ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

м. Київ

15.04.2020Справа № 910/1408/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Лиськова М.О. , розглянувши спільну заяву акціонерного товариства "ФАРМАК" та товариства з обмеженою відповідальністю "ПАЛМЕД" про затвердження мирової угоди і додані до неї матеріали у справі

За позовом акціонерного товариства "ФАРМАК"

вул. Кирилівська, буд. 63, м. Київ 80, 04080

до товариства з обмеженою відповідальністю "ПАЛМЕД"

вул. Кржижановського, буд. 4, м .Київ

про стягнення 5 409 981,12 грн

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

акціонерне товариство "ФАРМАК" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ПАЛМЕД" (далі - відповідач) про стягнення 5 409 981,12 грн.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач вказує на те, що відповідачем не виконано своїх обов`язків із оплати поставленого товару за Договором поставки лікарських засобів від 02.01.2019 №30-38/19, у зв`язку із чим за останнім обліковується заборгованість у розмірі 5 409 981,12 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи №910/1408/20 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 11.03.2020.

05.03.2020 від акціонерного товариства "ФАРМАК" надійшла заява про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2020 заяву акціонерного товариства "ФАРМАК" про забезпечення позову повернуто заявнику.

В судовому засіданні, призначеному на 11.03.2020 судом оголошено перерву в підготовчому судовому засіданні на 25.03.2020.

Судове засідання, призначене на 25.03.2020 не відбулося.

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 №211 та на виконання розпорядження Голови Вищої ради правосуддя від 13.03.2020 №11/0/2-20 "Про додаткові заходи із попередження респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19", судові засідання, які призначені суддею Лиськовим М.О. на 25.03.2020, знято з розгляду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 239 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" установлено на території України карантин з 12 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року.

09.04.2020 від представників сторін про затвердження мирової угоди, відповідно до якої сторони просили суд затвердити мирову угоду про врегулювання господарського спору, в редакції, що долучена до заяви, та закрити провадження у справі. Разом із вказаною заявою сторонами подано спільне клопотання про розгляд заяви про затвердження мирової угоди без участі сторін.

Суд, розглянувши спільне клопотання про розгляд заяви про затвердження мирової угоди без участі сторін, задовольняє його.

Суд, розглянувши подану заяву сторін про затвердження мирової угоди та мирову угоду, дійшов висновку про задоволення заяви, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Частинами 1, 2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

На підставі ст. 192 ГПК України, 09.04.2020 до прийняття рішення по справі сторони погодили укласти мирову угоду з метою врегулювання спору, який став причиною для пред`явлення позову у справі № 910/1408/20.

Відповідно до частини 3 статті 192 Господарського процесуального кодексу України до ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди, суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Судом встановлено, що мирова угода стосується виключно їх прав та обов`язків, відповідає фактичним обставинам та доказам по справі, а також не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Також, судом встановлено, що зазначена мирова угода підписана уповноваженими особами, зокрема, з боку позивача - в особі Виконавчого директора В.Г. Костюка., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та з боку відповідача - в особі Директора Новицького Д.В., що діє на підставі Статуту.

У відповідності з п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

З огляду на те, що позивач та відповідач досягли примирення, яке викладене в адресованій господарському суду письмовій мировій угоді, скріпленій печатками та підписами уповноважених осіб, сторонам відомі наслідки укладення мирової угоди, за висновком суду, умови укладення мирової угоди не суперечать чинному законодавству і не порушують права і охоронювані законом інтереси інших осіб, а тому подана сторонами мирова угода підлягає затвердженню господарським судом та провадження у справі № 910/1408/20 підлягає закриттю.

Як передбачено в ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 7 закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Таким чином, на підставі ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України та п. 5 ч. 1 ст. 7 закону України "Про судовий збір" 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову 40 574,86 грн (сорок тисяч п`ятсот сімдесят чотири гривні вісімдесят шість копійок) підлягає поверненню позивачеві зі спеціального фонду Державного бюджету України.

Керуючись ст. ст. 46, 130, 192, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 закону України "Про судовий збір", Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву акціонерного товариства "ФАРМАК" та товариства з обмеженою відповідальністю "ПАЛМЕД" про затвердження мирової угоди від 30.03.2020 задовольнити та затвердити мирову угоду від 30.03.2020., укладену між Акціонерним товариством "Фармак" та товариством з обмеженою відповідальністю "ПАЛМЕД", в наступній редакції:

Мирова угода

м. Київ 30.03.2020

акціонерне товариство "ФАРМАК" (код згідно з ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: вулиця Кирилівська, 63, місто Київ, 04080), в особі Виконавчого директора Костюка Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту (далі - Позивач, Стягувач), та

товариство з обмеженою відповідальністю "ПАЛМЕД" (код згідно з ЄДРПОУ: 41791631, місцезнаходження: вулиця Кржижановського, 4, місто Київ, 03142), в особі директора Новицького Дмитра Валентиновича, який діє на підставі Статуту (далі - Відповідач, Боржник),

які разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона,

які є учасниками справи №910/1408/20, що перебуває у провадженні Господарського суду міста Києва (далі - Спір),

керуючись от. от. 46, 192 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України),

дійшли взаємної згоди щодо врегулювання Спору та укладення цієї мирової угоди (далі - Мирова угода) на наступних умовах.

1. Стягувач звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом до Боржника з вимогами про стягнення 5 409 981,12 грн (п`ять мільйонів чотириста дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна гривня дванадцять копійок) заборгованості за Договором поставки лікарських засобів №30-38/19 від 02.01.2019 (далі - Договір), за подання якого Стягувачем сплачено судовий збір в сумі 81 149,72 грн (вісімдесят одна тисяча сто сорок дев`ять гривень сімдесят дві копійки).

2. Станом на день укладення цієї Мирової угоди Боржник здійснив часткове виконання своїх зобов`язань за Договором, а саме: сплатив 14 лютого 2020 року Стягувану кошти в сумі 100 000,00 грн (сто тисяч гривень нуль копійок), 25 лютого 2020 року - 150 000,00 грн (сто п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), і 23 березня 2020 року - 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень нуль копійок). Крім того, Боржником здійснене часткове повернення поставленого за Договором товару - на суму 97 009,41 грн (дев`яносто сім тисяч дев`ять гривень сорок одна копійка).

3. Загальна сума заборгованості (грошова вартість не виконаних зобов`язань) Боржника перед Стягувачем за Договором на даний час становить 4 942 971,71 грн (чотири мільйони дев`ятсот сорок дві тисячі дев`ятсот сімдесят одна гривня сімдесят одна копійка).

4. Боржник визнає суму заборгованості за Договором, зазначену в пункті 3 цієї Мирової угоди, та зобов`язується погасити її повністю з розстрочкою оплати згідно наступного графіку:

Сума коштів, яка підлягає сплаті, грнТермін сплати 542971,71до 30.04.2020 550000,00до 31.05.2020 550000,00до 30.06.2020 550000,00до 31.07.2020 550000,00до 31.08.2020 550000,00до 30.09.2020 550000,00до 31.10.2020 550000,00до 30.11.2020 550000,00до 31.12.2020 Всього: 4 942 971,71

5. Боржник зобов`язується сплати Стягувану також 50 відсотків судового збору, сплаченого Стягувачем при поданні позову. 50 відсотків судового збору, сплаченого Стягувачем при поданні позову, становить 40 574,86 грн (сорок тисяч п`ятсот сімдесят чотири гривні вісімдесят шість копійок), і підлягає сплаті Боржником Стягувану до 30 квітня 2020 року.

6. Передбачені пунктами 4, 5 цієї Мирової угоди кошти підлягають сплаті Боржником Стягувану безготівковим способом оплати шляхом зарахування на поточний рахунок Стягувача НОМЕР_1 відкритий в АТ ІНГ БАНК Україна.

7. Після повного, своєчасного та належного виконання Боржником зобов`язань зі сплати коштів, передбачених цією Мировою угодою, Стягувач не матиме претензій та вимог до Боржника за Договором, і зобов`язання Сторін за Договором вважатимуться повністю виконаними.

7.1. Дострокова сплата коштів, тобто сплата Боржником Стягувану коштів раніше меж, визначених графіком, що вказаний в пункті 4 цієї Мирової угоди, чи до затвердження Мирової угоди Судом, не вважається неналежним виконанням цієї Мирової угоди.

8. У разі несплати / порушення строків сплати коштів за цією Мировою угодою Стягувач має право звернутись в порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження , до органів державної виконавчої служби або приватного виконання із заявою про примусове виконання ухвали Господарського суду міста Києва про затвердження цієї Мирової угоди.

9. Ця Мирова угода укладена в трьох примірниках, по одному для Сторін, і один для Господарського суду міста Києва.

10. Сторони підтверджують, що їм зрозумілі наслідки укладення цієї Мирової угоди та процесуальні наслідки її затвердження Судом.

11. Ця Мирова угода набирає чинності з дня її підписання та починає діяти з дня постановлення судом ухвали про її затвердження.

Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін

Стягувач акціонерне товариство "ФАРМАК" Місцезнаходження (податкова адреса): 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд.63 код ЄДРПОУ 00481198 ІПН 004811926650 Банківські реквізити: АТ ІНГ БАНК УКРАЇНА НОМЕР_1 Контактні дані: тел.: (044) 496-87-85 ел.п. y.teslya@farmak.ua Виконавчий директор В.Г. Костюк підпис, печатка Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Палмед Місцезнаходження (податкова адреса): 03142, м. Київ, вулиця Кржижановського, буд. 4 Банківські реквізити: Акціонерний банк Південний НОМЕР_2 АТ ПУМБ НОМЕР_3 Контактні дані: тел.: (044) 391-11-40 ел.п. office@mpc-ua.com Директор Д.В. Новицький підпис, печатка 2. Провадження у справі №910/1408/20 за позовом акціонерного товариства "ФАРМАК" до товариства з обмеженою відповідальністю ПАЛМЕД про стягнення 5 409 981,12 грн закрити на підставі п.7 ч.1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України.

3. Ухвала набирає законної сили 15.04.2020 та відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом зі строком пред`явлення до виконання до 15.04.2023.

4. Стягувачем за даною ухвалою є акціонерне товариство "ФАРМАК" (вул. Кирилівська, буд. 63, м. Київ 80, 04080, Код ЄДРПОУ 00481198).

5. Боржником за даною ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю "ПАЛМЕД" (вул. Кржижановського, буд. 4, м .Київ, 03142; Код ЄДРПОУ 41791631).

6. Повернути акціонерному товариству "ФАРМАК" (вул. Кирилівська, буд. 63, м. Київ 80, 04080, Код ЄДРПОУ 00481198) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 40574,86 грн (сорок тисяч п`ятсот сімдесят чотири гривні вісімдесят шість копійок), сплачений на підставі платіжного доручення №0000214929 від 29.01.2020, оригінал якого знаходиться в матеріалах господарської справи №910/1408/20.

Ухвала набрала законної сили 15.04.2020 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 15.04.2020.

Суддя М.О. Лиськов

Зареєстровано 16.04.2020
Оприлюднено 16.04.2020
Дата набрання законної сили 15.04.2020

Судовий реєстр по справі 910/1408/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.03.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону