Ухвала
від 02.06.2020 по справі 756/6474/20
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03.06.2020 Справа № 756/6474/20

УКРАЇНА

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА


Унікальний №756/6474/20

Провадження №2/756/4334/20

УХВАЛА

03 червня 2020 року м. Київ

Суддя Оболонського районного суду м. Києва Диба О.В.,

розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АТП Укрпрофтранс про встановлення факту трудових відносин, стягнення невиплаченої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні,

УСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом до відповідача про встановлення факту трудових відносин, стягнення невиплаченої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, однак, в порушення вимог ст.175 ЦПК України позивач не виконав вимог, які ставляться до позовної заяви при зверненні до суду, які унеможливлюють відкриття провадження по справі, а саме:

- позивачем не зазначено ціни позову;

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 175 ЦПК України позовна заява повинна містити зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 176 ЦПК України визначено, що у позовах про стягнення грошових коштів ціна позову визначається сумою, яка стягується, чи оспорюваною сумою за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку.

З матеріалів позовної заяви убачається, що позивачем заявлено майнову вимогу про стягнення з ТОВ АТП Укрпрофтранс невиплаченої заробітної плати у розмірі 63 250,00 грн., а також іншу майнову вимогу про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку з урахуванням компенсації за невикористані дні щорічної відпустки.

Пунктом 10 ч.1 ст. 176 ЦПК України зазначено, що у позовах, що складаються з кількох самостійних вимог ціна позову визначається загальною сумою всіх вимог.

Разом з тим, у прохальній частині позову позивач не вказує розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку, який він просить стягнути з відповідача на момент звернення до суду із позовом. Також ціна цієї вимоги не включена до ціни позову.

Таким чином, позивачу необхідно усунути вказані недоліки, визначивши загальну ціну позову.

- позивачем не сплачено судовий збір за вимогу майнового характеру;

У позовній заяві позивач вказує про необхідність звільнення його від сплати судового збору як позивача у справі про стягнення заробітної плати.

Дійсно, у п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України Про судовий збір визначено, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються, зокрема, позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

Проте як зазначається у Постанові Великої Палати Верховного Суду №910/4518/16 від 30.01.2019, середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою не є основною чи додатковою заробітною платою, а також не є заохочувальною чи компенсаційною виплатою (зокрема, компенсацією працівникам втрати частини заробітної плати у зв`язку з порушенням термінів її виплати) у розумінні статті 2 Закону України Про оплату праці , тобто середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не входить до структури заробітної плати.

З огляду на викладене пільга щодо сплати судового збору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України Про судовий збір , згідно з якою від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі, не поширюється на вимоги позивачів про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку під час розгляду таких справ в усіх судових інстанціях.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 4 Закону України Про судовий збір у чинній редакції визначено, що за подання позовної заяви майнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 177 ЦПК України до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

Належним доказом про сплату судового збору є оригінал квитанції про його сплату.

Як убачається з позовної заяви, позивачем заявлено майнову вимогу про стягнення невиплаченої заробітної плати, за яку судовий збір не справляється. Окрім того, ОСОБА_1 просить стягнути на його користь середній заробіток за час затримки розрахунку з урахуванням компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, за пред`явлення якої підлягає судовий збір у розмірі 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, позивачу, як зазначалось, слід визначити розмір середнього заробітку, який він просить стягнути з відповідача на момент звернення до суду із позовом, та надати доказ сплати ним (оригінал квитанції) судового збору в розмірі, який визначений нормами чинного законодавства України.

За приписами ч.3 ст. 6 Закону України Про судовий збір за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

- позивачем не сплачено судовий збір за вимогу немайнового характеру;

Пунктом 2 ч. 1 ст. 4 Закону України Про судовий збір у чинній редакції визначено, що за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 177 ЦПК України до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

Належним доказом про сплату судового збору є оригінал квитанції про його сплату.

Як убачається з позовної заяви, позивачем, окрім двох самостійних майнових вимог заявлено також одну вимогу немайнового характеру про встановлення факту наявності трудових відносин між ОСОБА_1 та ТОВ АТП Укрпрофтранс , за яку позивачу необхідно сплатити судовий збір у розмірі 840,80 грн.

Таким чином, позивачу слід надати доказ про сплату ним судового збору в розмірі, який визначений нормами чинного законодавства України.

- позивачем не надано доказів на підтвердження обставин, на яких ґрунтуються його вимоги;

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 177 ЦПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Так, у позовній заяві позивач вказує, що перебував у трудових відносинах з відповідачем протягом шести місяців та був незаконно звільнений. Зазначає, що ним було направлено, зокрема, претензію керівнику ТОВ АТП Укрпрофтранс з вимогою видати наказ про прийняття на роботу ОСОБА_1 та провести з ним розрахунок. Однак, жодних доказів на підтвердження вказаних обставин суду не надано.

Крім того, ОСОБА_1 зазначає, що наявність трудових відносин з відповідачем підтверджується наявними у позивача документами, а саме: маршрутний лист №429635/18 від 30.08.2018; накладна №038194418 від 30.08.2018; товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 16.10.2018; накладна №04380118 від 16.10.2018;маршрутний лист №436494/18 від 12.11.2018; накладна №04637018 від 12.11.2018;накладна №04636918 від 12.11.2018;товарно-транспортна накладна №04637018 від 12.11.2018;товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 12.11.2018.

Вказаний перелік доказів позивач зазначає у переліку документів, наданих до суду із позовною заявою. Проте додатки до позовної заяви, перелічених документів не містять, про що 03.06.2020 уповноваженими працівниками Оболонського районного суду м. Києва складено відповідний акт.

Таким чином, позивачу необхідно надати докази на підтвердження обставин, на яких ґрунтуються його вимоги відповідно до переліку, який зазначений у позовній заяві.

- позивачем не надано додатків та копій до позовної заяви відповідно до кількості учасників;

Частиною 1 ст. 177 ЦПК України визначено, що позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Із позовних матеріалів убачається, що позивач не надав примірник позовної заяви для відповідача.

Таким чином, позивачу необхідно надати копію позовної заяви відповідно до кількості учасників.

- позивачем не надано належним чином засвідчених копій письмових доказів;

Згідно п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

За приписами ч. 2, 4, 5 ст. 95 ЦПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Всупереч вищевказаним законодавчим нормам, надані позивачем копії письмових доказів не засвідчені належним чином.

Згідно ст.185 ЦПК України суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 ЦПК України, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175 і 177 ЦПК України, сплатить суму судового збору, позовна заява вважається поданою в день її первісного подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Додатково суд роз`яснює, відповідно до ч. 7 ст. 185 ЦПК України у випадку повернення позовної заяви позивачу це не перешкоджає повторному зверненню до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.

Враховуючи наведене, вважаю, що провадження у справі неможливо відкрити до усунення вказаних недоліків, а тому заяву слід залишити без руху, а позивачу надати строк для їх усунення.

Керуючись ст. 185 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю АТП Укрпрофтранс (04655,м. Київ, вул. Богатирська, 3-Є, код ЄДРПОУ 39018942)про встановлення факту трудових відносин, стягнення невиплаченої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні - залишити без руху;

Надати позивачу строк для усунення недоліків - протягом 5 днів з дня вручення копії ухвали;

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя: О.В. Диба

Дата ухвалення рішення02.06.2020
Оприлюднено04.06.2020

Судовий реєстр по справі —756/6474/20

Ухвала від 26.08.2020

Цивільне

Оболонський районний суд міста Києва

Диба О. В.

Ухвала від 04.06.2020

Цивільне

Оболонський районний суд міста Києва

Диба О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні