Ухвала
від 23.02.2020 по справі 5/285-1961
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 лютого 2020 року Справа № 5/285-1961 УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Боровця Я.Я.

за участю секретаря судового засідання Шмир А.І.

розглянув заяву вих.№194/06-1 від 20.01.2020 Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про заміну стягувача у виконавчому документі

у справі №5/285-1961

за позовом: Прокурора Богородчанського району Івано-Франківської області в інтересах держави в особі Богородчанського відділу Пенсійного фонду України, смт. Богородчани Івано-Франківська область

до відповідача: Зборівського ВАТ "Агропромтехніка", с. Млинівці, Зборівський район, Тернопільська область.

про стягнення заборгованості у розмірі 861,99 грн.

В судове засідання представники сторін не з"явилися.

Відповідно до частини 3 статті 222 ГПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Заяв про відвід (самовідвід) судді та секретаря судового засідання з підстав, визначених статтями 35-37 Господарського процесуального кодексу України не надходило.

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2020 року Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області звернулося до Господарського суду Тернопільської області з заявою про заміну стягувача у виконавчому документі у справі №5/285-1961, в якій просить суд замінити сторону (стягувача) у виконавчому документі - наказі Господарського суду Тернопільської області 16.05.2002 у справі №5/285-1961, а саме: Богородчанський районний відділ Пенсійного фонду України на його правонаступника - Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області.

Заява мотивована тим, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів України проведено реорганізацію Управління Пенсійного фонду України в Богородчанському районі Івано-Франківської області та Тисменицького об"єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області шляхом приєднання до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, про що внесено відповідні записи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.01.2020 Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду заяви про заміну стягувача у виконавчому документі у справі №5/285-1961, визначено суддю Боровця Я.Я.

Ухвалою суду від 06.02.2020 прийнято заяву Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про заміну стягувача у виконавчому документі у справі №5/285-1961, до розгляду. Розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження призначено на 13.02.2020.

Ухвалою суду від 13.02.2020 продовжено строк розгляду заяви про заміну сторони (стягувача) у виконавчому документі на десять днів та відкладено розгляд заяви про заміну сторони (стягувача) у виконавчому документі у справі №5/285-1961 на 24.02.2020 з підстав, викладених у відповідній ухвалі.

Представник заявника/стягувача в судове засідання не з"явився. Однак, в поданій заяві про заміну стягувача у виконавчому документі, просить провести розгляд заяви без участі представника Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області. Також зазначає, що подану заяву про заміну сторони у виконавчому документі підтримує повністю та просить заяву задоволити. Крім того, заявником подано докази правонаступництва Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області.

Прокурор та представник боржника в судове засідання не з"явилися, причин неявки суду не повідомили.

Розглянувши заяву про заміну стягувача у виконавчому документі, суд встановив наступне:

З 15.12.2017 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 № 2147-VIII.

Отже, суд зазначає, що з 15 грудня 2017 року господарське судочинство здійснюється у відповідності до нової редакції Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017).

Рішенням Арбітражного суду Тернопільської області від 17.06.1999 у справі №5/285-1961 позов задоволено повністю, стягнуто з Зборівського ВАТ "Агропромтехніка" в користь Богородчанського відділу Пенсійного фонду України - 861,99 грн боргу та стягнуто з Зборівського ВАТ "Агропромтехніка" в доход державного бюджету України 43,10 грн державного мита.

17.06.1999 судом видано відповідні накази у справі №5/285-1961.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 16.05.2002 змінено спосіб виконання рішення суду від 17.06.1999 у справі №5/285-1961; звернуто стягнення 861 грн 99 коп. виплаченої пенсії на майно, належне Зборівському Відкритому акціонерного товариству "Агропромтехніка" на користь Богородчанського районного відділу Пенсійного фонду України.

Відповідно до вимог статті 116 ГПК України, 16.05.2002 Господарським судом Тернопільської області видано відповідний наказ у справі №10/200-2295.

Постановою Зборівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області від 26.12.2019 повернуто наказ Господарського суду Тернопільської області №5/285-1961 від 16.05.2002, стягувачу.

Відповідно до частини 1 статті 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Згідно частини 1 статті 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов"язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, і за її межами.

Частинами 1, 3 статті 327 ГПК Українивстановлено, що виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження" до виконавчих документів віднесено, зокрема, виконавчі листи та накази, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень.

У відповідності з вимогами частини 1 статті 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (частина 5 статті 334 ГПК України ).

З правового аналізу наведених норм слідує, що виконавчими документами у господарському процесі є наказ, виданий на виконання рішення суду та ухвала суду.

Виконавчий лист, як різновид виконавчих документів, передбачений лише у частині 5 статті 334 ГПК України , проте враховуючи, що інші норми ГПК України не містять підстав видачі виконавчого листа, суд дійшов висновку про можливість застосування цієї правової норми під час розгляду заяви про заміну стягувача у наказі.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 04.06.2018 у справі №913/573/17.

Виконання рішення суду є невід`ємною стадією процесу правосуддя, а тому і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню.

Частиною п`ятою статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

При цьому питання щодо заміни сторони її правонаступником, у тому числі і в разі заміни боржника у зобов`язанні, вирішується лише судом у порядку, передбаченому статтею 52 Господарського процесуального кодексу України.

Частиною 1 статті 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника. Правонаступництво для юридичних осіб може наставати в разі їх припинення з правонаступництвом. Припинення юридичної особи з правонаступництвом, тобто реорганізація юридичної особи, може проводитися у формі злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого.

Судом встановлено та як вбачається із долучених до заяви матеріалів, статус Пенсійного фонду як центрального органу виконавчої влади визначений Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.1994 за№ 345.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11.04.2002 за № 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" органами праці і соціального захисту населення передані органам Пенсійного фонду функції з призначення і виплати пенсій. Пенсійному фонду утворено на базі районних, міських та районних у містах відділів Пенсійного фонду у області відповідні районні, міські, районні у містах управління Пенсійного фонду (п.6 Постанови №497).

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 988 "Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України" з 31.03.2017 управління Пенсійного фонду України в Тисменицькому районі та управління Пенсійного фонду України в Богородчанському районі реорганізовано шляхом злиття в Тисменицьке об`єднане управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області.

Новостворене управління є правонаступником управління Пенсійного фонду України в Тисменицькому районі та управління Пенсійного фонду України в Богородчанському районі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 за №628 "Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України " проведено реорганізацію Тисменицького об"єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області шляхом приєднання до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, про що внесено відповідний запис в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Як вбачається із Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Управління Пенсійного фонду України в Богородчанському районі, до державного реєстру внесено запис - 30.03.2017 про припинення юридичної особи - Управління Пенсійного фонду України в Богородчанському районі в результаті реорганізації, а правонаступником майна, прав та обов`язків останнього є Тисменицьке об"єднане Управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Тисменицького об"єднаного Управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області, 31.05.2019 до державного реєстру внесено запис про припинення юридичної особи - Тисменицького об"єднаного Управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області в результаті реорганізації, а правонаступником майна, прав та обов`язків останнього є Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області.

Стаття 104 Цивільного кодексу України зазначає, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно зі статтею 106 Цивільного кодексу України злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.

Статтею 107 Цивільного кодексу України встановлено порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. Так, після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення юридичної особи складає Передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов`язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами.

Відповідно до пункту 7 статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

Отже, враховуючи те, що Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області є правонаступником майна, прав та обов`язків Тисменицького об"єднаного Управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області, а тому суд прийшов до висновку, що заява про заміну сторони виконавчого провадження обґрунтована, не суперечить вимогам діючого законодавства та підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 52, 232, 234, 235, 334 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву про заміну сторони у виконавчому документі задоволити.

2.Замінити стягувача у виконавчому документі - наказі Господарського суду Тернопільської області від 16.05.2002 у справі №5/285-1961, а саме: Богородчанський районний відділ Пенсійного фонду України на його правонаступника - Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області.

Копію ухвали надіслати учасникам справи, рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:

Заявник: Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, вул. Січових Стрльців, 15, м. Івано-Франківськ;

Позивач: Богородчанський відділ Пенсійного фонду України, вул. Шевченка, 64, смт. Богородчани Івано-Франківська область

Відповідач: Зборівське ВАТ "Агропромтехніка", с. Млинівці, Зборівський район, Тернопільська область.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвалу підписано "26"березня 2020 року.

Ухвала підлягає оскарженню.

Учасники справи можуть отримати інформацію на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою - https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя Я.Я. Боровець

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено26.03.2020

Судовий реєстр по справі —5/285-1961

Ухвала від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні