Рішення
від 23.02.2020 по справі 925/1239/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року

м. Черкаси справа № 925/1239/19

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., з секретарем судового засідання Олексенко Т.В., за участю представників сторін: позивача - Колотило Л.М. адвокат за довіреністю; відповідача - Талан В.Ф. директор за посадою, третьої особи - Гурбанова Гюлмаш Немат кизи за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом приватного акціонерного товариства "Черкаське хімволокно" в інтересах Відокремленого підрозділу "Черкаська ТЕЦ" до Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства "Житлосервіс", за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Регіонального відділення Фонду державного майна по Черкаській області про стягнення 1084188,41 грн.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 1084188,41 грн. з яких: 974924,85 грн. основного боргу, 22183,00 грн. інфляційних, 6769,55 грн. 3 % річних та 80311,01 грн. пені за прострочення розрахунків на підставі договору № 184 на постачання теплової енергії від 06.10.2016.

Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою від 21.11.2019 залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю та просить суд їх задовольнити.

У відзиві на позов поданому суду відповідач вказав, що після продажу єдиного майнового комплексу заборгованість в сумі 974924,85 грн. буде погашена повністю. Представник відповідача в судовому засіданні підтримав позицію викладену у відзиві на позов.

Представник третьої особи вважає обґрунтованими та правомірними позовні вимоги в частині основної суми боргу 974924,85 грн.

Заслухавши пояснення представників учасників справи та вивчивши матеріали справи, суд встановив таке:

06.10.2016 між публічним акціонерним товариством "Черкаське хімволокно" ( рішенням загальних зборів акціонерів від 20.4.2018 змінено тип найменування на приватне акціонерне товариство) та Черкаським державним житлово - побутовим підприємством Житлосервіс (зміна назви відповідно до наказу №10 від 28.07.216 - Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство "Житлосервіс") укладено договір №184 на постачання теплової енергії, у відповідності до якого Теплова організація зобов`язується постачати Споживачеві теплову енергію на межу продажу теплової енергії, а Споживач зобов`язується своєчасно оплачувати отриману теплову енергію за встановленими тарифами в терміни та на умовах, передбачених цим Договором ( п. 1.1. договору).

Тарифи на теплову енергію, встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України є предметом узгодження між сторонами цього Договору і може здійснюватись протягом дії Договору (тарифи вказані в додатку 1 до цього Договору) ( п. 1.3 договору).

Відповідно до п. 8.9 договору, Споживач до 25 числа поточного місяця у відповідності до рахунку - фактури сплачує Теплопостачальній організації суму попередньої оплати за теплову енергію поточного місяця та несплачену вартість (чи її частку) фактично спожитої теплової енергії в попередньому звітному періоді.

Обсяги спожитої теплової енергії визначаються згідно п. 23 Правил користування тепловою енергією від 03.10.2007 №1198.

На виконання умов договору позивачем в період з січня 2019 року по квітень 2019 року було відпущено відповідачу 734,33 Гкал теплової енергії на загальну суму 1018425,06 грн.:

191,34 Гкал по тарифу 1173,21 грн/1 Гкал+20 % ПДВ на суму 269378,41 грн.;

62,24 Гкал по тарифу 966,98/1 Гкал+20 % ПДВ на суму 72221,80 грн.;

222,14 Гкал по тарифу 1173,21/1 Гкал+20 % ПДВ на суму 1312740,24 грн.;

173,31 Гкал по тарифу 1173,21/1 Гкал+20 % ПДВ на суму 243994,84 грн.;

67,25 Гкал по тарифу 1173,21/1 Гкал+20 % ПДВ на суму 94678,04 грн.;

18,05 Гкал по тарифу 1173,14/1 Гкал+20 % ПДВ на суму 25411,73 грн.

Тариф в розмірі 1173,21 грн. за 1 Гкал встановлений на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1795 від 11.12.2018.

Позивач виставив відповідачу рахунки - фактура №596 від 31.01.2019 на суму 341600,21 грн., №1382 від 28.02.2019 на суму 312740,24 грн., №2057 від 31.03.2019 на суму 243994,84 грн., №2616 від 30.04.2019 на суму 94678,04 грн. та №2916 від 31.05.2019 на суму 25411,73 грн.

Відповідач здійснив частковий розрахунок за поставлену теплову енергію в сумі 43500,21 грн.

Заборгованість відповідача перед позивачем за поставлену теплову енергію становить 974924,85 грн.

Крім того, відповідно Акту звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2019 по 27.09.2019, складеного та підписаного уповноваженими особами сторін станом на 27.09.2019 заборгованість відповідача перед позивачем складала 974924,85 грн.

Відповідно до п. 9.3.1. договору за несвоєчасну сплату за теплову енергію за умовами договору - споживачу нараховується у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення виконання грошового зобов`язання споживачем від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен календарний день прострочення виконання грошового зобов`язання, 3% річних від простроченої суми за весь період прострочення та інфляційних нарахувань.

Позивачем відповідачу нараховано пеню в розмірі 80311,01 грн.

Також, позивач в порядку положень ст.625 ЦК України нарахував відповідачу 22183,00 грн. інфляційних та 6769,55 грн 3% річних.

За приписами ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Ст.11 ЦК України визначено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (стаття 626 ЦК України).

Ч.1 ст.181 ГК України визначено, що господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

За змістом статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Ч.1 ст. 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно статті 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Ст.ст. 173, 174, 181, 193 ГК України, ст.ст. 526, 530, 549, 625, 655, 692, 712 ЦК України містять такі положення.

Господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Господарські зобов`язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання даного виду договорів.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений іншим строк оплати товару, та сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочки, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Господарські зобов`язання між сторонами виникли на підставі укладеного договору №184 на постачання теплової енергії від 06.10.2016. Даний договір виходячи з його умов, є договором поставки. Свої зобов`язання за цим договором позивач виконав належним чином та поставив відповідачу теплову енергію.

Поставлена позивачем теплова енергія відповідачем не оплачена, що підтверджується також складеним сторонами та підписаним актом звірки станом за період 01.01.2019 - 27.09.2019.

Таким чином, у відповідача виникло зобов`язання щодо оплати вартості поставленої теплової енергії, а саме 974924,85 грн.

Крім того, позивач відповідно до п. 9.3.1. договору та ст.. 625 ЦК України нарахував відповідачу 22183,00 грн. інфляційних, 6769,55 грн. 3% річних та 80311,01 грн. пені.

На час розгляду справи доказів оплати вказаних сум відповідач суду не подав.

За таких обставин позов підлягає до задоволення.

З відповідача на користь позивача підлягають до стягнення понесені останнім судові витрати на оплату судового збору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Черкаського державного комерційного житлово - побутового підприємства "Житлосервіс" (вул.. В.Чорновола, 261/1, м. Черкаси, 18018, код 31782788) на користь Приватного акціонерного товариства "Черкаське хімволокно" в інтересах Відокремленого підрозділу "Черкаська ТЕЦ" (проспект Хіміків, 76, м. Черкаси, 18013, код 33282969) 974924,85 (дев`ятсот сімдесят чотири тисячі дев`ятсот двадцять чотири гривні вісімдесят п`ять копійок) основного боргу, 22183,0 00 грн. (двадцять дві тисячі сто вісімдесят три гривні) інфляційних, 6769,55 грн. (шість тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень п`ятдесят п`ять копійок) 3% річних, 80311,01 грн. (вісімдесят тисяч триста одинадцять гривень одна копійка) пені та 16262,83 грн. (шістнадцять тисяч двісті шістдесят дві гривні вісімдесят три копійки) витрат по сплаті судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного рішення.

Повне судове рішення складено 25.03.2020

СУДДЯ К.І. Довгань

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено26.03.2020

Судовий реєстр по справі —925/1239/19

Ухвала від 11.05.2021

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Ухвала від 20.04.2021

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Ухвала від 30.03.2021

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Ухвала від 22.02.2021

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Ухвала від 16.04.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Рішення від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Ухвала від 21.11.2019

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

Ухвала від 20.10.2019

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Довгань К.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні