Рішення
від 09.03.2020 по справі 916/12/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"10" березня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/12/20

За позовом: Квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв (пр-т Миру, б.62-а, м.Миколаїв, 54056; код ЄДРПОУ 08029523)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Маяк-Південь» (вул.Лазурна, б.5, кв. 11, м.Чорноморськ, Одеська обл., 68000; код ЄДРПОУ 406778815218)

про стягнення

Суддя Рога Н.В.

Секретар с/з Ісак Д.П.

Представники:

Від позивача: Оніщенко Л.В. на підставі витягу з наказу №44 від 15.04.2019р.

Від відповідача: Ричков М.Ю. ордер ОД№ 446019 від 30.01.2020р.

В засіданні брали участь:

Від позивача: ОСОБА_1 на підставі витягу з наказу №44 від 15.04.2019р.

Від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Квартирно-експлуатаційний відділ (далі-КЕВ) міста Миколаїв, звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) «Маяк-Південь» про стягнення заборгованості по відшкодуванню вартості послуг з водопостачання та водовідведення за договором №301 від 14.09.2019р. в розмірі 6 483 грн. 60 коп., пені у розмірі 237 грн. 51 коп., інфляційних втрат розмірі 28 грн. 06 коп., 3% річних у розмірі 22 грн. 00 коп.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.01.2020р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №916/12/20 та призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження. Судове засідання для розгляду справи призначено на 30 січня 2020р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.01.2020р. розгляд справи відкладено на 20.02.2020р. Протокольною ухвалою від 20.02.2020р. розгляд справи відкладено на 27.02.2020р. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.02.2020р. розгляд справи відкладено на 10.03.2020р.

Представник позивача позовну заяву підтримує з мотивів, викладених у позовній заяві та відповіді на відзив, та наполягає на задоволенні позову.

Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву Що надійшов до суду 30.01.2020р.

Позивач у справі зазначив, що 14.03.2019р. між КЕВ м. Миколаїв та ТОВ «Маяк-Південь» був укладений Договір №301 про надання послуг з водопостачання та водовідведення, спожитих в процесі надання послуг в харчування (далі- Договір), відповідно до умов якого КЕВ м. Миколаїв забезпечує ТОВ «Маяк-Південь» водою та водовідведенням для забезпечення надання послуг з харчування особового склад Збройних сил України. Місця поставки води визначаються Додатком №1 та номерами лічильників з показниками на момент укладення договору.

Відповідно до п.1.2 Договору ТОВ «Маяк-Південь» здійснює своєчасну оплату КЕВ м. Миколаїв за послуги з водопостачання, спожитих в процесі здійснення господарської діяльності з надання послуг з харчування, що надаються на підставі Договору №286/2/19/1 від 17.01.2019 р. про закупівлю послуг організації харчування (55320000-9) (послуги з харчування (годування), забезпечення продуктами харчування особового складу (штатних тварин) військових частин (установ) Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах у зонах відповідальності оперативних командувань за місцем постійної дислокації), які надаються до приміщень, що використовуються ТОВ «Маяк-Південь» на підставі договорів позички нерухомого військового майна№1( НОМЕР_1 ); №2( НОМЕР_2 ); №4( НОМЕР_3 ); №10 ( НОМЕР_4 ); №11 (А 1080) від 20.02.2019р., та в/ч НОМЕР_5 ( без договору-позички) та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Пунктом 9.1 Договору сторони узгодили, що цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2019р., в частині розрахунків - до повного їх завершення. Відповідно до п.3 статті 631 Цивільного кодексу України сторони домовилися, що умови цього Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли з 01.02.2019 р.

Відповідно до пп. 2.2.1. п. 2.2. Договору КЕВ м. Миколаїв має право на своєчасну та в повному обсязі плату від ТОВ «Маяк-Південь» за спожиту воду та водовідведення та інші платежі, обумовлені цим Договором.

Згідно з пп.2.4.3. п.2.4. Договору ТОВ «Маяк-Південь» після отримання від КЕВ м. Миколаїв рахунку-фактури, акта виконаних робіт, протягом 10 банківських днів зобов`язується здійснювати оплату за спожиту воду та водовідведення на реєстраційні або спеціальні реєстраційні рахунки КЕВ м. Миколаїв. Відповідно до абз. 2 п. 3.9. Договору датою фактичної оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок КЕВ м. Миколаїв .

Згідно пп. 2.4.1-2.4.2 п. 2.4. Договору ТОВ «Маяк-Південь» зобов`язується виконувати умови Договору та своєчасно відшкодовувати КЕВ м. Миколаїв вартість спожитої води та водовідведення згідно виставлених рахунків.

Позивач зазначив, що свої обов`язки за Договором виконав, забезпечив відповідача водою та водовідведенням у період з вересня 2019 р. по жовтень 2019 р. Однак, ТОВ «Маяк-Південь» свої зобов`язання за Договором не виконало, внаслідок чого за ним утворилась заборгованість в розмірі 6 483 грн 60 коп., що підтверджується рахунками, актами виконаних робіт та банківськими виписками за період вересень 2019 р. - жовтень 2019 р.

Крім того, позивач зауважив, що згідно пп. 3.5.1-3.5.2 Договору ТОВ «Маяк-Південь» зобов`язалося протягом п`яти днів з дати одержання акта виконаних робіт повернути КЕВ м. Миколаїв один примірник оригіналу акта виконаних робіт, підписаний уповноваженим представником ТОВ «Маяк-Південь» та скріплений печаткою, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта виконаних робіт. У випадку не повернення ТОВ «Маяк-Південь» підписаного оригіналу акта виконаних робіт, або не надання письмової обґрунтованої відмови від його підписання протягом п`яти днів з дати одержання акта виконаних робіт, даний акт вважається підписаним ТОВ «Маяк-Південь» без зауважень.

Позивач вказує, що жодних листів із зауваженнями до актів виконаних робіт або відмови від підписання до нього від ТОВ «Маяк-Південь» не надходило. Тому, з огляду на пп. 3.5.1-3.5.2 Договору, акти виконаних робіт є підписаними обома сторонами без зауважень.

З урахуванням зазначеного, позивач вважає, що відповідачем не виконано належним чином зобов`язання, що випливають з Договору №301 про надання послуг з водопостачання та водовідведення від 14.03.2019р. та наявні правові підстави для стягнення з відповідача заборгованості у сумі 6 483 грн. 60 коп.

Крім цього, позивач зазначає, що згідно пп. 4.2.1. п.4.2 Договору за порушення термінів відшкодування вартості спожитої води та водовідведення ТОВ «Маяк-Південь» сплачує КЕВ м. Миколаїв пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення за кожен день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, а також інфляційні втрати та 3% річних від простроченої суми.

У зв`язку із невиконанням ТОВ «Маяк-Південь» своїх зобов`язань щодо своєчасної оплати за послуги водопостачання, на підставі зазначеного пункту Договору, позивач нарахував відповідачу пеню за період з 24.10.2019р. по 24.12.2019р. у розмірі 237 грн. 51 коп., яку також просить стягнути з відповідача.

Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі зазначеної норми законодавства та умов Договору позивач нарахував відповідачу 3% річних у розмірі 22 грн. 00 коп. та інфляційні втрати у розмірі 28 грн. 06 коп., які також просить суд стягнути з відповідача.

В обґрунтування позову позивач зазначає, що відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Згідно ст.193 Господарського кодексу України та ст.526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Відповідно до ч.1 ст.614 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності вини, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідач проти позову заперечує посилаючись на те, що відповідно умов п.4.4 Договору у разі виявлення однією зі сторін порушень умов Договору, за які законодавством передбачене застосування санкцій, чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох сторін Договору у двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акту, має право внести до акту свої зауваження. У разі відмови відповідальної сторони від підписання акту, в акті робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше трьох представників сторони договору, що складала акт. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов`язана попередити іншу сторону про необхідність складання акту, інша сторона не може без поважних причин відмовиться від складання та підписання акту.

Тобто, на думку відповідача, у разі порушення умов договору відповідачем, позивач повинен був скласти акт про порушення умов Договору. Проте, позивачем відповідні акти складені не були всупереч вимогам умов Договору щодо постачання та водовідведення води саме на об`єкт ТОВ «Маяк-Південь».

Крім того, як вказує відповідач, позивачем не надано суду жодних документів про укладення правочинів позивача з відповідними водопостачальними компаніями, щодо водопостачання та водовідведення, що взагалі ставить під сумнів правомочність позивача на укладання Договору №301 про надання послуг з водопостачання та водовідведення від 14.03.2019р.

Виходячи з матеріалів справи та пояснень представників сторін у справі, судом встановлено, що 14.03.2019р. між КЕВ м. Миколаїв (Сторона 1) та ТОВ «Маяк-Південь» (Сторона 2) був укладений Договір №301 про надання послуг з водопостачання та водовідведення, спожитих в процесі надання послуг в харчування , відповідно до умов якого КЕВ м. Миколаїв забезпечує ТОВ «Маяк-Південь» водою та водовідведенням для забезпечення надання послуг з харчування особового складу Збройних сил України. Місця поставки води визначаються Додатком №1 та номерами лічильників з показниками на момент укладення Договору.

За приписами ст.901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Отже, між сторонами за Договором виникли правовідносини щодо надання послуг.

Відповідно до п.1.2 Договору ТОВ «Маяк-Південь» здійснює своєчасну оплату КЕВ м. Миколаїв за послуги з водопостачання, спожитих в процесі здійснення господарської діяльності з надання послуг з харчування, що надаються на підставі Договору №286/2/19/1 від 17.01.2019 р. про закупівлю послуг організації харчування (55320000-9) (послуги з харчування (годування), забезпечення продуктами харчування особового складу (штатних тварин) військових частин (установ) Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах у зонах відповідальності оперативних командувань за місцем постійної дислокації), які надаються до приміщень, що використовуються ТОВ «Маяк-Південь» на підставі договорів позички нерухомого військового майна№1(А2734); №2( НОМЕР_2 ); №4( НОМЕР_3 ); №10 ( НОМЕР_4 ); №11 (А 1080) від 20.02.2019р., та в/ч НОМЕР_5 ( без договору-позички) , та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до пп. 2.2.1. п. 2.2. Договору КЕВ м. Миколаїв має право своєчасно та в повному обсязі отримувати від ТОВ «Маяк-Південь» плату за надання послуг з водопостачання та інші платежі , обумовлені цим Договором.

Згідно з пп.2.4.3. п.2.4. Договору ТОВ «Маяк-Південь» після отримання від КЕВ м. Миколаїв рахунку-фактури, акта виконаних робіт, протягом 10 банківських днів зобов`язується здійснювати оплату за послуги з водопостачання та водовідведення на реєстраційні або спеціальні реєстраційні рахунки КЕВ м. Миколаїв. Відповідно до абз. 2 п. 3.9. Договору датою фактичної оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок КЕВ м. Миколаїв .

Згідно пп. 2.4.1-2.4.2 п. 2.4. Договору ТОВ «Маяк-Південь» зобов`язується виконувати умови Договору та здійснювати своєчасну оплату КЕВ м.Миколаїв за послуги з водопостачання, спожитих в процесі здійснення господарської діяльності з надання послуг харчування , згідно виставлених рахунків.

За матеріалами справи, позивач свої обов`язки за Договором виконав, забезпечив відповідача водою та водовідведенням у період з вересня 2019 р. по жовтень 2019 р.. Однак, ТОВ «Маяк-Південь» свої зобов`язання за Договором не виконало, внаслідок чого за ним утворилась заборгованість в розмірі 6 483 грн 60 коп., що підтверджується наявними у матеріалах справи рахунками, актами виконаних робіт та банківськими виписками за період вересень 2019 р. - жовтень 2019 р.

Крім того, згідно пп. 3.5.1 Договору ТОВ «Маяк-Південь» зобов`язалося протягом п`яти днів з дати одержання акта виконаних робіт повернути КЕВ м. Миколаїв один примірник оригіналу акта виконаних робіт, підписаний уповноваженим представником ТОВ «Маяк-Південь» та скріплений печаткою, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта виконаних робіт.

При цьому, у п.3.5.2 Договору сторони домовилися, що у випадку не повернення ТОВ «Маяк-Південь» підписаного оригіналу акта виконаних робіт, або не надання письмової обґрунтованої відмови від його підписання протягом п`яти днів з дати одержання акта виконаних робіт, даний акт вважається підписаним ТОВ «Маяк-Південь» без зауважень.

Як встановлено судом, жодних листів із зауваженнями до актів виконаних робіт або відмови від підписання актів від ТОВ «Маяк-Південь» до позивача не надходило.

З урахуванням зазначеного, з огляду на пп. 3.5.1-3.5.2 Договору, акти виконаних робіт є підписаними обома сторонами без зауважень.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ст.627 Цивільного кодексу України, відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно положень ч.1 ст.903 Цивільного кодексу України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

За приписами ст.193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За таких обставин, на думку суду, вимога позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення у розмірі 6 483 грн. 60 коп. є обґрунтованою, підтверджена матеріалами справи, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Посилання відповідача на положення п.4.4. Договору щодо необхідності складання двостороннього акту порушень у випадку виявлення стороною порушення своїх прав у даному випадку судом до уваги не приймаються, адже, у даному випадку мова йде про обов`язок зі сплати вартості наданих послуг і за порушення цього зобов`язання як законодавством, так і умовами Договору передбачено певну відповідальність у вигляді нарахування відповідних санкцій. Зазначене порушення, допущене відповідачем, не є порушенням умов Договору що тягне за собою необхідність складання двостороннього акту , адже не має наслідком нанесення збитків сторонам або третім особам, недоотримання продукції або недоотримання вигоди тощо.

Згідно пп. 4.2.1. п.4.2 Договору за порушення термінів оплати послуг з водопостачання ТОВ «Маяк-Південь» сплачує КЕВ м. Миколаїв пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, а також інфляційні втрати та 3% річних від простроченої суми.

У зв`язку із невиконанням ТОВ «Маяк-Південь» своїх зобов`язань щодо своєчасної оплати за послуги водопостачання, на підставі зазначеного пункту Договору, позивач правомірно нарахував відповідачу пеню за період з 24.10.2019р. по 24.12.2019р. у розмірі 237 грн. 51 коп., яка також підлягає стягненню з відповідача.

Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі зазначеної норми законодавства та умов Договору позивач правомірно нарахував відповідачу 3% річних у розмірі 22 грн. 00 коп. та інфляційні втрати у розмірі 28 грн. 06 коп., які також підлягають стягненню з відповідача.

Згідно частини третьої статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За таких обставин, позовна заява Квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв підлягає задоволенню.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно ст. ст. 123, 129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 123, 129, 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв до Товариства з обмеженою відповідальністю «Маяк-Південь» про стягнення задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Маяк-Південь» (вул.Лазурна, б.5, кв. 11, м.Чорноморськ, Одеська обл., 68000; код ЄДРПОУ 406778815218) на користь Квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв (пр-т Миру, б.62-а, м.Миколаїв, 54056; код ЄДРПОУ 08029523) заборгованість в розмірі 6 483 грн. 60 коп., пеню у розмірі 237 грн. 51 коп., інфляційні втрати розмірі 28 грн. 06 коп., 3% річних у розмірі 22 грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору у сумі 1 921 грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення (підписання).

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст складено 16 березня 2020 р.

Суддя Н.В. Рога

Дата ухвалення рішення09.03.2020
Оприлюднено12.09.2022
Номер документу88243549
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення

Судовий реєстр по справі —916/12/20

Ухвала від 07.09.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Ухвала від 06.07.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Ухвала від 30.06.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Рішення від 09.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні