ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа №522/3520/20

Провадження №1-кп/522/1181/20

УХВАЛА

27 травня 2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Єршової Л.С.,

за участю секретаря судового засідання Радзімовської Р.О.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Одесі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Одеської області Учителя Г.О. про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000040 від 26.04.2019 року, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Чорне, Красноокнянського району, Одеської області, директора ТОВ "КВАЗАР-1" , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Учителя Г.О.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Одеської області Учитель Г.О. з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000040 від 26.04.2019 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Чорне, Красноокнянського району, Одеської області, директора ТОВ "КВАЗАР-1" , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "КВАЗАР-1" (ЄДРПОУ 19049765) зареєстровано 18.09.1992 юридичним департаментом Одеської міської ради та включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 912/7. На податковий облік підприємство взято 08.10.1992 № 814 та у теперішній час перебуває на обліку в Приморській ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області.

26.06.1997 підприємство зареєстровано в якості платника податку на додану вартість та присвоєно індивідуальний податковий номер № НОМЕР_1 , перебуває на загальній системі оподаткування.

Податкова адреса підприємства: м. Одеса, Приморський район, вул. Пішонівська, буд.11.

Основним видом діяльності ТОВ "КВАЗАР-1" (ЄДРПОУ 19049765) за КВЕД являється холодне штампування та гнуття (24.33).

Наказом № 1 від 17.09.1992 на посаду директора ТОВ "КВАЗАР-1" призначено ОСОБА_1 .

Згідно статуту ТОВ "КВАЗАР-1" , який затверджено протоколом загальних зборів учасників ТОВ "КВАЗАР-1" №1 від 08.08.2016 ОСОБА_1 , будучи директором вказаного підприємства самостійно здійснює свої повноваження, без доручення діє від імені Товариства, відкриває, закриває рахунки в установах банків, укладає угоди, видає накази, здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

Згідно Статуту до компетенції директора належать усі поточні питання ТОВ "КВАЗАР-1" .

Таким чином, займаючи посаду директора ТОВ "КВАЗАР-1" , яка пов`язана з організацією з веденням бухгалтерського та податкового обліку, виконанням виробничо-господарських та фінансово-економічних обов`язків, згідно п. 1 ч. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 08.10.2004 року ОСОБА_1 як службова особа підприємства, відповідав за правильність нарахування та своєчасну сплату податків та інших обов`язкових платежів.

Відповідно до ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори у порядку та розмірах, встановлених законом.

Згідно ст.ст. 8 та 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні керівник підприємства: несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві; забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку; відображає в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені; несе відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних.

У відповідності зі ст. 16 Податкового кодексу України, ОСОБА_1 зобов`язаний: вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, врегульовані Податковим кодексом України, яким визначено вичерпний перелік податків та зборів, що сплачуються в Україні.

Податок на додану вартість та податок на прибуток підприємства встановлені Податковим кодексом України, є введеними у встановленому законом порядку та входять в систему оподаткування.

Згідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами встановлює Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 року № 88, із змінами і доповненнями.

Згідно пунктів 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 Положення №88 визначено: Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи).

Пунктом 1.2 статті 1 Положення № 88 передбачено що: Господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення .

Крім того, згідно частини 5 статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІ від 16.07.1999 Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені .

Відповідно до пункту 6 Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість , затвердженого наказом МФУ від 28.01.2016 року № 21, дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника .

У пункті 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України зазначено, що об`єктом оподаткування податком на прибуток підприємства є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України.

Пунктом 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України, базова (основна) ставка податку на прибуток підприємства становить 18 відсотків.

Окрім того, згідно п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу України податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім днем податкового (звітного) періоду.

Також, відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України, об`єктом оподаткування по податку на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Положенням підпункту а п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу України, ставка податку на додану вартість встановлюється від бази оподаткування в розмірі 20 відсотків.

Відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ встановлено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Також, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку .

Нормами статті 201 Податкового кодексу встановлено: 201.1. На дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін .

Згідно п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів(послуг), а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу встановлено: При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою .

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Діючи в порушення зазначених вимог законодавства, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність і бажаючи уникнути виконання обов`язків перед бюджетом і передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді приховування податків і не сплати їх до бюджету ОСОБА_1 здійснив умисні протиправні дії, що виразилися в наступному.

Будучи директором ТОВ "КВАЗАР-1" ОСОБА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, не відобразив у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства, а саме у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства за 2018 рік та податкових деклараціях з податку на додану вартість за жовтень - грудень 2018 року, фінансово-господарські операції щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей невстановленим слідством особам за грошові кошти на загальну суму 8 531 235,94 грн., які були здійснені на підставі первинних документів - видаткових накладних, складених від імені виконавця ТОВ "КВАЗАР-1" на адресу замовників фізичних осіб, в результаті чого не сплачено податок на додану вартість в розмірі 1421872,66 грн. та податок на прибуток у розмірі 1279685,81 грн.

Тобто, директор ТОВ "КВАЗАР-1" ОСОБА_1 ухилився від сплати податків на загальну суму 2701558,47 грн., що є значним розміром, так як у 3000 разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за кваліфікуючими ознаками: умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.

25.02.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України .

При цьому встановлено, що ОСОБА_1 шкода заподіяна державі у вигляді фактичного ненадходження грошових коштів у розмірі 2701558,47 грн. відшкодована у повному обсязі до повідомлення про підозру та притягнення до кримінальної відповідальності, що підтверджується платіжними дорученнями № 978 від 22.11.2019 на суму 500 000 грн., № 6014 від 19.12.2019 на суму 500 000 грн., № 978 від 20.01.2020 на суму 700 000 грн., № 959 від 06.02.2020 на суму 300 000 грн., № 974 від 13.02.2020 на суму 300 000 грн., № 1092 від 19.02.2020 на суму 401 558,74 грн.

Допитаний 25.02.2020 року як підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_1 показав, що у період з жовтень - грудень 2018 року, ним на підставі первинних документів - видаткових накладних, складених від імені виконавця ТОВ "КВАЗАР-1" на адресу замовників фізичних осіб за готівкові кошти було реалізовано товарно-матеріальні цінності на загальну суму 8 531 235, 94 грн. При цьому він знав що вказана реалізація за готівкові кошти товарно-матеріальних цінностей стала підставою для відображення зазначених операцій в бухгалтерському обліку та податковій звітності ТОВ "КВАЗАР-1" . У той же час, діючи навмисно, достовірно знаючи, що вищевказані операції треба відобразити у бухгалтерському обліку і у подальшому нарахувати податкові зобов`язання з ПДВ та включити до складу доходу, з корисливих мотивів, переслідуючи мету зменшення податкових платежів, не склав податкові накладні про це, не зареєстрував такі накладні в єдиному реєстрі податкових накладних, не відобразив вказані операції у бухгалтерському обліку та у подальшому не нарахував податкові зобов`язання з ПДВ і не включив до складу доходу вказану суму та не сплатив податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 2 701 558,47 грн.

З порушеннями вказаними у висновку експерта № 2 від 05.02.2020 за результатами проведення судово-економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження № 3201916000000040 ОСОБА_1 згоден. Шкода заподіяна ОСОБА_1 державі у вигляді фактичного ненадходження грошових коштів у розмірі 2 701 558,47 грн. відшкодована у повному обсязі. Вину свою визнав у повному обсязі. Нанесені державі збитки добровільно відшкодував та просить звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Окрім визнання ОСОБА_1 своєї вини, вчинення ним вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування, а саме податковою звітністю ТОВ "КВАЗАР-1" :

- податковою декларацією на прибуток підприємства за 2018 рік та податковими деклараціями на додану вартість за жовтень-грудень 2018 року;

- видатковими накладними складених від імені виконавця ТОВ "КВАЗАР-1" на адресу замовників фізичних осіб за період жовтень-грудень 2018 року;

- висновком експерта №2 від 05.02.2020 за результатами проведення судово-економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження №3201916000000040 , згідно якого сума заниження ТОВ "КВАЗАР-1" податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за звітний (податковий) період жовтень-грудень 2018 року складає 1 421 872,66 грн. та сума заниження податку на прибуток підприємства, що підлягає сплаті до бюджету за звітний (податковий) період 2018 рік складає 1 279 685,81 грн.;

- показами підозрюваного ОСОБА_1 ;

- платіжними дорученнями №978 від 22.11.2019 на суму 500 000 грн., №6014 від 19.12.2019 на суму 500 000 грн., №978 від 20.01.2020 на суму 700 000 грн., №959 від 06.02.2020 на суму 300 000 грн., №974 від 13.02.2020 на суму 300 000 грн., №1092 від 19.02.2020 на суму 401558,74 всього на загальну суму 2 701 558,47 грн.

Таким чином, відповідно дост. ст. 44, 212 ч. 4 КК України ОСОБА_1

підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку зі сплатою податків, зборів, обов`язкових платежів до повідомлення про підозру та притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та просив його задовольнити з тих підстав, що ОСОБА_1 до його притягнення до кримінальної відповідальності сплатив усі податки, які повинен був сплатити.

ОСОБА_1 підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, проти звільнення не заперечує та просить закрити кримінальне провадження щодо нього.

Суд, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 4 ст. 212 КК України передбачено, що особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) ст. 212 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав передбачених ч.2 ст.284 КПК України. Відповідно до якої, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України питання про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 року Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності , при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) під час попереднього, судового, апеляційного або касаційного розгляду справи повинен переконатися, що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК. Тільки після цього можна постановити (ухвалити) у визначеному КПК порядку відповідне судове рішення.

Шкода, заподіяна державі у вигляді ненадходження грошових коштів у розмірі 2701558,47 грн., відшкодована у повному обсязі до винесення повідомлення про підозру та притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності, що підтверджується платіжними дорученнями № 978 від 22.11.2019 на суму 500 000 грн., № 6014 від 19.12.2019 на суму 500 000 грн., № 978 від 20.01.2020 на суму 700 000 грн., № 959 від 06.02.2020 на суму 300 000 грн., № 974 від 13.02.2020 на суму 300 000 грн., № 1092 від 19.02.2020 на суму 401 558,74, а всього на загальну суму 2 701 558,47 грн.,

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що ОСОБА_1 до притягнення його до кримінальної відповідальності відшкодував завдану шкоду у повному обсязі, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 212 КК України та закрити кримінальне провадження із вказаних підстав.

Керуючись ч. 4 ст. 212 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285-286, 288, 314, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Одеської області Учителя Г.О. про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000040 від 26.04.2019 року, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України у зв`язку із сплатою податків, зборів, обов`язкових платежів до повідомлення про підозру та притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32019160000000040 від 26.04.2019 року, закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 29.05.2020 року о 12 год. 00 хв.

Суддя Л.С. Єршова

Дата ухвалення рішення 27.05.2020
Зареєстровано 31.05.2020
Оприлюднено 01.06.2020

Судовий реєстр по справі 522/3520/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.05.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 27.05.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 06.03.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону