боргу № 18/02/20 від 18.02.2020р.

Ухвалою суду від 26.02.2020р. відкладено судове засідання у справі на 05.03.2020р.

04.03.2020р. на електронну адресу суду відповідачем скеровано суду клопотання про перенесення розгляду судової справи. Вказане клопотання відповідача не підписано електронним цифровим підписом відповідача, а відтак не може братися судом до уваги.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні у справі докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1, 2 ст.283, ч.1 ст.286 ГК України, за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або єдиний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ). Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно із ч.1 ст.509, ч.1 ст.526, ч.1 ст.530, ст.610, п.1 ч.1 ст.611, ст.629, ч.2 ст.651 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов`язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору. Договір є обов`язковим для виконання сторонами. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Частиною 1 ст.759 ЦК України передбачено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Статтею 762 ЦК України встановлено, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до ч.1 ст.782 ЦК України, наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

29 червня 2016 року між Дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії „Надра України» „Західукргеологія» (надалі також іменується Позивач та/або Повірений), яке діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Надра України (надалі також іменується Орендодавець та/або НАК Надра України ) та Товариством з обмеженою відповідальністю ЗАХІД ЕНЕРГОРЕСУРС , (надалі також іменується Відповідач та/або Орендар) укладено Договір оренди індивідуально визначеного майна (надалі також - Договір оренди).

Згідно із п.п.1.1., 2.1., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 11.1., 11.5 (п.п.б) договору, повірений зобов`язувався передати, а орендар зобов`язувався прийняти в строкове платне користування окреме індивідуально-визначене майно, а саме свердловину №1 Північнозаводівська (далі-Свердловина або майно), яка розташована за адресою: Україна, Львівська область, Стрийський район, є власністю Національної акціонерної компанії Надра України , та обліковується на балансі ДП НАК Надра України Західукргеологія . Географічні координати: широта 49 0 10' 35'' , довгота 23 0 34' 46'' . Орендар вступав у строкове платне користування майном з дати підписання Акту приймання-передачі майна між Повіреним та Орендарем. У разі припинення дії цього Договору майно повертається Орендарем Повіреному/Орендодавцю (або уповноваженій ними особі) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту припинення дії цього Договору. До моменту введення свердловини в дослідно-промислову експлуатацію/промислову експлуатацію орендна плата визначається за домовленістю сторін, починаючи від дати підписання Акту приймання-передачі свердловини та становить 10000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок). Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за місяць оренди. В разі дефляції (індекс інфляції не перевищує одиниці) індексація за даний місяць не проводиться. Сторони домовилися, що після введення Свердловини в дослідно-промислову або в промислову експлуатацію орендна плата становить 20000грн. за один календарний місяць, про що Сторони підписують додаткову угоду до даного Договору. Орендна плата перераховується Орендарем на рахунок Повіреного не пізніше 15 (п`ятнадцятого) числа місяця, наступного за місяцем оренди, за який проводиться оплата. Цей Договір є укладеним та набуває чинності з дати підписання та нотаріального посвідчення та діє протягом 15 (п`ятнадцяти) років з дати його підписання. Повірений/Орендодавець має право достроково в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору за наявності несплати Орендарем орендної плати протягом трьох місяців.

29.06.2016р. між позивачем (Повіреним) і відповідачем (Орендарем) підписано акт прийому- передачі. Згідно цього акту прийому- передачі, у відповідності до Договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р., позивач (Повірений) передав, а відповідач (Орендар) прийняв у строкове платне користування Свердловину № 1 - Північнозаводівська, яка розташована за адресою: Україна, Львівська область, Стрийський район, що є власністю Національної акціонерної компанії Надра України , та обліковується на балансі ДП НАК Надра України Західукргеологія .

Як вбачається з наявних у матеріалах справи доказів, а саме рахунку №280 від 30.09.2018р. на суму 15 318,13грн. з ПДВ; рахунку №320 від 31.10.2018р. на суму 15874,54грн. з ПДВ; рахунку №352 від 30.11.2018р. на суму 16 096,78грн. з ПДВ; рахунку №393 від 31.12.2018р. на суму 16 225,55грн. з ПДВ; рахунку №25 від 31.01.2019р. на суму 16 387,80 грн. з ПДВ; рахунку №70 від 28.02.2019р. на суму 16469,74грн. з ПДВ; рахунку №99 від 31.03.2019р. на суму 16 617,96грн. з ПДВ; рахунку №135 від 30.04.2019р. на суму 16 784,14грн. з ПДВ; рахунку №173 від 31.05.2019р. на суму 16 901,63грн. з ПДВ; та актів прийому-передачі наданих послуг, підписаних позивачем в односторонньому порядку, від 30.09.2018р. на суму 15 318,13 грн. з ПДВ; від 31.10.2018р. на суму 15 874,54 грн. з ПДВ; від 30.11.2018р. на суму 16 096,78 грн. з ПДВ; від 31.І2.2018р. на суму 16 225,55 грн. з ПДВ; від 31.01.2019р. на суму 16 387,80 грн. з ПДВ; від 28.02.2019р. на суму 16 469,74 грн. з ПДВ; від 31.03.2019р. на суму 16 617,96 грн. з ПДВ; від 30.04.2019р. на суму 16 784,14 грн. з ПДВ; від 31.05.2019р. на суму 16 901,63 грн. з ПДВ. такі, за винятком рахунку № 280 від 30.09.2018р. та Акту прийому-передачі наданих послуг від 30.09.2018р., який підписаний та скріплений печатками сторін, скеровувались відповідачу 21.02.2019р, 22.04.2019р., 26.06.2019р. Вказане підтверджується долученими позивачем до позовних матеріалів описами вкладення на ім`я ТзОВ Захід Енергоресурс .

Загальна заборгованість відповідача перед позивачем за цими рахунками складає 146676,27грн. Ця заборгованість утворилася у зв`язку з систематичною несплатою орендної плати відповідачем більше 3-х місяців поспіль.

Крім того, факт невиконання своїх зобов`язань відповідачем за Договором оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р., згідно виставлених позивачем відповідачу рахунків №280 від 30.09.2018р., №320 від 31.10.2018р., №352 від 30.11.2018р., №393 від 31.12.2018р., №25 від 31.01.2019р., №70 від 28.02.2019р., №99 від 31.03.2019р., №135 від 30.04.2019р., №173 від 31.05.2019р., підтверджується й Рішенням суду у справі № 914/1440/19 від 19.11.2019р., відповідно до якого з Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Енергоресурс» стягнуто на користь Дочірнього підприємства «Західукргеологія» Національної акціонерної компанії «Надра України 146676,27 грн. - основного боргу. Вказане рішення набрало законної сили 20.12.2019р.

Відповідно до пункту 4 статті 75 Господарсько-процесуального кодексу України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Позивач листом № 02-1421/13 від 27.08.2019р. звертався до відповідача про дострокову, в односторонньому порядку відмову від Договору оренди індивідуально визначено майна від 29.06.2016р. Вказаний лист позивачем скеровувався відповідачу 28.08.2019р. та отриманий відповідачем 31.08.2019р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, долученим позивачем до матеріалів справи.

Право орендодавця відмовитися від договору, передбачене ч. 1 ст. 782 ЦК України, не є перешкодою для його звернення до суду з вимогою про розірвання договору оренди у разі несплати орендарем платежів, якщо вбачається істотне порушення його умов (правова позиція, викладена в Постанові Верховного Суду від 06.06.2018, у справі № 350/1316/16-ц).

Отже, оскільки судом встановлено, що відповідач понад три місяці підряд неналежним чином виконував свої договірні зобов`язання з оплати орендної плати, зокрема, не сплачував орендну плату протягом строку, що є істотним порушенням умов договору, суд вважає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню позовну вимогу про розірвання Договору оренди індивідуально визначеного майна.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно з статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи те, що позивачем надано достатньо доказів на підтвердження своїх позовних вимог, а відповідач не представив доказів, які спростовують позовні вимоги, або доказів мирного врегулювання спору, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Дочірнього підприємства ПрАТ "НАК «Надра України» «Західукргеологія» , м.Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Енергоресурс» , м.Стрий про розірвання договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р. підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ст.129 ГПК України, судовий збір у справі покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 2,3,13, 74,76, 77, 78, 79, 86, 129, 236, 238, 240, 241, 242, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Західукргеологія» (79000, м.Львів, пл.Міцкевича,8, код ЄДРПОУ 01432606) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Енергоресурс» (82400, Львівська область, м.Стрий, вул.Крива, буд.41 б , код ЄДРПОУ 36742729) задовольнити повністю.

Розірвати Договір оренди індивідуально визначеного майна, укладений 29.06.2016р. між Дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія (79000, м.Львів, пл.Міцкевича,8, код ЄДРПОУ 01432606) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Захід Енергоресурс» (82400, Львівська область, м.Стрий, вул.Крива, буд.41 б , код ЄДРПОУ 36742729), зареєстрований в реєстрі за № 5192.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Енергоресурс» (82400, Львівська область, м.Стрий, вул.Крива, буд.41 б , код ЄДРПОУ 36742729) на користь Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія (79000, м.Львів, пл.Міцкевича,8, код ЄДРПОУ 01432606) 1921грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням суду законної сили.

3.Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

4. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

5. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного тексту рішення суду.

Повне рішення складено 16.03.2020р.

Суддя Бортник О.Ю.

Дата ухвалення рішення05.03.2020
Оприлюднено18.03.2020
Номер документу88211603
СудочинствоГосподарське
Сутьрозірвання договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016р

Судовий реєстр по справі —914/2194/19

Постанова від 03.06.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Желік Максим Борисович

Ухвала від 13.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Желік Максим Борисович

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Желік Максим Борисович

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 17.12.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

Ухвала від 04.11.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Бортник О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні