ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м. Київ № 826/5050/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Амельохіна В.В. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами адміністративну справу

за позовомтовариства з обмеженою відповідальністю ОЛТА до проГоловного управління ДФС у місті Києві визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення №0059291206 від 04.12.2017р., О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛТА" (далі по тексту - позивач) звернулось з позовом до Головного управління ДФС у місті Києві (далі по тексту - відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення №0059291206 від 04.12.2017р., яким на позивача накладено штраф у розмірі 17504,95грн.

Ухвалою суду від 28.03.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Позовні вимоги обґрунтовані протиправністю прийняття оскаржуваного рішення, оскільки не з вини позивача несвоєчасно були зареєстровані податкові накладні.

13 квітня 2018 року представником відповідача подано відзив на позов, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечує повністю з підстав правомірності прийняття оскаржуваного рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, встановив.

Головним управлінням ДФС у м. Києві проведено камеральну перевірку ТОВ "ОЛТА" за результатами якої 10.11.2017р. складено акт №17437/26-15-12-06-20/31256993 Про результати камеральної перевірки своєчасності реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за жовтень - грудень 2015 року (далі по тексту - Акт перевірки).

Актом перевірки встановлено порушення позивачем граничних строків реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначених п. 201.10 статті 201 ПК України, а саме:

№17 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№29 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№1 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№10 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№15 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№7 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№2 від 25.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 3;

№26 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№6 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№25 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№12 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№16 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№9 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№27 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№4 від 25.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 3;

№5 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№8 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№10 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№28 від 23.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 5;

№8 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№14 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4;

№9 від 25.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 3;

№13 від 24.12.2015 - дата реєстрації 12.01.2016, кількість днів порушення термінів реєстрації 4.

На підставі встановленого порушення відповідачем 04.12.2017 прийнято податкове повідомлення - рішення №0059291206, яким за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до позивача застосовано штраф у розмірі 17504,95грн.

В порядку адміністративного оскарження податкове повідомлення - рішення залишено без змін.

Вважаючи вказане податкове повідомлення - рішення протиправним, позивач звернувся з позовом до суду.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Як зазначає позивач в позовній заяві, ним були складені податкові накладні: від 23.12.2015 №№9, 8, 28, 26, 29, 27, 25, 17, 16, 15, 10 з граничним строком реєстрації в ЄРПН - 07.01.2016; від 24.12.2015 №№13, 12, 7, 8, 14, 1, 10, 6, 5 з граничним строком реєстрації в ЄРПН - 08.01.2016 та від 25.12.2015 №№2, 9, 4 з граничним строком реєстрації в ЄРПН - 09.01.2016р.

Однак, як зазначає позивач затримка реєстрації податкових накладних відбулась з вини податкового органу, оскільки він за відсутності будь-яких законних підстав протягом тривалого часу відмовляв в підписанні договору про визнання електронних документів, що блокувало роботу підприємства та обумовило затримку реєстрації податкових накладних підприємства у ЄРПН.

Приймаючи рішення у справі, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

За приписами п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу України, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У відповідності з п. 201.8 ст. 201 Податкового кодексу України, право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

Згідно приписів п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до абз. 11 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов`язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов`язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246 затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

Згідно з пунктом 8 вказаного Порядку для підтвердження прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації платникові податку, який здійснює реєстрацію, видається квитанція в електронній формі, у якій наводяться реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про постачальника (продавця) товарів (послуг), дата і час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та/або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається платникові податку, який здійснює реєстрацію, засобами телекомунікаційного зв`язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається у ДФС.

Пунктом 9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних визначено, що причиною відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації є: 1) наявність помилок під час заповнення податкової накладної; 2) відсутність в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; 3) факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами; 4) порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3статті 200-1 Податкового кодексу України (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.); 5) порушення вимог, установлених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України.

Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного дня платникові податку засобами телекомунікаційного зв`язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в ДФС.

Вирішуючи даний спір, судом встановлено, що 04.01.2016 позивачем засобами телекомунікаційного зв`язку до контролюючого органу направлено Договір про визнання електронних документів за №040120161. Відповідно до квитанції №2 Документ не прийнято з причин: відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи не відповідають реєстраційним даним в Єдиному банку даних.

05.01.2016 позивачем друге засобами телекомунікаційного зв`язку до контролюючого органу направлено Договір про визнання електронних документів за №050120163. Відповідно до квитанції №2 Документ не прийнято з причин: відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи не відповідають реєстраційним даним в Єдиному банку даних.

09.01.2016 позивачем втретє засобами телекомунікаційного зв`язку до контролюючого органу направлено Договір про визнання електронних документів за №090120164. Відповідно до квитанції №1 Документ не прийнято з причин: Діє Договір про визнання електронних документів від 05.01.2016 №050120163.

11.01.2016 позивачем повторно засобами телекомунікаційного зв`язку до контролюючого органу направлено Договір про визнання електронних документів за №050120163, який підписаний податковим органом, про що на електронну адресу позивача надійшла квитанція №2.

Як зазначає позивач, саме з цього моменту (з 12.01.2016) у нього виникла можливість здійснити реєстрацію зазначених вище податкових накладних.

А тому позивачем 12.01.2016 на реєстрацію були подані податкові накладні: від 23.12.2015 №№9, 8, 28, 26, 29, 27, 25, 17, 16, 15, 10; від 24.12.2015 №№13, 12, 7, 8, 14, 1, 10, 6, 5 та від 25.12.2015 №№2, 9, 4, які в той же день були і зареєстровані.

Позовні вимоги мотивовані лише протиправними діями контролюючого органу щодо несвоєчасної реєстрації Договору про визнання електронних документів.

Однак, суд зазначає, що вказана підстава в даному випадку не звільняє позивача від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН.

Позивачем не надано доказів оскарження в судовому порядку дій контролюючого органу щодо реєстрації/не реєстрації Договору про визнання електронних документів, а тому суд не приймає доводи ТОВ "ОЛТА" , що з вини контролюючого органу позивач вчасно не зареєстрував податкові накладні від 23.12.2015 №№9, 8, 28, 26, 29, 27, 25, 17, 16, 15, 10; від 24.12.2015 №№13, 12, 7, 8, 14, 1, 10, 6, 5 та від 25.12.2015 №№2, 9, 4.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Отже, з урахуванням вищевикладеного суд приходить до висновку, що в задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю ОЛТА має бути відмовлено повністю.

Оскільки судове рішення ухвалене на користь суб`єкта владних повноважень, судові витрати, відповідно з частини другої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, відсутні.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8, 9, 77, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні адміністративного позову товариству з обмеженою відповідальністю ОЛТА (м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б, офіс 17, 02002, код ЄДРПОУ 31256993) відмовити повністю.

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п.3 Розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред`явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.

Суддя В.В. Амельохін

Зареєстровано 23.04.2020
Оприлюднено 24.04.2020
Дата набрання законної сили 23.04.2020

Судовий реєстр по справі 826/5050/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 23.04.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 28.03.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону