КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

15 червня 2020 року

Київ

справа №640/11686/19

касаційне провадження №К/9901/13191/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Ханової Р.Ф.

розглянув матеріали касаційної скарги Головного управління ДПС у м.Києві на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 31.03.2020 у справі №640/11686/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мобіком" до Головного управління ДФС у місті Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мобіком" у липні 2019 року звернулося до адміністративного суду з позовом до Головного управління ДФС у місті Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 18.06.2019 № 0449140303, яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем - податок на прибуток приватних підприємств на 2377091грн., з яких: за податковими зобов`язаннями - 1584727грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 792364грн.; № 0448140303, яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем - податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2324060грн., з яких: за податковими зобов`язаннями - 1549373грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 774687грн.; № 0450140303, яким зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток на 1296313грн. (804123грн. за 2017 рік та 492190грн. за 2018 рік).

Окружний адміністративний суд м.Києва рішенням від 10.02.2020 у задоволенні позовних вимог відмовив.

Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 31.03.2020 рішення Окружного адміністративного суду м.Києва від 10.02.2020 скасував та ухвалив нову постанову про задоволення позовних вимог.

Головне управління ДПС у м.Києві 19.05.2020 звернулося до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 31.03.2020.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права.

Верховний Суд ухвалою від 21.05.2020 зазначену касаційну скаргу залишив без руху через невиконання вимог частини четвертої статті 330 Кодексу адміністративного судочинства України, з огляду на необхідність надання касаційної скарги із зазначенням підстав (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 328 Кодексу адміністративного судочинства України підстави (підстав) та документу про сплату судового збору за подання касаційної скарги у встановленому законом порядку та розмірі. Цією ж ухвалою було продовжено строк, встановлений статтею 329 Кодексу адміністративного судочинства України, на подачу цієї касаційної скарги на строк дії карантину на підставі пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України.

На виконання вимог вищевказаної ухвали скаржником надіслано до суду клопотання про усунення недоліків касаційної скарги, в якому підставою для касаційного оскарження судових рішень у справі №640/11686/19 скаржник визначає пункт 1 частини четвертої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України та вказує, що судами не враховано висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 23.01.2018 у справі №826/7047/13-а, від 28.11.2019 у справі №120/4208/18-а.

Статтею 330 Кодексу адміністративного судочинства України визначено форму та зміст касаційної скарги.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 330 Кодексу адміністративного судочинства України у касаційній скарзі зазначаються підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 328 цього Кодексу підстави (підстав).

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини четвертої статті 328 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається постанова Верховного Суду, в якій викладено висновок про застосування норми права у подібних правовідносинах, що не був врахований в оскаржуваному судовому рішенні.

Статтею 328 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено право на касаційне оскарження.

Частиною першою статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження та строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи, необхідних для розгляду скарги на судове рішення.

Згідно з положеннями статті 341 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

З наведених положень процесуального закону вбачається, що суд касаційної інстанції може відкрити касаційне провадження виключно у випадках передбачених частиною четвертою статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, зазначених скаржником у касаційній скарзі. При цьому у касаційній скарзі мають бути викладені мотиви для перевірки неправильного застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права з підстав визначених частиною четвертою статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

Так, скаржником підставою подання касаційної скарги у справі №640/11686/19 визначено застосування судом апеляційної інстанції норм права без урахування висновку щодо їх застосування у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 23.01.2018 у справі №826/7047/13-а, від 28.11.2019 у справі №120/4208/18-а.

Касаційна скарга відповідача зводиться до того, що господарські операції позивача з контрагентом є фіктивними, з огляду на те, що такі операції проведені без наміру реального здійснення господарської діяльності.

Враховуючи те, що скаржник при визначенні підстави касаційного оскарження постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 31.03.2020 у справі №640/11686/19 навів мотиви для перевірки застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, суд дійшов висновку про відкриття касаційного провадження у цій справі.

Перешкоди для відкриття касаційного провадження відсутні.

Верховний Суд зазначає, що 02 квітня 2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічний гарантій з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) №540-ІХ від 30 березня 2020 року", яким внесено зміни, зокрема, до Кодексу адміністративного судочинства України.

Вказаним законом доповнено розділ VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України пунктом 3 такого змісту: "Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред`явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк дії карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Керуючись статтями 334, 335, 338 Кодексу адміністративного судочинства України, пунктом 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України-

У Х В А Л И В :

1. Прийняти до розгляду Касаційного адміністративного суду касаційну скаргу Головного управління ДПС у м.Києві на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 31.03.2020 у справі №640/11686/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мобіком" до Головного управління ДФС у місті Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, відкрити по ній касаційне провадження.

2. Надіслати копії ухвали про відкриття касаційного провадження у справі учасникам справи та копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів позивачу.

3. Встановити позивачу строк у п`ятнадцять днів з моменту вручення копії ухвали про відкриття касаційного провадження у справі для подання відзиву на касаційну скаргу та доказів надсилання (надання) копії такого відзиву з доданими до нього документами іншому учаснику/іншим учасникам справи, але не менше ніж на строк дії карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

4. Витребувати матеріали справи з суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання і оскарженню не підлягає.

Судді Верховного Суду Т.М.Шипуліна Л.І.Бившева Р.Ф.Ханова

Дата ухвалення рішення 15.06.2020
Зареєстровано 16.06.2020
Оприлюднено 16.06.2020

Судовий реєстр по справі 640/11686/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 27.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 27.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 24.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.05.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 31.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 31.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 10.02.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону