Рішення
від 26.03.2020 по справі 902/57/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"27" березня 2020 р. Cправа № 902/57/20

Господарський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді Тварковського А.А.,

за участю секретаря судового засідання Німенко О.І.,

у відсутності представників сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження матеріали справи

за позовом: Акціонерного товариства "Вінницяобленерго" (вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, 21001) в особі Структурної одиниці "Замостянські електричні мережі" (вул. Гніванське шосе, 2, м. Вінниця, 21008)

до: Товариства власників гаражів "Поляна-2" (вул. Хмельницьке шосе, 7, кімн. 1329, м. Вінниця, 21100)

про стягнення 131614,7 грн,

В С Т А Н О В И В :

Акціонерним товариством "Вінницяобленерго" в особі Структурної одиниці "Замостянські електричні мережі" подано позов Товариства власників гаражів "Поляна-2" про стягнення 131614,7 грн.

В якості підстав заявлених позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), а саме встановлення на ТП №71 пристрою для зменшення показників приладу обліку, про що представниками СО "Замостянські електричні мережі" було складено Акт про порушення №50072 від 15.05.2019.

Як стверджує позивач, 04.07.2019 протоколом №43/50072 засідання комісії по розгляду актів про порушення на підставі Методики було визначено обсяг та вартість необлікованої електроенергії внаслідок порушення відповідачем ПРРЕЕ. При цьому споживач порушення визнав, про що зазначено у протоколі, та частково оплатив завдані збитки.

Разом з тим, неоплаченою залишається заборгованість в сумі 131614,7 грн, яку заявлено позивачем до стягнення.

Ухвалою суду від 27.01.2020 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/57/20 в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 27.02.2020.

У судове засідання 27.02.2020 з`явився представник позивача, відповідач явки уповноваженого представника не забезпечив. Останній про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином ухвалою суду, яка направлялася рекомендованою поштовою кореспонденцією.

За результатами проведеного судового засідання 27.02.2020 суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 27.03.2020, про що постановлено відповідну ухвалу у протокольній формі.

27.03.2020 через канцелярію суду надійшла заява представника позивача про розгляд справи за його відсутності, відповідно до якої позивач позовні вимоги підтримує у повному обсязі.

У судове засідання 27.03.2020 представники сторін не з`явилися, останні про дату час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином ухвалою суду, яка направлялася рекомендованою поштовою кореспонденцією. При цьому, представник позивача був повідомлений про призначене на 27.03.2020 судове засідання для розгляду справи по суті під розписку від 27.02.2020, яка міститься у матеріалах справи.

Ряд ухвал, адресованих відповідачу, в т .ч. й ухвала про відкриття провадження у справі повернуті на адресу суду із відміткою поштового відділення про відсутність адресата за вказаною адресою. При цьому, ухвали суду у даній справі направлялися на адресу відповідача, яка міститься у ЄДРЮОФОП.

Відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Окрім того, суд зазначає, що ухвали суду у справі №902/57/20 офіційно оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua та знаходяться у вільному доступі.

Частиною першою ст. 202 ГПК України передбачено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За вказаних обставин у суду є достатні підстави вважати, що ним вжито належних заходів до повідомлення відповідача про дату, час та місце судового слухання, але останній не скористався правом на участь свого представника у судовому засіданні. Крім того, неявка представника відповідача не є перешкодою для розгляду справи.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено права та обов`язки учасників судового процесу, зокрема учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази тощо.

Разом з тим відзиву відповідача на позовну заяву до суду не надійшло .

За частиною 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічна норма міститься у частині 9 статті 165 ГПК України.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів частини 9 статті 165 та частини 2 статті 178 ГПК України.

Розглядаючи дану справу, суд з урахуванням ч. 2 ст. 11 ГПК України та ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" приймає до уваги припис ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою закріплене право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено таке.

25.03.2004. між ВАТ "АК Вінницяобленерго" (Постачальник) в особі СО "Замостянські електричні мережі" та Товариством власників гаражів "Поляна-2" (Споживач) було укладено договір про постачання електричної енергії №225 (Договір), відповідно до умов п.1.1. якого Постачальник здійснює постачання електричної енергії Споживачу, а Споживач оплачує Постачальнику спожиту електроенергію та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору та додатками до Договору, що є його невід`ємними частинами.

Приєднана (дозволена) потужність Споживача складає 195 кВт (п.1.3. Договору).

Постачальник має право вимагати відшкодування збитків, завданих Постачальнику внаслідок порушення Споживачем умов цього договору (п. 3.1.4. договору).

Згідно з п. 6.2.4. Договору Споживач сплачує Постачальнику вартість електроенергії, розраховану - виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання (згідно з Методикою, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України - НКРЕ) в разі: самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку; споживання електроенергії поза засобами обліку; інших умов, визначених методичними рекомендаціями НКРЕ.

Цей Договір вважається чинним з моменту підписання його сторонами. Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього Договору або його перегляд (п. 10.5. Договору). При цьому строку дії Договору не вказано.

Невід`ємну частину Договору становлять 15 Додатків до нього, зокрема, Додатком №9 сторони узгодили "Перелік місць встановлення електролічильників, за якими проводиться розрахунок за відпущену електроенергію, включаючи субспоживачів".

15.05.2019 представниками позивача за участю представника відповідача за результатами перевірки, складено Акт про порушення №50072 (Акт), відповідно до якого Споживачем при користуванні електричною енергією за адресою: м. Вінниця. вул. Пирогова, 139а порушено п. 5.5.5.8 ПРРЕЕ, а саме на ТП №71 встановлено пристрій для зменшення показників приладу обліку. При встановленні зазначеного приладу електрична енергія споживається, лічильником не враховується.

За результатами засідання комісії 04.07.2019 за участю представника відповідача розглянуто Акт про порушення №50072 від 15.05.2019 та нараховано Товариству власників гаражів "Поляна-2" заборгованість за необліковану електричну енергію в сумі 228114,69 грн.

На вказану суму відповідачу виставлено рахунок, який останнім сплачено частково.

Несплата відповідачем решти вартості необлікованої електричної енергії і стала підставою для звернення позивачем із даним позовом до суду.

З урахуванням встановлених обставин, суд дійшов таких висновків.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 затверджено "Правила роздрібного ринку електричної енергії" (ПРРЕЕ), які регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, визначеними цими Правилами (п. 1.1.1. ПРРЕЕ). При цьому суд застосувує ПРРЕЕ у редакції, що діяли на момент виникнення між сторонами спірних правовідносин, тобто на момент виявлення вчиненого відповідачем порушення (у редакції від 28.12.2018).

Відповідно до п. 8.2.4. ПРРЕЕ у разі виявлення представниками оператора системи пошкоджень чи зриву пломб та/або індикаторів, установлених у місцях, вказаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів вимірювальної техніки, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів вимірювальної техніки з метою зміни їх показів , самовільних підключень до електричних мереж розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором.

Згідно з п. 8.2.5. ПРРЕЕ у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача або представника споживача оформлюється акт про порушення.

В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил або методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та вихідні дані, необхідні для визначення обсягу необлікованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.

Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.

Акт про порушення підписується представником оператора системи та споживачем або представником споживача.

У разі відмови споживача або представника споживача підписати акт про порушення в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт про порушення вважається дійсним, якщо він підписаний уповноваженим представником оператора системи та двома незаінтересованими особами (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення їх осіб.

Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта про порушення та викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які зазначаються в акті про порушення або надаються (надсилаються) оператору системи окремим письмовим повідомленням. Судом встановлено, що Акт про порушення №50072 від 15.05.2019 підписано трьома представниками Постачальника та представником Споживача (відповідача).

Відповідно до п. 8.2.6. ПРРЕЕ на підставі акта про порушення уповноваженими представниками оператора системи під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг необлікованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Комісія з розгляду актів про порушення створюється оператором системи і має складатися не менше ніж з 3 уповноважених представників оператора системи.

Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення.

За результатами засідання комісії 04.07.2019 за участю представника Споживача (відповідача) розглянуто Акт про порушення №50072 від 15.05.2019 та прийнято рішення, оформлене протоколом №43/50072 від 04.07.2019. Згідно з даним протоколом комісія здійснила розрахунок вартості необлікованої електричної енергії з дати складення акту технічної перевірки вимірювального комплексу (19.01.2018) по дату відновлення схеми обліку (15.05.2019). При цьому вартість необлікованої електричної енергії за активну електричну енергію склала 228114,69 грн.

Протокол засідання комісії від 04.07.2019 зі сторони Споживача скріплено підписом в.о. голови правління ТВГ "Поляна 2" Левицьким О.Л., при цьому зі змісту протоколу слідує, що останнім факт порушення визнано .

Так, розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснено згідно з Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656 (із змінами) та затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.05.2006 № 562 (Методика), що була чинною на момент прийняття рішення комісією.

Відповідно до п. 2.1. Методики вона застосовується у разі виявлення порушень ПКЕЕ передбачених п.п. 3, тобто в разі пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу цього індикатора), використання фазозсувного трансформатора тощо).

Розрахунок вартості необлікованої електричної енергії згідно з п. 2.3. Методики, здійснюється:

- за тарифами для споживачів відповідної групи та класу напруги, які діяли під час порушення споживачем ПКЕЕ;

- за величиною розрахункового добового споживання електричної енергії;

- за кількістю днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог ПКЕЕ.

Розрахунок спричинених збитків відповідно до Методики відображено в Розрахунку №1 по Акту порушення ПРРЕЕ №50072 від 15.05.2019, відповідно до якого збитки нараховано за 348 днів на загальну суму 228114,69 грн.

Відповідно до пункту 1.1.2. ПРРЕЕ необлікована електрична енергія - обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом в електромережі, що належать іншим власникам електричних мереж, але не врахований розрахунковими засобами комерційного обліку або врахований неправильно.

Відповідно до п. 8.2.7. ПРРЕЕ кошти за необліковану електричну енергію та суми збитків перераховуються споживачем на поточний рахунок оператора системи.

Споживач має оплатити розрахункові документи за необліковану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

У разі незгоди споживача з фактом крадіжки електричної енергії та відмови від сплати вартості необлікованої електричної енергії оператор системи звертається з позовом до суду для підтвердження факту викрадення електричної енергії та стягнення вартості необлікованої електричної енергії.

Спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта про порушення, при визначенні розміру суми збитків, належної до оплати, а також при здійсненні платежів, вирішуються у судовому порядку.

Рахунок №225 від 04.07.2019 про донарахування за електричну енергію згідно з Актом про порушення №50072 на суму 228114,69 грн отримано представником відповідача Левицьким О.Л. 04.07.2019, що стверджується підписом останнього у відповідній графі протоколу засідання комісії №843/50072 від 04.07.2019. При цьому у передбачений п. 8.2.7. ПРРЕЕ 30-денний строк відповідач оплати не здійснив. Доказів оспорювання відповідачем у судовому порядку акта про порушення чи рішення комісії при визначенні розміру збитків матеріали справи не містять.

Згодом, починаючи з вересня 2019 відповідачем здійснено ряд проплат на підставі отриманого рахунку на загальну суму 96500 грн, що підтверджується банківськими виписками по рахунку позивача (а.с.36-39, том 1).

Отже, відповідач оплату недорахованої електричної енергії здійснив частково, відтак несплаченою залишається сума 131614,7 грн.

За змістом статей 6, 526, 626-631 ЦК України договір є обов`язковим для належного виконання сторонами відповідно до його умов, вимог ЦК України та інших актів цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 611 ЦК України в разі порушення зобов`язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ст. 714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

Відповідно до ст. 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" учасники ринку, які порушили нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, несуть відповідальність згідно із законом.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" встановлено, що правопорушеннями на ринку електричної енергії є крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об`єктів електроенергетики, споживання електричної енергії без приладів обліку.

Відповідно до положень ч.1, п.1 ч.2, ч.3 ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками, зокрема, є втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Згідно зі ст. 224 Господарського кодексу України визначено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Так, матеріалами справи підтверджується факт порушення відповідачем ПРРЕЕ та зі змісту протоколу №43/50072 від 04.07.2019 засідання комісії по розгляду акту про порушення слідує, що відповідач факт вчинення правопорушення визнав. При цьому нарахування збитків здійснено відповідно до Методики.

За змістом ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності (ч. 2 ст. 14 ГПК України).

Відповідно до ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Судом кожній стороні була надана розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони, в т.ч. подати докази на підтвердження своїх вимог та заперечень, скористатись іншими процесуальними правами.

Всупереч наведеним вище нормам відповідач не подав до суду жодних доказів в спростування позовних вимог позивача.

Згідно з ч.4 ст. 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

На підставі ст. 86 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Виходячи з встановлених обставин справи та наведених вище законодавчих приписів, суд вважає вимогу позивача про стягнення 131614,7 грн збитків у вигляді вартості недорахованої електричної енергії правомірною та обґрунтованою, з огляду на що задовольняє її в повному обсязі.

Витрати на судовий збір підлягають віднесенню на відповідача відповідно до ст.129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 91, 113, 118, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства власників гаражів "Поляна-2" (вул. Хмельницьке шосе, 7, кімн. 1329, м. Вінниця, 21100; код ЄДРПОУ 21728094) на користь Акціонерного товариства "Вінницяобленерго" в особі Структурної одиниці "Замостянські електричні мережі" (вул. Гніванське шосе, 2, м. Вінниця, 21008; код ЄДРПОУ 25512876) 131614,7 грн - збитків, завданих внаслідок порушення ПРРЕЕ (на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ "Приватбанк") та 2102 грн - судового збору (на рахунок НОМЕР_2 в АТ "Райффайзен банк Аваль").

3. Згідно з приписами ч.1 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

4. Відповідно до положень ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

5. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повне рішення складено 06 квітня 2020 р.

Суддя А.А. Тварковський

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2, 3 - позивачу - вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, 21001; вул. Гніванське шосе, 2, м. Вінниця, 21008;

4 - відповідачу - вул. Хмельницьке шосе, 7, кімн. 1329, м. Вінниця, 21100.

Дата ухвалення рішення26.03.2020
Оприлюднено06.04.2020

Судовий реєстр по справі —902/57/20

Судовий наказ від 06.08.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

Рішення від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 26.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні