ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17250/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Хабеці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання адвоката Колитаєва В.В. в інтересах ТОВ ВЕРСУР-ПЛЮС , ТОВ "ПРОФСИСТЕМБУД" , ТОВ "ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ" , ТОВ "Н-ПРОДАКШН" , ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ" , ТОВ "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" , ТОВ "ТРЕЙДБУД ЛТД" , ТОВ "ТОРГОВИЙ - АЛЬЯНС" , ТОВ "ВІК ЛІМАРДО" , ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" , ТОВ "ПОЛІ-РЕСУРС" , ТОВ "КОНСОРЦІУМ МЕРИДІАН" , ТОВ "КРАУЗЕ ЛТД" , ТОВ РЕДЖО ЛОГІСТИКА , ТОВ "ОСТ ТОРГ" про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42020000000000265 від 13.02.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді клопотання адвоката Колитаєва В.В. в інтересах ТОВ ВЕРСУР-ПЛЮС , ТОВ "ПРОФСИСТЕМБУД" , ТОВ "ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ" , ТОВ "Н-ПРОДАКШН" , ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ" , ТОВ "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" , ТОВ "ТРЕЙДБУД ЛТД" , ТОВ "ТОРГОВИЙ - АЛЬЯНС" , ТОВ "ВІК ЛІМАРДО" , ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" , ТОВ "ПОЛІ-РЕСУРС" , ТОВ "КОНСОРЦІУМ МЕРИДІАН" , ТОВ "КРАУЗЕ ЛТД" , ТОВ РЕДЖО ЛОГІСТИКА , ТОВ "ОСТ ТОРГ" про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42020000000000265 від 13.02.2020 року, а саме: активів - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, що належить вищезазначеним Товариствам.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ не відповідають критеріям речових доказів, мета арешту не доведена. Також зазначив, що накладення арешту позбавляє відповідного суб`єкта господарювання можливості фактично здійснювати господарську діяльність.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися.

Адвокат Колитаєв В.В. подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. Тому слідчий суддя розглянув справу за такої явки сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2020 року у справі №757/16092/20-к накладено арешт на активи - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України ( код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, що належить ТОВ ВЕРСУР-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 42868846), ТОВ "ПРОФСИСТЕМБУД" (код ЄДРПОУ 41312835), ТОВ "ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41566334), ТОВ "Н-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41914880), ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 42039716), ТОВ "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42393784), ТОВ "ТРЕЙДБУД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42626603), ТОВ "ТОРГОВИЙ - АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 42632219), ТОВ "ВІК ЛІМАРДО" (код ЄДРПОУ 42636737), ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" (код ЄДРПОУ 42944942), ТОВ "ПОЛІ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42945155), ТОВ "КОНСОРЦІУМ МЕРИДІАН" (код ЄДРПОУ 42992184), ТОВ "КРАУЗЕ ЛТД" (код ЄДРПОУ 43105171), ТОВ РЕДЖО ЛОГІСТИКА (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ "ОСТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 43220453).

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаних товариств відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно них не здійснюється .

Крім того, відсутні об`єктивні дані, які б підтверджували, що майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, тобто є майном, набутим кримінально - протиправним шляхом або предметом кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, на яке накладено арешт - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ, є майном в розумінні ст. 170 КПК України, а також є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як це визначено ст. 98 КПК України.

Отже, доводи сторони обвинувачення про необхідність накладення арешту на суму ПДВ вищезазначених товариств з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними .

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на активи - суму ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України ( код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, що належить ТОВ ВЕРСУР-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 42868846), ТОВ "ПРОФСИСТЕМБУД" (код ЄДРПОУ 41312835), ТОВ "ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41566334), ТОВ "Н-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41914880), ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 42039716), ТОВ "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42393784), ТОВ "ТРЕЙДБУД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42626603), ТОВ "ТОРГОВИЙ - АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 42632219), ТОВ "ВІК ЛІМАРДО" (код ЄДРПОУ 42636737), ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" (код ЄДРПОУ 42944942), ТОВ "ПОЛІ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42945155), ТОВ "КОНСОРЦІУМ МЕРИДІАН" (код ЄДРПОУ 42992184), ТОВ "КРАУЗЕ ЛТД" (код ЄДРПОУ 43105171), ТОВ РЕДЖО ЛОГІСТИКА (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ "ОСТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 43220453) накладено необґрунтовано.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі Іатрідіс проти Греції [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі Антріш проти Франції , від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та Кушоглу проти Болгарії , заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі Спорронг та Льонрот проти Швеції , пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства , n. 50, Series A N 98).

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Колитаєва Володимира Владиславовича в інтересах ТОВ ВЕРСУР-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 42868846), ТОВ "ПРОФСИСТЕМБУД" (код ЄДРПОУ 41312835), ТОВ "ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41566334), ТОВ "Н-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41914880), ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 42039716), ТОВ "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42393784), ТОВ "ТРЕЙДБУД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42626603), ТОВ "ТОРГОВИЙ - АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 42632219), ТОВ "ВІК ЛІМАРДО" (код ЄДРПОУ 42636737), ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" (код ЄДРПОУ 42944942), ТОВ "ПОЛІ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42945155), ТОВ "КОНСОРЦІУМ МЕРИДІАН" (код ЄДРПОУ 42992184), ТОВ "КРАУЗЕ ЛТД" (код ЄДРПОУ 43105171), ТОВ РЕДЖО ЛОГІСТИКА (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ "ОСТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 43220453) про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт активів - суми лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України ( код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8, який належить ТОВ ВЕРСУР-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 42868846), ТОВ "ПРОФСИСТЕМБУД" (код ЄДРПОУ 41312835), ТОВ "ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41566334), ТОВ "Н-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41914880), ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 42039716), ТОВ "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42393784), ТОВ "ТРЕЙДБУД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42626603), ТОВ "ТОРГОВИЙ - АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 42632219), ТОВ "ВІК ЛІМАРДО" (код ЄДРПОУ 42636737), ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" (код ЄДРПОУ 42944942), ТОВ "ПОЛІ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42945155), ТОВ "КОНСОРЦІУМ МЕРИДІАН" (код ЄДРПОУ 42992184), ТОВ "КРАУЗЕ ЛТД" (код ЄДРПОУ 43105171), ТОВ РЕДЖО ЛОГІСТИКА (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ "ОСТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 43220453), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2020 року у справі № 757/16092/20-к.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 07.05.2020
Зареєстровано 10.05.2020
Оприлюднено 12.05.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону