ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2020 р. м. Київ Справа № 911/3193/19

м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 16/108

Господарський суд Київської області

без виклику (повідомлення) сторін

Господарський суд Київської області, одноособово, у складі судді Саванчук С.О., розглянувши матеріали

за позовом приватного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1-А, код ЄДРПОУ 03327664

до комунального підприємства КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БРОКЕРСЬКО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОБРІЙ"

08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Теплична, буд. 30, код ЄДРПОУ 16477827

про стягнення грошових коштів за скид стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин

Обставини справи:

До Господарського суду Київської області (вх. № 3319/19 від 23.12.2019) надійшла позовна заява приватного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" до комунального підприємства КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БРОКЕРСЬКО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОБРІЙ" про стягнення грошових коштів за скид стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов договору на послуги водопостачання та водовідведення № 02518/5-06 від 30.05.2003, в частині скиду стічних вод в систему каналізації м. Києва з перевищенням в них забруднюючих речовин, чим відповідач порушив також вимоги статті 32 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідачем відзиву та доказів не подано, доводи позивача не заперечені, про розгляд справи щодо нього у господарському суді належним чином повідомлений: відповідно до відомостей з сайту ПАТ "Укрпошта" поштові відправлення суду вручені особисто відповідачу.

Відповідно до частин 4, 5 статті 240 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із розглядом справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, судом підписано повне рішення без його проголошення, датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх у сукупності, суд -

встановив:

Між Публічним акціонерним товариством Акціонерна компанія Київводоканал (далі - постачальник, позивач) та Комунальним підприємством Київської обласної ради "Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма "Обрій" (далі - абонент, відповідач) укладено договір на надання послуг з водопостачання та водовідведення № 02518/5-06 від 30.05.2003, згідно з яким постачальник зобов`язується надавати абоненту послуги з постачання питної води та водовідведення, а абонент зобов`язується розраховуватись за вищезазначені послуги згідно з умовами договору та Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 № 65.

Відповідно до пункту 2.1 Договору постачальник забезпечує постачання питної води та приймає каналізаційні строки, які не перевищують гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Згідно з пунктом 2.2. Договору абонент сплачує вартість наданих послуг за тарифами, встановленими в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до пункту 3.3. Договору кількість стічних вод, які надходять в каналізацію, визначається за кількістю води, яка надходить із комунального водопроводу та інших джерел водопостачання, згідно з показниками водолічильника та інших способів визначення об`ємів стоків, що потрапляють у міську каналізацію у відповідності з пунктом 21.2. Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах та селищах України.

Пунктом 3.5. Договору визначено, що абонент розраховується за надані послуги у порядку, встановленому органами виконавчої влади у п`ятиденний термін з дня представлення постачальником платіжних документів.

Відповідно до пункту 3.7. Договору щомісячно постачальник виставляє платіжну вимогу за надані послуги згідно з цим договором.

Пунктом 7.1. Договору визначено, що цей договір є безстроковим, діє на весь час надання послуг до моменту його розірвання та набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

Короткий зміст позовних вимог

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов договору на послуги водопостачання та водовідведення № 02518/5-06 від 30.05.2003, в частині скиду стічних вод в систему каналізації м. Києва з перевищенням в них забруднюючих речовин, чим відповідач порушив також вимоги статті 32 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Аргументи приватного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Відповідно до пункту 1 Договору постачальник зобов`язується надавати абоненту послуги з постачання питної води та водовідведення, а абонент зобов`язується розраховуватись за вищезазначені послуги згідно з умовами договору та Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 № 65, які втратили чинність 18.10.2008 у зв`язку із введенням в дію Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190.

Згідно з пунктом 2.1. Договору постачальник забезпечує постачання питної води та приймає каналізаційні строки, які не перевищують гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Відповідно до пунктів 1.2., 1.5. Правил (№ 1879) правила поширюються на організації, установи, підприємства усіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, що скидають всі види стічних вод у міську систему каналізації (крім балансоутримувачів житлового фонду та об`єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб`єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження). Правила встановлюють вимоги до Абонентів, які скидають стічні води до міської каналізації, регламентують взаємні права та обов`язки Абонентів і Водоканалу, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод у міську каналізацію, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та засоби впливу за їх порушення.

Пунктом 2.1. Правил (№ 1879) встановлено, що позивач має право здійснювати контроль за якістю стічних вод, що надходять від абонента в систему каналізації, а також за режимом та обсягом скидання.

За результатами лабораторних досліджень стічних вод, відібраних 01.10.2018 працівниками ДЕН був складений протокол, в якому зафіксовано невідповідність стічних вод, які абонент скидає в систему каналізації, державним стандартам та екологічним нормативам в галузі охорони навколишнього природного середовища, які закріплені в Правилах № 1879.

Відповідно до розрахунку позивача, що наданий до матеріалів справи, плата за скид стічних вод наднормованих забрудень відповідачем складає 17383,06 грн.

05.10.2018 на адресу відповідача направлено лист - повідомлення про порушення при скиді стічних вод № 15/4679-Т з результатами хімічних аналізів.

08.11.2018 на адресу відповідача направлено лист - попередження з розрахунком вартості та рахунком на оплату, станом на дату звернення до суду грошові кошти відповідачем сплачені частково, у розмірі 7383,06 грн., відтак, наявна заборгованість у розмірі 10000,00 грн., що заявляється до стягнення.

Аргументи комунального підприємства КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БРОКЕРСЬКО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОБРІЙ"

Відповідач відзиву на позовну заяву, доказів сплати або контр - розрахунку суми заборгованості суду не надав, про розгляд справи щодо нього у господарському суді судом направлено ухвалу господарського суду Київської області на його належну адресу: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Теплична, 30 , що встановлена судом з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до пункту 10 частини 2 статті 9 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: місцезнаходження юридичної особи.

Згідно з статтею 10 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Отже, направлення судом ухвали на адресу відповідача, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є належним повідомленням відповідача про судовий розгляд.

Крім того, відповідно до відомостей з сайту ПАТ "Укрпошта" поштові відправлення суду вручені відповідачу (трекінг перевірки статусу відстеження долучений до матеріалів справи).

Норми права, що підлягають застосуванню

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Приписами статей 173, 175, 144 Господарського кодексу України унормовано, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Майнові права та майнові обов`язки суб`єкта господарювання можуть виникати, зокрема, з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать; з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом.

Порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів України визначається Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 (далі - Правила), які є обов`язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об`єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими виробником укладено договір на отримання питної води, скидання стічних вод.

З метою запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядженням від 12.10.2011 №1879 затверджені Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва (далі - Правила №1879).

Згідно з пунктами 1.2., 1.3., 1.7., 2.4. Правил приймання стічних вод №1879, правила поширюються на організації, установи, підприємства усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців, що скидають всі види стічних вод у міську систему каналізації (крім балансоутримувачів житлового фонду та об`єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб`єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження).

Терміни, що вживаються у цих правилах:

- абонент - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг з водопостачання та (або) водовідведення (крім балансоутримувачів житлового фонду та об`єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження або у яких немає орендарів чи інших суб`єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження);

- умови на скид - умови на скид стічних вод у міську каналізацію.

Стічні води можуть бути прийняті у міську каналізацію, якщо мережі та споруди абонента побудовані відповідно до проекту, розробленого згідно проекту, розробленого згідно з виданими Водоканалом технічними умовами на приєднання до міської каналізації, прийнятті в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм, абонентом одержані умови на скид та укладений договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Абоненти зобов`язані, зокрема, отримати Умови на скид та укласти договір з водоканалом відповідно до статей 19, 20 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

Відповідно до частини 2, 3, 6 статті 627 Цивільного кодексу України унормовано, що сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов`язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до пункту 2.1. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008, договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та Про житлово-комунальні послуги .

Згідно з статтею 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 32 Закону України Про охорону навколишного природного середовища державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища є обов`язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, інші питання, пов`язані з охороною навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів.

Фактичні обставини, встановлені судом, докази, що прийняті та відхилені судом, мотиви прийняття або відхилення кожного доказу та аргументу, викладеного сторонами у матеріалах справи та висновки суду за результатами розгляду справи

Між Публічним акціонерним товариством Акціонерна компанія Київводоканал та Комунальним підприємством Київської обласної ради "Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма "Обрій" укладено договір на надання послуг з водопостачання та водовідведення № 02518/5-06 від 30.05.2003, згідно з яким постачальник зобов`язується надавати абоненту послуги з постачання питної води та водовідведення, а абонент зобов`язується розраховуватись за вищезазначені послуги згідно з умовами договору та Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 № 65, які втратили чинність 18.10.2008 у зв`язку із введенням в дію Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190.

Пунктом 2.1. Правил (№ 1879) встановлено, що позивач має право здійснювати контроль за якістю стічних вод, що надходять від абонента в систему каналізації, а також за режимом та обсягом скидання.

Відповідно до пункту 2.1. Договору постачальник забезпечує постачання питної води та приймає каналізаційні строки, які не перевищують гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Згідно з протоколом вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод від 01.10.2018 (копія наявна у матеріалах справи), що складений за результатами лабораторних досліджень проб стічних вод, що відібрані працівниками позивача у присутності представника відповідача, проби стічних вод за своїм хімічним складом не відповідають Правилам приймання стічних вод абонентів у каналізацію міста Києва.

Відповідно до пункту 2.2 Правил (№ 1879) водоканал має право нараховувати плату із застосуванням коефіцієнта кратності (розділ 7 цих Правил) у випадку виявлення порушень Абонентами вимог цих Правил та умов Договору або невиконання вимог Акта.

Пунктом 2.4 Правил (№ 1879) визначено, що абоненти зобов`язані здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до міської каналізації згідно з графіком відбору проб, погодженим з Водоканалом, та не перевищувати встановлені обсяги водовідведення та ДК забруднюючих речовин в стічних водах при їх скиданні до міської каналізації (визначення виду, кількості інгредієнтів та періодичності проведення хіманалізу стічних вод Абонента є виключною компетенцією Водоканалу).

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що положення Правил приймання стічних №1879 поширюють свою дію на відповідача та у сукупності з умовами укладеного між сторонами договору породжують для відповідача обов`язок здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод.

На адресу відповідача направлено лист - повідомлення про порушення при скиді стічних вод № 15/4679 від 05.10.2018, відповіді на адресу позивача не надходило, докази протилежного у матеріалах справи відсутні.

На підтвердження позовних вимог до позовної заяви долучені такі документи: договір № 02518/5-06 від 30.05.2003, протокол вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод від 01.10.2018, лист - попередження № 15/2679 від 05.10.2018, Журнал - акт відбору проб стічних вод промпідприємств № 15.08.2018, лист - попередження від 08.11.2018, розрахунок № 15/ДК-2018-10-07/034-Ф від 01.10.2018, рахунок на оплату № 06011516 від 29.10.2018, акти про зняття показань з приладу обліку № 1-2-1 за червень-жовтень 2018 року.

Крім того, позивачем надано суду обгрунтований розрахунок заборгованості, який відповідає обставинам справи та відповідачем не заперечений.

Згідно з приписами статтей 217, 218, 235 Господарського кодексу України господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

За порушення господарських зобов`язань до суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника, з метою припинення або попередження повторення порушень зобов`язання, що використовуються самими сторонами зобов`язання в односторонньому порядку.

До суб`єкта, який порушив господарське зобов`язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб`єкта, який порушив господарське зобов`язання.

Відповідно до пункту 2.2 Правил (№ 1879) водоканал має право нараховувати плату із застосуванням коефіцієнта кратності (розділ 7 цих Правил) у випадку виявлення порушень Абонентами вимог цих Правил та умов Договору або невиконання вимог Акта.

Згідно з пунктами 8.1., 8.6. Правил (№ 1879) абонент не має права скидати стічні води без одержання умов на скид. За скидання стічних вод без умов на скид або після закінчення строку їх дії абонент сплачує в п`ятикратному розмірі тарифу на послугу з водовідведення.

При порушенні цих правил та правил користування водоканал має право розглядати весь обсяг стічних вод (за розрахунковий період) як такий, що перевищує договірний, і плата за його скидання встановлюється в п`ятикратному розмірі тарифу за водовідведення у разі, зокрема, відсутності у абонента умов на скид чи закінчення строку їх дії.

08.11.2018 на адресу відповідача направлено лист - попередження з вимогою сплати грошових коштів у розмірі 17383,06 грн. з розрахунком та рахунком на оплату.

14.03.2019 відповідачем сплачено грошові кошти у розмірі 7383,06 грн., що підтверджується долученим до матеріалів справи реєстром надходжень грошових коштів.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що позивачем правомірно заявлено до стягнення грошові кошти у розмірі 10000,00 грн., з огляду на доведеність порушення відповідачем умов та правил скиду стічних вод, а саме: перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Частинами 1, 3, 4 статті 73 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з статтею 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно з статтею 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи, а відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування; питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Оцінюючи подані до матеріалів справи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності та, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Судовий збір за подання позовної заяви, в порядку пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, покладається на відповідача у повному обсязі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 73, 74, 76-80, 129, 232, 237, 238 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов (вх. № 3319/19 від 23.12.2019) приватного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" до комунального підприємства КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БРОКЕРСЬКО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОБРІЙ" про стягнення грошових коштів за скид стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин задовольнити повністю.

2. Стягнути з комунального підприємства КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БРОКЕРСЬКО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОБРІЙ" (08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Теплична, буд. 30, код ЄДРПОУ 16477827) на користь приватного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1-А, код ЄДРПОУ 03327664) 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) плати за скид стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин та 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня) судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів з дня складання повного судового рішення.

Повне рішення складено 01.04.2020.

Суддя С.О. Саванчук

Зареєстровано 02.04.2020
Оприлюднено 03.04.2020
Дата набрання законної сили 01.04.2020

Судовий реєстр по справі 911/3193/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.04.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.12.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону