Рішення
від 27.03.2020 по справі 440/5216/19
ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. ПолтаваСправа № 440/5216/19

Полтавський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Головка А.Б., розглянув у письмовому провадженні справу за адміністративним позовом Міністерства юстиції України до Засновника газети "Миргород комуністичний" Миргородської міської організації "Комуністична партія України" про припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

В С Т А Н О В И В:

27 грудня 2019 року Міністерство юстиції України звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Засновника газети "Миргород комуністичний" Миргородської міської організації "Комуністична партія України" про припинення випуску друкованого засобу масової інформації - газети "Миргород комуністичний" (свідоцтво Серія ПЛ №687).

Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на те, що засновником газети "Миргород комуністичний" не дотримано вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", перереєстрацію друкованого засобу масової інформації не здійснено, наслідком чого є припинення діяльності друкованого засобу масової інформації на підставі судового рішення.

Відповідач відзив на позов, у строк, визначений в ухвалі суду від 27.01.20, до суду не надав.

За змістом частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

А відповідно до частини шостої статті 162 КАС України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 27.01.20 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

20.09.2005 Управлінням у справах преси та інформації Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до вимог Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" зареєстровано газету "Миргород комуністичний", свідоцтво № ПЛ 687, засновником якої за даними Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб`єктів інформаційної діяльності (https://dzmi.minjust.gov.ua) є: Миргородська міська організація Комуністичної партії України.

Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області листом від 22.07.15 вих.№02-15/4359 повідомило засновника друкованого ЗМІ про необхідність його перереєстрації на підставі вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" /а.с. 32-33/.

Посилаючись на невиконання відповідачем вимог названого Закону в частині перереєстрації друкованого ЗМІ, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Відповідно до статті 1 Закону України від 16.11.92 №2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (надалі - Закон №2782-ХІІ) під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Частиною першою статті 2 цього Закону визначено, що свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і відповідно до цього Закону означають право кожного вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації, крім випадків, визначених законом, коли обмеження цього права необхідно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

За змістом статті 3 Закону №2782-ХІІ забороняється використання друкованих засобів масової інформації, окрім іншого, для пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

21.05.15 набрав чинності Закон України від 09.04.15 №317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (надалі - Закон №317-VIII).

Згідно з частиною другою статті 3 Закону №317-VIII пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки юридичною особою, політичною партією, іншим об`єднанням громадян, друкованим засобом масової інформації та/або використання у назві символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів є підставою для відмови в реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об`єднання громадян, підставою для відмови в реєстрації та/або припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

Частиною третьою цієї статті визначено, що у разі невиконання юридичними особами, політичними партіями, іншими об`єднаннями громадян, друкованими засобами масової інформації вимог цього Закону їх діяльність/випуск підлягає припиненню в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об`єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, або іншого уповноваженого органу державної влади.

Відповідно до пункту 5 статті 7 Закону №317-VIII засновники друкованих засобів масової інформації, які на момент набрання чинності цим Законом здійснювали пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та/або використовували у назві символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, зобов`язані припинити здійснення такої пропаганди та/або здійснити перереєстрацію друкованого засобу масової інформації. Засновники таких друкованих засобів масової інформації звільняються від сплати реєстраційного збору за перереєстрацію.

У разі недотримання вимог цього Закону засновниками друкованих засобів масової інформації після спливу трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом їх випуск підлягає припиненню в установленому законом порядку, крім випадків, коли засновником друкованого засобу масової інформації вжито заходів щодо дотримання вимог цього Закону, а неможливість перереєстрації такого друкованого засобу масової інформації зумовлена об`єктивними причинами.

За приписами пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2.07.14 №228 (далі - Положення) Міністерство юстиції України (далі - Мін`юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін`юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, зокрема, з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

За змістом підпункту 83-7 пункту 4 Положення, Мін`юст здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб`єктів інформаційної діяльності.

Суд враховує, що Закон №317-VIII покладає обов`язок на засновників друкованих засобів масової інформації, які на момент набрання ним чинності здійснювали пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та/або використовували у назві символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів здійснити перереєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Встановлений Законом №317-VIII тримісячний строк для перереєстрації друкованих засобів масової інформації, які на момент набрання чинності цим Законом здійснювали пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та/або використовували у назві символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) режимів, закінчився 21.08.2015.

Однак, відповідачем наведені вимоги Закону №317-VIII не виконані, перереєстрацію газети "Миргород комуністичний" у визначений законом строк не здійснено.

Рішенням Конституційного Суду України від 16.07.19 №9-р/2019 Закон №317-VIII визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним).

На момент розгляду справи судом діяльність Миргородської міської організації Комуністичної партії України у визначеному законом порядку не припинено.

Згідно з частинами першою та третьою статті 18 Закону №2782-ХІІ випуск друкованого засобу масової інформації може бути припинено за рішенням засновника (співзасновників) або суду.

Суд припиняє випуск видання у разі порушення частини першої статті 3 цього Закону, вимог Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання. Про своє рішення суд повідомляє реєструючий орган.

За таких обставин, зважаючи на невиконання відповідачами вимог Закону №317-VIII, випуск друкованого засобу масової інформації належить припинити у судовому порядку за зверненням Мін`юсту.

Згідно з частиною першою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідачі відзив на позовну заяву, жодних заперечень чи доказів перереєстрації друкованого ЗМІ до суду не надали.

Зважаючи на встановлені в ході судового розгляду фактичні обставини справи та враховуючи вищенаведені норми законодавства, якими урегульовано спірні відносини, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог Мін`юсту.

Згідно з частиною другою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Відповідні витрати у справі відсутні.

Керуючись статтями 2, 3, 6-10, 72-77, 90, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, Полтавський окружний адміністративний суд

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Міністерства юстиції України (вул. Городецького, 13, м. Київ 1, 01001, код ЄДРПОУ 00015622) до Засновника газети "Миргород комуністичний" Миргородської міської організації "Комуністична партія України" (вул. Гоголя, 64, кв. 8, м. Миргород, Полтавська область,37600, код ЄДРПОУ 23553612) про припинення випуску друкованого засобу масової інформації задовольнити.

Припинити випуск газети "Миргород комуністичний", зареєстрованої Управлінням у справах преси та інформації Полтавської обласної державної адміністрації, свідоцтво № ПЛ 687, засновниками якої є Миргородська міська організація Комуністичної партії України.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду з урахуванням особливостей подання апеляційних скарг, встановлених пунктом 15.5 частини 1 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України в редакції від 03.10.2017 року.

Апеляційна скарга на дане рішення може бути подана протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Головуючий суддя А.Б. Головко

СудПолтавський окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення27.03.2020
Оприлюднено30.03.2020
Номер документу88455356
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —440/5216/19

Рішення від 27.03.2020

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

А.Б. Головко

Ухвала від 27.01.2020

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

А.Б. Головко

Ухвала від 02.01.2020

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

А.Б. Головко

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні