ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" травня 2020 р. Справа № 924/65/20

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Вибодовського О.Д. при секретарі судового засідання Сорока Д.В. розглянувши матеріали

за позовом Міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго", м.Хмельницький

до Міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал", м.Хмельницький

про стягнення 336 210,27 грн.

Представники сторін: не з"явились

Суть спору:

До господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго", м.Хмельницький до Міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал", м.Хмельницький про стягнення 336 210,27грн. заборгованості.

Ухвалою суду від 29.01.2020р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 21.05.2020р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

На адресу суду 05.03.2020р. від відповідача надійшов відзив на позов в якому відповідач зазначає, що відповідно до проведених тендерів, 05.02.2019 р. та 24.06.2019 р. було укладено договори на постачання електричної енергії споживачу на об`єкт ГКНС по вул. Трудова, 6 на період до 01.10.2019 р.

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 р. № 2019-V III запрацювала нова модель ринку електричної енергії.

Вказані договори укладались між сторонами за результатами проведення відкритих торгів, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", п.4 ст. 35 якого не передбачає внесення до нього змін. Комерційна пропозиція МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" не передбачала будь-яких відшкодувань підприємством послуг з передачі електричної енергії.

Виробництво електричної енергії для даного об`єкту здійснювалось підприємством когенераційними установками та постачалось в межах міста Хмельницького по мережах оператора системи розподілу в особі АТ "Хмельницькобленерго".

При постачанні електричної енергії не застосовуються мережі оператора системи передачі, а саме НЕК "Укренерго".

Відповідно до п.3.3 вищевказаних договорів на постачання електричної енергії споживачу від 05.02.2019 р. та 24.06.2019 р. постачальник не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена у Специфікації (Додаток № 1).

Відповідач повідомляє, що тарифи на послуги з передачі електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго" встановлювались постановами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- постановою НКРЕКП від 12.12.2018 року за № 1905 "Про встановлення тарифу на передачу електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго" на 2019 рік";

- постановою НКРЕКП від 07.06.2019 року за № 954 "Про встановлення тарифу на передачу електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго" на 11 півріччя 2019 рік";

- постановою НКРЕКП від 12.07.2019 року за №1411 "Про встановлення тарифу на передачу електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго".

Тарифи на передачу електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго" встановлювались вищевказаними постановами НКРЕКП з грудня 2018 року, а договори на постачання електричної енергії споживачу були укладені 05.02.2019 р. та 24.06.2019 р., які могли передбачати надання послуг з передачі електричної енергії.

В зв`язку з тим, що між сторонами не було укладено договорів на передачу електричної енергії, тому на думку відповідача не могла виникнути заборгованість, заявлена позивачем до стягнення.

Представники сторін в судове засідання не з"явились.

Судом встановлено, що сторонам, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України). Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

Враховуючи обставини справи, належне повідомлення сторін про наявність судового спору та надання можливості забезпечити в повному обсязі право на захист, обов`язок дотримання принципу розумних строків вирішення спору, суд, керуючись з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України, вирішує спір за наявними матеріалами справи.

Розглядом наявних матеріалів справи судом встановлено наступне:

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.11.2018 р. № 1344 Міському комунальному підприємству Хмельницьктеплокомуненерго видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

05 лютого 2019 року між МКП Хмельницьктеплокомуненерго та МКП Хмельницькводоканал було укладеного договір на постачання електричної енергії споживачу за №48.

Згідно п. 13.1 Договору, він набуває чинності з 05.02.2019р. та діє до 31.12.2019р., а в частині виконання зобов`язань - до повного їх виконання. Пунктом 13.4 Договору передбачено, що цей Договір може бути розірвано споживачем в односторонньому порядку шляхом направлення Постачальнику відповідного повідомлення про це не пізніше ніж за 15 днів до дня розірвання.

Відповідно до листа від 19.04.2019р. № 1152 відповідачем було запропоновано розірвати договір з 31.07.2019 року.

Додатковою угодою № 3 від 26.07.2019р. внесено зміни в Договір на постачання електричної енергії споживачу від 05.02.2019р. за № 48, а саме п. 13.1. Розділу 13 викладено в редакції: Цей Договір набуває чинності з 05.02.2019р. та діє до 01.09.2019р., а в частині постачання електричної енергії - до 01.08.2019р., щодо повного виконання зобов`язань по Договору - до повного їх виконання.

24.06.2019 року між МКП Хмельницьктеплокомуненерго та МКП Хмельницькводоканал було укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу за №233.

Згідно п. 13.1 Договору, він набуває чинності з 01.08.2019р. та діє до 31.12.2019р., а в частині виконання зобов`язань - до повного їх виконання.

04.10.2019р. додатковою угодою №2 до Договору про постачання електричної енергії споживачу за № 233 від 24.06.2019р. пункт 13.1 договору викладено в новій редакції, згідно якої договір діє до 01.10.2019р. в частині постачання електроенергії, а в частині розрахунків за використану електричну енергію до 31.12.2019р. .

Вказані договори були укладені за процедурою проведення відкритих торгів відповідно до Закону України Про публічні закупівлі .

16.10.2019 року МКП Хмельницьктеплокомуненерго листом № 2225/02 звернулось до МКП Хмельницькводоканал з пропозицією укласти договір про відшкодування коштів на оплату послуг з передачі електричної енергії та надало проект відповідного договору.

Листом від 11.11.2019р. за № 3312/1 відповідач відмовив в укладенні договору про відшкодування витрат на оплату послуг з передачі електричної енергії.

Відповідно до укладених договорів, позивачем було передано електроенергії відповідачу:

- в липні 2019 р. - 377845 кВт (акт надання послуг № 5294 від 31.07.2019р.);

- в серпні 2019р. - 353048 кВт (акт надання послуг № 5662 від 31.08.2019р.);

- в вересні 2019р. - 332076 кВт (акт надання послуг № 5886 від 30.09.2019р.).

Всього 1062969 кВт годин.

Тарифи на послугу з передачі електричної енергії становили:

- 0,34743 грн. без ПДВ - Постанова НКРЕКП № 954 від 07.06.2019р.;

- 0,31214 грн. без ПДВ - Постанова НКРЕКП № 1411 від 12.07.2019р.;

- 0,11654 грн. без ПДВ - Постанова НКРЕКП № 1411 від 12.07.2019р. (зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 30.08.2019р. № 1781).

НЕК Укренерго позивачу було виставлено рахунки на оплату послуг з передачі електричної енергії:

за липень 2019 року - за передачу 595,131 МВт/год на суму 148119,63 грн. з ПДВ;

за серпень 2019 року - за передачу 635,432 МВт/год на суму 238012,49 грн. з ПДВ;

за вересень 2019 року - за передачу 635,432 МВт/год на суму 73708,28 грн. з ПДВ;

За вказаний період, липень, серпень та вересень 2019 року, згідно тарифів, затверджених НКРЕКП, вартість наданих МКП Хмельницькводоканал послуг з передачі електричної енергії склала 336 210, 27 грн. з ПДВ, а саме:

за липень 2019р. - 157 529 грн. 63 коп. з ПДВ;

за серпень 2019р. - 132 240 грн. 48 коп. з ПДВ;

за вересень 2019р. - 46 440 грн. 16 коп. з ПДВ.

09.12.2019 року відповідачу було виставлено рахунок № 980 на оплату послуг з передачі електричної енергії за липень - вересень 2019 року в сумі 336 210, 28 грн.

Станом на день звернення позивача із позовною заявою до суду відповідач вище зазначену заборгованість не погасив, у зв"язку із чим позивач звернувся до суду для захисту своїх законних прав та інтересів.

Досліджуючи надані докази, оцінюючи їх в сукупності, судом береться до уваги наступне:

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ст. 11 та ст. 509 Цивільного кодексу України, в силу зобов`язання боржник зобов`язаний вчинити на користь кредитора певну дію, в тому числі сплатити борг, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку, тобто сплати боргу.

Відповідно до ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Як вбачається із матеріалів справи 05 лютого 2019 року між МКП Хмельницьктеплокомуненерго та МКП Хмельницькводоканал було укладеного договір на постачання електричної енергії споживачу за №48.

Згідно п. 13.1 Договору, він набуває чинності з 05.02.2019р. та діє до 31.12.2019р., а в частині виконання зобов`язань - до повного їх виконання. Пунктом 13.4 Договору передбачено, що цей Договір може бути розірвано споживачем в односторонньому порядку шляхом направлення Постачальнику відповідного повідомлення про це не пізніше ніж за 15 днів до дня розірвання.

Відповідно до листа від 19.04.2019р. № 1152 відповідачем було запропоновано розірвати договір з 31.07.2019 року.

Додатковою угодою № 3 від 26.07.2019р. внесено зміни в Договір на постачання електричної енергії споживачу від 05.02.2019р. за № 48, а саме п. 13.1. Розділу 13 викладено в, редакції: Цей Договір набуває чинності з 05.02.2019р. та діє до 01.09.2019р., а в частині постачання електричної енергії - до 01.08.2019р., щодо повного виконання зобов`язань по Договору - до повного їх виконання.

24.06.2019 року між МКП Хмельницьктеплокомуненерго та МКП Хмельницькводоканал було укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу за №233.

Згідно п. 13.1 Договору, він набуває чинності з 01.08.2019р. та діє до 31.12.2019р., а в частині виконання зобов`язань - до повного їх виконання.

04.10.2019р. додатковою угодою №2 до Договору про постачання електричної енергії споживачу за № 233 від 24.06.2019р. пункт 13.1 договору викладено в новій редакції, згідно якої договір діє до 01.10.2019р. в частині постачання електроенергії, а в частині розрахунків за використану електричну енергію до 31.12.2019р. .

Вказані договори були укладені за процедурою проведення відкритих торгів відповідно до Закону України Про публічні закупівлі .

Починаючи з 01.07.2019р. відповідно до Закону України Про ринок електричної енергії від 13.04.2017р. № 2019-VIII запрацювала нова модель ринку електричної енергії. Державне регулювання ринку електричної енергії реалізовує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (ст.1 Закону від 13.04.2017 №2019-VIII).

Приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Укренерго набуло статусу оператора систем передачі та відповідно до розділу IX Кодексу систем передачі, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018р. №309, між МКП Хмельницьктеплокомуненерго та НЕК Укренерго з 01.07.2019р. укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії.

Відповідно до п.п. 1 ч. 1 ст. 58 Закону України Про ринок електричної енергії споживач має право купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об`єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку.

Згідно п. 1.2.6. Правил роздрібного ринку електричної енергії , затверджених Постановою НКРЕКП від 14.06.2018р. № 312, оператор системи, який здійснює передачу електричної системи енергії безпосередньо до електроустановок споживача, отримує плату за послуги з передачі електричної енергії або від споживача, або від електропостачальника за вибором споживача. Вибір споживача зазначається в договорі про постачання електричної енергії споживачу (обраній споживачем комерційній пропозиції).

Пункт 4.2 Правил передбачає, що послуги оператора системи оплачуються відповідно до умов договору споживача з електропостачальником або споживачем, або електропостачальником на зазначений у відповідних договорах поточний рахунок оператора системи.

Відповідно до п. 4.31. Правил, електропостачальник включає в єдиний платіжний документ за електричну енергію також суми оплати за послуги оператора системи, якщо таку оплату забезпечує електропостачальник, та послуги постачальника послуг комерційного обліку, якщо оплата за ці послуги забезпечується електропостачальником. Інформація про ці платежі має бути зазначена окремо згідно з тарифами (цінами) на послуги відповідних учасників роздрібного ринку.

Постановами НКРЕКП від 07.06.2019р. № 954 Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК Укренерго на друге півріччя 2019 року , від 12.07.2019р. № 1411 Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК Укренерго , встановлено тариф на послуги з передачі електричної енергії.

Оскільки договірні відносини з МКП Хмельницькводоканал виникли до 01.07.2019р., комерційна пропозиція МКП Хмельницьктеплокомуненерго не містила та не могла містити даних про передачу електричної енергії та її вартість, а тому укладені договори не передбачали відшкодувань з боку відповідача вартості наданих послуг з передачі електричної енергії.

Договори між сторонами були укладені за результатами проведення відкритих торгів.

Частина перша статті 651 Цивільного кодексу України встановлює, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 4 ст. 36 Закону України Про публічні закупівлі істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Ріаґіз, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв`язку із застосуванням положень частини п`ятої цієї статті (Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку).

Оскільки вказаний перелік є вичерпним, сторони не могли внести зміни в договори на постачання електричної енергії та передбачити оплату за послуги з передачі електричної енергії.

16.10.2019 року МКП Хмельницьктеплокомуненерго листом № 2225/02 звернулось до МКП Хмельницькводоканал з пропозицією укласти договір про відшкодування коштів на оплату послуг з передачі електричної енергії та надало проект відповідного договору.

Листом від 11.11.2019р. за № 3312/1 відповідач відмовив в укладенні договору про відшкодування витрат на оплату послуг з передачі електричної енергії.

Пунктами 1.2.6, 4.31 Правил роздрібного ринку електричної енергії передбачено внесення споживачами плати за послуги з передачі електричної енергії оператору систем передачі через постачальника.

Згідно статті 632 Цивільного кодексу України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Пункт 1.2.7 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, визначає, що постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5 до цих Правил) та укладається в установленому цими Правилами порядку.

Відповідно до укладених договорів, позивачем було передано електроенергії відповідачу:

- в липні 2019 р. - 377845 кВт (акт надання послуг № 5294 від 31.07.2019р.);

- в серпні 2019р. - 353048 кВт (акт надання послуг № 5662 від 31.08.2019р.);

- в вересні 2019р. - 332076 кВт (акт надання послуг № 5886 від 30.09.2019р.).

Всього 1062969 кВт годин.

Тарифи на послугу з передачі електричної енергії становили:

- 0,34743 грн. без ПДВ - Постанова НКРЕКП № 954 від 07.06.2019р.;

- 0,31214 грн. без ПДВ - Постанова НКРЕКП № 1411 від 12.07.2019р.;

- 0,11654 грн. без ПДВ - Постанова НКРЕКП № 1411 від 12.07.2019р. (зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 30.08.2019р. № 1781).

НЕК Укренерго позивачу було виставлено рахунки на оплату послуг з передачі електричної енергії:

за липень 2019 року - за передачу 595,131 МВт/год на суму 148119,63 грн. з ПДВ;

за серпень 2019 року - за передачу 635,432 МВт/год на суму 238012,49 грн. з ПДВ;

за вересень 2019 року - за передачу 635,432 МВт/год на суму 73708,28 грн. з ПДВ;

За вказаний період, липень, серпень та вересень 2019 року, згідно тарифів, затверджених НКРЕКП, вартість наданих МКП Хмельницькводоканал послуг з передачі електричної енергії склала 336 210, 27 грн. з ПДВ, а саме:

за липень 2019р. - 157 529 грн. 63 коп. з ПДВ;

за серпень 2019р. - 132 240 грн. 48 коп. з ПДВ;

за вересень 2019р. - 46 440 грн. 16 коп. з ПДВ.

09.12.2019 року відповідачу було виставлено рахунок № 980 на оплату послуг з передачі електричної енергії за липень - вересень 2019 року в сумі 336 210, 28 грн.

Станом на день прийняття судом рішення, відповідач вище зазначену заборгованість не погасив.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши всі обставини справи, давши їм правову оцінку, суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Згідно ч.9, ст.129 ГПК України витрати по оплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 2, 20, 24, 73, 74, 129, 232, 237, 238, 240, 241, 326-327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал", (м. Хмельницький, вул.Водопровідна, 75, код 03356128) на користь Міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго", (м.Хмельницький, вул.Пересипкіна, 5, код 03356571) - 336 210,27 грн. (триста тридцять шість тисяч двісті десять гривень 27 коп.) - основного боргу та 5 043,15 грн. (п"ять тисяч сорок три гривні 15 коп.) - судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Суддя О.Д. Вибодовський

Віддрук 3 прим. (реком. з повід):

1- до справи

2- позивачу - 29000, м. Хмельницький, вул.Пересипкіна, 5;

3 - відповідачу - 29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75.

Виготовлено з АСДС помічник судді Т.М.Козій дата 21.05.2020р.

Зареєстровано 24.05.2020
Оприлюднено 25.05.2020
Дата набрання законної сили 21.05.2020

Судовий реєстр по справі 924/65/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.05.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 21.05.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 28.04.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 25.03.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону