ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 р. Справа№200/14608/19-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Хохленкова О.В. за участю секретаря судового засідання Синкової А.О.

за участю

представника позивача - не з`явився,

представника відповідача - Ярової С.Е.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження адміністративну справу за позовом приватного акціонерного товариства Великоанадольский вогнетривкий комбінат до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення № 000182516 від 18.11.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Приватне акціонерне товариство Великоанадольский вогнетривкий комбінат звернулось до Донецького окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення № 000182516 від 18.11.2019 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що у нього відповідачем була проведена перевірка та був складений акт від 23.10.2019 №1 18/05-99- 05-16/00191721 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства Великоанадольський вогнетривкий комбінат .

В результаті перевірки виявлені порушення:

п.44.1, п.44.6 ст. 44, п.85.2 ст.85, п.п. а п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст.198 п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, ст.З, ст.4, ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п.1.2 ст.1, п.2.1, п.2.4, п.2.5, п.2.13 ст.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704, в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 8 220 347 грн., у т.ч. за лютий 2019 року у сумі 2600897 грн., березень 2019 року в сумі 2356964 грн., за квітень 2019 року в сумі 2293614 грн., за травень 2019 року в сумі 968872 грн.

На підставі вищезазначеного акту було винесено податкове повідомлення - рішення №000182516 від 18.11.2019 року.

Позивач заявляє про свою незгоду із прийнятим контролюючим органом на підставі Акту перевірки податковим повідомленням-рішенням №000182516 від 18.11.2019 року, з огляду на наступне:

1. Реальність господарських операцій між ПРАТ "ВАВК" та його контрагентами підтверджується документально, а висновки контролюючого органу не ґрунтуються на фактичних обставинах.

2. ПРАТ "ВАВК" правомірно віднесено суми ПДВ по взаємовідносинам із його контрагентами у розмірі 8 220 347 грн., у т.ч. за лютий 2019 року у сумі 2600897 грн., березень 2019 року в сумі 2356964 грн., за квітень 2019 року в сумі 2293614 грн., за травень 2019 року в сумі 968872 грн., а також правомірно відображено в бухгалтерському обліку кореспонденцію відповідних рахунків.

3. Висновки контролюючого органу про нереальність господарських операцій з контрагентами протиправно ґрунтуються на даних, що містяться в податкових базах, та з огляду на довідкову інформацію, надану іншими податковими органами, що, в свою чергу, не є належними доказами в розумінні податкового законодавства, якими б встановлювались певні обставини, зокрема щодо наявності правопорушень з боку ПРАТ "ВАВК" , без дослідження первинних документів контрагентів, без залучення суб`єктів господарювання до зустрічної звірки тощо. Окремі відомості, зазначені відповідачем взагалі спростовуються офіційними та загальнодоступними даними, розміщеними Міністерством юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

4. ПРАТ "ВАВК" є добросовісним платником податків, та чинне законодавство не пов`язує право платника на податковий кредит з повнотою відображення його контрагентами у своїй податковій звітності відповідних господарських операцій, з фактичною сплатою податків до бюджету, із дотриманням ними законодавчо встановлених умов здійснення господарської діяльності тощо.

На думку позивача реальність господарських операцій між ПРАТ "ВАВК" та зазначеними контрагентами обумовлено вчиненням правочинів, спрямованих на досягнення господарської мети, економічної доцільності, а також використанням отриманих товарів у подальшій діяльності підприємства (в т.ч. шляхом використання у виробничому циклі (прес-форми) або подальшої реалізації придбаної продукції (кукурудза) третім особам на договірних засадах), що підтверджується первинними та бухгалтерськими документами, наданими підприємством контролюючому органу до перевірки, про що свідчить безпосередньо зміст Акту перевірки.

Просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Донецькій області від 18.11.2019 року № 000182516.

11.01.2020 року через канцелярію суду відповідач надав відзив на позовну заяву.

У відзиві відповідач вказує, що за приписами ст. 83 розділу ІІ Кодексу для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок підставами для висновків є: документи, визначені Кодексом; податкова інформація; експертні висновки; судові рішення; податкові консультації, інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючі органи.

Відповідно до п.74.1 ст.74 ПКУ Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно- телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Всі надані позивачем первинні документи, були прийняті до уваги та враховані під час висновків Акту.

За результатами аналізу даних інформаційних баз даних Податковий блок встановлено:

- ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" відсутні власні або орендовані основні засоби (згідно фінансової звітності, а саме Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018 рік балансова вартість основних засобів складає 0 тис. грн.). Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ за 1 квартал 2019 року поданого до контролюючого органу 03.05.2019 за № 9088580722, кількість працюючих 1 особа (в тому числі керівник та головний бухгалтер) з мінімальною заробітною платою, сторонній трудовий ресурс не залучався, власні або орендовані складські приміщення відсутні, відсутні послуги зберігання, перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху), відсутні дані, що підтверджували б придбання послуг з транспортування у інших СГ. Враховуючи той факт, що у ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" відсутні власні або орендовані складські приміщення (послуги зберігання у сторонніх СГ не придбавались), перевіркою неможливо підтвердити факт перевезення товару із пункту с Зазім`є (навантаження) до пункту смт. Володимирівка (розвантаження).

Відповідно до наданих до перевірки товарно-транспортних накладних на перевезення товару автоперевізником являється ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" , товар перевозився 5 автомобілями з причепами, 5 водіїв: ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 фактично до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ за 1 квартал 2019 року поданого до контролюючого органу 03.05.2019 за № 9088580722 доходи за лютий, березень 2019 року нараховано лише одній особі по коду 101 доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) .

Інші доходи, такі як : дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу); дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті165, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу) у 1 кварталі, в тому числі у лютому та березні 2019 року ТОВ ПРОДЖЕКТ ЩДАСТРІ ЛТД не нараховувались та не виплачувались

- ТОВ "ВІННЕР КОМ" відсутні власні або орендовані основні засоби Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ за 1 квартал 2019 року, наданого контролюючому органу 25.04.2019 року в штаті працювало 3 особи (в тому числі керівник та головний бухгалтер) з минимальною заробітною платою, сторонній трудовий ресурс не залучався, відсутні послуги зберігання, перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху), відсутні дані, що підтверджували б придбання послуг з транспортування у інших СГ;

- ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" за даними податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ за І квартал 2019 року (№9088580578 від 03.05.2019 року) на підприємстві працювала 1 особа. Фінансова звітність, а саме Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018р. не надавався, встановити наявність основних засобів не можливо. Інформація про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність відповідно до форми 20-ОПП відсутня у зв`язку з неподанням відповідної звітності. Сторонній трудовий ресурс не залучався, власні або орендовані складські приміщення відсутні, відсутні послуги зберігання, перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху), відсутні дані, що підтверджували б придбання послуг з транспортування у інших СГ.

Згідно відповіді Територіального сервісного центру № 1445 м.Волноваха Донецької області (ТСЦ № 1445 МВС) № 31/5-1445-1965 від 22.08.2019 року, власниками вантажних автомобілів, зазначених у ТТН являються фізичні особи.

В період виписки податкових накладних, березень 2019 року, ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" згідно даних ЄРПН, не придбавало послуги з перевезення. Згідно звітності 1-ДФ за 1 квартал 2019 року, наданого до контролюючого органу 03.05.2019 року № 9088580578, взаємовідносини по коду 106, 157 не встановлено;

- ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" відсутні власні або орендовані основні засоби (згідно фінансової звітністі, а саме Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018 рік № 9310646608 від 20.02.2019 року балансова вартість основних засобів складає 0 тис.грн. Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ за 1 квартал 2019 року, наданого контролюючому органу 03.05.2019 року за № 9088582585 в штаті працювала 1 особа (в тому числі керівник та головний бухгалтер) з минимальною заробітною платою, сторонній трудовий ресурс не залучався, власні або орендовані складські приміщення відсутні, відсутні послуги зберігання, перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху), відсутні дані, що підтверджували б придбання послуг з транспортування у інших СГ. Крім того, у всіх наданих до перевірки товарно-транспортних накладних не зазначено пункт навантаження (місцезнаходження складський приміщень), та враховуючи той факт, що у ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" відстуні власні або орендовані складські приміщення (послуги зберігання у сторонніх СГ не придбавались), перевіркою неможливо встановити наявність складських приміщень, з яких відбувалось навантаження пресформ.

Згідно відповіді Територіального сервісного центру № 1445 м.Волноваха Донецької області (ТСЦ № 1445 МВС) № 31/5-1445-1965 від 22.08.2019 року, власниками вантажних автомобілів, зазначених у ТТН являються фізичні особи.

В період виписки податкових накладних, лютий 2019 року, ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" згідно даних ЄРПН, не придбавало послуги з перевезення. Згідно звітності 1-ДФ за 1 квартал 2019 року, наданого до контролюючого органу 03.05.2019 року № 9088582585, взаємовідносини по коду 106, 157 не встановлено.

Статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-ХГУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Враховуючі вищевикладене, перевіркою встановлено, що представлені до перевірки товарно- транспортні накладні не відповідають дійсності, не являються первиними документами в розумінні Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ, Положення № 88, не являються комплектом юридичних документів, на підставі яких здійснюється облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу, оприбуткування, складського, оперативного і бухгалтерського обліку, та не підтверджують факт перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху).

Даний висновок зроблено не на підставі неналежного оформлення (незначних недоліків) товарно-транспортних накладних, як зазначено ПРАТ "ВАВК" на с.3 Заперечення, а на підставі аналізу данних наведених у товарно-транспортних накладних та даними інформаційних баз даних Податковий блок і наявною інформацію, що отримано від територіального сервісного центру № 1445 м.Волноваха Донецької області (ТСЦ № 1445 МВС), № 31/5-1445-1965 від 22.08.2019 року, та свідчить про відсутність факту перевезення ТМЦ. А тому, вищезазначені документи не можуть за змістом п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України вважатися документами для підтвердження даних податкового обліку і звітності.

Перевіркою досліджено рух товарів по ланцюгу для встановлення справжнього джерела первинного походження товару, встановлення факту (джерела) його законного введення в обіг.

Аналізом відомостей щодо податкових накладних, зареєстрованих в електронному вигляді, згідно Єдиного реєстру податкових накладних встановлено ланцюг здійснення операції з придбання товару реалізованого в подальшому ПРАТ "ВАВК", і перевіркою неможливо ідентифікувати реального виробника пресформ, придбаних ПРАТ "ВАВК" у контрагентів ТОВ "ВІННЕР КОМ" , ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" , ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" , ТОВ СІЄРА КОРПОРЕЙШИН , та які були використані в подальшому в металургійній промисловості: при виробництві вогнетривких виробів для футерівки сталерозливальних ковшів, для шиберних затворів сталерозливальних ковшів, для шиберних затворів сталерозливальних ковшів, для шиберних затворів сталерозливальних ковшів.

На переконання відповідача, та за наявною інформацією продавець не здійснює господарської діяльності та функціонує лише для формування неправомірної податкової вигоди у покупців .

Отже перевіркою встановлено нереальність (відсутність фактичного здійснення) господарських операцій ПРАТ "ВАВК" з придбання пресформ у контрагентів-постачальників, що підтверджується:

1. Відсутністю справжнього джерела первинного походження цієї сировини, відсутністю факту (джерела) його законного введення в обіг та/або реального задекларованого виробництва у безпосереднього постачальника , а також у зв`язку з відсутністю у останнього необхідних, виходячи із специфіки операції, матеріально-технічних і трудових можливостей для здійснення конкретної операції з постачання та наявністю сукупності очевидних даних щодо впровадження ним реальної економічної діяльності. Внаслідок чого за жодних умов неможливе здійснення контрагентами-постачальниками операцій з постачання товару ПРАТ "ВАВК" , а відтак не існувало дійсної можливості набуття її у власність, а тому відсутній факт володіння відповідним активом та розпорядження ним у ПРАТ "ВАВК" . Перевіркою досліджено факти здійснення господарської операції безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку. Перевіркою досліджено рух товарів по ланцюгу для встановлення справжнього джерела первинного походження товару, встановлення факту (джерела) його законного введення в обіг.

2. Відсутністю перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху), відсутність даних, що підтверджували б придбання послуг з транспортування у інших СГ.

3. Відсутністю підтверджуючих якість придбаного товару документів.

4. Наявна інформація, яка свідчить, що продавець не здійснює господарської діяльності та функціонує лише для формування неправомірної податкової вигоди у покупців .

5. Наявність кримінальних впроваджень.

Встановлені дані і факти, доводять нереальність господарської операції і дозволяють зробити наступні висновки щодо складених ПРАТ "ВАВК" для цілей оподаткування документів.

Укладені між ПРАТ "ВАВК" та ТОВ "ВІННЕР КОМ" , ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" , ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" , ТОВ КОРН ВЕСТ УКРАЇНА , ТОВ СІЄРА КОРПОРЕЙШИН договори не опосередковувалися реальним виконанням операцій, яка становить його предмет.

Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій постачання і складено первині документи: договори з додатками , видаткова накладна , податкова накладна , товарно-транспортна накладна , платіжні доручення та інші, які складено всупереч норм частини першої ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та пп. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704, оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб`єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абзацу п`ятого ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні первинні документи, незалежно від правильності їх оформлення за зовнішніми ознаками, позбавлені юридичної значимості для цілей ведення податкового обліку (відповідна позиція Верховного Суду України зазначена, зокрема, у постановах від 31.07.2018 № 808/2549/17, від 27.07.2018 № 810/2775/17)

За приписами п.44.6 ст.44 ПКУ У разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності

У зв`язку з вищезазначеним, документи надані до перевірки по взаємовідносинам із контрагентами-постачальниками ТОВ "ВІННЕР КОМ" (код за ЄДРПОУ 42154207) за лютий 2019 року, ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42447588) за лютий, березень 2019 року, ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 40347631) за березень - квітень 2019 року, ТОВ КОРН ВЕСТ УКРАЇНА (код за ЄДРПОУ 442467892) за квітень 2019 року, ТОВ СІЄРА КОРПОРЕЙШИН (код за ЄДРПОУ 42467892) за травень 2019 року не можуть за вимогами п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України вважатися документами для підтвердження даних податкового обліку і звітності ПРАТ "ВАВК" .

Таким чином, відповідач зробив висновок щодо порушення ПРАТ "ВАВК" :п.44Л, п.44.6 ст. 44, п.85.2 ст.85, пп. а п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, ст.3, ст.4, ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п.1.2 ст.1, п.2.1, п.2.4, п.2.5, п.2.13 ст.2 Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2010 № 372, від 08.11.2010 №1327, в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 8 220 347 грн., у т.ч. за лютий 2019 року у сумі 2600897 грн.,березень 2019 року в сумі 2356964 грн., за квітень 2019 року в сумі 2293614 грн., за травень 2019 року в сумі 968872 грн.

На підставі викладеного та враховуючи що наведені у позовній заяві обставини не спростовує дані, що зафіксовані в акті перевірки на підставі якого прийняте спірне ППР від 18.11.2019 року № 000182516 , Головне управління ДПС у Донецькій області просить відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 20.12.2019 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 20 січня 2020 року.

20 січня 2020 року справу було відкладено на 19 лютого 2020 року.

19 лютого 2020 року від відповідача через канцелярію суду надійшли доповнення до відзиву в яких відповідач надав податкову інформацію від 22.07.2019 року № 363/05-99-14-15-09 відносно ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" з питань проведення фінансово - господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за січень, лютий 2019 року (т.4 а.с.159-162).

Узагальнену податкову інформацію від 11.07.2019 року № 336/05-99-14-15-09 щодо ТОВ "ВІННЕР КОМ" щодо фінансово - господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за січень, лютий 2019 року (т.4 а.с.163-169).

Результати опрацювання зібраної податкової інформації від 18.07.2019 року № 443/05-99-14-04/42467892 відносно ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" за звітний період декларування за травень 2019 року (т.4 а.с.170-194).

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 19 лютого 2020 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 19 березня 2020 року.

19 березня 2020 року представник позивача в судове засідання не з`явився. Через канцелярію суду надав заяву про розгляд справи в письмовому провадженні.

Представник відповідача у судовому засіданні заперечував проти задоволення позову, надав пояснення, аналогічні викладеним у відзиві на адміністративний позов, просив у задоволенні позовних вимог відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.205 КАС України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, повно, всебічно та об`єктивно дослідивши в судовому засіданні всі обставини справи та оцінивши їх наявними доказами в їх сукупності за своїм внутрішнім переконанням, суд встановив наступне.

Позивач - Приватне акціонерне товариство Великоанадольский вогнетривкий комбінат є юридичною особою, код ЄДРПОУ 00191721 зареєстроване 30.11.1993 року. Основний від економічної діяльності за КВЕД-2010: 23.20 Виробництво вогнетривких виробів, 08.12 Добування піску, гравію, глин і коаліну та ін.. (т.3 а.с.204-213).

Приватне акціонерне товариство Великоанадольский вогнетривкий комбінат діє на підставі статуту (т.3 а.с.214-219).

Відповідач - Головне управління Державної податкової служби у Донецькій області є суб`єктом владних повноважень, який у правовідносинах з юридичними особами, в тому числі пов`язаними із контролем за повнотою нарахування та сплати податків, обов`язкових платежів, реалізує владні управлінські функції, через що належить до суб`єктів владних повноважень в розумінні п. 7 ч. 1 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України.

Правовідносини, які склалися між позивачем та відповідачем регулюються Податковим Кодексом України, Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , та іншими підзаконними нормативно - правовими актами.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Частиною 2 ст. 77 КАС України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Предметом доказування в цій справі є, зокрема, обставина реальності господарських операцій позивача з ТОВ "ВІННЕР КОМ" за лютий 2019 року, ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" за лютий, березень 2019 року, ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" за березень - квітень 2019 року, ТОВ КОРН ВЕСТ УКРАЇНА за квітень 2019 року, ТОВ СІЄРА КОРПОРЕЙШИН правильність відображення їх в податковому обліку та правильність формування податкового кредиту та податку на додану вартість.

Головним управлінням ДПС у Донецькій області була проведена перевірка та був складений акт від 23.10.2019 №1 18/05-99- 05-16/00191721 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства Великоанадольський вогнетривкий комбінат .

В результаті перевірки виявлені порушення:

п.44.1, п.44.6 ст. 44, п.85.2 ст.85, пп. а п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст.198 п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, ст.З, ст.4, ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п.1.2 ст.1, п.2.1, п.2.4, п.2.5, п.2.13 ст.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704, в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 8 220 347 грн., у т.ч. за лютий 2019 року у сумі 2600897 грн., березень 2019 року в сумі 2356964 грн., за квітень 2019 року в сумі 2293614 грн., за травень 2019 року в сумі 968872 грн. (т.1 а.с.28-68).

На підставі акту перевірки податковим органом прийнято податкове повідомлення - рішення форми Р від 18 листопада 2019 року № 000182516 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість в розмірі 8220347 грн. та штрафними санкціями в розмірі 4110174 грн., а загалом на суму 12330521,00 грн. (т.1 а.с.25).

Позивачем були подані заперечення на вищевказаний акт від 06.11.2019 року № 1642 (т.1 а.с.69-75).

Контролюючим органом було направлено листа позивачу Щодо розгляду заперечень до акту документальної планової виїзної перевірки № 24383/10/05-99-05-06 від 15.11.2019 року, яким залишено акт перевірки від 23.10.2019 №1 18/05-99- 05-16/00191721 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства Великоанадольський вогнетривкий комбінат без змін (т.1 а.с.76-80).

Позивач заявляє про свою незгоду із прийнятим контролюючим органом на підставі Акту перевірки податковим повідомленням-рішенням №000182516 від 18.11.2019 року.

Щодо взаємовідносин позивача з контрагентами судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між Приватним акціонерним товариством Великоанадольский вогнетривкий комбінат та ТОВ ВІНЕР КОМ підтверджуються:

Договором поставки № ЮР-67/19 від 01.02.2019 року зі специфікація № 1 від 01.02.2019 до договору (т.1 а.с.81-84);

- видатковими накладними: № РН-0201/30 від 01.02.2019, № РН-0204/20 від 04.02.2019, № РН-0205/10 від 05.02.2019; № РН-0206/05 від 06.02.2019; № РН-0207/10 від 07.02.2019; № РН-0208/13 від 08.02.2019; №РН-0211/18 від 11.02.2019; № РН-0212/18 від 12.02.2019; № РН-0213/10 від 13.02.2019; № РН-0222/20 від 22.02.2019; № РН-0225/08 від 25.02.2019; № РН-0226/05 від 26.02.2019; № РН-0227/04 від 27.02.2019; №РН-0228/05 від 28.02.2019 (т.1 а.с.85-98);

- податковими накладними: № 253 від 01.02.2019; № 254 від 04.02.2019; № 255 від 05.02.2019; № 2563 від 06.02.2019; № 257 від 07.02.2019; № 258 від 08.02.2019; № 259 від 11.02.2019; № 260 від 12.02.2019; № 261 від 13.02.2019; № 462 від 22.02.2019; № 464 від 25.02.2019; № 466 від 26.02.2019; № 468 від 27.02.2019; №470 від 28.02.2019 (т.1 а.с.99-114);

- витягом з журналу реєстрації довіреностей (отримання товару за довіреністю № 4331 від 01.02.2019);

- документами щодо транспортування ТМЦ:

товарно-транспортними накладними № РН-0201/30 від 01.02.2019,№ РН-0204/20 від 04.02.2019, № РН-0205/10 від 05.02.2019; № РН-0206/05 від 06.02.2019; № РН-0207/20 від 07.02.2019; № РН-0208/13 від 08.02.2019; № РН-0211/18 від 11.02.2019; № РН-0212/18 від 12.02.2019; № РН-0213/10 від 13.02.2019; №РН-0222/20 від 22.02.2019; № РН-0225/08 від 25.02.2019; № РН-0226/05 від 26.02.2019; № РН-0227/04 від 27.02.2019; № РН-0228/05 від 28.02.2019 (т.1 а.с.116-129);

- документами щодо внутрішнього обліку, а також щодо руху ТМЦ між структурними підрозділами підприємства та використання ними поставлених ТМЦ у виробничому процесі підприємства:

- прибутковими ордерами: № 20 від 01.02.2019, № 21 від 04.02.2019, № 22 від 05.02.2019, № 23 від 06.02.2019, № 24 від 07.02.2019, № 25 від 08.02.2019, № 26 від 11.02.2019, №27 від 12.02.2019, № 28 від 13.02.2019, № 38 від 22.02.2019, № 39 від 25.02.2019, № 41 від 26.02.2019, № 44 від 27.02.2019, № 45 від 28.02.2019,вимоги (на відпуск запчастин з матеріального складу): №1 від 01.02.2019, №2 від 04.02.2019, №3 від 05.02.2019, №4 від 06.02.2019, №5 від 07.02.2019, №6 від 08.02.2019, №7 від 11.02.2019, №8 від 12.02.2019, №9 від 13.02.2019, №14 від 22.02.2019, № 15 від 25.02.2019, №16 від 26.02.2019, №17 від 27.02.2019, №18 від 28.02.2019 (т.1 а.с.130-150);

- актом списання отриманих деталей пресформ для використання у виробництві вогнетривів № 10 від 28.02.2019 (т.1 а.с.151);

- підприємством здійснено частковий розрахунок за отриманий за договором товар (згідно картки рахунку по контрагенту) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок контрагента: платіжні доручення №8 від 06.03.2019, №38 від 07.03.2019, №408 від 25.03.2019, № 471 від 28.03.2019, №500 від 29.03.2019, № 549 від 01.04.2019, № 593 від 02.04.2019, № 662 від 05.04.2019, № 714 від 08.04.2019 № 783 від 10.04.2019, № 847 від 11.04.2019, № 886 від 12.04.2019, № 939 від 15.04.2019, №977в ід 16.04.2019, № 1021 від 18.04.2019, № 1054 від 22.04.2019, № 1100 від 24.04.2019, №2184 від 06.05.2019 №2321 від 13.05.2019, №2363 від 14.05.2019, №2414 від 16.05.2019, № 2503 від 17.05.2019, №2566 від 20.05.2019, №2655 від 22.05.2019, №2697 від 23.05.2019 (т.1 а.с.152-173). Розрахунки тривають.

Відповідно до Договору про відступлення права вимоги № Юр-85/19 від 18.03.2019 року ТОВ "ВІННЕР КОМ" передав право вимоги за Договором 3Юр-67/19 від 01.02.2019 року ТОВ БРЕНД СТОР (т.1 а.с.174).

Взаємовідносини між Приватним акціонерним товариством Великоанадольский вогнетривкий комбінат та ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" підтверджуються:

Договором поставки № ЮР-76/19 від 19.02.2019 року зі специфікація № 1 та № 2 від 19.02.2019 до договору (т.1 а.с.175-179);

- видатковими накладними: №78 від 19.02.2019, №79 від 20.02.2019, № 80 від 21.02.2019, №№101,102 від 01.03.2019 №103 від 04.03.2019, №№104,105 від 05.03.2019, № 106 від 06.03.2019, № 107 від 07.03.2019, № 108,109 від 11.03.2019, №№110,111 від 12.03.2019, №№112,113 від 13.03.2019, № 115,165 від 14.03.2019 №№ 116,201 від 15.03.2019 (т.1 а.с.180-199);

- податковими накладними: № 78 від 19.02.2019, № 79 від 20.02.2019, № 80 від 21.02.2019, №№101, 102 від 01.03.2019 №103 від 04.03.2019, №№ 104,105 від 05.03.2019, № 106 від 06.03.2019, №107 від 07.03.2019, №108,109 від 11.03.2019, №№110,111 від 12.03.2019, №№112,113 від 13.03.2019, №115,124 від 14.03.2019, №№116,117 від 15.03.2019 (т.1 а.с.200-219);

- витягом з журналу реєстрації довіреностей (отримання товару за довіреностями № 4370 від 19.02.2019, №4390 від 01.03.2019) (т.1 а.с.220-225);

- товарно-транспортними накладними: № 78 від 19.02.2019, № 79 від 20.02.2019, № 80 від 21.02.2019, №101 від 01.03.2019, №103 від 04.03.2019, № 104 від 05.03.2019, № 106 від 06.03.2019, № 107 від 07.03.2019, № 108 від 11.03.2019, № ПО від 12.03.2019, № 112 від 13.03.2019, №115 від 14.03.2019, № 116 від 15.03.2019 (т.1 а.с.226-238);

- прибутковими ордерами: №32 від 19.02.2019, № 33 від 20.02.2019, № 35 від 21.02.2019, № 48 від 01.03.2019, № 49 від 01.03.2019, № 52 від 04.03.2019, № 54 від 05.03.2019, № 55 від 05.03.2019, № 57 від 06.03.2019, № 60 від 07.03.2019, № 62 від 11.03.2019, № 63 від 11.03.2019, № 65 від 12.03.2019, №66 від 12.03.2019, №75 від 13.03.2019, №74 від 13.03.2019, №84 від 14.03.2019, № 85 від 14.03.2019, № 89 від 15.03.2019, № 90 від 15.03.2019 (т.1 а.с.239- т.2 а.с.8);

- вимогами (на відпуск запчастин з матеріального складу): №11 від 19.02.2019, № 12 від 20.02.2019, №13 від 21.02.2019, №1 від 01.03.2019, № 2 від 04.03.2019, № 3 від 05.03.2019, № 4 від 06.03.2019, №5 від 07.03.2019 №6 від 11.03.2019, № 7 від 12.03.2019, №8 від 13.03.2019, № 9 від 14.03.2019, № 10 від 15.03.2019 (т.2 а.с.9-21);

- актами списання отриманих деталей пресформ для використання у виробництві вогнетривів №12 від 28.02.2019 № 5 від 29.03.2019 (т.2 а.с.22-23);

- карткою рахунку по контрагенту (т.2 а.с.24);

- платіжними дорученнями: № 237 від 15.03.2019, № 273 від 18.03.2019, № 411 від 25.03.2019, № 418 від 26.03.2019 № 449 від 27.03.2019, № 468 від 28.03.2019, № 499 від 29.03.2019, № 552 від 01.04.2019, № 595 від 02.04.2019, № 3530 від 24.06.2019, № 3554 від 25.06.2019, № 3634 від 27.06.2019, № 3661 від 01.07.2019 № 3685 від 02.07.2019, № 3733 від 03.07.2019 (т.2 а.с.25-36).

Взаємовідносини між Приватним акціонерним товариством Великоанадольский вогнетривкий комбінат та ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" підтверджуються:

Договором поставки № ЮР-75/19 від 18.02.2019 року зі специфікація № 2 та № 3 від 01.03.2019 та 15.04.2019 до договору (т.2 а.с.37-40);

- видатковими накладними: №№ 248,249 від 01.03.2019, №№ 250,251 від 04.03.2019, № 252 від 05.03.2019, №253 від 06.03.2019, № 254 від 07.03.2019, № 255 від 07.03.2019, № 256 від 11.03.2019, №257 від 12.03.2019 № 258 від 13.03.2019, №№ 259,260 від 14.03.2019, №№ 261,262 від 15.03.2019, №№ 270,271 від 28.03.2019 №№272,273 від 29.03.2019, № 286 від 16.04.2019, № 287 від 17.04.2019, № 288 від 18.04.2019, №289 від 19.04.2019, №290 від 22.04.2019, № 291 від 23.04.2019, №292 від 24.04.2019, № 293 від 25.04.2019 (т.2 а.с.41-67);

- податковими накладними: №№ 248,249 від 01.03.2019, №№ 250,251 від 04.03.2019, № 252 від 05.03.2019, №253 від 06.03.2019. №№ 254,255 від 07.03.2019, № 256 від 11.03.2019, № 257 від 12.03.2019, № 258 від 13.03.2019 №№259,260 від 14.03.2019, №№ 261,262 від 15.03.2019, №№ 270,271 від 28.03.2019, №№ 272,273 від 29.03.2019, №286 від 16.04.2019, №287 від 17.04.2019, №288 від 18.04.2019, №289 від 19.04.2019 №290 від 22.04.2019, №291 від 23.04.2019, №292 від 24.04.2019, №293 від 25.04.2019 (т.2 а.с.68-95);

- витяг з журналу реєстрації довіреностей (отримання товару за довіреностями № 4387 від 01.03.2019, №4528 від 16.04.2019) (т.2 а.с.96-101);

- товарно-транспортними накладними: № 248 від 01.03.2019, № 250 від 04.03.2019, №252 від 05.03.2019, № 253 від 06.03.2019, № 254 від 07.03.2019, № 256 від 11.03.2019, №257 від 12.03.2019, № 258 від 13.03.2019, № 259 від 14.03.2019, № 261 від 15.03.2019, № 270 від 28.03.2019, № 272 від 29.03.2019, № 286 від 16.04.2019 № 287 від 17.04.2019, № 288 від 18.04.2019, №289 від 19.04.2019, №290 від 22.04.2019, №291 від 23.04.2019, №292 від 24.04.2019, №293 від 25.04.2019 (т.2 а.с.102-121);

- прибутковими ордерами: №№ 46,47 від 01.03.2019, №№50,51 від 04.03.2019, № 53 від 05.03.2019, № 56 від 06.03.2019 №№58,59 від 07.03.2019, № 61 від 11.03.2019, № 64 від 12.03.2019, № 73 від 13.03.2019, №№ 82,83 від 14.03.2019, №№87,88 від 15.03.2019, №№ 116,117 від 28.03.2019, №№118,119 від 29.03.2019, №138 від 16.04.2019, №142 від 17.04.2019, №144 від 18.04.2019, №146 від 19.04.2019, №148 від 22.04.2019 №153 від 23.04.2019, №154 від 24.04.2019, №155 від 25.04.2019 (т.2 а.с.122-148);

- вимоги (на відпуск запчастин з матеріального складу): № 1 від 01.03.2019 № 2

від 04.03.2019, №3 від 05.03.2019, №4 від 06.03.2019, № 5від 07.03.2019, №6 від

11.03.2019,№7 від 12.03.2019, №8 від 13.03.2019, №9 від 14.03.2019, № 10 від 15.03.2019,

№ 19 від 28.03.2019,№20 від 29.03.2019, №1від 16.04.2019,№2 від 17.04.2019,

№ 3від 18.04.2019, № 4 від19.04.2019,№5 від 22.04.2019, №6від 23.04.2019 № 7 від 24.04.2019, № 8 від 25.04.2019 (т.2 а.с.149-168);

- актами списання отриманих деталей пресформ для використання у виробництві вогнетривів № 8 від 28.03.2019 № 14 від 30.04.2019 (т.2 а.с.169-170);

- карткою рахунку по контрагенту (т.2 а.с.171).

Взаємовідносини між Приватним акціонерним товариством Великоанадольский вогнетривкий комбінат та ТОВ КОРН ВЕСТ УКРАЇНА підтверджуються:

Договором поставки № 1004/19-11 від 10.04.2019 року зі специфікацію № 1 від 01.04.2019 до договору (т.2 а.с.172-174);

- видатковими накладними: №№1104/002, 1104/003, 1104/004, 1104/005 від 11.04.2019, №№1204/004, 1204/005, 1204/006, від 12.04.2019, №№ 1304/006, 1304/007 від 13.04.2019, № 1404/005 від 14.04.2019, №№1504/004, 1504/005, 1504/006, 1504/007, 1504/008 від 15.04.2019, №№ 1604/007, 1604/008, 1604/009 від 16.04.2019 №№1704/001, 1704/002, 1704/003 від 17.04.2019, № 1804/022 від 18.04.2019, № 1904/008 від 19.04.2019 № 2104/002 від 21.04.2019, №№ 2204/001, 2204/002, 2204/003, 2204/004 від 22.04.2019 (т.2 а.с.176-204);

- податковими накладним: №№ 23,24,25,26 від 11.04.2019, №№30,31,32 від 12.04.2019, №№38,39 від 13.04.2019 №44 від 14.04.2019, №№ 48,49,50,51,52 від 15.04.2019, №№ 59,60,61 від 16.04.2019, №№62,63,64 від 17.04.2019, № 86 від 18.04.2019, № 94 від 19.04.2019, №105 від 21.04.2019, №№106,107,108,109 від 22.04.2019 (т.2 а.с.205-232);

- витягом з журналу реєстрації довіреностей (отримання товару за довіреністю № 4504 від 11.04.2019) (т.2 а.с.233-235);

- документами щодо транспортування ТМЦ:

- товарно-транспортні накладні №№ 125-24306, 125-24307, 125-24308, 125-24309, 125-24310, 125-24311, 125-24312, 125-24313, 125-24314 від 11.04.2019, №№125- 24315, 125-24316, 125-24317, 125-24318, 125-24319, 125-24320, 125-24321 від 12.04.2019, №№125-24322, 125-24323, 125-24324, 125-24325 від 14.04.2019, №№ 125-24326, 125-24327, 125-24328, 125-24329, 125- 24330, 125-24331, 125-24332, 125-24333, 125-24334, 125-24335, 125-24336, 125-24337, 125-24338 від 15.04.2019 №№ 125-24339, 125-24340, 125-24341, 125-24342, 125-24343 від 16.04.2019, №№125-24344, 125-24345, 125-24346, 125-24347, 125-24348, 125-24349, 125-24350 від 17.04.2019, №№ 125-24351, 125- 24352, 125-24353 від 18.04.2019, №125-24354 від 19.04.2019, №№125-24355, 125-24356 від 21.04.2019, №№125-24357, 125-24358, 125-24359, 125-24360, 125-24361, 125-24362, 125-24363, 125-24364, 125-24365 від 22.04.2019 (т.2 а.с.236- т.3 а.с.45)

- довідкою про походження товару (т.3 а.с.46);

- прибутковими ордерами: №№120,121,122,123 від 11.04.2019, №№124,125,126 від 12.04.2019, №№127,128 від 13.04.2019, № 129 від 14.04.2019, №№ 130,13,132,133,134 від 15.04.2019, №№135,136,137 від 16.04.2019 №№139,140,141 від 17.04.2019, № 143 від 18.04.2019, №145 від 19.04.2019, №147 від 21.04.2019 №№147,149,150,151,152 від 22.04.2019 (т.3 а.с.47-74)

- договором № 06/09-К комісії на реалізацію сільськогосподарської продукції від 06.09.2018 укладеним між Приватним акціонерним товариством Великоанадольский вогнетривкий комбінат та ТОВ ТЕРРА АГРО РЕСУРС із специфікацією № 7 TV (т.3 а.с.75-78)

- актами прийому-передачі сільськогосподарської продукції на комісію: від 11.04.2019, 12.04.2019, 13.04.2019, 14.04.2019, 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019, 18.04.2019, 19.04.2019,21.04.2019, 22.04.2019 (т.3 а.с.79-89);

- контрактом № 9/0918-INAT від 06.09.2018р.; специфікація №7TV від 10.04.2019р. д контракту (т.3 а.с.90-92);

актами передачі права власності на товар згідно контракту № 9/0918-1NAT від 06.09.2018р. від 11.04.2019 від 12.04.2019, від 13.04.2019, від 14.04.2019, від 15.04.2019, від 16.04.2019, від 17.04.2019, від 18.04.2019 від 19.04.2019, від 21.04.2019, від 22.04.2019 (т.3 а.с.93-103);

- митними декларації с перетином:

- UA504060/2019/003442,

- UA504060/2019/003216,

- UA504060/2019/002875 (т.3 а.с.104-108);

довідками про списання: №4 від 13.05.2019, №17 від 29.05.2019 (т.3 а.с.109-110);

- карткою рахунку по контрагенту (т.3 а.с.111);

- платіжними доручення №1198 від 02.05.2019, № 2144 від 03.05.2019, №2185 від 06.05.2019, №2260 від 08.05.2019 №2309 від 13.05.2019, №2365 від 14.05.2019. №2413 від 16.05.2019, №2502 від 17.05.2019. №2567 від 20.05.2019, №2593 від 21.05.2019, №2654 від 22.05.2019, №2698 від 23.05.2019, №2756 від 24.05.2019 №2796 від 27.05.2019, №2841 від 29.05.2019, №2869 від 30.05.2019, №2906 від 31.05.2019 (т.3 а.с.112-120).

Взаємовідносини між Приватним акціонерним товариством Великоанадольский вогнетривкий комбінат та ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" підтверджуються:

Договором поставки № Юр-97/19 від 18.03.2019 року зі специфікацію № 3 до договору (т.3 а.с.121-122);

- видатковими накладними: №91 від 02.05.2019, №95 від 06.05.2019, №96 від 07.05.2019, №97 від 08.05.2019, №98 від 10.05.2019, №99 від 13.05.2019, №100 від 14.05.2019, №101 від 15.05.2019, №102 від 16.05.2019, №103 від 17.05.2019, №104 від 21.05.2019, №115 від 22.05.2019, №116 від 23.05.2019, №117 від 24.05.2019 №118 від 27.05.2019 (т.3 а.с.124-138);

- податковими накладними: №91 від 02.05.2019, №95 від 06.05.2019, №96 від 07.05.2019, №97 від 08.05.2019, №98 від 10.05.2019, №99 від 13.05.2019, №100 від 14.05.2019, №101 від 15.05.2019, №102 від 16.05.2019, №103 від 17.05.2019, №104 від 21.05.2019. №115 від 22.05.2019, №116 від 23.05.2019, №117 від 24.05.2019 №118 від 27.05.2019 (т.3 а.с.139-153);

- витягом з журналу реєстрації довіреностей (отримання товару за довіреністю № 4567 від 02.05.2019) (т.3 а.с.154-156).

- товарно-транспортними накладними №91 від 02.05.2019,№95 від 06.05.2019, №96 від 07.05.2019,№97 від 08.05.2019 №98 від 10.05.2019, №99 від 13.05.2019, №100 від 14.05.2019, №101 від 15.05.2019, №102 від 16.05.2019 №103 від 17.05.2019, №104 від 21.05.2019, №115 від 22.05.2019, №116 від 23.05.2019, №117 від 24.05.2019, №118 від 27.05.2019 (т.3 а.с.171-185);

- прибутковими ордерами: №156 від 02.05.2019, №158 від 06.05.2019, №159 від 07.05.2019, №160 від 08.05.2019 №161 від 10.05.2019, №170 від 13.05.2019, №171 від 14.05.2019, №162 від 15.05.2019, №163 від 16.05.2019, №164 від 17.05.2019, №165 від 21.05.2019, №166 від 22.05.2019, №167 від 23.05.2019, №168 від 24.05.2019, №169 від 27.05.2019 (т.3 а.с.157-170);

- вимогами (на відпуск запчастин з матеріального складу): №1 від 02.05.2019, №3 від 06.05.2019, №4 від 07.05.2019 №5 від 08.05.2019, №6 від 10.05.2019, №7 від 13.05.2019, №8 від 14.05.2019, №9 від 15.05.2019 №10 від 16.05.2019, №11 від 17.05.2019, №12 від 21.05.2019, №13 від 22.05.2019, №14 від 23.05.2019 №15 від 24.05.2019, №16 від 27.05.2019 (т.3 а.с,186-200);

- актами списання отриманих деталей пресформ для використання у виробництві вогнетривів № 1 1 від 31.05.2019 (т.3 а.с.201)

- карткою рахунку по контрагенту (т.3 а.с.202)

- копією балансової довідки щодо належності матеріального складу ПРАТ "ВАВК" (т.3 а.с.203).

Також, на вимогу суду позивачем були додатково надані технічні характеристики комплектів пресформ марок ША-1, ШК-35 (37), ШСП-32, ША 1 №5, ШКУ-39, ШК-28, ШКУ-32 (37), 42, ШЧУ-41, ШПД-39, ШБР А-16, ШЛ 1,2,3, ШЦУ-32, ШВ-42 (т.4 а.с.2-29).

Додатково були надані відсутні податкова декларації з податку на додану вартість за лютий - травень 2019 року з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту з квитанцією про реєстрацію та відсутні квитанції про реєстрацію податкових накладних (т.4 а.с.30-155).

Вважаючи оскаржуване податкове повідомлення-рішення відповідача протиправним та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся до суду з позовом за захистом своїх охоронюваних законом прав та інтересів.

Вирішуючи заявлений спір по суті, суд зазначає наступне.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до підпункту 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Пунктом 198.1 статті 198 Податкового кодексу України передбачено, що право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

За змістом пункту 198.2 статті 198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Тобто необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг з метою їх використання в господарській діяльності.

Пунктом 198.6 статті 198 Податкового кодексу України передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 ст. 201 цього Кодексу.

Як передбачено у пункті 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів: а) у паперовому вигляді; б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов`язковим.

Згідно з пунктом 201.4 статті 201 Податкового кодексу України податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов`язань продавця.

При цьому, пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Отже, право на формування податкового кредиту виникає у платника податків за наявності сукупності таких елементів: - фактичного (реального) здійснення оподатковуваних операцій; - документального підтвердження реального здійснення господарських операцій сукупністю юридично значимих (дійсних) первинних та інших документів, які зазвичай супроводжують операції певного виду (в залежності від характеру певних операцій) та які містять інформацію про зміст та обсяг операції, підписані уповноваженими особами; - придбання товарів/послуг з метою їх використання в господарській діяльності; - наявності розумних економічних причин (ділової мети) для здійснення господарських операцій; - наявності у сторін спеціальної податкової правосуб`єктності (особа, що видає податкову накладну, повинна бути зареєстрованою як платник ПДВ); - наявності у покупця податкової накладної, яка відповідає вимогам статті 201 Податкового кодексу України та підписана уповноваженою особою.

Крім того у відповідності до статті 134 Податкового кодексу України, в редакції, що діяла в період, за який проводилась перевірка, об`єктом оподаткування є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Проте, згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Як встановлено абзацом 5 статті 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІV (далі - Закон № 996-ХІV) господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства. Отже, господарська операція повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону № 996-ХІV бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

За змістом частини першої статті 9 вищезазначеного Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Частиною 2 статті 9 Закону № 996-ХІV передбачені обов`язкові реквізити, які мають містити первинні та зведені облікові документи.

Відповідно до пунктів 2.15 та 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі - Положення) первинні документи підлягають обов`язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов`язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна ув`язка окремих показників. Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, установи для прийняття рішення.

Пунктом 2.4 Положення визначено, що первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Крім того, як зазначено в Інформаційному листі Вищого адміністративного суду України від 02.06.2011 № 742/11/13-11, з метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить з`ясовувати, зокрема, такі обставини: рух активів у процесі здійснення господарської операції; установлення спеціальної податкової правосуб`єктності учасників господарської операції; установлення зв`язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

Необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг із метою їх використання в господарській діяльності.

При цьому, право на віднесення сум податку на додану вартість, сплачених при придбанні товарів чи послуг, до податкового кредиту виникає у суб`єкта господарювання в разі фактичного здійснення оплачених товарів, наявності первинних документів та використання в господарській діяльності цих товарів.

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Таким чином, з метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість необхідно з`ясовувати, зокрема, такі обставини: рух активів у процесі здійснення господарської операції; установлення спеціальної податкової правосуб`єктності учасників господарської операції; установлення зв`язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку. Для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Предметом доказування у відповідній категорії спорів є реальність господарських операцій, що є підставою для виникнення права на формування податкового кредиту; добросовісність дій платника податку, яка полягає у відповідності вчинених ним дій господарській меті, а також реальність усіх даних, наведених у документах, що надають право на формування податкового кредиту для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість.

Як вбачається з матеріалів справи, реальність господарських операцій між приватним акціонерним товариством Великоанадольский вогнетривкий комбінат та ТОВ "ВІННЕР КОМ" , ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" , ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" , ТОВ КОРН ВЕСТ УКРАЇНА , ТОВ СІЄРА КОРПОРЕЙШИН обумовлено вчиненням правочинів, спрямованих на досягнення господарської мети, економічної доцільності, а також використанням отриманих товарів у подальшій діяльності підприємства (в т.ч. шляхом використання у виробничому циклі (прес-форми) або подальшої реалізації придбаної продукції (кукурудза) третім особам на договірних засадах), що підтверджується первинними та бухгалтерськими документами, наданими підприємством контролюючому органу до перевірки, про що свідчить безпосередньо зміст Акту перевірки.

Крім того, при дослідженні факту здійснення господарської операції оцінці підлягають відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку, на що звертає увагу у своєму роз`ясненні ВАС України від 02.06.2011 № 742/11/13-11.

Аналізуючи складені між позивачем та контрагентами первинні документи, що долучені до матеріалів справи, суд зазначає, що ці документи відповідають положенням законодавства та містять всі обов`язкові реквізити первинного документу, які передбачені статтею 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , а тому вказані документи мають юридичну силу та підтверджують реальний рух активів, зміну зобов`язань та капіталу позивача.

У свою чергу, податковий орган не подав доказів, які однозначно свідчили б про неправдивість одержаних від платника документів, підтверджували б фіктивний характер спірних операцій та недобросовісність позивача як платника податків.

При вирішенні даного спору суд притримується позиції, що у разі якщо на час здійснення господарських операцій, за якими податковий орган не визнає обґрунтованим віднесення позивачем до податкового кредиту сум податку на додану вартість, постачальники були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також мали свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, покупець не може нести відповідальність ні за несплату податків продавцями, ні за можливу недостовірність відомостей про них, наведених у зазначеному реєстрі, за умови необізнаності щодо неї.

Проаналізувавши податкову інформацію від 22.07.2019 року № 363/05-99-14-15-09 відносно ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" з питань проведення фінансово - господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за січень, лютий 2019 року, узагальнену податкову інформацію від 11.07.2019 року № 336/05-99-14-15-09 щодо ТОВ "ВІННЕР КОМ" щодо фінансово - господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за січень, лютий 2019 року, результати опрацювання зібраної податкової інформації від 18.07.2019 року № 443/05-99-14-04/42467892 відносно ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" за звітний період декларування за травень 2019 року, суд приходить до висновку що інформаційні бази даних податкового/фіскального органу не мають статусу офіційних і можуть містити помилки, які впливають на правовий статус платника податку. Бази даних ДФС не є належними доказами, чинним законодавством також не передбачена належність таких баз до засобів доказування.

Суд виходить з того, що чинне податкове законодавство не покладає на платника обов`язку контролювати діяльність осіб, що виконують роботи (поставляють йому товари, надають послуги).

В матеріалах справи відсутні докази встановлення податковим органом обставин на підтвердження того, що укладаючи спірні договори, учасники договірних відносин діяли з метою, яка є завідомо суперечною інтересам держави та суспільства. Хоча факт порушення публічного порядку повинен бути доведеним певними засобами доказування.

Відповідачем не наведено суду жодних обставин та доказів, які б свідчили про незвичність цін за спірними операціями, або про невідповідність господарських операцій цілям та завданням статутної діяльності позивача, незвичності цих операцій, збитковості здійснених операцій, або інших обставин, які б окремо або в сукупності могли б свідчити про не пов`язаність операцій з господарською діяльністю позивача, фіктивність вчинених операцій, а також про те, що вчинення зазначених операцій не було обумовлено розумними економічними причинами (цілями ділового характеру), а дії позивача та його контрагента були спрямовані на отримання необґрунтованої податкової вигоди.

До того ж слід зазначити, щодо реальності операцій та використання результатів виконаних робіт у власній господарській діяльності.

Разом з тим, суд вважає за необхідне зазначити, що законодавством України на одну із сторін цивільно-правової угоди - покупця товару (робіт, послуг), яка є платником податків, не покладено обов`язку здійснення контролю за дотриманням усіма виконавцями, постачальниками по ланцюгу постачання вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності, сплати податку і в подальшому за можливі будь-які неправомірні дії будь-кого з виконавців, постачальників у ланцюгу постачання або через відсутність висновків зустрічних перевірок, зазнавати певних негативних наслідків у вигляді позбавлення права на декларування валових витрат та права на податковий кредит з податку на додану вартість, яке виникло в результаті сплати податку на додану вартість при придбанні товарів (робіт, послуг).

Так само і відповідальність за порушення норм податкового законодавства є самостійним видом юридичної відповідальності і застосовується незалежно від відповідальності за порушення правил здійснення господарської діяльності. Отже, в даному разі для перевірки законності здійснених донарахувань оспорюваних сум податкових зобов`язань позивачеві дослідженню підлягають обставини щодо реальності здійснення господарських операцій та правильності формування даних податкового обліку за наслідками виконання саме цих операцій.

Якщо контрагент не виконав свого зобов`язання щодо сплати податку до бюджету, це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи та не може бути підставою для відмови у праві платника податку на податковий кредит чи формування валових витрат за наявності факту здійснення господарської операції.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає, що операції позивача з контрагентами є підтвердженими, відповідають дійсному економічному змісту та підтверджуються необхідними документами, що є свідченням добросовісності позивача при здійсненні вказаних операцій. Позивачем вчинено дії та досягнуто конкретних результатів, які визначають саме поняття господарської операції - факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань та фінансових ресурсів.

Згідно ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.77 КАС України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Приписами статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи викладене, суд вважає, що фактичні обставини, які є встановленими у межах даної справи, об`єктивно засвідчують правомірність нарахування податкового кредиту та віднесення відповідних сум до складу валових витрат, відповідно до первинних бухгалтерських документів та по податковим накладним, які виписані на виконання умов зазначених договорів.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог приватного акціонерного товариства Великоанадольский вогнетривкий комбінат до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення № 000182516 від 18.11.2019 року.

Судом встановлено що позивачем сплачено судовий збір в розмірі 19210,00 грн. відповідно до платіжного доручення № 4944 від 12.12.2019 року (т.1 а.с.3).

Відповідно до ч.1 ст..139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись положеннями Податкового кодексу України, ст.ст. 242-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги приватного акціонерного товариства Великоанадольский вогнетривкий комбінат до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення № 000182516 від 18.11.2019 року, задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Донецькій області від 18.11.2019 року № 000182516.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул..Італійська, буд.59, код ЄДРПОУ 43142826) на користь приватного акціонерного товариства Великоанадольский вогнетривкий комбінат (95721, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул..Заводська, 1 код ЄДРПОУ 00191721) судовий збір у розмірі 19210 (дев`ятнадцять тисяч двісті десять) гривень.

Рішення прийнято в нарадчій кімнаті та його вступна та резолютивна частини проголошено в судовому засіданні 19 березня 2020 року.

Повний текст рішення складено 20 березня 2020 року

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 КАС України.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя О.В. Хохленков

Дата ухвалення рішення 19.03.2020
Зареєстровано 21.03.2020
Оприлюднено 21.03.2020

Судовий реєстр по справі 200/14608/19-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 04.08.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 04.08.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.05.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.05.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.05.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 19.03.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.02.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.12.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону