ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.05.2020Справа № 910/3478/20 Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О, розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика Здорово" до Військової частини Т0710 (в/ч Т0710) про стягнення 20 804,898 грн., без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

В березні 2020 року позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача, в якому просив стягнути з відповідача 20 804,89 грн. суму неповернених зобов`язань за договором №232/9 від 04.07.2018 року на підставі ст.ст. 525-526, 530, 629 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2020 року відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

14.02.2020 року відповідачем через канцелярію суду надано відзив на позовну заяву, в якому він просив суд відмовити у задоволенні позову з тих підстав, що поставлена позивачем продукція не відповідала вимогам органолептичних показників ДСТУ 4450:2005, а тому підстави для повернення позивачеві суми забезпечення за договором відсутні.

21.04.2020 року позивачем через канцелярію суду надано відповідь на відзив відповідача.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 04.07.2018 року між Військовою частиною Т0710 (в/ч Т0710) (далі-замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Фабрика Здорово (далі - постачальник) укладено договір на закупівлю товарів за державні кошти № 232/9 (далі - договір), відповідно до умов якого постачальник зобов`язувався у 2018 році поставити представнику замовника товари, зазначені у специфікації (додаток №1 до договору), а представник замовника прийняти ці товари, а замовник їх оплатити.

Відповідно до п. 2.1. договору постачальник повинен передати (поставити) представнику замовника товар, якість якого відповідає умовам (відповідно ДСТУ 4450:2005) та Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів і в установленому порядку підтверджується наступними документами.

Пунктом 2.2. договору визначено перелік документів, що подаються при поставці товару, а саме: - посвідчення про якість (сертифікат якості); - сертифікат відповідності; кінцевий термін придатності продукції повинен бути не менше 36 місяців від дати поставки на склад представнику замовника.

Пунктом 3.1. договору визначено, що ціна цього договору становить 693 496,20 грн.

Відповідно до п. 4.1. договору розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом постачання з відстрочкою платежу до 60 банківських днів відповідно до поданих замовнику постачальником належним чином оформлених документів, зазначених у п. 4.2. даного договору.

Згідно п. 4.2. договору постачальник зобов`язаний надати представнику замовника належним чином оформлені документи: рахунок фактуру, видаткову накладну. Зазначені документи постачальник зобовязаний надати представнику замовника на протязі 3 робочих днів після постачання продукції.

Відповідно до п. 5.1. договору строк (термін) поставки (передачі) товарів не пізніше 10.07.2018 року.

Пунктом 5.2. договору визначено, що місце поставки (передачі) товарів згідно з рознарядками (додаток № 2 до договору) та на умовах DDP (INCOTERMS у редакції 2000 року).

За умовами п. 5.3. договору одержувачами товару є структурні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту (далі представники замовника) згідно з рознарядками 195 центральної бази Державної спеціальної служби транспорту, яка є невід`ємною частиною цього договору.

Пунктом 5.4. договору визначено, що поставку продукції представнику замовника здійснює постачальник окремими партіями протягом загального строку поставки товару за заявками замовника. Поставка кожної партії товару здійснюється постачальником протягом 3-х робочих днів, з дати отримання заявки від замовника, виключно у кількостях, та за адресами, що зазначені у заявці замовника. Загальна кількість товару, що поставляється за адресами вказана у рознарядці. За умови письмової згоди замовника допускається незначне зменшення обсягів, передбачених для поставки продукції, якщо це обумовлено встановленим для його виду продукції мінімальними нормами відвантаження.

Відповідно до п. 5.5. договору приймання продукції за кількістю і якістю здійснюється на складі представника замовника в присутності представника постачальника.

Пункт 5.6. договору визначає, що приймання продукції за кількістю і якістю оформляється актом приймання, який складає представник замовника та представник постачальника в останній день приймання продукції. Належним чином оформлений акт є підтвердженням факту приймання продукції.

Згідно з п. 5.7. договору представник замовника відкладає приймання продукції за кількістю та якістю, поки постачальник не надасть документи, зазначені у п. 2.2. даного договору, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції.

За умовами п. 5.8. договору представник замовника має право при прийманні продукції за участю представника постачальника зробити вибіркове (часткове) лабораторне дослідження товару, який був поставлений за договором, на якість та відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Результати лабораторних досліджень будь-якої частини товару розповсюджуються на всю партію. Витрати представника замовника на лабораторні дослідження в повному обсязі відшкодовує постачальник. У разі виявлення під час перевірки чи в результаті проведених лабораторних досліджень неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, представник замовника складає відповідний акт.

Пунктом 5.9. договору сторони передбачили, що у випадку, якщо будуть встановлені порушення якості продукції відповідно до встановлених супровідних документів на неї або нестача будь-якої її кількості, представник замовника, спільно з представником постачальника відображає це у акті прийому продукції та складає окремий акт і, залежно від причини недоліків замовник пред`являє обґрунтовану претензію стороні, чи вирішує спір шляхом переговорів.

Відповідно до п. 5.10. договору у разі виявлення представником замовника невідповідності якості або кількості продукції згідно з відвантажувальними документами або документами про якість продукції, постачальник за свій рахунок здійснює поставку належної кількості продукції або заміну її на якісну. Неякісна продукція не враховується в рахунок поставки.

Згідно п. 5.11. договору продукція, яка поставлена з порушенням умов цього договору представником замовника не приймається. Всі витрати, які при цьому виникають, несе постачальник.

Відповідно до п. 5.12. договору приймання продукції за кількістю та якістю в усіх випадках, неврегульованих цим договором, здійснюється згідно з вимогами Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 16.05.1965 № П-6) та за якістю згідно з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7) з доповненнями та змінами, які внесені до них згідно з установленим порядком та нормативно-правовими актами України щодо цього питання.

П. 12.1. договору зазначено, що постачальник забезпечив виконання своїх зобов`язань за цим договором у розмірі 3% від суми договору на реєстраційний рахунок, платіжне доручення № 1350 від 26 червня 2018 р. на суму 20804 (двадцять тисяч вісімсот чотири) гривні 89 копійок, в тому числі ПДВ.

Згідно п. 12.2. договору забезпечення виконання договору повертається учаснику не пізніше трьох робочих днів після отримання інформації про повне виконання останнім своїх зобов`язань за договором.

Як вбачається із видаткових накладних №944 від 09.07.2018 року на суму 80 266,79 грн., №945 від 09.07.2018 року на суму 115 443,47 грн., №942 від 10.07.2018 року на суму 114 164,32 грн., №946 від 10.07.2018 року на суму 76 109,54 грн., №928 від 10.07. 2018 року на суму 153 498,24 грн., №941 від 10.07.2018 року на суму 153 498,24 грн., позивач поставив відповідачеві товар на загальну суму 692 980,60 грн.

Як вбачається із акту огляду консервів від 10.07.2018 року, складених комісією 195 центральної бази Державної служби транспорту (військова частина Т0710), відповідачем не було прийнято товар згідно видаткових накладних №928 від 10.07. 2018 року на суму 153 498,24 грн., №941 від 10.07.2018 року на суму 153 498,24 грн. з мотивів невідповідності товару вимогам ДСТУ 4450:2005.

Позивач, з метою виконання умов договору 13.08.2018 року додатково виготовив 4032 кг продукції.

Як вбачається із видаткових накладних №1497 від 11.09.2018 року на суму 153 498,24 грн. та №1563 від 20.09.2018 року на суму 153 498,24 грн., позивачем було додатково поставлено товар на загальну суму 306 996,48 грн.

Відповідно до банківських виписок з рахунку позивача, які містяться в матеріалах справи, відповідач сплатив на користь позивача вартість поставленого товару згідно умов договору в повному обсязі на загальну суму 692 980,60 грн.

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 15.04.2019 року у справі № 927/136/19 за позовом 195 центральної бази Державної спеціальної служби транспорту (військова частина Т0710) до Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика Здорово про стягнення 20 626,71 грн., що залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 року, в задоволенні позову відмовлено.

У вищевказаному рішенні судом було встановлено, що поставка продукції за договором №232/9 від 04.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю Фабрика Здорово була здійснена належним чином та у повному обсязі на загальну суму договору 692 980,60 грн.

Частиною 4 статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, враховуючи все вищевикладене, позивач виконав взяті на себе зобов`язання з поставки товару за договором належним чином та у повному обсязі.

Доказів повернення забезпечення в сумі 20 804,89 грн. відповідно до п. 12.2. договору відповідачем суду не надано.

Ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Судом дана належна оцінка доводам відповідача, які викладені у відзиві на позовну заяву, проте посилання відповідача на неналежне виконання позивачем зобов`язань за договором повністю спростовуються матеріалами справи, а саме: видатковими накладними №944 від 09.07.2018 року на суму 80 266,79 грн., №945 від 09.07.2018 року на суму 115 443,47 грн., №942 від 10.07.2018 року на суму 114 164,32 грн., №946 від 10.07.2018 року на суму 76 109,54 грн., №1497 від 11.09.2018 року на суму 153 498,24 грн. та №1563 від 20.09.2018 року на суму 153 498,24 грн., банківськими виписками з рахунку позивача про сплату відповідачем на користь позивача вартості поставленого товару за договором в повному обсязі на загальну суму 692 980,60 грн. та рішенням Господарського суду Чернігівської області від 15.04.2019 року у справі № 927/136/19.

Згідно ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що права позивача, за захистом яких він звернувся до суду, порушено відповідачем, а тому позовні вимоги про стягнення 20 804,89 грн. суми забезпечення обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Також, позивач просив суд про відшкодування йому витрат на правничу допомогу в сумі 5 000,00 грн.

На підтвердження понесених витрат на професійну правничу допомогу, позивачем надано належні та допустимі докази, а саме: договір про надання правової допомоги від 22.01.2020 року, що укладений між позивачем та адвокатом Чуйко Володимиром Вікторовичем, акт приймання-передачі виконаних робіт на суму 5 000,00 грн. та копію платіжного доручення № 3914 від 23.01.2020 року на суму 5 000,00 грн.

Відповідно до вимог ст. 129 ГПК України судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Військової частини Т0710 (в/ч Т0710) (02094, м. Київ, вул. Магнітогорськ, код 33148732) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика здорово (14037, Чернігівська обл. м. Чернігів, вул. Інструментальна, буд. 30, код 37330979) 20 804 (двадцять тисяч вісімсот чотири) грн. 89 коп. суму забезпечення, 5 000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу та 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. судового збору.

Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню в порядку та у строк, які визначені розділом IV ГПК України.

Повне рішення складено 18.05.2020р.

Суддя С.О. Чебикіна

Зареєстровано 20.05.2020
Оприлюднено 21.05.2020
Дата набрання законної сили 18.05.2020

Судовий реєстр по справі 910/3478/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 18.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.03.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону