ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

м. Київ

14.05.2020Справа № 910/1405/20

За позовом акціонерного товариства "ФАРМАК"

до Приватного акціонерного товариства "Медфарком-Центр"

про зобов`язання виконати умови договору

Суддя Котков О.В.

Представники учасників судового процесу: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

31 січня 2020 року до Господарського суду міста Києва від акціонерного товариства "ФАРМАК" (позивач) надійшла позовна заява № 19/20 від 30.01.2020 року до Приватного акціонерного товариства "Медфарком-Центр" (відповідач) про стягнення заборгованості за договором поставки лікарських засобів № 30-256/18 від 02.01.2019 року в розмірі 671 781,31 грн. (шістсот сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят одна гривня 31 копійка).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобов`язання за договором поставки лікарських засобів № 30-256/18 від 02.01.2019 року, зокрема, у визначені договором строки в повному обсязі не здійснив оплату вартості поставленого йому позивачем товару, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/1405/20 здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 03.03.2020 року.

В підготовчому засіданні 03.03.2020 року судом оголошувалася перерва.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. у відпустці, підготовче засідання у даній справі, призначене на 31.03.2020 року не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2020 року підготовче засідання призначено на 12.05.2020 року.

07.05.2020 року на електронну пошту Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання № 45/20 від 06.05.2020 року про закриття провадження у справі, у зв`язку з відсутністю предмета спору. Крім того, представник позивача просить повернути АТ "ФАРМАК" сплачений за подання позову судовий збір в сумі 10 076,72 грн. та розглянути справу за відсутності представника позивача.

07.05.2020 року на електронну пошту Господарського суду міста Києва від представника відповідача надійшла заява № 01-05/20 від 06.05.2020 року про закриття провадження у справі, у зв`язку з відсутністю предмета спору. Крім того, представник відповідача просить розглянути справу за відсутності представника відповідача.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття рішення у зв`язку з виявленням після відкриття провадження у справі обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи.

Господарський суд закриває провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Предмет спору - це об`єкт спірного правовідношення, те благо (річ, право, інше майно), з приводу якого виник спір.

В даному випадку предметом спору є стягнення з відповідача грошових коштів.

Відсутність предмета спору означає відсутність спірного матеріального правовідношення між сторонами.

Так, предметом розгляду у даній справі є стягнення заборгованості за договором поставки лікарських засобів № 30-256/18 від 02.01.2019 року в розмірі 671 781,31 грн.

Судом встановлено, що 02.04.2020 року між Приватним акціонерним товариством Медфарком-Центр (первісний кредитор), Акціонерним товариством Фармак (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю ТВА-Групп (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги № 02042020, відповідно до п. 1.1. якого, первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові і стає кредитором по договору № 1702/16 від 17.02.2016 (основний договір), укладеного між первісним кредитором та боржником.

Відповідно до п. 1.3. договору, новий кредитор одержує право замість первісного кредитора вимагати від боржника сплати грошових коштів у розмірі, визначеному в п. 2.1. даного договору.

В п. 1.4. договору визначено, що відступлення права вимоги відбувається в рахунок погашення заборгованості первісного кредитора перед новим кредитором по договору поставки лікарських засобів № 30-256/18 від 02 січня 2019 року.

За умовами п. 2.1. договору, уступка права вимоги, передбачена даним договором, за зобов`язанням боржника від первісного кредитора до нового кредитора визначена сторонами в сумі 548 187,81 грн.

Отже, шляхом укладення договору про відступлення права вимоги № 02042020 від 02.04.2020 року сторонами в договірному порядку врегульовано питання погашення заборгованості відповідача перед позивачем за договором поставки лікарських засобів № 30-256/18 від 02.01.2019 року.

Крім того, матеріалами справи підтверджується, що відповідач 13.02.2020 року платіжним дорученням № 1812 сплатив заборгованість за договором поставки лікарських засобів № 30-256/18 від 02.01.2019 року в розмірі 100 000,00 грн. та 06.03.2020 року здійснив повернення товару на суму 23 593,50 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами.

Враховуючи вищевикладене, предмет спору у даній справі відсутній, відтак провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, в зв`язку з відсутністю предмету спору.

Разом з цим, суд вважає за необхідне роз`яснити сторонам, що у відповідності до ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Частиною 4 статті 231 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Щодо повернення судового збору.

Відповідно до частини 2 статті 123 Господарського процесуального кодексу розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України "Про судовий збір".

Згідно з п. 5 ч. 1, ч. 5 статті 7 Закону України Про судовий збір сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Як свідчать матеріали справи, при зверненні позивача до суду з позовною заявою у даній справі ним сплачено судовий збір у розмірі 10 076,72 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 0000214930 від 29.01.2020 року.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги прийняття господарським судом ухвали про закриття провадження у справі, у суду виникають підстави для постановлення відповідної ухвали про повернення акціонерному товариству "ФАРМАК" з Державного бюджету України, сплаченого платіжним дорученням № 0000214930 від 29.01.2020 року у розмірі 10 076,72 грн.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 231, ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити провадження у справі № 910/1405/20 за позовом № 19/20 від 30.01.2020 року акціонерного товариства "ФАРМАК" до Приватного акціонерного товариства "Медфарком-Центр" про зобов`язання виконати умови договору, у зв`язку з відсутністю предмету спору.

2. Повернути акціонерному товариству "ФАРМАК" (ідентифікаційний код 00481198, адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63) з Державного бюджету України 10 076,72 грн. (десять тисяч сімдесят шість гривень 72 копійки) судового збору, сплаченого платіжним дорученням № 0000214930 від 29.01.2020 року, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи № 910/1405/20.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст. 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 18 травня 2020 року.

Суддя О.В. Котков

Зареєстровано 18.05.2020
Оприлюднено 19.05.2020
Дата набрання законної сили 14.05.2020

Судовий реєстр по справі 910/1405/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону