Ухвала
від 05.04.2020 по справі 904/6375/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

06.04.2020 м.Дніпро Справа № 904/6375/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі головуючого судді: Іванова О.Г. - доповідач

перевіривши матеріали апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський агрегатний завод" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 , в редакції ухвали про виправлення описки від 05.03.2020, ухвалене суддею Євстигнеєвою Н.М. (повний текст якого підписаний 05.03.2020, м. Дніпро) у справі № 904/6375/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-Січ", м. Дніпро

до Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський агрегатний завод", м. Дніпро

про стягнення 56 506,37 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020, в редакції ухвали про виправлення описки від 05.03.2020, у справі №904/6375/19 позовні вимоги задоволені частково.

Стягнути з Приватного підприємства "Дніпропетровський агрегатний завод" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-Січ" заборгованість у розмірі 55 853,74 грн., з яких: основний борг у розмірі 38 060 грн. 00коп., пеня у розмірі 14 685 грн. 82 коп.; 3 % річних у розмірі 1 415 грн. 95коп., інфляційні втрати у розмірі 1 691 грн. 97 коп., витрати, пов`язані зі сплатою судового збору у розмірі 1898,81 грн. грн. 81коп., витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 2471 (дві тисячі чотириста сімдесят одна) грн. 00 коп.

В решті позовних вимог відмовлено.

Повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Альфа-Січ" з державного бюджету України надмірно сплачений судовий збір в розмірі 457 грн. 41 коп., перерахований згідно з платіжними дорученнями №34 від 26.12.2019 та №37 від 27.12.2019, оригінали яких міститься в матеріалах справи.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський агрегатний завод", в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, зокрема, неповне дослідження та встановлення обставин справи, просить рішення суду від 25.02.2020 скасувати та ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Вирішуючи питання про відповідність поданої апеляційної скарги вимогам законодавства, суд зазначає наступне.

Статтею 258 Господарського процесуального кодексу України встановлені форма і зміст апеляційної скарги, зокрема, пунктом 2 частини 3 цієї статті передбачено, що до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України "Про судовий збір".

Частиною 1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з п.п.1 п.2 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за подання до суду позовної заяви майнового характеру заявник має сплатити 1,5 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підпунктом 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду ставка судового збору складає 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Відповідно до матеріалів справи, Позивачем заявлено позов про стягнення з Відповідача заборгованості у загальному розмірі 156 506,37 грн., судовий збір з якого має становити 2347,59 грн, втім, позивачем сплачений судовий збір у сумі 2378,41 грн. за платіжними дорученнями №34 від 26.12.2019 (а.с.9) та №37 від 27.12.2019 (а.с.10), тобто більше на 30,82 грн, ніж встановлено законом.

При цьому, в подальшому, позивачем подано заяву про зменшення позовних вимог, відповідно до якої останній просив стягнути з відповідача 56 506,37 грн (а.с.25-26), яка прийнята судом до розгляду.

Оскільки розмір судового збору не може бути меншим від встановленого законом мінімуму, який становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (оскільки позов подано в 2019 році, станом на 01.01.2019 ця сума дорівнювала 1921 грн), то для розрахунку судового збору за подання апеляційної скарги береться саме ця сума.

Отже, судовий збір за подання апеляційної скарги становить суму 1921,00 грн х 150% = 2881,50 грн та мав бути сплачений апелянтом за наступними реквізитами Центрального апеляційного господарського суду:

Отримувач коштів: УК у Шевчен.р.м.Дніпра/Шев.р/22030101

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989274

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО): 899998

Рахунок отримувача: UA718999980313111206082004004

Код класифікації доходів бюджету: 22030101

Призначення платежу: *;101 ;


(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті) ;Судовий збір, за позовом
(ПІБ чи назва установи, організації позивача), Центральний апеляційний господарський суд (назва суду, де розглядається справа).

Відповідачем (скаржником) вказаний судовий збір сплачений не був, відповідних доказів апеляційна скарга не містить, як і відсутнє посилання на наявність таких доказів у додатку до апеляційної скарги.

Частиною 2 ст.260 Господарського процесуального кодексу України регламентовано, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

За приписами ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити) (ч. 2 ст. 174 ГПК України).

Зважаючи на викладене, апелянту надається право протягом встановленого судом строку усунути недоліки апеляційної скарги та сплатити судовий збір у сумі 2881,50 грн.

У разі, якщо відповідач не усуне недоліки апеляційної скарги в строк установлений судом, заява (скарга) вважається неподаною та повертається скаржнику (ч. 4 ст. 174, ч.ч.6, 8 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст. ст.174, 234-235, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський агрегатний завод" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 у справі №904/6375/19 (суддя Євстигнеєва Н.М.) залишити без руху.

2. Апелянту протягом 10 днів з дня отримання цієї ухвали усунути вказані недоліки апеляційної скарги, а саме: сплатити судовий збір у сумі 2881,50 грн на відповідні реквізити суду апеляційної інстанції.

3. У разі не усунення недоліків у зазначений судом строк настають наслідки, передбачені ч.4 ст. 174, ч.6, 8 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на сторінці Центрального апеляційного господарського суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/sud4876/ або переглянути процесуальні документи по справі на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/

Головуючий суддя О.Г. Іванов

Дата ухвалення рішення05.04.2020
Оприлюднено07.04.2020

Судовий реєстр по справі —904/6375/19

Судовий наказ від 31.08.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Кеся Наталія Борисівна

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Іванов Олексій Геннадійович

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні