ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Житомир справа № 240/11316/19

категорія 111020300

Житомирський окружний адміністративний суд у складі: судді Чернової Г.В., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Житомирській області до Коростишівського міського комунального підприємства "Водоканал" про стягнення податкової заборгованості,

встановив:

Головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області звернулось до суду із вказаним позовом та, з урахуванням зменшених позовних вимог, просить стягнути з Коростишівського міського комунального підприємства "Водоканал" податкову заборгованість в сумі 772900,24 грн.

В обгрунтування позову вказує, що відповідачем подано до контролюючого органу декларації з податку на додану вартість, декларації екологічного податку, по яким, з урахуванням пені та штрафних санкцій за результатами проведених перевірок залишилось несплачене узгоджене грошове зобов`язання в сумі 772361,17 грн. Крім того, підприємству нараховано штрафні санкції за порушення норм патентування в загальній сумі 539,07 грн. Внаслідок наведеного, у підприємства утворився податковий борг на загальну суму 772900,24 грн, який у добровільному порядку не погашено.

Ухвалою судді у справі відкрито загальне позовне провадження.

Від Коростишівського міського комунального підприємства "Водоканал" надійшов відзив на позовну заяву, в якому вказує, що податкова заборгованість виникає у зв`язку із недостатністю коштів, які надходять в результаті здійснення господарської діяльності, а також складним фінансовим становищем підприємства. Крім того, вважає, що наявні в матеріалах справи податкові вимоги від 10.03.2004 та від 04.06.2004 є неактуальними і не свідчать про наявність податкового боргу, адже вказані у них суми вже сплачені відповідачем самостійно.

Дослідивши письмові матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

За Коростишівським міським комунальним підприємством "Водоканал" рахується податковий борг в сумі 53234,95 грн, в тому числі:

- зі сплати податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму 762502,95 грн, з якого: 577285 грн - основний борг, 175701,26 грн - штрафна санкція та 9516,69 грн - пеня;

- зі сплати екологічного податку за надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти в загальній сумі 9858,22 грн: 8675,22 грн- основний платіж, 1183,67 грн - штрафна санкція;

- штрафні санкції за порушення норм патентування в сумі 539,07 грн, в тому числі штраф в сумі 17,55 грн та пеня в сумі 521,52 грн.

Відповідно до п.п.16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України (далі - ПК України) платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з п.п.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПК України встановлено, що грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Пунктом 54.1 статті 54 ПК України передбачено, що платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно п.137.1 та 137.4 ПК України, податок на прибуток підприємств нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Статтею 203 ПК України визначено, що податкова декларація з податку на додану вартість подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Сума податкового зобов`язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Згідно п.100.6 ст.100 ПК України, розстрочені суми грошових зобов`язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

Відстрочені суми грошових зобов`язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом чи відповідним органом місцевого самоврядування, який згідно із пунктом 100.8 цієї статті затверджує рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов`язань або податкового боргу, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов`язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі (п.107 ПКУ).

У відповідності до п.1.6 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов`язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, на суму розстроченого (відстроченого) грошового зобов`язання (податкового боргу) нараховуються проценти за кожний календарний день користування платником розстроченням (відстроченням) грошових зобов`язань (податкового боргу).

Сума нарахованих процентів, не сплачена платником податків у строки, визначені договором про розстрочення (відстрочення) грошового зобов`язання (податкового боргу), визнається сумою податкового боргу платника податків.

Якщо до складу розстроченої (відстроченої) суми входить пеня, нарахована за несвоєчасну сплату грошового зобов`язання, то для розрахунку процентів береться сума за вирахуванням суми такої пені.

Також, відповідно до Розділу 3 Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422 (далі Порядок № 422), погашення суми розстрочення (відстрочення) грошових зобов`язань (податкового боргу) здійснюється у загальному порядку погашення згідно з черговістю виникнення.

При нарахуванні чергової частки розстрочення (відстрочення) сум податкового боргу в ІКП відбувається нарахування пені за несвоєчасну сплату на суму нарахованої частки податкового боргу за період:

з 91-го дня після останнього дня граничного строку сплати грошового зобов`язання, визначеного Податковим кодексом України, і по дату надання розстрочення (відстрочення) податкового боргу (у випадку, коли податковий борг виник в результаті несплати платником податків грошового зобов`язання, визначеного у поданій ним звітності);

з 1-ого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов`язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, і по дату надання розстрочення (відстрочення) податкового боргу (у випадку, коли податковий борг виник в результаті несплати платником податків грошового зобов`язання, визначеного органом ДФС).

Згідно п.240.1 ст.240 ПК України, платниками (екологічного - прим.суду) податку є суб`єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти;

240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об`єктах) суб`єктів господарювання);

240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Платники податку складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п.250.2 ст 250 ПКУ.)

Судом встановлено, що Коростишівським міським комунальним підприємством "Водоканал" подано податкові декларації з податку на додану вартість № 9149762664 від 20.07.2018, № 9175408133 від 20.08.2018, № 9202627278 від 20.09.2018, № 9228845146 від 19.10.2018, № 9255550108 від 19.11.2018, уточнюючий розрахунок № 9270383557 від 04.12.2018, № 9284830969 від 20.12.2018, № 9307347932 від 18.01.2019, № 9025627989 від 19.02.2019, № 9050343026 від 19.03.2019, № 9077145991 від 18.04.2019, № 9102655924 від 17.05.2019, № 9130220612 від 19.06.2019, № 9155453887 від 17.07.2019, №9185561904 від 19.08.2019 на загальну суму 1040060,98 грн зобовязань з ПДВ.

Крім того, 29.03.2018 ГУ ДФС у Житомирській області та Коростишівським міським комунальним підприємством Водоканал укладено договір № 16 відповідно до рішення від 29.03.2018 про розстрочення сплати податкового боргу по податку на додану вартість під проценти строком з 29.03.2018 по 27.12.2018.

Залишок несплачених відповідачем у строки, визначені ПК України, грошових зобов`язань з ПДВ по деклараціям та залишок розстроченого грошового зобов`язання становить 577285 грн, тому дане зобов`язання має статус податкового боргу.

Крім того, податковим органом нараховано штрафи та пеню (залишок) по податку на додану вартість в сумі 175701,26 грн та в сумі 9516,69 грн відповідно:

- на підставі актів перевірки № 6574/06-30-51-12/20417222 від 25.07.2018, № 7810/06-30-50-12/20417222 від 26.09.2018, № 9267/06-30-50-12/20417222 від 01.11.2018, № 9899/06-30-50-12/20417222 від 20.11.2018, №997/06-30-50-12/20417222 від 30.01.2019 встановлено порушення строку сплати грошового зобов`язання та нараховано штрафні санкції згідно податкових повідомлень - рішень № 0085315112 від 13.08.2018, № 0085895112 від 13.08.2018, № 0107135112 від 10.10.2018,№ 0107125112 від 10.10.2018, № 0125375112 від 19.11.2018, № 0013775112 від 07.02.2019, № 0022205112 від 22.02.2019;

- нараховано штрафні санкції та пеню за розстроченими грошовими зобов`язаннями з ПДВ;

- нараховано процентів та пені за користування розстроченням.

Податкові повідомлення - рішення № 0085315112 від 13.08.2018, № 0085895112 від 13.08.2018, № 0107135112 від 10.10.2018,№ 0107125112 від 10.10.2018, № 0125375112 від 19.11.2018, № 0013775112 від 07.02.2019, № 0022205112 від 22.02.2019 направлені відповідачу за його зареєстрованим місцем знаходження рекомендованим листом з повідомленням про вручення та отримані таким.

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Житомирській області нараховано штрафні санкції за порушення норм патентування в сумі 539, 07 грн, в тому числі 17,55 грн штрафу та 521,52 грн пені внаслідок несплати підприємством розстроченого податкового боргу на підставі рішення про розстрочення податкового боргу № 17 від 29.03.2018.

Коростишівським міським комунальним підприємством "Водоканал" подано розрахунки за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти, додаток 2 до податкових декларацій екологічного податку, де самостійно визначено грошове зобов`язання, та не сплачено в строки, визначені ПКУ, тому дане зобов`язання має статус податкового боргу, в тому числі, податкові декларації № 9245012391 від 08.11.2018, № 9309973232 від 07.02.2019, № 9091059538 від 07.05.2019.

На підставі рішення про розстрочення податкового боргу № 19 від 29.03.2018 відповідачу надано розстрочення податкового боргу - надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти, з 29.03.2018 по 27.12.2018.

Залишок несплаченого підприємством грошового зобов`язання з екологічного податку за поданими деклараціями та розстроченим грошовим зобов`язанням складає 8675,22 грн.

Крім того, відповідачу нараховано пені за несплату екологічного податку в сумі (залишок) 1183,67 грн.

Відповідно до пп.14.1.175 п.14.1 ст.14ПК України податковий борг - сума грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Враховуючи викладене та не оскарження податкових повідомлень - рішень № 0085315112 від 13.08.2018, № 0085895112 від 13.08.2018, № 0107135112 від 10.10.2018,№ 0107125112 від 10.10.2018, № 0125375112 від 19.11.2018, № 0013775112 від 07.02.2019, № 0022205112 від 22.02.2019, визначена сума заборгованості в розмірі 772900,24 грн набула статусу узгодженого грошового зобов`язання.

Суд також зазначає, що відповідачем не оспорюється факт наявності податкової заборгованості та її розміру.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59??ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з пунктом 59.3 вказаної статті податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов`язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов`язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Судом встановлено, що контролюючим органом сформовано податкові вимоги "Ю1" № 1-50 від 10.03.2004 та "Ю2" № 2/114 від 04.06.2004, які отримані підприємством.

Згідно з п.59.5 статті 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Враховуючи, що сума узгоджених податкових зобов`язань відповідачем не була сплачена своєчасно, вона набула статусу податкового боргу, який не був погашений, відтак додаткова податкова вимога не надсилалась підприємству. В зв`язку із вказаним, посилання відповідача на те, що за податковими вимогами "Ю1" № 1-50 від 10.03.2004 та "Ю2" № 2/114 від 04.06.2004 борг був сплачений не має правового значення, оскільки борг за цими вимогами не є предметом спору у цій справі.

Як вбачається з п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, контролюючий орган має право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно зі п. 95.3 ст.95 Податкового кодексу України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Оскільки, у матеріалах справи відсутні докази сплати відповідачем податкового боргу в розмірі 772900,24 грн, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог щодо його стягнення з рахунків у банку, що обслуговують такого платника податків та задоволення позову.

На підставі викладеного, керуючись статтями 242-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

вирішив:

Позов Головного управління ДФС у Житомирській області (вул. Юрка Тютюнника, 7, м.Житомир, 10003, код 39459195) до Коростишівського міського комунального підприємства "Водоканал" (вул.Назаренка, 6, Коростишів, Житомирська область,12501, код ЄДРПОУ 20417222) про стягнення податкової заборгованості, - задовольнити.

Стягнути з Коростишівського міського комунального підприємства "Водоканал" на користь державного бюджету в особі Головного управління ДФС у Житомирській області податковий борг в сумі 772900,24 грн (сімсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот гривень 24 коп.) з рахунків у банку, що обслуговують такого платника податків.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Г.В. Чернова

Зареєстровано 11.04.2020
Оприлюднено 13.04.2020
Дата набрання законної сили 09.04.2020

Судовий реєстр по справі 240/11316/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2020 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.04.2020 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.11.2019 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону