Рішення
від 25.09.2019 по справі 758/9254/18
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 758/9254/18

Категорія 23

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(ЗАОЧНЕ)

26 вересня 2019 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді Ларіонової Н.М.,

при секретарі судового засіданні Гальчинській А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства ABTEX , Приватного підприємства Консал-Ді про захист прав споживачів, визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з позовом, в якому просив визнати недійсним договір про участь згідно з умовами від 15.02.2018 р. № 1172, укладений між ОСОБА_1 та ПП ABTEX ; визнати недійсним договір про надання послуг від 15.02.2018 р. № 1172, укладений між ОСОБА_1 та ПП Консал-Ді та стягнути з ПП Консал-Ді на користь ОСОБА_1 52 500,00 грн., сплачених за договором про надання послуг від 15.02.2018 р. № 1172.

Свої вимоги позивач обгрунтовує тим, що 15.02.2018 р. між позивачем та ПП Консал-Ді в особі менеджера ОСОБА_2 , яка діяла на підставі доручення № 24 від 17.04.2017 р. було укладено договір № 1172 про надання послуг. Відповідно до вищевказаного договору про надання послуг ПП Консал-Ді зобов`язувався за плату в розмірі 10,5 % від суми позики, що відповідно становить 52 500,00 грн., здійснити дії, спрямовані на отримання позивачем позики на умовах договору укладеного з ПП ABTEX - забезпечити оформлення договору про участь у програмі самофінансування ПП Автех для замовника; надавати інформаційні, консультаційні, роз`яснювальні та довідкові послугиз питань діяльності та подальшої участі замовника у програмі згідно з укладеним договором. Зазначає, що на виконання вимог договору про надання послуг позивач сплатив на користь ПП Консал-Ді грошові кошти в розмірі - 52 500,00 грн.. 15.02.2018 р. між позивачем та ПП ABTEX було укладено договір № 1172 про участь згідно з умовами, згідно з яким ПП ABTEX зобов`язувався за плату вчинити від імені позивача та за його рахунок певні юридичні дії, спрямовані на надання безвідсоткової позики, зазначеної в додатку № 1 до договору у розмірі 500 000,00 грн. Вказує, що метою укладання догвору з ПП ABTEX було отримання позики на купівлю об`єкта - автомобіля KIA Sportage 1.7 л. дизель 6 МТ , 2014 року випуску, вартістю 211700,00 грн., у зв`язку з тим, що позивач не мав достатньої суми коштів для придбання автомобіля. Після укладання відповідних договорів з відповідачами, сплати грошових коштів, позивач звернувся до відповідачів з проханням передати йому транспортний засіб або суму позики у розмірі - 500 000,00 грн., однак йому було повідомлено, що транспортний засіб обраної ним моделі перебуває в несправному стані, а необхідне обладнання для його ремонту потрібно замовляти за кордоном, а тому, як і зазначену суму позики позивач не зможе отримати. Оскільки дії відповідачів були неправомірними, порушували умови договорів та мали ознаки шахрайства та здійснення нечесної підприємницької діяльності, позивач звернувся до відповідачів із заявами про розірвання договорів та повернення йому грошових коштів у повному розмірі. Проте, у відповіді ПП ABTEX було зазначено, що жодних підстав для повернення грошових коштів немає, а ПП Консал-Ді гроші повертати відмовився. У зв`язку з чим позивач вимушений звернутися до суду.

Провадження у справі відкрито ухвалою від 01.10.2018 р. з призначенням розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Представник позивача - адвокат Даниленко П.О. до початку судового розгляду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазанчив, що позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити. Проти ухвалення заочного рішення не заперечив.

У судове засідання представник відповідача ПП ABTEX повторно не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, причину неявки до суду не повідомив, відзив на позов не подавав.

У судове засідання представник відповідача ПП Консал-Ді повторно не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, причину неявки до суду не повідомив, відзив на позов не подав.

Суд, встановивши обставини справи та перевіривши їх доказами, яким надана оцінка в їх сукупності, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що 15.02.2018 р. між ОСОБА_1 та ПП Консал-Ді було укладено договір № 1172 про надання послуг.

Відповідно до договору про надання послуг ПП Консал-Ді зобов`язувався за плату в розмірі 10,5 % від суми позики, що відповідно становить 52 500,00 грн., здійснити дії, спрямовані на отримання позивачем позики на умовах договору укладеного з ПП Автех - забезпечити оформлення договору про участь у програмі самофінансування ПП Автех для замовника; надавати інформаційні, консультаційні, роз`яснювальні та довідкові послугиз питань діяльності та подальшої участі замовника у програмі згідно з укладеним договором.

На виконання вимог договору про надання послуг позивач сплатив на користь ПП Автех - грошові кошти в розмірі - 52 500,00 грн., що підтверджується кватинцією № 19 від 16.02.2018 року.

15.02.2018 р. між ОСОБА_1 та ПП Автех було укладено договір № 1172 про участь згідно з умовами, згідно з яким ПП Автех зобов`язувався за плату вчинити від імені позивача та за його рахунок певні юридичні дії, спрямовані на надання безвідсоткової позики, зазначеної в додатку № 1 до договору у розмірі 500 000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Частина перша статті 203 ЦК України передбачає, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Оскаржувані договори містить в собі елементи різних цивільно-правових договорів, зокрема, таких як лізинг (ст. 806 ЦК), найм (оренда) (параграф 1 глави 58 ЦК), купівля-продаж (параграф 1 глави 54 ЦК).

Згідно ст. 11 Закону України Про захист прав споживачів , - цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.

На правовідносини між сторонами щодо укладання 15.02.2018 року договору про надання послуг № 1172 розповсюджується Закон України Про захист прав споживачів .

За змістом статті 18 Закону України Про захист прав споживачів продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов`язків на шкоду споживача. Нечіткі або двозначні положення договорів зі споживачами тлумачаться на користь споживача.

16 лютого 2018 року згідно квитанції № 19 від 16.02.2018 року позивач сплатив на користь ПП Консал-Ді - 52 500,00 гривень, предметом договору є надання споживачу безпроцентної позики, тобто фактично надання фінансової послуги.

Відповідно до ст. 4 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг договір про надання фінансових послуг є договір про надання споживчого кредиту, повинен містити розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків.

Виходячи з положень укладеного договору з відповідачем 1 в ньому відсутні положення, які застосовуються до договорів фінансових послуг.

Відповідно до ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів.

Відповідно до вимог ст. 19 ЗУ Про захист прав споживачів передбачено, що нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною. Забороняється як такі, що вводять в оману утворення, експлуатація або сприяння розвитку пірамідальних схем, коли споживач сплачує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення інших споживачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції.

Правочин, здійсненний з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсним.

Відповідно до ч. 2 ст. 203, ч. 1 ст. 227 ЦК України, особа, яка вчиняє правочин, повина мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Правочин юридичної особи вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути судом визнаний недійсним.

Згідно з ст. 34 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг , діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб. Здійснення діяльності, зазначеної у частині першій цієї статті, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг , фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів;

Послуга з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах є фінансовою послугою.

Крім того, до визначених у ч. 3 ст. 2 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг , установ на діяльність яких не поширюється положення Закону - ПП ABTEX не належить.

Зі змісту договору вбачається залучення коштів фізичної особи, отже для здійснення ПП ABTEX діяльності, що стала предметом договору, ПП ABTEX необхідно мати ліцензію на здійснення фінансових послуг згідно до норм ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг .

Відповідно до відомостей відкритого Державного реєстру фінансових установ, ведення якого покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг, в переліку фінансових установ, унесених до Державного реєстру фінансових установ, відсутні відомості щодо ПП ABTEX .

Таким чином, ПП ABTEX , не мав та немає права здійснювати фінансові послуги щодо залучення фінасових активів від фізичних осіб, укладати договори безпроцентної позики, оскільки не має дозволу (ліцензії) на здійснення такої діяльності.

Згідно з ч.12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 року №5 Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів - у справах за позовами про захист прав споживачів, порушених внаслідок недостовірної або неповної інформації про товар (роботу, послугу) чи недобросовісної його реклами, суд має виходити з припущення, що споживач не має спеціальних знань про властивості та характеристики товарів (робіт, послуг).

Статтею 627 ЦК України визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів.

Статтею 18 Закону України Про захист прав споживачів передбачено, що продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов`язків на шкоду споживача. Перелік несправедливих умов у договорах із споживачами не є вичерпним.

Пунктами 4, 6, 7 частини 3 статті 18 Закону України Про захист прав споживачів передбачено, що несправедливими є, зокрема, умови договору про: -надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв`язку з розірванням або невиконанням ним договору; - надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір із споживачем на власний розсуд, якщо споживачеві таке право не надається; - надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника).

Частиною 1 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Також ч. 3 ст. 509 ЦК України визначено, що зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Таким чином, виходячи з аналізу норми чинного законодавства та змісту договорів є несправедливими в розумінні ст. 18 Закону України Про захист прав споживачів , призводять до істотного дисбалансу прав та обов`язків сторін. В той же час зміна цих положень договору або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, а тому відповідно до ч. 6 ст. 18 Закону України Про захист прав споживачів , ч. 1 ст. 203, ст. 215 ЦК України, наявні підстави для визнання договорів про надання послуг щодо отримання безпроцентної позики від 15.02.2018 року та договору про надання послуг № 1172 від 15.02.2018 р, недійсним.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 216 ЦК України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до переконання про необхідність застосувати наслідки недійсності договору про надання послуг ПП Косал-Ді зобов`язувався за плату в розмірі 10,5 % від суми позики, що відповідно становить 52 500,00 грн., здійснити дії, спрямовані на отримання позивачем позики на умовах договору укладеного з ПП ABTEX - забезпечити оформлення договору про участь у програмі самофінансування ПП Автех стягнувши із ПП Консал-Ді на користь позивача грошові кошти в сумі 52 500,00 гривень, одержані на виконання недійсного правочину.

На основі повно та всебічно з`ясованих обставин справи, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин, та правові норми, які підлягають застосуванню, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Оскільки при зверненні до суду позивач був звільнений від сплати судового збору на підставі ст.22 Закону України Про захист прав споживачів , то відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідачів в дохід держави підлягає стягненню судовий збір в розмірі 2 114,4 грн., тобто по 1 057,2 грн. з кожного (за ставками, що діяли на час звернення позивача до суду: 704,8 грн. х 3).

На підставі викладеного, ст.ст.203, 251, 216, 227Ю 509, 627 ЦК України, керуючись ст.ст.4, 10, 12, 13, 76-80, 81, 89, 141, 258-259, 263, 264, 265, 268, 273, 279, 354 ЦПК України, п.15.5 розділу ХІІІ Перехідні положення ЦПК України (2017 р.), -

В И Р І Ш И В

Позов ОСОБА_1 до Приватного підприємства ABTEX , Приватного підприємства Консал-Ді про захист прав споживачів, визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів - задовольнити в повному обсязі.

Визнати недійсним Договір про участь згідно з умовами від 15 лютого 2018 року №1172, укладений між ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та Приватним підприємством АВТЕХ (ЄДРПОУ 41250533, адреса реєстрації: 55211, Миколаївська обл., місто Первомайськ, вул. Павла Тичини, буд. 54, кв. 8).

Визнати недійсним Договір про надання послуг від 15 лютого 2018 року № 1172, укладений між ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та Приватним підприємством КОНСАЛ- ДІ (ЄДРПОУ 41250994, адреса реєстрації: 55211, Миколаївська обл., місто Первомайськ, вул. Павла Тичини, буд. 54, кв. 8).

Стягнути з Приватного підприємства КОНСАЛ-ДІ (ЄДРПОУ 41250994, адреса реєстрації: 55211, Миколаївська обл., місто Первомайськ, вул. Павла Тичини, буд. 54, кв. 8) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) 52 500,00 гривень (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот гривень. 00 коп), сплачених за Договором про надання послуг від 15 лютого 2018 року № 1172.

Стягнути з Приватного підприємства АВТЕХ ( юридична адреса: 55211, Миколаївська обл., м. Первомайська, вул. Павла Тичини, буд.54, кв.8, код ЄДРПОУ 41250994) в дохід держави судовий збір в розмірі 1057,2 грн. ( одна тисяча п`ятдесят сім гривень, 20 копійок).

Стягнути з Приватного підприємства КОНСАЛ-ДІ ( юридична адреса: 55211, Миколаївська обл., м. Первомайська, вул. Павла Тичини, буд.54, кв.8, код ЄДРПОУ 41250994) в дохід держави судовий збір в розмірі 1057,2 грн. ( одна тисяча п`ятдесят сім гривень, 20 копійок).

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржено в загальному порядку. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заяви про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення може бути оскаржено позивачем до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня проголошення рішення.

Учасник справи, якому копія рішення суду не була вручена в день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 30 днів з дня вручення йому копії рішення.

Рішення набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано протягом встановленого законом строку. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Н. М. Ларіонова

Дата ухвалення рішення25.09.2019
Оприлюднено24.03.2020

Судовий реєстр по справі —758/9254/18

Рішення від 24.03.2020

Цивільне

Подільський районний суд міста Києва

Ларіонова Н. М.

Рішення від 30.12.2019

Цивільне

Подільський районний суд міста Києва

Ларіонова Н. М.

Ухвала від 05.12.2018

Цивільне

Подільський районний суд міста Києва

Ларіонова Н. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні