Ухвала
від 04.06.2020 по справі 904/6169/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

04.06.2020м. ДніпроСправа № 904/6169/17

за заявою Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "БУДКОМПЛЕКТ", 49017, м.Дніпро, вул.Матлахова, 14, код ЄДРПОУ 13452399

про визнання грошових вимог на суму 99 180, 00 грн та 4 204,00 грн судового збору, -

Суддя Примак С.А.

Представники:

від кредитора: не з`явився

від боржника: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

27.06.2017 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 20.10.2017. Розпорядником майна призначено Павлову Юлію Михайлівну (свідоцтво № 1778 від 27.12.2016).

19.10.2017 постановою Господарського суду Дніпропетровської області припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект", також припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Павлової Юлії Михайлівни у справі № 904/6169/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект". Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект", 49017, м. Дніпро, вул. Матлахова, 14, код ЄДРПОУ 13452399 - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців до 19.10.2018. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект" призначено арбітражного керуючого Павлову Юлію Михайлівну (свідоцтво № 1778 від 27.12.2016).

24.04.2020 до господарського суду від Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області надійшла заява про визнання кредитором Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект", в якій заявник просить:

- визнати та задовольнити кредиторські вимоги Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області у розмірі 99 180, 00 грн - у третю чергу;

- визнати та задовольнити кредиторські вимоги Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області на оплату судового збору у розмірі 4 204, 00 грн - у першу чергу.

04.03.2020 ухвалою господарського суду прийнято заяву Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 04.06.2020 о 12:50 год. Зобов`язано арбітражного керуючого Павлову Юлію Михайлівну розглянути заяву кредитора та повідомити суд про включення заявлених вимог до реєстру або їх відхилення.

Розглянувши грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області до боржника, господарським судом встановлено наступне.

Відповідно до Акту ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 1158/04-36-14-21/13452399 від 16.01.2020 про результат документальної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект" (код ЄДРПОУ 13452399) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинам із Товариством з обмеженою відповідальністю "Єврохоумс" (код ЄДРПОУ 40509935) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 встановлено порушення Товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект":

- пп.134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), П(С)БО 16 "Витрати", в результаті чого підприємством було занижено податок на прибуток за 2016 рік у сумі 37 584,00 грн;

- п. 185.1 ст. 185, п. 198.3 ст. 198, п. 201.1, п. 201.7 ст. 201 № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) в результаті чого підприємством було занижено податок на додану вартість всього за 2016 рік у сумі 41 760 грн, в тому числі за серпень 2016 року 41 760 грн.

Згідно з даними ІС "Податковий блок" інтегрованої картки платника податків у Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-транспортне підприємство "Будкомплект" обліковується заборгованість перед бюджетом на суму 99 180, 00 грн, яка складається з:

- податку на прибуток у сумі 46 980, 00 грн згідно з податковим повідомленням-рішенням від 20.02.2019 № 0005011421 (в тому числі за податковими зобов`язаннями - 37 584, 00 грн, за штрафними (фінансовими) санкціями - 9 396, 00 грн;

- податку на додану вартість у сумі 52 200, 00 грн згідно з податковим повідомленням-рішенням від 20.02.2019 № 0005011421 (в тому числі за податковими зобов`язаннями - 41 760, 00 грн, за штрафними (фінансовими) санкціями - 10 440, 00 грн.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов до висновку визнати грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області у повному обсязі в розмірі 4 204, 00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 79 344, 00 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів та 19 836,00 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 234, 235 ГПК України, ст. ст. 41, 59, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області у розмірі 4 204, 00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 79 344, 00 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів та 19 836,00 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області

Копію цієї ухвали направити кредитору, ліквідатору.

Суддя С.А. Примак

Дата ухвалення рішення04.06.2020
Оприлюднено11.06.2020

Судовий реєстр по справі —904/6169/17

Ухвала від 04.03.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 26.01.2021

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 26.11.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 24.09.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 04.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 04.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.05.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 30.04.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 09.04.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні