Рішення
від 26.05.2020 по справі 925/1499/17(925/512/20)
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2020 р., м. Черкаси справа № 925/1499/17(925/512/20)

Вх.суду № 6411/20 від 28.04.2020

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

у судове засідання не з`явились: представники від позивача, відповідача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 24.04.2020,

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Полеагро",

про стягнення коштів у сумі 840,30 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ :

1. Позивач (боржник у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М.) у межах справи про банкрутство подав позовну заяву від 24.04.2020 з вимогою стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Полеагро" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М" кошти в сумі 840 грн. 30 коп..

2. Заяву обгрунтовано тим, що 17.09.2014 між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Полеагро" був укладений договір поставки №102 товару (КАС-32) у кількості 42,015 т на загальну суму 160497,30 грн. на виконання якого ТОВ "Родень-М" поставило ТОВ "Полеагро" прийняло товар на суму 160497,30 грн.; що ТОВ "Полеагро" було здійснено оплату у сумі 159 657,00 грн., отже різниця між вартістю поставленого товару та сумою оплати становить 840,30 грн.; що 25.09.2019 ТОВ "Родень-М" направило на адресу ТОВ "Полеагро" вимогу про повернення протягом семи днів коштів у сумі 840,30 грн., яка була отримана адресатом 26.09.2019, однак останній будь-якорї відповіді не надіслав, кошти не повернув; що 09.01.2020 ТОВ "Родень-М" направив на адресу ТОВ "Полеагро" повторну вимогу від 09.01.2020 №925/1499/17/22 про повернення коштів у вказаній сумі, яка була отримана ТОВ "Полеагро" 13.01.2020, однак залишена останнім без реагування.

3. Ухвалою суду від 05.05.2020 заяву призначено для розгляду у спрощеному провадженні по суті на 26.05.2020.

Учасники справи були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак їх повноважні представники у судове засідання не з`явились.

Позивач подав до суду заяву без дати і номеру (вх.суду №7784/20 від 26.05.2020) про розгляд справи без участі його представника, просив позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Відповідач про причини неявки до суду не повідомив. Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" та списком згрупованих поштових відправлень суду від 05.05.2020 №778 поштове відправлення (ухвала суду) за штриховим кодовим ідентифікатором №1801604570650 було вручено ТОВ "Полеагро" 06.05.2020, отже останнє мало достатньо часу для виконання покладених на нього судом процесуальних обов`язків.

Явка учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

4. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

5. Дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

17.09.2014 між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Полеагро" укладено договір поставки №102 (надалі - Договір №102 ) (а.с.7 т.17), згідно з яким:

п.1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник (ТОВ "Родень-М") зобов`язується передати Покупцеві (ТОВ "Полеагро") у власність, а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити наступний товар: КАС-32 - 42,015 т, ціна за 1 т - 3820,00 грн., в т.ч. ПДВ - 636,67 грн. (надалі - Товар);

п.4.2. Товар вважається зданим Постачальником і прийнятим Покупцем з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладних (...);

п.7.2. Загальна сума Товару за цим Договором складає 160497,30 грн., в т.ч. ПДВ 26749,55 грн.;

п.8.1. Оплата Товару на підставі цього Договору здійснюється Покупцем в розмірі 100% передоплати шляхом безготівкового переказу відповідних грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах у цьому Договорі;

17.09.2014 ТОВ "Родень-М" за видатковою накладною №РН-0000101 здійснило поставку ТОВ "Полеагро" 42,015 т КАС-32 на загальну суму 160497,30 грн. з ПДВ (а.с.9 т.17).

17.09.2014 згідно з випискою ПАТ КБ "Хрещатик" ТОВ "Полеагро" перерахувало на рахунок ТОВ "Родень-М" 152000,00 грн. із зазначенням у призначенні платежу: "Оплата за КАС зг.рах №102 від 17.09.14р. у сумі 126666,67 грн., ПДВ - 20% 25333,33 грн." (а.с.10 т.17).

18.09.2014 згідно з випискою ПАТ КБ "Хрещатик" ТОВ "Полеагро" перерахувало на рахунок ТОВ "Родень-М" 7657,00 грн. із зазначенням у призначенні платежу: "Оплата за КАС зг.рах №102 від 17.09.14р. у сумі 6380,83 грн., ПДВ - 20% 1276,17 грн." (а.с.11 т.17).

Різниця між поставкою і сплатою складає 840,30 грн. (160497,30 - 152000,00 - 7657,00)

07.12.2017 ухвалою суду порушено провадження у справі про банкрутство боржника.

29.03.2018 постановою суду боржника визнано банкрутом; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Голінного А.М.

25.09.2019 позивач звернувся до ТОВ "Полеагро" з вимогою від 23.09.2019 №925/1499/17/718 про сплату коштів у розмірі 840,30 грн. Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" поштове відправлення (вимога) за штриховим кодовим ідентифікатором №1801604304497 було вручене адресату 26.09.2019, проте останній будь-якої відповіді на пред`явлену вимогу не надав (а.с.12, 13 т.17).

09.01.2020 позивач повторно звернувся до ТОВ "Полеагро" з вимогою від 09.01.2020 №925/1499/17/22 про сплату коштів у вказаній сумі. За даними сайту ПАТ "Укрпошта" вказану вимогу (поштове відправлення за штриховим кодовим ідентифікатором №1801604471733) адресатом було отримано 13.01.2020, разом з тим, останній будь-якої відповіді не надав, кошти не повернув (а.с.14, 15 т.17).

28.04.2020 позивач звернувся до суду із заявою, що розглядається.

6. Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч.1 ст.61 ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження (зокрема): заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

Згідно з нормами Цивільного кодексу України:

ч.1-3 ст. 11. Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; (…) 4) інші юридичні факти; цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства;

ст.509. Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку; зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу; зобов`язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості;

ст.526. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін;

ч.2 ст.530. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства;

ч.4 ст.538. Якщо зустрічне виконання обов`язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов`язку, друга сторона повинна виконати свій обов`язок;

ч.1 ст.610. Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання);

ч.1 ст.629. Договір є обов`язковим для виконання сторонами;

ч.2 і 3 ст. 692. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару (…); у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами;

ч.1 ст.693. Якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу; у разі невиконання покупцем обов`язку щодо попередньої оплати товару застосовуються положення статті 538 цього Кодексу;

ч.2 ст.712. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

7. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

Оскільки поставка товару і оплата частини здійснені в один день, суд вважає, що відповідно до умов Договору відповідачем було оплачено частину отриманого товару на суму 152000,00 грн.

Суму 7657,00 грн. відповідачем сплачено відповідно до ч.1 ст.693 та ст.538 Цивільного кодексу України.

Однак зобов`язання на суму 840,30 грн. відповідачем виконане не було. Договір не передбачає строку оплати товару в частині не виконаного зобов`язання, тому для даного випадку строк його виконання настає з моменту пред`явлення вимоги

Невиконання відповідачем взятого на себе зобов`язання у семиденний строк з дня пред`явлення позивачем відповідно до ст.530 і 538 Цивільного кодексу України вимоги є правовою підставою для стягнення заявленої суми основного боргу у примусовому порядку.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., від 24.04.2020 задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Полеагро" (18001, м.Черкаси, бул.Шевченка,208, ідентифікаційний код 37682488) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М" (18002, м.Черкаси, вул.Благовісна,299, кв.132, ідентифікаційний код 14196320, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк") кошти в сумі 840,30 коп. (вісімсот сорок гривень тридцять копійок).

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 03.06.2020.

Направити це судове рішення позивачу, відповідачу.

С у д д я Ю.А. Хабазня

Я-3

Дата ухвалення рішення26.05.2020
Оприлюднено03.06.2020

Судовий реєстр по справі —925/1499/17(925/512/20)

Рішення від 26.05.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 05.05.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні