ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРЕМА УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ОКРЕМА УХВАЛА

м. Київ

27.05.2020Справа № 910/5273/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засіданні Росущан К.О. розглядаючи у відкритому підготовчому засіданні

матеріали справи № 910/5273/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Предіум" (код 37175419, вул. Спаська, буд.34, літ. А,Київ,04070)

до Комунального підприємства "Дирекція Київської міської державної адміністрації будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" (код 05445267, вул. Петра Болбочана, буд.6,Київ, 01014)

та Товариства з обмеженою відповідальністю Еко-Буд-Трейд код 39532133, вул.Чигоріна, 18 офіс 325, м. Київ, 01042)

та Товариства з обмеженою відповідальністю Мостобудівельний загін №112 (код22202218, вул.Щолківська, 2,м. Бровари, Київської області 07400)

про зобов`язання вчинити відновити паркан і будівлю

за участю представників:

позивача Маленко О.М., адвокат, ордер серія КС №682705 від 09.04.20,

відповідача - 1, Коваль Р.О., довіреність № б/н від 18.02.20,

відповідача - 2, Сидорчук Р.Д., адвокат довіреність № 18/05-20 від 18.05.20,

відповідача - 3, не з`явились,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває вказана справа.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04. 2020 відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 26.05.2020.

Відповідно до частини 3 статті 120 Господарського процесуального кодексу України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

За приписами частини 4 статті 120 Господарського процесуального кодексу України ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії.

Згідно пунктів 17.3 та 17.14 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі та судові рішення вручаються в паперовій формі і надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Положення статті 242 Господарського процесуального кодексу України встановлюють, що якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня (частина п`ята).

В силу приписів частини 6 цієї статті днем вручення судового рішення є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення (пункт 3); день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду (пункт 4); день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси (пункт 5).

Вказана ухвала суду від 21.04.2020 була надіслана учасникам справи листом з позначкою Судова повістка і в т.ч. на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю Еко-Буд-Трейд код 39532133, вул.Чигоріна, 18 офіс 325, м. Київ, 01042).

Втім, поштове відправлення не було вручене Товариству з обмеженою відповідальністю Еко-Буд-Трейд код 39532133, вул.Чигоріна, 18 офіс 325, м. Київ, 01042) у строки встановлені Правилами надання послуг поштового зв`язку, які затверджено постановою Кабінетів Міністрів України від 05.03.2009 №270.

Статтею 68 Конституції України встановлено, що кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та Законів України.

Відповідно до статті 1 Закону України Про поштовий зв`язок національний оператор поштового зв`язку (національний оператор) - це оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв`язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку.

АТ "УКРПОШТА" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, є правонаступником УДППЗ Укрпошта та національним оператором поштового зв`язку України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 та у свої діяльності керується Законом України Про поштовий зв`язок та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють надання послуг поштового зв`язку.

Слід зазначити, що Господарський суд міста Києва користується лише послугами АТ "УКРПОШТА" для повідомлення учасників процесу про розгляд справи, про дату, час і місце проведення засідань про прийняття будь яких процесуальних рішень.

Відповідно до статті 2 Закону України Про поштовий зв`язок відносини у сфері надання послуг поштового зв`язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Згідно норм статті 3 Закон України Про поштовий зв`язок із змінами і доповненнями, основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку, є зокрема, забезпечення надання послуг поштового зв`язку встановленого рівня якості.

За правилами статті 13 Закону України Про поштовий зв`язок послуги поштового зв`язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв`язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам якості.

Згідно із статтею 15 Закону України Про поштовий зв`язок Національний оператор, яким є АТ "УКРПОШТА" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 №10-р Про національного оператора поштового зв`язку ), забезпечує надання на всій території України універсальних послуг поштового зв`язку за переліком.

Порядок надання послуг поштового зв`язку та порядок оформлень поштових відправлень, зокрема рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення встановлено Правилами надання послуг поштового зв`язку, які затверджено постановою Кабінетів Міністрів України від 05.03.2009 №270 (надалі - Правила надання послуг поштового зв`язку) та Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 №799 (із змінами і доповненнями).

Пунктом 99-1 Правил надання послуг поштового зв`язку передбачено, що рекомендовані листи з позначкою Судова повістка , адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів його сім`ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім`ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв`язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Судова повістка . Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з`явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою Судова повістка , працівник поштового зв`язку робить позначку адресат відсутній за вказаною адресою , яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

Рекомендовані поштові відправлення з позначкою Судова повістка , адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис. У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв`язку робить позначку адресат відсутній за вказаною адресою , яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду (п. 99-2 Правил надання послуг поштового зв`язку).

Згідно пункту 106 Правил надання послуг поштового зв`язку під час вручення фізичній особі реєстрованого поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом з повідомленням про вручення працівник поштового зв`язку на підставі пред`явленого одержувачем документа, що посвідчує особу, зазначає на бланку повідомлення про вручення його прізвище. На бланку повідомлення про вручення поштового відправлення з позначкою Вручити особисто , внутрішнього рекомендованого листа з позначкою Судова повістка одержувач розписується та зазначає прізвище та ініціали або ім`я та прізвище. Відповідні дані на бланку повідомлення про вручення також зазначаються про особу, уповноважену на одержання внутрішнього рекомендованого листа з позначкою Судова повістка , адресованого юридичній особі або фізичній особі за місцем роботи. Бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою Судова повістка не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертається до суду.

У разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою Судова повістка , працівник поштового зв`язку робить позначку Адресат відмовився і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду. У разі відмови адресата (представника юридичної особи, уповноваженого на одержання пошти) одержати рекомендований лист з позначкою Судова повістка працівник поштового зв`язку робить позначку Адресат відмовився із проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду (абз. 4, 5 п. 114 Правил надання послуг поштового зв`язку).

Абзацом 3 пункту 116 Правил надання послуг поштового зв`язку встановлено, що у разі невручення рекомендованого листа з позначкою Судова повістка рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою у порядку, визначеному у пунктах 99, 99-1, 99-2, 106 та 114 цих Правил, із зазначенням причини невручення.

Тобто, Правилами надання послуг поштового зв`язку чітко визначено строк, порядок, вимоги до вручення листа з позначкою Судова повістка , якими унеможливлене повернення листа з позначкою Судова повістка до суду, зокрема, з порушенням строку.

У господарській справі №910/5273/20 суд надсилав 22.04.2020 на адресу відповідача -2 поштове відправлення з відміткою Судова повістка №0105471804602, однак останнє не повернулось до суду станом на 26.05.2020

З огляду на положення пунктів 99, 99-1, 99-2, 106 та 114 Правил надання послуг поштового зв`язку рекомендований лист з позначкою Судова повістка протягом трьох робочих днів після інформування адресата і його не з`явлення за одержанням має бути повернутий до суду працівником поштового зв`язку з позначкою адресат відсутній за вказаною адресою , з проставленням відбитку календарного штемпеля не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

Як свідчить судова практика порушення працівниками АВТ Укрпошта пунктів 99, 99-1, 99-2, 106 та 114 Правил надання послуг поштового зв`язку має системний характер.

За таких обставин, відомості про належне повідомлення про час та місце розгляду справи, учасника справи у суду відсутні, оскільки поштове відправлення з судовою повісткою, адресованою Товариству з обмеженою відповідальністю Еко-Буд Трейд не повернуто суду.

При цьому, як вбачається із конверту (поштове відправлення №0105471804062), вартість послуг поштового зв`язку з пересилання лише одного листа з позначкою Судова повістка - ухвали суду на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю Еко-Буд-Трейд складає 35,00 грн.

Тобто, на безрезультатне (з огляду на порушення працівниками АТ "УКРПОШТА" п.п. 99, 99-1, 99-2, 106 та 114 Правил надання послуг поштового зв`язку та п. 3.1.1.3. Порядку пересилання поштових відправлень) пересилання листів з позначкою Судова повістка витрачено бюджетні кошти.

За відсутності в матеріалах справи належно оформленого поштового повідомлення з відповідною відміткою про вручення чи відмову від отримання або про відсутність особи за адресою місцезнаходження, справа не може бути розглянутою по суті та виникає необхідність у відкладенні судового засідання, що має своїм наслідком затягування розгляду справи та інколи і порушення строків розгляду справи.

Тобто, працівниками АТ "УКРПОШТА" не було належно виконано покладені на них службові обов`язки по доставці судової повістки, адресованої Товариству з обмеженою відповідальністю Еко-Буд-Трейд , як це встановлено в статті 242 Господарського процесуального кодексу України та пунктами п.п. 99, 99-1, 99-2, 106 та 114 Правил надання послуг поштового зв`язку .

З огляду на наведене, суд констатує, що працівниками АТ "УКРПОШТА" порушення вимог законодавства та невиконання чи неналежне виконання обов`язків з вручення судової кореспонденції - листів з позначкою Судова повістка , що в свою чергу має своїм наслідком неповідомлення учасників справи про дату, час і місце проведення судового засідання.

Згідно ч. 6 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню.

Оскільки АТ "УКРПОШТА" порушено законодавство України суд вбачає за необхідне надіслати окрему ухвалу для усунення вказаних порушень та з`ясування причин невиконання обов`язку щодо вручення судової повістки.

З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання (ч. 7 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України).

За таких обставин, Господарський суд міста Києва виносить на адресу Генерального директора АТ "УКРПОШТА" Смілянського Ігоря Юхимовича окрему ухвалу про необхідність усунення допущених працівниками АТ "УКРПОШТА" порушень при виконанні своїх обов`язків із пересилання поштової кореспонденції із позначкою Судова повістка та необхідність дотримання приписів Порядку пересилання поштових відправлень, затверджених наказом від 12.05.2006 №211, та вважає, що достатнім та обґрунтованим строком для надання ним відповіді є - п`ять робочих днів з моменту одержання окремої ухвали.

Керуючись статтями 243, 235, 246 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Винести на адресу Генерального директора АТ "УКРПОШТА" Смілянського Ігоря Юхимовича (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22; ідентифікаційний код 21560045) окрему ухвалу щодо виявлених порушень працівниками АТ "УКРПОШТА" вимог законодавства - пунктів 99, 99-1, 99-2, 106 та 114 Правил надання послуг поштового зв`язку , які затверджено постановою Кабінетів Міністрів України від 05.03.2009 №270, та п. 3.1.1.3. Порядку пересилання поштових відправлень, затвердженим наказом від 12.05.2006 №211.

2. Генеральному директору АТ "УКРПОШТА" Смілянському Ігорю Юхимовичу вжити заходів щодо:

- доведення до відома працівників відділень поштового зв`язку акціонерного товариства УКРПОШТА Правил пересилання рекомендованих листів з позначкою Судова повістка .

3. Встановити термін для виконання вказівок, зазначених в п. 2 окремої ухвали, - п`ять робочих днів з моменту її одержання.

4. Попередити Генерального директора АТ "УКРПОШТА" Смілянського Ігоря Юхимовича, що залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в ній порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду, є підставою для притягнення такої особи до адміністративної відповідальності на підставі ст. 185-6 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Ухвала набрала законної сили 26.05.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Суддя І.Д. Курдельчук

Зареєстровано 28.05.2020
Оприлюднено 28.05.2020
Дата набрання законної сили 27.05.2020

Судовий реєстр по справі 910/5273/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Окрема ухвала від 27.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону