Рішення
від 26.02.2020 по справі 917/1944/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020 Справа № 917/1944/19

за позовною заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ , 01024, м. Київ, провулок Виноградний, буд. 1/11, офіс 46, код ЄДРПОУ 3913934

до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО , 36022, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Старий Поділ, будинок 5 Код ЄДРПОУ 00131819

про стягнення 376 046,52 грн

та за зустрічною позовною заявою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО , 36022, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Старий Поділ, будинок 5 Код ЄДРПОУ 00131819

до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ , 01024, м. Київ, провулок Виноградний, буд. 1/11, офіс 46, код ЄДРПОУ 3913934

про зобов`язання вчинити дії

Суддя Киричук О.А.

Секретар судового засідання Тертична О.О.

Представники сторін:

від позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) Безручко О.П.

від відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) Бакланов Д.В..

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ звернулось до суду з позовом до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО про стягнення 376 046,52 грн заборгованості за Договором підряду № 1145 від 13.04.2018 року.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 11.11.2019р. суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі, справу розглядати в порядку загального позовного провадження, призначити підготовче засідання у справі на 28.11.19, викликати учасників справи у підготовче засідання, запропонувати відповідачам протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов.

22.11.19 від відповідача надійшов відзив на позов, в якому повністю заперечив проти позову (вх. № 12950).

27.11.19 від відповідача надійшла зустрічна позовна заява про зобов`язання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Будівельний комплекс Шевченківський прийняти простий вексель серії АА № 2097551 від 30.07.2019 року на суму 376 046,52 грн. в якості розрахунку за Договором підряду № 1145 від 13.04.2018 року та підписання акту прийому-передачі (вх. № 2347/19).

Суд дійшов висновку, що поданий до суду зустрічний позов відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172, 173, 180 ГПК України, а тому підлягає прийняттю до спільного розгляду з первісним позовом, про що зазначено в ухвалі суду від 28.11.19

При цьому, ухвалою господарського суду Полтавської області від 28.11.2019р. суд постановив запропонувати відповідачу за зустрічним позовом протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов, відкласти підготовче засідання на 17.12.19, запропонувати учасникам справи вчинити дії на виконання завдання підготовчого провадження, викликати учасників справи в підготовче засідання.

16.12.19 від ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ надійшла відповідь на відзив (вх. № 13899).

Також, 16.12.19 від ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ надійшов відзив на позов (вх. № 13926), в якому повністю заперечив проти зустрічного позову.

В судовому засіданні 17.12.19 суд оголосив перерву до 14.01.20.

19.12.19 від ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО надійшла відповідь на відзив за зустрічною позовною заявою (вх. № 14139).

Також, 19.12.19 від ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО надійшли заперечення (вх. № 14140).

В судовому засіданні 14.01.20 суд оголосив перерву до 23.01.20.

22.01.20 від ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ надійшли заперечення на відповідь на відзив за зустрічною позовною заявою (вх. № 770).

Ухвалою від 23.01.20 суд постановив закрити підготовче провадження у справі №917/1944/19, призначити справу до судового розгляду по суті в засіданні суду на 11.02.20, викликати учасників справи в судове засідання.

В судовому засіданні 11.02.20 суд заслухав вступне слово представника позивача стосовно предмета та підстав заявленого первісного позову, вступне слово представника відповідача стосовно заперечень проти заявленого первісного позову, вступне слово представника позивача стосовно предмета та підстав заявленого зустрічного позову, вступне слово представника відповідача стосовно заперечень проти заявленого зустрічного позову, перейшов до з`ясування обставин, на які посилаються учасники справи, дослідження доказів, якими вони обгрунтовуються.

В судовому засіданні 11.02.20 суд оголосив перерву до 27.02.20.

В судовому засіданні 27.02.20 суд продовжив з`ясування обставин, на які посилаються учасники справи, дослідження доказів, якими вони обгрунтовуються.

У судовому засіданні 27.02.20 представник позивача за первісним позовом позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити, а також заперечив проти зустрічного позову.

Присутній в засіданні 27.02.20 представник відповідача за первісним позовом проти позову заперечив, наполягав на задоволенні зустрічного позову.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами по справі.

У судовому засіданні 27.02.20 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані учасниками судового процесу докази, заслухавши представників сторін, суд встановив наступне.

13 квітня 2018 року між ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО (перейменовано на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО № 21 від 17.04.2019 року) та ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський для потреб філії Кременчуцька ТЕЦ був укладений договір № 1145 (надалі Договір), відповідно до якого Підрядник зобов`язаний виконати та здати Замовнику роботи з Відновлення технічного стану ділянки трубопроводу подавання виробничого конденсату на ХВО Кременчуцької ТЕЦ (інв. № 70001003 трубопровід конденсату від НПЗ на ХВО ТЕЦ , а Замовник зобов`язаний прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно з п. 3.1. Договору ціна Договору складає 758 100,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Строк дії Договору - до 31.12.2018 року, а в частині грошових зобов`язань до повного їх виконання (п. І 0.1. Договору).

Відповідно до п. 4.1. Договору розрахунок проводиться шляхом попередньої оплати в розмірі 50% від ціни Договору.

Згідно з п. 4.2. Договору поточні та остаточні розрахунки здійснюються поетапно за фактом виконання робіт на підставі оформленого Акта (актів) приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) в строк 5 (п`яти) банківських днів, перебіг якого починається з наступного дня після спливу 30 календарних днів з дати підписання Акта (актів) приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3).

Відповідно до п. 4.6. Договору розрахунок за виконані Роботи Замовник має право здійснити на свій вибір або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі, або шляхом емісії простого векселя (векселів).

Вексель (векселі) видається Замовником на суму фактично виконаних Підрядником Робіт. Номінальна вартість векселя (векселів) не повинна бути більше суми фактично виконаних робіт. В момент (день) оформлення векселя (векселів) зобов`язання оплатити отримані Роботи у Замовника припиняються та виникає новий обов`язок оплатити вексель (векселі). Вексель (векселі) передаються за актом прийому-передачі. Підрядник зобов`язаний прийняти оформлений вексель (векселі) та підписати акт прийому-передачі.

Згідно з пунктом 5.14. Договору здавання-приймання виконаних Робіт здійснюється спільно уповноваженими представниками Сторін після виконання Робіт (етапів робіт) за Актом приймання виконаних робіт, складеним за формою КБ-2в та довідок КБ-3. Замовник розглядає та підписує Акт КБ-2в та довідку КБ-3 протягом 10 робочих днів з моменту їх отримання від Підрядника. Відповідно до п. 5.15. Договору у випадку наявності у Замовника претензій до виконаних Робіт Замовник у строк визначений для розгляду та підписання Акта приймання виконаних робіт повинен надати Підряднику вмотивовану відмову від прийняття Робіт з переліком недоліків та зауважень.

Згідно з підпунктом 6.1.2. пункту 6.1. Договору Замовник зобов`язаний приймати виконані Роботи згідно з актами, складання яких передбачено пп. 5.13-5-14 Договору.

07 травня 2018 року Замовником відповідно до п. 4.1. Договору була перерахована на поточний рахунок Підрядника попередня оплата в сумі 392 550,00 грн.

По факту виконання етапів робіт за даним Договором ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський , як Підрядником за Договором, на ФІЛІЮ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" були надані підписані та оформлені зі сторони ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський акти виконаних будівельних робіт, а саме:

- акт виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 378413,77 грн. форма КБ-2в);

- акт виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року на суму 390 182,75 грн. (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф КБ-3).

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2в) на суму 378 413,77 грн., Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2в) на суму 390 182,75 грн. та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року (форма КБ-3) на суму 768 596.52 грн. (в т.ч. ПДВ) замовником підписані 30.07.2019 року.

Отже, ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський виконало робіт за Договором № 1145 від 13.04.2018 року на загальну суму 768 596,52 грн. (в т.ч. ПДВ).

Позивач за первісним позовом вказує, що фактично сплачено АТ Полтаваобленерго 392 550,00 грн., зокрема: попередня оплата 392 550,00 грн (в т.ч. ПДВ) - 07 травня 2018 року (виписка банку від 07.05.2018 року).; залишок неоплати за фактично виконані ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський роботи за Договором № 1145 вад 13.04.2018 року, як на 05.09.2019 року, так і на момент подання позовної заяви , так і на дату винесення рішення складає 376 046.52 грн. (в т.ч. ПДВ 128 099.42):

768 596,52 грн. (в т.ч. ПДВ) (сума фактично виконаних робіт за Договором) - 392550,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (сума попередньої оплати сплаченої Відповідачем) - 376 046,52 грн. (в т.ч. ПДВ) (сума заборгованості Відповідача за Договором).

Оскільки, на думку ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський , АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" свої зобов"язання за Договором в частині оплати залишку вартості фактично виконаних робіт не виконав, позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав та законних інтересів. При цьому, просить стягнути з відповідача 376 046,52 грн. заборгованості за Договором підряду № 1145 від 13.04.2018 року.

Відповідач за первісним позовом, як вже зазначалося вище, у відзиві проти позову заперечив та звернувся до суду із зустрічним позовом, в якому вказав на наступні обставини:

- ним у відповідності до п. 4.2 та п. 4.6 Договору було здійснено спробу виконати свої зобов`язання по Договору, шляхом передачі Відповідачу за зустрічним позовом емітований вексель на суму 376 046,52 грн., що становить суму фактично виконаних Відповідачем Робіт, однак Відповідач ухиляється від прийняття простого векселя серії АА № 2097551 від 30.07.2019 року, що підтверджується Актом про відмову від отримання векселя, який складено 20.08.2019 року в приміщенні ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський за адресою, пров. Виноградний, 1/11, офіс 46, м. Київ в присутності представника Відповідача;

- він направляв Відповідачу лист від 08.10.2019 року № 10-76/15546 за адресою місцязнаходження Відповідача, а саме: пров. Виноградний, 1/11, офіс 46, м. Київ в якому просив забезпечити отримання вказаного векселю уповноваженим представником Відповідача у приміщенні Позивача, однак Відповідач не прийняв його в результаті чого лист повернувся на адресу Позивача в зв`язку закінченням встановленого строку зберігання.

Таким чином, робить висновок, АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський ухиляється від виконання взятого на себе зобов`язання, а саме прийняття оформленого векселя та підписання акту прийому-передачі, тому у зустрічному позові він просить суд зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Будівельний комплекс Шевченківський прийняти простий вексель серії АА № 2097551 від року на суму 376 046,52 грн. в якості розрахунку за Договором підряду № 1145 від 13.04.2018 року та підписати акт прийому-передачі.

При прийнятті рішення суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 11, 629 Цивільного кодексу України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

Зобов`язання в силу вимог ст. 525, 526 Цивільного кодексу України має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу і інших актів законодавства. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічна за змістом норма міститься у п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.

За правовою природою укладений між сторонами № 1145 від 13.04.2018 є договором підряду.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з ч. 1 ст. 839 Господарського процесуального кодексу України підрядник зобов`язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

За змістом ст. 843 Цивільного кодексу України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Згідно зі ст. 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим до виконання сторонами.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський виконало робіт за Договором № 1145 від 13.04.2018 року на загальну суму 768 596,52 грн., підтвердженням чого є Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2в) на суму 378 413,77 грн., Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2в) на суму 390 182,75 грн. та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року (форма КБ-3) на суму 768 596.52 грн. (в т.ч. ПДВ), які замовником підписані 30.07.2019 року.

Умовами договору (п. 4.1.) передбачено, що Договору розрахунок проводиться шляхом попередньої оплати в розмірі 50% від ціни Договору.

Матеріалами справи підтверджено, що 07 травня 2018 року Замовником відповідно до п. 4.1. Договору була перерахована на поточний рахунок Підрядника попередня оплата в сумі 392 550,00 грн. (в-т.ч. ПДВ) про що свідчить виписка банку від 07.05.2018 року (п/д 669904).

Виходячи з загальної вартості виконаних підрядником робіт та розміру здійсненої замовником попередньої оплати залишок неоплати за фактично виконані ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський роботи за Договором № 1145 від 13.04.2018 року складав 376 046.52 грн. (в т.ч. ПДВ 128 099,42), виходячи з розрахунку: 768 596,52 грн. (в т.ч. ПДВ) (сума фактично виконаних робіт за Договором) - 392 550,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (сума попередньої оплати сплаченої Відповідачем) = 376 046.52 грн. (в т. ч. ПДВ).

Згідно з п. 4.2. Договору поточні та остаточні розрахунки здійснюються поетапно за фактом виконання робіт на підставі оформленого Акта (актів) приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) в строк 5 (п`яти) банківських днів, перебіг якого починається з наступного дня після спливу 30 календарних днів з дати підписання Акта (актів) приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3).

Відповідно до п. 4.6. Договору розрахунок за виконані Роботи Замовник має право здійснити на свій вибір або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі, або шляхом емісії Простого векселя (векселів). Вексель (векселі) видається Замовником на суму фактично виконаних Підрядником Робіт, Номінальна вартість векселя (векселів) не повинна бути більше суми фактично виконаних робіт. В момент (день) оформлення векселя (векселів) зобов`язання оплатити отримані Роботи у Замовника припиняються та виникає новий обов`язок оплатити вексель (векселі). Вексель (векселі) передаються за актом прийому-передачі. Підрядник зобов`язаний прийняти оформлений вексель (векселі) та підписати акт прийому-передачі.

Виходячи зі змісту п.4.6. договору, замовник розрахунок за виконані Роботи може здійснити на свій вибір:

або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Відповідача, вказаний в Договорі,

або шляхом емісії простого векселя (векселів)

Суд враховує, що відповідно до ст. 4 Закону України Про обіг векселів в Україні , видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов`язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов`язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі.

Суд відзначає, що укладений між сторонами договір містить положення щодо можливості проведення розрахунків із застосуванням векселів, про що підряднику (позивачу за первісним позовом), було достеменно відомо.

Судом враховано, що замовником у відповідності до п. 4.2 та п. 4.6 Договору було здійснено спробу виконати свої зобов`язання по Договору, шляхом передачі підряднику емітованого векселя на суму 376 046,52 грн., що становить суму фактично виконаних Відповідачем Робіт.

Докази прийняття підрядником емітованого векселя на суму 376 046,52 грн. матеріали справи не містять.

При цьому, матеріалами справи підтверджується факт відмови підрядника від прийняття простого векселя серії АА № 2097551 від 30.07.2019 року (Акт про відмову від отримання векселя, який складено 20.08.2019 року в приміщенні ТОВ Будівельний холдинг Шевченківський за адресою, пров. Виноградний, 1/11, офіс 46, м. Київ в присутності представника підрядника).

Крім того, судом враховано, що Замовник направляв підряднику лист від 08.10.2019 року № 10-76/15546 за адресою місцезнаходження підрядника, а саме: пров. Виноградний, 1/11, офіс 46, м. Київ, в якому просив забезпечити отримання вказаного векселю уповноваженим представником Відповідача у приміщенні Позивача, однак лист повернувся на адресу замовника в зв`язку закінченням встановленого строку зберігання.

У відповідності до ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України в силу господарського зобов`язання, яке виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст. 526 ЦК, ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 629 ЦК України договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Статтею 4 Закону України Про обіг векселів в Україні передбачено, що у разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов`язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов`язання щодо платежу за векселем.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про наявність у підрядника обов"язку щодо прийняття простого векселя серії АА № 2097551 від року на суму 376 046,52 грн. в якості розрахунку за Договором підряду № 1145 від 13.04.2018 року та підписання акту прийому-передачі.

Твердження підрядника про те, що строк оплати визначений в самому векселі За пред`явленням але не раніше 31 липня 2024 не відповідає вимогам п. 4.6. Договору суд сприймає критично з огляду на визначену дату оформлення векселю - 30 липня 2019 року з врахуванням загального правила, що видача векселедавцем векселя векселедержателю з метою розрахунку за укладеним між ними договором припиняє грошове зобов`язання за таким договором і як наслідок виникає нове зобов`язання щодо платежу за виданим векселем.

Згідно із ст.129 Конституції України однією з засад судочинства є змагальність.

Відповідно до статей 73, 74, Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Зазначені вище норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Таким чином, змагальність полягає в тому, що сторони у процесуальній формі доводять перед судом свою правоту, за допомогою доказів переконують суд у правильності своєї правової позиції.

При цьому, принцип змагальності вимагає від сторін ініціативи та активності в реалізації їхніх процесуальних прав.

Таким чином, при зверненні до суду з відповідними вимогами згідно норм ст.129 Конституції України, ст.ст.73, 74 Господарського процесуального кодексу України позивач має довести такі вимоги певними доказами.

Тобто, саме позивач, заявляючи позовні вимоги про стягнення заборгованості у розмірі 376 046,52 грн. (в т.ч. ПДВ) за договором № 1145 від 13.04.2018 року має довести суду наявність у останнього права на спірні грошові кошти, чого при розгляді справи ним зроблено не було.

Враховуючи вищевикладене, надавши відповідну юридичну оцінку всім доказам на які посилається позивач, як на підставу своїх вимог та приймаючи до уваги той факт, що сторони у договору передбачили альтернативний спосіб розрахну на вибір замовника, а замовником в свою чергу, реалізоване право на оплату по договору шляхом пред"явлення векселя суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для стягнення з АТ "Полтаваобленерго" на користь ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ суми заборгованості 376 046,52 грн. (в т.ч. ПДВ) за договором № 1145 від 13.04.2018 року, та про наявність підстав для зобов`язання ТОВ Будівельний комплекс Шевченківський прийняти простий вексель серії АА № 2097551 від 30.07.2019 року на суму 376 046,52 грн. в якості розрахунку за Договором підряду № 1145 від 13.04.2018 року та підписати акт прийому-передачі.

За даних обставин, у задоволенні первісного позову слід відмовити повністю, зустрічний позов задовольнити повністю.

Відповідно до п. 1 ст. 129 ГПК України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, судовий збір, сплачений позивачем за первісним позовом при зверненні до суду з даним позовом, покладається на позивача за первісним позовом, судовий збір, сплачений позивачем за зустрічним позовом при зверненні до суду з даним позовом, на відповідача за зустрічним позовом у повному обсязі.

Керуючись статтями 129, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні первісного позову відмовити повністю.

2. Зустрічний позов задовольнити повністю.

3. Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Будівельний комплекс Шевченківський прийняти простий вексель серії АА № 2097551 від 30.07.2019 року на суму 376 046,52 грн. в якості розрахунку за Договором підряду № 1145 від 13.04.2018 року та підписати акт прийому-передачі.

4.Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Будівельний комплекс Шевченківський (01024, м. Київ, провулок Виноградний, буд. 1/11, офіс 46, код ЄДРПОУ 3913934) на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО (36022, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Старий Поділ, будинок 5 Код ЄДРПОУ 00131819) судовий збір в розмірі 1921,00 грн.

Повне рішення складено 10.03.20

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Полтавської області протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Суддя Киричук О.А.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено19.03.2020

Судовий реєстр по справі —917/1944/19

Рішення від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Рішення від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 23.01.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 10.11.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні