Ухвала
від 01.06.2020 по справі 923/106/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/


У Х В А Л А

про затвердження мирової угоди

02 червня 2020 року Справа № 923/106/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Литвинової В.В. при секретарі судового засідання О. М. Горголь , розглянувши справу

за позовом: Приватного акціонерного товариства "Кам`янський", с. Одрадокам"янка Бериславського району Херсонської області

до: Державного комунального підприємства "Нововоронцовська оптово-роздрібна центральна районна аптека № 11", смт. Нововоронцовка Херсонської області

про стягнення 565625,92 грн заборгованості за договорами купівлі-продажу

за участю представників сторін:

від позивача: не прибув;

від відповідача: не прибув.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Кам`янський" (позивач) звернулось з позовом до Державного комунального підприємства "Нововоронцовська оптово-роздрібна центральна районна аптека № 11" (відповідач) про стягнення 311663,48 грн заборгованості за договором позики № 06-04/2017 від 06.04.2017.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.01.2020, справу розподілено судді Литвиновій В.В.

Ухвалою суду від 04.02.2020 за вказаним позовом, відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 25.02.2020.

Ухвалою суду від 25.02.2020 підготовче судове засідання у справі відкладено до 31.03.2020.

Судове засідання 31.03.2020 проведено за відсутності представників сторін. Ухвалою суду від 31.03.2020 розгляд даної справи відкладено на час дії карантинних заходів без зазначення дати судового засідання.

Ухвалою суду від 09.04.2020 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Ухвалою суду від 13.05.2020 розгляд справи у підготовчому судовому засіданні призначено на 02.06.2020

02.06.2020 через канцелярію суду надійшла обопільно підписана сторонами, спільна заява б/н, від 27.05.2020 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі, у якій викладено клопотання про розгляд заяви без участі представників сторін. Додатком до заяви долучено обопільно підписану мирову угоду від 27.05.2020.

На визначену дату та час судового засідання - 02.06.2020 представники сторін не з`явилися, у зв`язку з чим фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши заяву сторін про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі, надавши оцінку змісту мирової угоди від 27.05.2020, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи.

Права та обов`язки учасників справи врегульовано статтею 42 ГПК України.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 42 ГПК України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

За змістом ч.ч. 1-4 ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

У вказаній мировій угоді сторони погодили зафіксували розмір заборгованості за договором позики № 06-04/2017 від 06.04.2017 року на момент укладення мирової угоди та погодили порядок погашення заборгованості.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Суд, встановивши, що мирова угода стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмету позову і при цьому не порушує чиїх-небудь прав та охоронюваних законом інтересів, дійшов висновку, що вищевказана мирова угода підлягає затвердженню, а провадження у справі підлягає закриттю.

Окрім того, суд враховує, що мирова угода підписана зі сторони позивача та зі сторони відповідача їх керівниками, що підтверджується відомостями з ЄДРЮОФОП, відтак в останніх наявні повноваження на вчинення відповідної процесуальної дії виходячи зі змісту посадового становища.

Також суд звертає увагу, що про наслідки затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі сторонам відомі про, що вони зазначили у пункті 8 цієї мирової угоди.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

За вказаних обставин, суд дійшов висновку, що мирова угода підлягає затвердженню, а провадження у справі закриттю.

При постановлені ухвали про закриття провадження у справі судом враховано положення ч.4 ст.231 ГПК України, згідно з якою при закритті провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Зважаючи на те, що сторони під час укладення мирової угоди від 27.05.2020 передбачили порядок розподілу судових витрат, суд не вбачає підстав для вирішення питання про їх розподіл.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 5, 46, 192, п. 7 ч. 1 ст. 231, ст.ст. 232, 233, 234, 235, 240, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

постановив:

1. Затвердити мирову угоду, укладену 27.05.2020 між Приватним акціонерним товариством "Кам"янський" та Держаним комунальним підприємством Нововоронцовська оптово-роздрібна Центральна районна аптека № 11 наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

в господарській справі № 923/106/20

м. Херсон 27 травня 2020 р.

Приватне акціонерне товариство Кам`янський , ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 00413713, місцезнаходження: 74341, Херсонська обл., Бериславський р-н, с Одрадокам`янка, вул. Вишнева, 1 (далі - Позивач), в особі директора Голубничого Олександра Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Державне комунальне підприємство Нововоронцовська оптово-роздрібна Центральна районна аптека №11, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 01979842, місцезнаходження: 74200, Херсонська обл., смт. Нововоронцовка, вул. Воронцова (Леніна), 28 (далі - Відповідач), в особі керівника Чепурна Ірина Петрівна, який діє Статуту, з другої сторони, при спільному згадуванні - Сторони , уклали цю Мирову угоду по справі № 923/106/20 (далі в тексті - Мирова угода ) про зазначене нижче.

1.Сторони є учасниками у справі № 923/106/20, що розглядається Господарським судом Херсонської області (далі - Судова справа). Під Мировою угодою розуміється домовленість (дійсне волевиявлення) між Позивачем і Відповідачем стосовно спільного та добровільного вирішення спору, який виник у зв`язку з порушенням Відповідачем строку повернення позиви, отриманої відповідачем на підставі Договору позики № 06-04/2017 від 06.04.2017 року (далі в тексті - Договір ).

2.Сторони підтверджують, що заборгованість Відповідача перед Позивачем за Договором на момент укладення даної Мирової угоди складає 301 338, 48 грн., з яких 235 000,00 грн. - сума неповернутої позики, 45 101,84 грн. - суми інфляційних втрат, 16 561,64 грн. 3% річних, 4 675,00 грн. - сума сплаченого Позивачем судового збору.

3. З метою урегулювання спору на підставі взаємних поступок та не бажаючи подальших судових розглядів а також на підставі домовленостей про подальші господарські правовідносини, Сторони домовились визначити повну, кінцеву та безспірну суму, яка покриває усі існуючі та потенційно можливі претензії (матеріального характеру або іншого виду) Позивача до Відповідача по Договору, у розмірі 239 675 (двісті тридцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят п`ять) гривень 00 копійок, яка складається з наступних сум, заявлених Позивачем у позові у Судовій справі:

-235 000,00 грн. - сума неповернутої позики;

-4 675,00 грн. - сума сплаченого Позивачем судового збору.

4.Відповідач здійснює у порядку та строки, визначені цією Мировою угодою, оплату Позивачу погодженої суми у розмірі 239 675 (двісті тридцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят п`ять) гривень 00 (далі - Узгоджений платіж), а Позивач, відмовляється від стягнення з Відповідача суми у розмірі 76 663,48 грн., яка складається з 15 000,00 грн. позики, 45 101,84 грн. суми інфляційних втрат, 16 561,64 грн. 3% річних (далі - Прощений борг).

5.Відповідач безумовно зобов`язується повністю сплатити на поточний рахунок Позивача, вказаний в даній Мировій угоді, погоджену Сторонами суму Узгодженого платежу у розмірі 239 675 (двісті тридцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят п`ять) гривень 00 копійок у наступний строк:

-не пізніше 30 червня 2020 року - 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) грн. 00 коп.;

-не пізніше 30 липня 2020 року - 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) грн. 00 коп.;

-не пізніше 30 серпня 2020 року - 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) грн. 00 коп.;

-не пізніше 30 вересня 2020 року - 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) грн. 00 коп.;

-не пізніше 30 жовтня 2020 року - 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) грн. 00 коп.;

-не пізніше 30 листопада 2020 року - 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) гри. 00 коп.;

-не пізніше 30 грудня 2020 року - 29 675,00 (двадцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят п`ять) грн. 00 коп.

6.У разі порушення Відповідачем зобов`язань, передбачених п. 5 даної Мирової угоди, Позивач звертається в порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження , до органів державної виконавчої служби/приватного виконавця з заявою про примусове виконання ухвали господарського суду про затвердження Мирової угоди та стягнення з Відповідача суми, зазначеної в п. 2. даної Мирової угоди, а саме: 301 338,48 грн.

7.Сторони, керуючись статтями 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, звертаються до Господарського суду Херсонської області із заявою про затвердження цієї Мирової угоди. Ухвала Господарського суду Херсонської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом.

8.Сторони підтверджують, що умови цієї Мирової угоди відповідають реальному волевиявленню та інтересам Сторін і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

9. Крім іншого, Відповідач запевняє, що йому відомо про те, що відповідно до ст. 232 Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду є не лише виконавчим документом, а й судовим рішенням і за його невиконання ст. 382 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність.

10. Всі суми, які підлягають сплаті за цією Мировою угодою, Відповідач

зобов`язаний перерахувати за наступними банківськими реквізитами Позивача:

Отримувач : Приватне акціонерне товариство Кам`янський

ЄДРПОУ: 00413713

IBAN: НОМЕР_1

Банк : AT ПроКредит Банк , м. Київ

МФО: 320984

11. Дана Мирова угода укладена в трьох примірниках - по одному для кожної із

Сторін, а третій її примірник передається на розгляд і затвердження до Господарського

суду Херсонської області. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження

судом і діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою.

Реквізити і підписи Сторін

Позивач

Приватне акціонерне товариство Кам`янський ,

74341, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам`янка, вул. Вишнева, 1. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 00413713

(підпис) О. А. Голубничий

Відповідач

Державне комунальне підприємство Нововоронцовська оптово-роздрібна Центральна районна аптека № 11

74200, Херсонська обл.,

смт. Нововоронцовка, вул. Воронцова

(Леніна), 28. Ідентифікаційний код юридичної особи в

ЄДРПОУ 01979842

(підпис) І. П. Чепурна

2. За цією мировою угодою Приватне акціонерне товариство "Кам"янський" (74341, Херсонська область, Бериславський район, с. Одрадокам"янка, вул. Вишнева,1, код 00413713) є стягувачем, а Держане комунальне підприємство Нововоронцовська оптово-роздрібна аптека " 11 ( 74200, Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Воронцова (Леніна) 28, код 01979842) - боржником.

3. Провадження у справі закрити.

4. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 04.06.2020 - та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років згідно з ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" - до 04.06.2023.

повний текст ухвали складено 04.06.2020.

5. Примірник ухвали надіслати учасникам процесу рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвала може бути оскаржена протягом 10 днів з дня складення її повного тексту. До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

За приписами ч.4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України (із доповненнями, внесеними відповідно до Закону України від 30.03.2020 N 540-IX) під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Суддя В.В.Литвинова

Дата ухвалення рішення01.06.2020
Оприлюднено03.06.2020

Судовий реєстр по справі —923/106/20

Ухвала від 01.06.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Литвинова В.В.

Ухвала від 12.05.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Литвинова В.В.

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Литвинова В.В.

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Литвинова В.В.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Литвинова В.В.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Литвинова В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні