ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"10" червня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1616/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Степанової Л.В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 25, офіс 223, код ЄДРПОУ 35768704) про забезпечення позову за вх.№2-2636/20 від 05.06.2020р. у справі №916/1616/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 25, офіс 223, код ЄДРПОУ 35768704);

до відповідачів: 1. Управління капітального будівництва Одеської міської ради (65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10А, код ЄДРПОУ 04056902);

2. товариства з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ (65091, м. Одеса, вул. Розумовська, 28, кв. 40, код ЄДРПОУ 43223082);

про визнання незаконним та скасування рішення, визнання недійсним договору та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом до відповідачів Управління капітального будівництва Одеської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ в якому просить:

- визнати незаконним та скасувати рішення Управління капітального будівництва Одеської міської ради, оформлене протоколом №21/Т-6 від 14.04.2020р., щодо визначення переможцем відкритих торгів ID 87abd248aa7349189d28badda87493ca, ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-05-002086-С на предмет закупівлі робіт: Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5 (ДК 021:2015-454530007-Капітальний ремонт і реставрація) учасника ТОВ "ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ;

- визнати недійсним договір №63-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 28.05.2020р. укладений між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ на виконання робіт Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5 (ДК 021:2015-454530007-Капітальний ремонт і реставрація);

- зобов`язати Управління капітального будівництва Одеської міської ради відхилити пропозицію учасника товариства з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ та продовжити розгляд пропозицій інших учасників відкритих торгів ID 87abd248aa7349189d28badda87493ca, ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-05-002086-С на предмет закупівлі робіт: (ДК 021:2015-454530007-Капітальний ремонт і реставрація).

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ посилається на те, що рішення Управління капітального будівництва Одеської міської ради, оформлене протоколом №21/Т-6 від 14.04.2020р. тендерного комітету прийняте з порушенням вимог законодавства, оскільки тендерна пропозиція ТОВ "ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" не відповідала кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації внаслідок чого були порушені права Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ , як учасника.

Разом із позовною заявою Товариство з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ звернулося до суду з заявою про забезпечення позову в якій просить:

- заборонити Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради вчиняти будь-які дії, пов`язані з виконанням договору №63-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 28.05.2020р. укладеного між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ на виконання робіт Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5 (ДК 021:2015-454530007-Капітальний ремонт і реставрація) та взяття зобов`язань, щодо виконання бюджетних призначень по об`єкту, що є предметом закупівлі (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-05-002086-С) щодо предмету закупівлі Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5 ;

- заборонити товариству з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ вчиняти будь-які дії, пов`язані з виконанням договору №63-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 28.05.2020р. укладеного між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ на виконання робіт Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5 .

В обґрунтування своєї заяви про забезпечення позову Товариство з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ посилається на те, що у випадку не вжиття заходів забезпечення позову (заборона вчиняти певні дії з виконання договору підряду), захист та поновлення порушених прав і інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ буде неефективним, оскільки Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради буде перераховано аванс згідно договору та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ розпочнеться виконання робіт, хоча сама обставина порушення проведення тендерної закупівлі буд предметом судового розгляду згідно поданого Товариством з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ позову.

Товариство з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ зазначає, що заходи забезпечення позову є розумними, обґрунтованими і адекватними предмету позову. При цьому, забезпечено збалансованість інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу і наявний прямий зв`язок між обраним заходом забезпечення позову і предметом позову, а саме обраний захід спроможний забезпечити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів заявника і натомість, у випадку його невжиття, відсутня змога запобігти можливим порушенням прав заявника, тоді як спір ще не вирішено.

Щодо зустрічного забезпечення Товариство з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ , посилаючись на постанову Верховного Суду від 19.02.2019р. по справі №911/1695/18, якою встановлено, що законом не встановлено обов`язку суду вимагати від особи, яка звертається із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, відповідна вимога лише може висуватися судом з урахуванням обставин справи, але не визначається як неодмінна умова забезпечення позову, зазначає, що так як відносини у даній справі не є врегульованими та залишаються спірними, а проведення тендерної закупівлі є предметом судового розгляду згідно поданого заявником позову, відсутні підстави для вжиття зустрічного забезпечення за заявою про забезпечення позову, оскільки Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ не будуть понесені збитки, які можуть бути спричинені забезпеченням позову.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України Господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.138 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову подається одночасно з пред`явленням позову - до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.139 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, за наявності; 3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; 4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності; 5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник; 6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення; 7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Забезпечення позову - це, по суті обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача з метою реалізації в майбутньому актів правосуддя й задоволених вимог позивача.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Звертаючись до суду із заявою про забезпечення позову, позивач повинен обґрунтувати причини звернення з такою заявою та надати суду докази наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу забезпечення позову.

Отже, в кожному конкретному випадку розглядаючи заяву про забезпечення позову суду належить встановити наявність обставин, які свідчать про те, що в разі невжиття таких заходів можуть виникнути перешкоди для виконання рішення суду у разі задоволення позову. При цьому обов`язок доказування наявності таких обставин покладається на заявника.

Подана Товариством з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ до суду заява про забезпечення позову не містить обґрунтування щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, а містить лише припущення того, що у випадку не вжиття заходів забезпечення позову, захист та поновлення порушених прав і інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ буде неефективним, оскільки Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради буде перераховано аванс згідно договору та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ розпочнеться виконання робіт, хоча сама обставина порушення проведення тендерної закупівлі буде предметом судового розгляду згідно поданого Товариством з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ позову та те, що заходи забезпечення позову є розумними, обґрунтованими і адекватними предмету позову.

Відповідно до пунктів 3 та 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи, і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Приписами ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Згідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

У рішенні Європейського суду з прав людини Узан та інші проти Туреччини (заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08 та 19316/08) зазначено, що обмеження прав викладених у ст.1 Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини не можуть бути обґрунтовані за відсутності змагального судового розгляду, який відповідає принципу рівності сторін. Крім того ЄСПЛ у вказаному рішенні дійшов висновку, що не було встановлено справедливого балансу між обов`язками інтересу суспільства та вимогами захисту права на повагу до власності.

Відповідно до ст. 141 Господарського процесуального кодексу України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).

Так, постановою Верховного Суду від 19.02.2019р. по справі №911/1695/18, встановлено, що законом не встановлено обов`язку суду вимагати від особи, яка звертається із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, відповідна вимога лише може висуватися судом з урахуванням обставин справи, але не визначається як неодмінна умова забезпечення позову

Однак, посилання заявника на необов`язковість зустрічного забезпечення, оскільки відносини у даній справі не є врегульованими та залишаються спірними, а проведення тендерної закупівлі є предметом судового розгляду згідно поданого заявником позову, відсутні підстави для вжиття зустрічного забезпечення за заявою про забезпечення позову, оскільки Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ не будуть понесені збитки, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, судом до уваги не приймаються оскільки заявник просить заборонити вчиняти будь які дії щодо виконання договору №63-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 28.05.2020р. укладеного між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ на виконання робіт Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5 оскільки Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради буде сплачений аванс за підрядні роботи, а товариством з обмеженою відповідальністю ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ розпочнуться будівельні роботи, натомість судом буде вжито заходи забезпечення позову шляхом заборони вчиняти певні дії щодо виконання договору то у випадку прийняття судом рішення про відмову у позові, зобов`язання сторін договору не будуть виконані у строк, встановлений умовами договору і це може призвести до порушення зобов`язань за договором.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що заява про забезпечення позову повинна містити пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення.

Відповідно до ч. 7 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 139 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ про забезпечення позову не містить пропозиції щодо зустрічного забезпечення, суд дійшов висновку про повернення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 25, офіс 223, код ЄДРПОУ 35768704) про забезпечення позову за вх.№2-2636/20 від 05.06.2020р. у справі №916/1616/20 заявнику.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 139, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Строительная компанія ГРАДО-СТРОЙ (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 25, офіс 223, код ЄДРПОУ 35768704) про забезпечення позову за вх.№2-2636/20 від 05.06.2020р. у справі №916/1616/20 - повернути заявнику.

Повний текст ухвали підписаний 10.06.2020р.

Ухвала набирає законної сили 10.06.2020р. та відповідно до ч.8 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України ухвалу може бути оскаржено.

Суддя Л.В. Степанова

Дата ухвалення рішення 10.06.2020
Зареєстровано 10.06.2020
Оприлюднено 11.06.2020

Судовий реєстр по справі 916/1616/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.09.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.08.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 30.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.06.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.06.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону