ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 рокуСправа № 912/589/20 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Поліщук Г.Б., за участю секретаря судового засідання Ліподат Я.В. розглянув у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження матеріали справи №912/589/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дігтранс", 68000, м.Одеса, просп. Гагаріна, 25, кв. 217/6

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд", 27656, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Степове, вул. Кільцева, 5

про стягнення 1 018 566,60 грн

за участю представників:

від позивача - участі не брали;

від відповідача - участі не брали

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дігтранс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд" про стягнення заборгованості в розмірі 1 018 566,60 грн, яка складається із 599 950,60 грн основного боргу та 418 616,00 грн пені, з покладанням на відповідача витрат по сплаті судового збору.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем Договору оренди від 05.07.2019 в частині оплати наданих послуг (оренди рухомого майна).

Ухвалою від 13.02.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №912/589/20 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.03.2020 о 15:00 год.

Відповідач участь повноважного представника в підготовчому засіданні 05.03.2020 не забезпечив, хоча належним чином повідомлений про місце, дату та час засідання суду, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвалою від 05.03.2020 закрито підготовче провадження у справі №912/589/20, справу призначено до судового розгляду по суті на 19.03.2020 об 11:00 год.

Позивач та відповідач участь повноважних представників в судовому засіданні 19.03.2020 не забезпечили.

Позивач належним чином повідомлений про місце, дату та час засідання суду.

Поштовий конверт з ухвалою суду від 05.03.2020, направлений на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд", до господарського суду не повернувся.

До матеріалів справи (до позовної заяви) залучені належні докази виконання позивачем вимог ст. 172 Господарського процесуального кодексу України - надіслання відповідачу копії позовної заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення на адресу місцезнаходження відповідача, яка також є офіційною адресою його місцезнаходження згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статі 120 цього Кодексу.

Судом були вчинені всі належні дії для повідомлення відповідача про призначені засідання суду - відповідні ухвали суду надсилалися на адресу місцезнаходження відповідача, а саме: 27656, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Степове, вул. Кільцева, 5.

Вказані ухвали надсилались рекомендованим листом з поміткою "Судова повістка".

Згідно ч. 7 ст. 120, п. 5 ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що неотримання судової повістки (листів з ухвалами суду) відповідачем є наслідками діяння (бездіяльності) відповідача щодо їх належного отримання та повідомлення суду про зміну свого місцезнаходження, тобто його власною волею.

З огляду на наведене, відповідач вважається повідомленим про призначене судове засідання належним чином, оскільки судом було виконано всі покладені на нього обов`язки, а відповідач, натомість проявив протиправну процесуальну бездіяльність, тому судове засідання проводиться за його відсутності і причини неявки представника відповідача у засідання судом не визнаються поважними.

Згідно з частиною 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

З огляду на викладене, господарський суд розглядає справу по суті в судовому засіданні 19.03.2020 за відсутності представників позивача та відповідача.

Відповідач не скористався наданим йому правом надати суду відзив на позов. Враховуючи, що про час та місце розгляду справи відповідач був повідомлений своєчасно та належним чином, суд дійшов висновку, що він мав час та можливість надати всі витребувані та додаткові документи, в т. ч. заперечення проти позову, які мають значення для розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У судовому засіданні 19.03.2020 судом з`ясовано обставини на яких ґрунтуються позовні вимоги та досліджено докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті.

Розглянувши наявні матеріали справи та дослідивши в судовому засіданні подані позивачем докази, господарський суд встановив наступний перелік обставин, які є предметом доказування у справі.

05.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Дігтранс" (надалі - Орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд" (надалі - Орендар) укладено Договір оренди (надалі - Договір) (а.с. 6-9), відповідно до пункту 1.1 якого у порядку та на умовах, визначених даним Договором Орендодавець надає Орендарю в тимчасове користування рухоме майно (надалі за текстом - Майно) зі своїм кваліфікованим персоналом:

- бульдозер CATERPILLAR D6N XL, гос. Номер НОМЕР_1 ;

- екскаватор гусеничний JCB JS370LC, номер НОМЕР_2 .

Після підписання договору Орендодавець передає майно, визначене у даному Договорі Орендарю за Актом прийому-передачі. День підписання акта вважається днем початку оренди (пункт 1.2. Договору).

Повернення майна оформлюється відповідним Актом приймання-передачі підписаним повноважними представниками сторін (пункт 1.3. Договору).

Згідно пункту 3.1. Договору орендна плата за наданні в оренду механізми складає 650 грн маш/год. у тому числі ПДВ.

Відповідно до пункту 3.2. Договору заправка механізмів Орендодавця виконується Орендодавцем у межах норми (нормативні дані вказані у наказі по ТОВ "Спецтрансбуд"). Вартість нормативного дизпалива списується Орендодавцем на загальне виробництво. Понаднормативні витрати дизпалива Орендодавець відшкодовує Орендарю шляхом взаємозаліку чи оплачує згідно рахунку по закінченню надання послуг.

Акт надання послуг підписується не пізніше 5 числі місяця, наступного за звітним (пункт 3.4. Договору).

Пунктом 3.5. Договору передбачено, що Орендар оплачує послуги протягом 15 календарних днів після підписання акта надання послуг і надання рахунку на оплату.

Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2019 (пункт 5.1 Договору).

Договір підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками.

01.08.2019 між позивачем та відповідачем підписана Додаткова угода №1 до Договору оренди від 05.07.2019 (а.с. 11), відповідно до якої Сторони домовились внести зміни в пункти 1.1. та 3.1. Договору, а саме:

1.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором Орендодавець надає Орендарю в тимчасове використання рухоме майно зі своїм кваліфікованим персоналом:

- бульдозер CATERPILLAR D6N XL, держ. номер НОМЕР_1 ;

- екскаватор гусеничний JCB JS370LC, держ. номер НОМЕР_2 ;

- екскаватор гусеничний JCB JS220NLC, держ. номер НОМЕР_3 .

3.1. Орендна плата за наданні в оренду механізми складає:

- бульдозер CATERPILLAR D6N XL, держ. номер НОМЕР_1 - 650 грн маш/год. у тому числі ПДВ;

- екскаватор гусеничний JCB JS370LC, держ. номер НОМЕР_2 - 650 грн маш/год. у тому числі ПДВ;

- екскаватор гусеничний JCB JS220NLC, держ. номер НОМЕР_3 - 500 грн маш/год. у тому числі ПДВ.

Позивачем на виконання умов Договору, було надано відповідачу послуги, на загальну суму 599 950,60 грн, що підтверджується наявними в матеріалах справи актами здачі-приймання робіт (надання послуг), а саме: №105 від 31.07.2019 на суму 217 750,00 грн, №109 від 31.07.2019 на суму 28 600,18 грн, №130 від 31.08.2019 на суму 146 900,00 грн, №124 від 31.08.2019 на суму 52 000,42 грн, №122 від 31.08.2019 на суму 154 700,00 грн (а.с. 17-21).

Крім того, на виконання умов договору, у спірний період позивачем виставлялись відповідачу рахунки на оплату, копії яких долучені до матеріалів справи.

За твердженням позивача, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд" зобов`язання за Договором щодо своєчасної сплати орендних платежів здійснювало неналежним чином, в результаті чого у останнього перед позивачем виникла заборгованість з орендної плати у розмірі 599 950,60 грн.

Вважаючи свої права порушеними, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно із ст. 6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 ЦК України).

Частиною 1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частина 1 ст. 759 Цивільного кодексу України передбачає, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Приписами ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України визначено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов договору сторонами підписані акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму 599 950,60 грн, а саме: №105 від 31.07.2019 на суму 217 750,00 грн, №109 від 31.07.2019 на суму 28 600,18 грн, №130 від 31.08.2019 на суму 146 900,00 грн, №124 від 31.08.2019 на суму 52 000,42 грн, №122 від 31.08.2019 на суму 154 700,00 грн (а.с. 17-21).

Зазначені Акти підписані зі сторони відповідача без зауважень та заперечень та скріплені печаткою відповідача.

Відповідно до ч. 1, ч. 5 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Пунктами 1, 4 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 3.5. Договору передбачено, що Орендар оплачує послуги протягом 15 календарних днів після підписання акта надання послуг і надання рахунку на оплату.

Проте, відповідач надані послуги, у строк, встановлений Договором, не оплатив.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічна правова норма передбачена частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Доказів у спростування заборгованості по договору оренди від 05.07.2019 у загальному розмірі 599 950,60 грн відповідачем не надано.

Враховуючи викладене вище, оскільки невиконане зобов`язання з оплати орендних платежів на виконання договору оренди від 05.07.2019 у розмірі 599 950,60 грн підтверджується матеріалами справи, доказів оплати вказаної суми заборгованості відповідачем не надано, суд задовольняє позовні вимоги про стягнення заборгованості у сумі 599 950,60 грн.

За несвоєчасне виконання грошового зобов`язання позивач також просить стягнути з відповідача на його користь пеню у розмірі 418 616,00 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 548 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. Одним із видів забезпечення виконання зобов`язань відповідно ст. 546, ст. 549 Цивільного кодексу України та ст. 199 Господарського кодексу України, є неустойка (штраф, пеня), розмір якої визначається відповідно до умов договору, що не суперечать чинному законодавству України.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Пунктом 4 ст. 231 Господарського кодексу України визначено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно п. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 4.3. Договору у випадку не сплати рахунків за наданні послуги у строк встановлений Договором, Орендар сплачує пеню у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день затримання платежів.

Як вбачається з позовної заяви позивач просить стягнути пеню у розмірі 418 616,00 грн, у зв`язку з простроченням відповідачем строків оплати, передбачених пунктом 3.5 Договору, а саме:

- на суму боргу 246 350,18 грн (акти здачі-приймання робіт від 31.07.2019 №105 та №109) за період з 16.08.2019 по 21.01.2020 у розмірі 195 848,00 грн;

- на суму боргу 353 600,42 грн (акти здачі-приймання робіт від 31.08.2019 №122, 124 та №130) за період з 16.09.2019 по 21.01.2020 у розмірі 222 768,00 грн.

Згідно з ч. 2 ст. 343 Господарського кодексу України платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Стаття 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" передбачає, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Стаття 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" визначає, що розмір пені, передбачений ст.1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Таким чином, договірні правовідносини між платниками і одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань врегульовано Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань".

Отже, яким би способом не визначався в Договорі розмір пені (в даному випадку згідно п.4.3 Договору 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення), він не може перевищувати той розмір, який установлено законом як граничний, тобто за прострочення платежу за договором може бути стягнуто лише пеню, сума якої не перевищує ту, що обчислено на підставі подвійної облікової ставки Національного банку України.

Господарським судом встановлено, що позивачем не дотримано вищевказаних приписів законодавства.

Крім того, позивачем неправильно визначено період нарахування пені на суму боргу 353 600,42 грн за актами здачі-приймання робіт від 31.08.2019 №122, 124 та №130 за період з 16.09.2019 по 21.01.2020, оскільки останній день, згідно якого відповідач мав право оплатити надані послуги, припадає на неділю.

Відповідно до ч. 5 ст. 254 Цивільного кодексу України якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Отже останнім днем оплати буде 16.09.2019.

Здійснивши власний розрахунок пені, господарський суд встановив, що стягненню з відповідача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дігтранс" підлягає 70 255,63грн пені, а саме:

- на суму боргу 246 350,18 грн (акти здачі-приймання робіт від 31.07.2019 №105 та №109) за період з 16.08.2019 по 21.01.2020 у розмірі 33 263,69 грн;

- на суму боргу 353 600,42 грн (акти здачі-приймання робіт від 31.08.2019 №122, 124 та №130) за період з 17.09.2019 по 21.01.2020 у розмірі 36 991,94 грн.

В іншій частині стягнення пені господарський суд відмовляє, у зв`язку з помилковим розрахунком позивача.

Враховуючи вищезазначене, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Дігтранс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд" підлягають частковому задоволенню.

У відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 74, 76, 77, 129, 233, 236-241, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд" (27656, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Степове, вул. Кільцева, 5, ідентифікаційний код 32892736) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дігтранс" (68000, м. Одеса, просп. Гагаріна, 25, кв. 217/6, ідентифікаційний код 42045143) 599 950,60 грн основного боргу, 70 255,63 грн пені, а також 10 053,09 грн судового збору.

Наказ видати позивачу після набрання рішенням законної сили.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Копії рішення направити рекомендованим листом з повідомленням про вручення Товариству з обмеженою відповідальністю "Дігтранс" (68000, м. Одеса, просп. Гагаріна, 25, кв. 217/6) та Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецтрансбуд" (27656, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Степове, вул. Кільцева, 5).

Повне рішення складено 19.03.2020.

Суддя Г.Б. Поліщук

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Дата ухвалення рішення 19.03.2020
Зареєстровано 20.03.2020
Оприлюднено 20.03.2020

Судовий реєстр по справі 912/589/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 05.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 13.02.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 912/589/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону