ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/7169/20

Провадження № 1-кс/761/4646/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000030 від 29.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000030 від 29.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період часу з 01.01.2019 р. по 27.02.2020 р.

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генеральногопрокурора здійснюєтьсяпроцесуальне керівництвоукримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000030 від 29.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група, діючи за попередньою змовою, у період 2019-2020 років придбала та створила ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Використовуючи реквізити створених підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, зазначені особи отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто, до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою умисного ухилення від сплати податків.

В результаті аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання встановлено, що вони: не мають виробничих потужностей та складських приміщень; не мають автотранспорту для перевезення вантажів: кількість співробітників на вказаних підприємствах 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявність «пересортиці» (в документах бухгалтерського обліку зазначених СГД з ознаками фіктивності зазначається надходження одного виду товару, а в наступному підприємствами у облікових документах відображується реалізація іншого виду товару); мають однакові ІР-адреси та розрахункові рахунки в одних банківських установах, одні й ті ж самі особи підприємств є службовими особами відразу на декількох підприємствах, що свідчить про їх підконтрольність одній групі осіб.

Так, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фіктивному підприємництві задіяні наступні підприємства, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, у період 2019-2020 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )в податковій звітності відображено фінансово-господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, з врахуванням того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України, за період 2018-2019 років, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що надання доступу до запитуваних прокурором документів за період часу з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32019000000000030 від 29.05.2019 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000030 від 29.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорувідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням іпідтримання державногообвинувачення ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 ,а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період часу з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовимособам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 13.03.2020
Оприлюднено 07.02.2023

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/7169/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону