Ухвала
від 26.02.2020 по справі 911/2618/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"27" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/2618/17

Господарський суд Київської області у складі судді Мальованої Л.Я., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "НІКО-ТАЙС" на покладення на Бобринецький РВДВС Південно-Східного МРУ Міністерства Юстиції (місто Дніпро) судових витрат на професійну правничу допомогу в порядку, передбаченому ст.. 123, 124, 126, 129, 244, 344 ГПК України у справі № 911/2618/17

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПК Трейдсервісгруп»

2) Приватного підприємства «Агроінвест-К»

про стягнення 1490,48 грн.

без виклику представників сторін

Обставини справи:

Рішенням Господарського суду Київської області від 05.10.2017 року у справі № 911/2618/17 позовні вимоги задоволені частково. Солідарно стягнуто з Приватного підприємства «Агроінвест-К» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ПК Трейдсервігруп» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-тайс» 33767,43 грн. пені.; стягнуто з Приватного підприємства «Агроінвест-К» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» 5 771,96 грн. інфляційних втрат, 5749,40 грн. 3%-річних та 4139,51 грн. судових витрат; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПК Трейдсервісгруп» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» 2460,49 грн. судових витрат.

30.10.2017 року видано накази на примусове виконання рішення Господарського суду Київської області від 05.10.2017 року у справі № 911/2618/17.

02.12.2019 року до суду від ТОВ «Компанія «Ніко-Тайс» надійшла скарга на дії та бездіяльність державного виконавця Бобринецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області у виконавчому провадженні № 55110409 та № 55110238.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 12.02.2020 року скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» задоволено частково.

До канцелярії Господарського суду Київської області 17.02.2020 року представником скаржника подано заяву про покладення на Бобринецький РВДВС Південно-Східного МРУ Міністерства Юстиції (місто Дніпро) судових витрат на професійну правничу допомогу в порядку, передбаченому ст.. 123, 124, 126, 129, 244, 344 ГПК України.

Відповідно до ст. 344 ГПК України, судові витрати, пов`язані з розглядом скарги, покладаються судом на заявника, якщо було постановлено рішення про відмову в задоволенні його скарги, або на орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця, якщо було постановлено ухвалу про задоволення скарги заявника.

Відповідно до ч. 1, 3 ст.123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Статтею 126 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Частиною 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Згідно ч. 1 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника.

Заявник у поданій заяві просив суд стягнути із Бобринецького РВДВС Південно-Східного МРУ Міністерства Юстиції (місто Дніпро) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» судові витрати на правничу допомогу у розмірі 3 600 грн. 00 коп., згідно договору № 24-10-2019/2 про надання адвокатських послуг (правової допомоги) від 24.10.2019 року., обгрунтовуючи тим, що скаржником при розгляді скарги було зроблено відповідну заяву та вчасно звернувся до Господарського суду в порядку, передбаченому ст. 129 ГПК України.

Як вбачається з матеріалів справи, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» та адвокатом Грищенко О.М. укладено договір № 24-10-2019/2 від 24.10.2019 року про надання адвокатських послуг (правової допомоги).

Відповідно до п. 3.1 договору, вартість однієї години роботи адвоката складає 300,00 грн., включаючи всі витрати (поштові, комісійні, банківські, транспортні, тощо) по підготовці матеріалів у відповідності до пункту 1.1. договору та участь у судовому засіданні, вартість у якому складає 600,00 грн.

На підставі акту від 13.02.2020 року здачі-приймання виконаних робіт щодо надання адвокатських послуг до договору за період із 24.10.2019 року по 11.02.2020 року виконавець передав, а замовник прийняв виконанні роботи та надані послуги, та за них відповідно кошти у передбаченому розмірі.

Таким чином, витрати, які поніс позивач додатково сплативши за адвокатські послуги в сумі 3 600 (три тисячі шістсот) грн., згідно договору № 24-10-2019/2 про надання адвокатських послуг (правової допомоги) від 24.10.2019 року адвокату Грищенко О.М. є витратами на професійну правничу допомогу відповідно до ст. 123,126,129 ГПК України, а згідно ст. 344 ГПК України - стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує за рахунок іншої сторони витрати на професійну правничу допомогу.

В якості доказу надання юридичних послуг та понесених позивачем додаткових витрат на професійну правничу допомогу до заяви долучені, зокрема копія договору № 24-10-2019 про про надання адвокатських послуг (правової допомоги), свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката, витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, акт здачі-приймання робіт та квитанція про оплату за надання правової допомоги № 0.0.1615254874.1 від 14.02.2020 року на суму 3 600,00 грн.

Суд враховує правові висновки, що викладені в постанові Верховного Суду від 03.05.2018 року у справі № 372/1010/16-ц, де зазначено наступне.

Витрати на правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат. Якщо стороною буде документально доведено, що нею понесено витрати на правову допомогу, а саме: надано договір на правову допомогу, акт приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи про оплату таких послуг, розрахунок таких витрат, то у суду відсутні підстави для відмови у стягненні таких витрат стороні, на користь якої ухвалено судове рішення.

Таким чином, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» про покладення на Бобринецький РВДВС Південно-Східного МРУ Міністерства Юстиції (місто Дніпро) судових витрат на професійну правничу допомогу обґрунтована належними доказами та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 123, 124, 126, 129, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» про покладення на Бобринецький районний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (місто Дніпро) судових витрат на професійну правничу допомогу.

2. Стягнути з Бобринецького районного відділу державної виконавчої служби Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (місто Дніпро) (27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Шевченка, 101-А, код ЄДРПОУ 34783721) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ніко-Тайс» (03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 40, оф. 315, код ЄДРПОУ 38039872) судові витрати на правничу допомогу у сумі 3 600 (три тисячі шістсот) грн. 00 коп.

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у строки та в порядку, визначеному § 1 глави 1 розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання повного тексту ухвали 27.02.2020 року

Суддя Л.Я. Мальована

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено19.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2618/17

Постанова від 19.12.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Гаврилюк О.М.

Ухвала від 22.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Гаврилюк О.М.

Ухвала від 21.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Гаврилюк О.М.

Ухвала від 06.10.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Гаврилюк О.М.

Ухвала від 18.09.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Гаврилюк О.М.

Ухвала від 17.08.2022

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 29.06.2022

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 08.06.2022

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 23.05.2022

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 03.05.2022

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні