ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"14" травня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2674/18

Господарський суд Одеської області у складі: судді Рога Н.В., при секретарі судового засідання Ісак Д.П., розглянув заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Продпостачсервіс" (вх.№2-1056/20 від 04.05.2020р.) про заміну позивача його правонаступником у справі №916/2674/18

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Темпо-Логістик" (вул. Паркова, б. 3, оф. 4, м. Городок, Городоцький район, Львівська область, 81500; код ЄДРПОУ 38540646)

до відповідача: приватного підприємства "ДІОНІС" (вул. Василя Стуса, б. 2-Б, м. Одеса, 65033; код ЄДРПОУ 30810494)

про стягнення

За участю представників сторін:

Від позивача: не з`явився;

Від відповідача: не з`явився;

Від заявника: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.02.2019р. у справі №916/2674/18 спільну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Темпо-Логістик" та приватного підприємства "ДІОНІС" про затвердження мирової угоди, укладеної 06.02.2019р., у справі № 916/2674 /18 - задоволено. Затверджено мирову угоду, укладену 06 лютого 2019р. між Приватним підприємством "ДІОНІС" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Темпо-Логістик", згідно якої суму боргу у розмірі, зазначеному у п. 2 цієї мирової угоди , а також, судові витрати у вигляді судового збору у сумі 6 621 грн. 87 коп. та витрат на професійну правничу допомогу у сумі 20 000 грн. 00 коп., ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" сплачує на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Темпо-Логістик" № НОМЕР_1 в ПАТ АКБ "Львів", МФО 325268 у такому порядку:

- 77 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ до 28.02.2019 р.;

- 77 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ до 28.03.2019 р.;

- 77 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ до 28.04.2019 р.;

- 77 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ до 28.05.2019 р.;

- 77 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ до 28.06.2019 р.;

- 56 458 грн. 03 коп., в т.ч. ПДВ, до 28.07.2019 р.;

- 6 621 грн. 87 коп. до 28.07.2019 р.;

- 20 000 грн. 00 коп. до 28.07.2019 р.

04 травня 2020р. до Господарського суду Одеської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Продпостачсервіс" із заявою, згідно якої просить суд замінити позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі- ТОВ) "Темпо-Логістик" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі- ТОВ) "Продпостачсервіс".

В обґрунтування вищезазначеної заяви ТОВ "Продпостачсервіс" зазначає, що 12 листопада 2019 року між ТОВ Темпо -Логістик та ТОВ Продпостачсервіс було укладено договір відступлення права вимоги №12/11/19, згідно якого Первісний Кредитор - ТОВ Темпо-Логістик передає Новому Кредитору - ТОВ Продпостачсервіс , належне Первісному Кредитору право вимоги згідно із Мировою угодою , укладеною 06.02.2019р. у справі №916/2674 /18, яка була затверджена Господарським судом Одеської області 07.02.2019 р. , в сумі 40 000 грн, а Новий Кредитор приймає право вимоги на вказану суму за Мировою угодою , з наступною компенсацією вартості такого боргу Первісному Кредитору. Боржник зобов`язаний виконати зобов`язання по сплаті заборгованості в розмірі 40 000 грн у строки, передбачені Мировою угодою, укладеною 06.02.2019р. у справі № 916/2674/18, яка була затверджена Господарським судом Одеської області 07.02.2019р.,та строк виконання якої до 28.07.2019 р.

Заявник вказує, що копію договору відступлення права вимоги №12/11/19 було направлено на адресу ПП "ДІОНІС" та отримано 22 листопада 2019 р.

В обґрунтування вказаної заяви ТОВ "Продпостачсервіс" також зазначає, що Цивільним кодексом України передбачено можливість, підстави та порядок заміни кредитора у зобов`язанні. Так, у відповідності до п. 1 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Згідно ч.1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Частиною першою ст. 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом,

Також заявник вказує, що відповідно до ч.5 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Крім того, відповідно до ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

14 травня 2020р. до суду від ТОВ "Продпостачсервіс" надійшла заява, в якій заявник просить суд розглянути дану заяву про заміну сторони без участі його представника у судовому засіданні .

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.05.2020р. розгляд заяви призначено на 14.05.2020р. о 12:30 год.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, своїх міркувань щодо заяви до суду не надав.

Розглянув матеріали справи, заяву про заміну сторони її правонаступником, суд дійшов наступних висновків:

Дійсно, за приписами ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.02.2019р. у справі №916/2674/18 спільну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Темпо-Логістик" та приватного підприємства "ДІОНІС" про затвердження мирової угоди, укладеної 06.02.2019р. у справі № 916/2674 /18 - задоволено. Затверджено мирову угоду, укладену 06 лютого 2019р. між ПП "ДІОНІС" та ТОВ "Темпо-Логістик", згідно якої суму боргу у розмірі зазначеному у п. 2 цієї мирової угоди , а також, судові витрати у вигляді судового збору у сумі 6 621 грн. 87 коп. та витрат на професійну правничу допомогу у сумі 20 000 грн 00 коп., ПП "ДІОНІС" сплачує на банківський рахунок ТОВ "Темпо-Логістик" згідно графіку.

Як встановлено судом, 12 листопада 2019 року між ТОВ Темпо-Логістик та ТОВ Продпостачсервіс було укладено договір відступлення права вимоги №12/11/19, згідно якого Первісний Кредитор - ТОВ Темпо-Логістик передає Новому Кредитору - ТОВ Продпостачсервіс належне Первісному Кредитору право вимоги згідно із Мировою угодою, укладеною 06.02.2019р. у справі №916/2674 /18, яка була затверджена Господарським судом Одеської області 07.02.2019 р. в сумі 40 000 грн, а Новий Кредитор приймає право вимоги на вказану суму за Мировою угодою з наступною компенсацією вартості такого боргу Первісному Кредитору. Боржник зобов`язанний виконати зобов`язання по сплаті заборгованості в розмірі 40 000 грн у строки, передбачені Мировою угодою укладеною 06.02.2019р. у справі № 916/2674/18, яка була затверджена Господарським судом Одеської області 07.02.2019р., та строк виконання якої до 28.07.2019 р.

Таким чином, право вимоги згідно із Мировою угодою, укладеною 06.02.2019р. у справі №916/2674 /18, яка була затверджена Господарським судом Одеської області 07.02.2019 р., в сумі 40 000 грн, перейшло від ТОВ Темпо-Логістик до ТОВ Продпостачсервіс .

Відповідно до ч.1 ст.18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Згідно ч.3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до ч.1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви ТОВ "Продпостачсервіс" про заміну позивача його правонаступником .

Керуючись ст. ст. 52, 234, 334 ГПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Продпостачсервіс" (вх.№2-1056/20 від 04.05.2020р.) про заміну позивача у справі №916/2674/18 його правонаступником- задовольнити.

2. Замінити позивача у справі №916/2674/18 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Темпо-Логістик" (вул. Паркова, б. 3, оф. 4, м. Городок, Городоцький район, Львівська область, 81500; код ЄДРПОУ 38540646) його правонаступником - Товариство з обмеженою відповідальністю "Продпостачсервіс" (81500, Львівська область, м.Городок, вул.Перемишльска, 106, код ЄДРПОУ 43248712).

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення (підписання).

Повний текст ухвали складено 18 травня 2020 р.

Суддя Н.В. Рога

Дата ухвалення рішення 14.05.2020
Зареєстровано 18.05.2020
Оприлюднено 18.05.2020

Судовий реєстр по справі 916/2674/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.01.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону