Рішення
від 26.05.2020 по справі 925/1499/17(925/513/20)
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2020 р., м. Черкаси справа № 925/1499/17(925/513/20)

Вх.суду № 6415/20 від 28.04.2020

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

у судове засідання не з`явились: представники від позивача, відповідача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 24.04.2020,

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Полеагро",

про стягнення коштів у сумі 653 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1.Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., у межах справи про банкрутство подано заяву від 24.04.2020 з вимогою: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Полеагро" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М" кошти в сумі 653 грн..

Заяву обґрунтовано тим,

що 19.09.2014 між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Полеагро" був укладений договір №СФ-0000436, за умовами якого ТОВ "Полеагро" зобов`язувалось поставити ТОВ "Родень-М" товар - Нітроамофоску 16:16:16 у біг-бегах у кількості 20 т на загальну суму 130600,00 грн.;

що на виконання зобов`язань за Договором ТОВ "Полеагро" поставило, а ТОВ "Родень-М" 22.09.2014 прийняло товар на суму 129947,00 грн.;

що за поставлений товар ТОВ "Родень-М" сплатило кошти у загальній сумі 130600,00 грн.;

що різниця між сумою здійсненої ТОВ "Родень-М" передоплати та вартістю поставленого товару складає 653,00 грн, які ТОВ "Полеагро" не повернуло.

2. Ухвалою суду від 05.05.2020 заяву призначено для розгляду у спрощеному провадженні по суті на 26.05.2020.

3. Учасники справи були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак їх повноважні представники у судове засідання не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили.

Позивач подав до суду заяву від 26.05.2020 (вх.суду №7787/20 від 26.05.2020) про розгляд справи без участі його представника, просив позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Відповідач про причини неявки до суду не повідомив. Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" та списком згрупованих поштових відправлень суду від 05.05.2020 №778 поштове відправлення (ухвала суду) за штриховим кодовим ідентифікатором №1801604570650 було вручено ТОВ "Полеагро" 06.05.2020, отже останнє мало достатньо часу для виконання покладених на нього судом процесуальних обов`язків.

Явка учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

4. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

5. Дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

19.09.2014 між ТОВ "Полеагро" та ТОВ "Родень-М" укладено договір №СФ-0000436 (надалі - Договір №СФ-0000436 ), згідно з яким:

п.1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник (ТОВ "Полеагро") зобов`язується передати (поставити) у власність Покупця (ТОВ "Родень-М") Товар, визначений у п.п.1.2. цього Договору, а Покупець зобов`язується оплатити та прийняти Товар;

п.1.2. Товар, що підлягає поставці згідно умов цього Договору: найменування: нітроамофоска 16:16:16; вид упаковки: біг-бег; кількість: 20 т; ціна за одиницю з ПДВ (грн..): 6530,00 грн.; загальна вартість з ПДВ (грн.) 130600,00 грн.;

п.3.1. Покупець оплачує 100% вартості Товару в гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі виставлених рахунків-фактури;

п.п.4.2. Обов`язок Постачальника передати Товар вважається виконаним з моменту передачі Товару Постачальником Продавцю;

п.п.5.3. Товар приймається Покупцем щодо кількості - відповідно накладної (транспортної накладної) на Товар, який передають, щодо якості - відповідно сертифікату (паспорту) якості;

19.09.2014 ТОВ "Полеагро" виставив ТОВ "Родень-М" рахунок-фактуру №СФ-0000436 на поставку Товару (нітроамофоски 16:16:16) у кількості 20 т на загальну суму 130600,00 грн. з ПДВ.

19.09.2014 згідно з випискою ПАТ КБ "Хрещатик" ТОВ "Родень-М" перерахувало на рахунок ТОВ "Полеагро" кошти у сумі 130600,00 грн. із зазначенням у призначенні платежу: "За нітроамофоску зг рах.№4136 від 19.09.14 З ПДВ 20% - 21766.67 грн."

22.09.2014 за видатковими накладними №РН-000676, № РН-000677 ТОВ "Полеагро" здійснило поставку ТОВ "Родень-М" Товару (нітроамофоски 16:16:16) відповідно у кількості 10000 т на суму 65300,00 грн. та у кількості 9900 т на суму 64647,00 грн., всього на суму 129947,00 грн.

Відповідач недопоставив Товару на суму 653,00 грн. (130600,00 -129947,00).

07.12.2017 ухвалою суду порушено провадження у справі про банкрутство боржника. 29.03.2018 постановою суду боржника визнано банкрутом; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Голінного А.М.

28.04.2020 позивач звернувся до суду із заявою, що розглядається.

6. Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з нормами Цивільного кодексу України:

ст.526. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін;

ч.2 ст.530. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства;

ч.1 ст.610. Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання);

ч.2 ст.693. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

7. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

Сума не виконаного відповідачем зобов`язання зі сплати коштів складає заявлену суму 653,00 грн.

Однак умовами Договору №СФ-0000436 не передбачено строку повернення суми передоплати за недопоставлений Товар. За таких обставин мають застосовуватись правила ст.530 Цивільного кодексу України, згідно з якою боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги.

Оскільки позивачем вимога про повернення цієї суми не пред`являлась, то у позивача не виникло право на її стягнення у примусовому порядку.

За таких обставин у задоволенні вимог необхідно відмовити.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Відмовити у задоволенні позовної заяви боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., від 24.04.2020 повністю.

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 03.06.2019.

Направити це судове рішення сторонам.

С у д д я Ю.А. Хабазня

Я-3

Дата ухвалення рішення26.05.2020
Оприлюднено03.06.2020
Номер документу89595127
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —925/1499/17(925/513/20)

Рішення від 26.05.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 05.05.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні