ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

Справа №336/2448/2020

Пр. №2-к/336/3/2020

У Х В А Л А

про залишення клопотання без розгляду

26 травня 2020 року м. Запоріжжя

Суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Зарютін П.В., розглянувши клопотання представника BGFIBANK EUROPE адвоката Луговського Олександра Юрійовича, заінтересовані особи: AP HOLDINGS LIMITED, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" , про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 представник заявника, який діє на підставі довіреності від 06.02.2020, за допомогою засобів поштового зв`язку звернувся до суду із вказаним клопотанням, поданим в порядку глави 1 розділу ІХ ЦПК України, згідно з яким просить визнати та надати дозвіл на примусове виконання ухвали Комерційного суду Парижу від 10.01.2020 про накладення арешту на майно АР HOLDINGS LIMITED (юридична адреса: Вежа Фуджейра, а/с 4422, Фуджейра, Об`єднані ОСОБА_1 , Реєстраційний номер: НОМЕР_1 05 НОМЕР_2 14 НОМЕР_3 ) в порядку забезпечення позову, в якості гарантії на суму 307 858,12 доларів США, в яку попередньо оцінений позов, а саме:

- на володіння 4 583 460 акціями, що належать компанії АР HOLDINGS LIMITED, у статутному капіталі приватного акціонерного товариства АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА , заснованого відповідно до законодавства України, з капіталом 2 338 500 гривень, код ЄДРПОУ 20508143, юридична адреса: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4, Україна;

- на будь-яке можливе право вимоги компанії АР HOLDINGS LIMITED до ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" , заснованого відповідно до законодавства України, з капіталом 2 338 500 гривень, код ЄДРПОУ 20508143, юридична адреса: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4, Україна;

- на будь-яке право вимоги компанії АР HOLDINGS LIMITED до власника акцій

ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" , заснованого відповідно до законодавства України, з капіталом 2 338 500 гривень, код ЄДРПОУ 20508143, юридична адреса: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4, Україна;

- на будь-яке право вимоги компанії АР HOLDINGS LIMITED до якого-небудь

акціонера (або держателя акцій) ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" , заснованого відповідно до законодавства України, з капіталом 2 338 500 гривень, код ЄДРПОУ 20508143, юридична адреса: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4, Україна;

- на будь-які права вимоги, права акціонерів або емісійні цінні папери, які вищезазначені треті особи, майно яких підлягає арешту, мають або матимуть, належать їм або належатимуть від імені боржників.

Представник заявника також просить видати виконавчий лист на примусове виконання ухвали Комерційного суду Парижу від 10.01.2020 про накладення арешту на майно АР HOLDINGS LIMITED (юридична адреса: Вежа Фуджейра, а/с 4422, Фуджейра, Об`єднані ОСОБА_1 , реєстраційний номер: А133/05/14/8541) в порядку забезпечення позову.

Розглянувши клопотання, оплачене судовим збором, із наданими письмовими доказами, суддею встановлено підстави для залишення його без розгляду та поверненню разом з документами, що додані до нього, особі, яка його подала, враховуючи таке:

Судом встановлено, що ухвалою Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 25.03.2020 залишено без розгляду клопотання BGFIBANK EUROPE про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, яке надійшло від представника заявника - адвокатки Шаповалової К.Г. та повернуто клопотання разом з документами, що додані до нього, особі, яка його подала. З урахуванням положень ст. 120, 123, 261, п.16 ч.1 ст. 353, ст. 354, п.3 Прикінцевих положень ЦПК України, періоду встановлення карантину на території України відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211, вказана ухвала законної сили не набрала, оскільки на період дії карантину обчислення процесуальних строків зупиняється.

Заявник, із посиланням на вказану ухвалу суду, звернувся до суду із клопотанням повторно, вважає, що рішення іноземного суду підлягає саме примусовому виконанню із посиланням на п.1 ч.1 ст. 3 Закону України Про виконавче провадження , за принципом взаємності, оскільки міжнародного договору, що передбачає порядок та умови визнання іноземних рішень, між Україною та Французькою Республікою не існує.

Відповідно до ч.8 ст.19 ЦПК України, суди розглядають справи, зокрема, про визнання та надання дозволу на виконання рішень іноземного суду.

За нормою п. 10 ч.1 ст. 1, ч.1, 3 ст.8 Закону України Про міжнародне приватне право , визнання рішення іноземного суду - поширення законної сили рішення іноземного суду на територію України в порядку, встановленому законом. При застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні своїх вимог або заперечень, іншим чином сприяти суду чи іншому органу у встановленні змісту цих норм.

Крім того, за змістом ст. 11 вказаного нормативно-правового акту, суд чи інший орган застосовує право іноземної держави незалежно від того, чи застосовується у відповідній іноземній державі до подібних правовідносин право України, крім випадків, якщо застосування права іноземної держави на засадах взаємності передбачене законом України або міжнародним договором України. Якщо застосування права іноземної держави залежить від взаємності, вважається, що вона існує, оскільки не доведено інше.

Відповідно до ч.1 ст. 81 Закону України Про міжнародне приватне право в Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки іноземних судів у кримінальних провадженнях у частині, що стосується відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а також рішення іноземних арбітражів та інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і господарських справ, що набрали законної сили, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Визнання та виконання рішень, визначених у ст.81 цього Закону, здійснюється у порядку, встановленому законом України.

Так, порядок визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню, врегульований главою 1 розділу ІХ ЦПК України.

Відповідно до ст. 462 ЦПК України, рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних справ) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.

Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України, або його місце проживання (перебування) чи місцезнаходження невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника (ст. 464 ЦПК України).

За змістом клопотання, підсудність справи визначено заявником саме за місцезнаходженням майна боржника AP HOLDINGS LIMITED, зареєстрованого в Об`єднаних Арабських Еміратах, який володіє 4 583 460 акцій в статутному капіталі ПрАТ Константа , місцезнаходження за адресою: вул. Блакитна, буд.4, м.Запоріжжя, тобто, на території Шевченківського району м.Запоріжжя.

Частинами 1-3 статті 466 ЦПК України передбачено вимоги до вказаного клопотання, яке має бути поданим у письмові формі, повинно містити: ім`я (найменування) особи, що подає клопотання, зазначення її місця проживання (перебування) або місцезнаходження; ім`я (найменування) боржника, зазначення його місця проживання (перебування), його місцезнаходження чи місцезнаходження його майна в Україні; мотиви подання клопотання. До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, не визначено перелік документів, що мають додаватися до клопотання, або за відсутності такого договору, до клопотання додаються такі документи: 1) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання; 2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні); 3) документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи; 4) документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше); 5) документ, що посвідчує повноваження представника (якщо клопотання подається представником); 6) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України.

Судом встановлено, що клопотання, яке надійшло на розгляд до суду, не відповідає положенням п. 2, 3 ч.3 ст. 466 ЦПК України у зв`язку із таким.

За змістом клопотання, в провадженні Комерційного суду Парижу знаходиться справа за позовом заявника до AP HOLDINGS LIMITED, іноземної компанії з обмеженою відповідальністю, до Aero Pioneer Group, іноземної компанії, та його дочірніх компаній Aero Pioneer DWC-LLC, Aero Food International DWC-LLC про стягнення заборгованості у розмірі 307 858,12 доларів США за Договором кредитної лінії від 05.03.2019, умови якого, за твердженням заявника, порушені відповідачами у справі.

Проте, вказуючи цю обставину у якості мотиву подання клопотання, заявник не долучив доказів на підтвердження наявності вказаної справи в провадженні Комерційного суду ОСОБА_2 на час звернення заявника до суду із цим клопотанням.

Цей висновок суду зумовлений посиланням в ухвалі від 06.11.2019 та 10.01.2020 на ст. L511-1, L511-3 Кодексу цивільного виконавчого провадження, витяг з якої наведений у перекладі ( може звернутись до судді за дозволом застосувати захисний захід до майна боржника без попереднього розпорядження , він може бути наданий головою комерційного суду, коли, за запитом до будь-якого судового розгляду, він спрямований на збереження боргу, що підпадає під юрисдикцію комерційного суду ).

Заявник зазначає, що 06.11.2019 Комерційний суд Парижу видав ухвалу про накладення арешту на майно боржника, що є заходом забезпечення вказаного позову. Ухвалу Комерційного суду Парижу від 10.01.2020 про накладення арешту на майно боржника в порядку забезпечення позову у справі постановлено у зв`язку із виправленням помилки у первісній ухвалі.

До клопотання додано копії вказаних рішень іноземного суду, із нотаріально засвідченим перекладом. З перекладу ухвал суду від 06.11.2019 та від 10.01.2020 судом встановлено, що предмет позову у них не вказано. Вказаними судовими рішеннями дозволено позивачеві застосувати накладення арешту на майно відповідача в порядку забезпечення позову відповідно до наведеного переліку.

З ухвал суду від 06.11.2019 та 10.01.2020 видно, що боржник може невідкладно подати апеляцію на накладення арешту, вимагаючи або скасування цієї ухвали, або заміни вказану гарантію на будь яку іншу міру, здатну захистити інтереси сторін. Ця ухвала може втратити силу, якщо накладення арешту на майно відповідача в порядку забезпечення позову не буде урегульовано протягом трьох місяців з дати його підписання, та якщо сторону-боржника не буде повідомлено про цей засіб забезпечення позову в восьмиденний період з дати проголошення накладення арешту на майно відповідача в порядку забезпечення позову відповідно до положень R 511-6 та R 521-1 Цивільного процесуального кодексу. Ця ухвала може втратити силу, якщо протягом одного місяця після впровадження заходів кредитор не ініціює процедуру або не виконує формальності, необхідні для отримання правового титулу шляхом застосування положень стаття R 511-7 Цивільного процесуального кодексу.

Заявник наголошує, що відповідно до процесуального законодавства Французької Республіки розгляд Комерційним судом Парижу питання про вжиття заходів забезпечення позову відбувається ex-parte, тобто, за заявою однієї сторони, без виклику сторін у справі.

Проте, розгляд заяви про забезпечення позову без змагальних процедур (ст. 875 ЦПК Французької Республіки), не впливає на необхідність повідомлення боржника про постановлення відповідної ухвали, що є умовою набрання судовим рішенням законної сили та чітко передбачено ст. R511-8 Кодексу цивільного виконавчого провадження, оскільки захід проводиться щодо майна, яке перебуває у третьої особи та, в іншому випадку, зумовлює втрату сили забезпечувальною мірою.

Так, відповідно до засвідченого перекладу ухвал, наданих представником BGFIBANK EUROPE, витяг з яких наведено вище, передбачено втрату ухвалами сили, якщо, сторону-боржника не буде повідомлено про цей засіб забезпечення позову в восьмиденний період з дати проголошення накладення арешту на майно відповідача в порядку забезпечення позову. Таких підтверджень повідомлення боржника заявником не надано суду.

Власне, у копії ухвали суду не зазначено про дату набрання судовим рішенням законної сили. А твердження заявника про те, що ухвала суду від 10.01.2020 набрала законної сили, виходячи з її змісту та природи, не ґрунтуються на вимогах закону.

Слід наголосити, що заявником надано свідоцтво (копію довідки про відсутність оскарження) від 20.04.2020 із засвідченим перекладом стосовно відсутності заяв про оскарження ухвали Господарського суду Парижу від 10.01.2020, що видане Апеляційним судом ОСОБА_2 . Проте, у запиті до Апеляційного суду ОСОБА_2 та наданій у відповідь довідці міститься реєстраційний номер ухвали суду, стосовно якої здійснювалась перевірка,- №19/1680, 19/67234, а у копії вказаної ухвали - №19.1680, 19.67834, тобто, існують розбіжності.

Таким чином, належними та допустимими доказами не підтверджено ні факту обізнаності боржника про винесення вказаних судових рішень, ні дати набрання ними законної сили.

Заслуговує на увагу й те, що заявником додано до клопотання засвідчений переклад низки норм французького законодавства, серед них - ст. 874 ЦПК у редакції, станом на 11.12.2019, яка застосовується до проваджень, порушених з 01.01.2020. Попередньої редакції норми не наведено. Проте, первісна ухвала суду про забезпечення позову постановлена 06.11.2019, а згодом, лише у зв`язку із допущенням суттєвої помилки, без її конкретизації в тексті судового рішення, постановлено ухвалу від 10.01.2020 за відповідним клопотанням. Таким чином, можна дійти висновку про те, що провадження, в межах якого вжито заходи забезпечення, порушено в часі раніше.

Суд також наголошує, що за відсутності відомостей про набрання судовим рішенням про забезпечення позову законної сили, відсутня можливість визначити й тримісячний строк дії ухвали, дотримання якого з метою звернення до виконання є обов`язковим. При цьому, офіційного документу про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили, в порушення п. 2 ч. 3 ст. 466 ЦПК України заявником не долучено до клопотання. З наданих витягів з процесуального законодавства Французької Республіки неможливо дійти обґрунтованого висновку про порядок засвідчення копії судових рішень стосовно дати набрання законної сили.

Суд не погоджується із твердженням представника заявника стосовно того, що формулювання в ухвалі суду від 10.01.2020 може втратити силу свідчить про набрання судовим рішенням законної сили.

Встановлені обставини унеможливлюють розгляд клопотання по суті, оскільки відповідно до ч.4 ст.466 ЦПК України суд, встановивши, що клопотання і документи, що додаються до нього, не оформлено відповідно до вимог, передбачених цією главою, або до клопотання не додано всі перелічені документи, залишає його без розгляду та повертає клопотання разом з документами, що додані до нього, особі, яка його подала.

Керуючись ст. 258-261, 462, 464, 466 ЦПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника BGFIBANK EUROPE адвоката Луговського Олександра Юрійовича, заінтересовані особи: AP HOLDINGS LIMITED, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" , про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, - залишити без розгляду та повернути, разом з документами, що додані до нього, особі, яка його подала.

Надіслати копію ухвали представнику заявника до відома.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження за наслідками апеляційного перегляду.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Запоріжжя шляхом подання апеляційної скарги протягом 15-ти днів з дня її складення (з урахуванням п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України).

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, якщо апеляційна скарга подана протягом 15-ти днів з дня її вручення.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Ухвала суду складена та підписана 26.05.2020.

Суддя П.В. Зарютін

Дата ухвалення рішення 26.05.2020
Оприлюднено 27.05.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 336/2448/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону