ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

справа №380/699/20

10 червня 2020 року

зал судових засідань № 10

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Лунь З.І.,

секретар судового засідання Ходань Н.С. ,

за участю:

представників позивача Коцана М.В., Мандзюк М.Б.,

представника відповідача Квасниці Н.Б. ,

розглянув у судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Грандгалбуд до Головного управління ДПС у Львівській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

в с т а н о в и в :

Товариство з обмеженою відповідальністю Грандгалбуд (місцезнаходження: 79000, м.Львів, вул.Довженка, 14/7, код ЄДРПОУ 41902849) звернулося до суду з позовом до Головного управління ДПС у Львівській області (місцезнаходження: 79003, м.Львів, вул.Стрийська, 35, код ЄДРПОУ 43143039), в якому просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Львівській області від 03.12.2019 №0004240510.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач покликається на те, що при проведенні перевірки ТзОВ Грандгалбуд з питань взаємовідносин з ТзОВ Максбудрем та правомірності їх відображення у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податковій декларації з податку на прибуток, відповідач повинен був встановити чи фактично відбулися операції з будівництва об`єктів, про які йдеться в акті (щодо яких відповідачем було нараховане позивачу податкові зобов`язання з ПДВ), чи товари/послуги були придбані/виготовлені позивачем з податком на додану вартість або чи під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту. Проте, даний факт перевірений відповідачем не був, натомість він користувався лише аналізом даних з реєстрів та інформаційних баз даних. Вважає, що відсутність інформації не свідчить про неможливість проведення операцій, а побудова висновків на інформаційних базах даних податкових органів є тільки припущенням відповідача. Тому, висновку податкового органу є безпідставними, оскільки базуються лише на припущеннях, без урахування того, що ТзОВ Максбудрем відобразило операції у складі податкових зобов`язань в податковій звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток в повному обсязі. Також зазначає, у нього наявна вся первинна документація по господарських операціях, а також докази руху активів, тому винесене податкове повідомлення - рішення є безпідставним. Позивач також покликається на те, що не може нести юридичну відповідальність за недотримання контрагентом податкового законодавства, оскільки така відповідальність носить індивідуальних характер.

Ухвалою від 28 . 01.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та запропоновано відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання зазначеної ухвали, надати (надіслати) суду відзив на позов, а також всі письмові та електронні докази.

На виконання ухвали суду відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог. Відзив обґрунтований тим, що спірне податкове повідомлення-рішення винесене з дотриманням вимог чинного законодавства України, позаяк оскаржуване податкове повідомлення - рішення , прийняте за результатами перевірки, в процесі проведення якої встановлено відсутність у ТзОВ Максбудрем матеріально-технічної і технологічної можливості з виконання робіт для ТзОВ Грандгалбуд . Крім того, відповідно до поданих позивачем актів приймання виконаних робіт (форма №КБ2в) встановлено, що ТзОВ Максбудрем відобразило використання матеріалів, виробів та конструкцій на загальну суму 1012364,20грн., що становить 27,05% від загальної суми актів 3742093,20грн. В частині актів приймання виконаних будівельних робіт наданих до перевірки відсутні відомості, щодо номенклатури використаних будівельних матеріалів. Також у даних актах відсутня розшифровка підпису посадових осіб ТзОВ Максбудрем , що не дає можливості ідентифікувати посадову особу, яка підписувала акт приймання виконаних робіт зі сторони виконавця. Зокрема, згідно із даними Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТзОВ Максбудрем не здійснювало придбання матеріалів, які зазначені у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт. Тому вважає, що надані до перевірки ТзОВ Грандгалбуд документи по взаємовідносинам з ТзОВ Максбудрем мають статус формально складених та не підтверджують реальність здійснення таких операцій. З огляду на зазначене, просить відмовити в задоволенні позовних вимог.

Представник позивача подав суду відповідь на відзив та письмові пояснення, в якому зазначив, що доводи контролюючого органу про нереальність операцій з ТзОВ Максбудрем ґрунтуються на припущеннях та не підтверджені належними та допустимими доказами. Оскільки товариством для перевірки було надано усі первинні документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарський операції із вказаними в акті агентами, а саме: договори, акти прийому виконаних будівельних робіт, виписки з банківського рахунку, оборотно-сальдові відомості по взаєморозрахунках між вказаними контрагентамив. Крім того на момент проведення перевірки в Системі автоматизованого співставлення податкових зобов`язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДФС України не встановлено розбіжностей по взаєморозрахунках між даними підприємствами. Боргові зобов`язання перед бюджетом у ТзОВ Максбудрем відсутні, підприємство не перебуває в процесі припинення або ліквідації. Також зазначає, що наведені в акті перевірки роздуми контролюючого органу про нереальність, можливість та/або неможливість проведення господарських операцій є такими, що не можуть слугувати підставою для оцінки правомірності та/або неправомірності віднесення сум до податкового кредиту. Так як із запровадженням електронного адміністрування ПДВ податкові накладні перевіряються контролюючим органом і за результатами перевірки контролюючим органом проводиться або реєстрація податкової накладної або відмова у реєстрації згідно з оцінкою критеріїв визначених Наказом Міністерства фінансів від 13.06.2017 № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 753/30621 Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Вважає, що згідно із чинним законодавством єдиною підставою для не віднесення сум до податкового кредиту є відсутність реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідно , віднесення сум згідно із податковою накладною до податкового кредиту можливе лише після перевірки податкової накладної відповідності критеріям, визначених вказаним Порядком. Реєстрація податкової накладної в реєстрі підтверджує , зокрема, і відповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТЗЕД, тому що це питання перевіряється комісією контролюючого органу при реєстрації податкової накладної. На думку позивача, у відповідача відсутні правові підстави для встановлення завищення позивачем сум податкового кредиту згідно із зареєстрованими в Єдиному реєстрі податковими накладними, виписаними ТзОВ Грандгалбуд - ТзОВ Максбудрем за період березень, травень, червень 2019року, оскільки єдиною підставою для віднесення сум до податкового кредиту є реєстрація податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних органом ДФС після проведення перевірки на відповідність критеріям ризику.

Представником відповідача неодноразово надсилалися на електронну пошту суду заяви про відкладення судового засідання, у зв`язку із запровадженням карантинних заходів.

Ухвалою суду від 25.05.2020 закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті.

Представники позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримали з підстав, викладених у позові, просили позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечила з підстав, викладених у письмовому відзиві на позовну заяву, просила суд в задоволенні позову відмовити повністю.

Судом встановлено таке.

ТзОВ Грандгалбуд зареєстроване як юридична особа 31.01.2018. Підприємство взяте на облік як платник податків, є платником податку на додану вартість. Серед напрямків господарської діяльності за КВЕД є, зокрема, будівництво житлових і нежитлових будівель (основний), будівництво доріг і автострад, інші будівельно-монтажні роботи, інші роботи із завершення будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи. На право здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків належать до об`єктів з середніми та значними наслідками в ТОВ Грандгалбуд наявні дозвільні документи - ліцензія, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 21.03.2018 №15-Л .

Головне управлінням ДПС у Львівській області на підставі наказу від 05 . 11.2019 № 2934 провело документальну позапланову виїзну перевірку ТзОВ Грандгалбуд з питань проведення взаємовідносин із ТзОВ Максбудрем (ЄДРПОУ 42614231) за період березень, травень, червень 2019року та правомірності їх відображення у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податковій декларації з податку на прибуток.

За наслідками перевірки контролюючий орган дійшов висновку про непідтвердження факту виконання робіт ТзОВ Максбудрем для ТОВ Грандгалбуд . В акті зазначено, що в первинних документах, виписаних ТзОВ Максбудрем для ТОВ Грандгалбуд , зафіксовано господарські операції, які фактично не відбулися. Тому податкові накладні, договори, акти виконаних робіт не мають юридичної сили первинних документів, відповідно, ТОВ Грандгалбуд неправомірно сформовано регістри бухгалтерського обліку та податкової звітності на підставі таких первинних документів. Такі документи мають статус формально складених та не підтверджують реальність здійснення таких операцій. Перевіркою товариства встановлено порушення завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 623682,00грн., в т.ч. за березень 2019року у сумі 280271,00грн., за травень 2019року у сумі 159178,00грн., за червень 2019року у сумі 184233,00грн. по взаєморозрахунках з ТзОВ Максбудрем чим порушено п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України .

За результатами перевірки контролюючим органом складено акт №392/05.10/41902849 від 18.11.2019, у якому зафіксовано порушення позивачем:

-п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, внаслідок чого підприємством занижено податок на додану вартість на загальну суму 623682,00грн., в т.ч. за березень 2019року у сумі 280271,00грн., за травень 2019року у сумі 159178,00грн., за червень 2019року у сумі 184233,00грн.

На підставі висновків акта перевірки №392/05.10/41902849 від 18.11.2019 ГУ ДПС у Львівській області прийняло податкове повідомлення-рішення від 03 . 12.2019 №0004240510, яким збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість за податковим зобов`язанням в сумі 623682,00грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) в сумі 311841,00грн., всього 935523,00грн.

Не погоджуючись із податковим повідомленням-рішенням, що виніс відповідач, позивач звернувся до суду з відповідним позовом.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з такого.

Згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Відповідно до пп. а , б пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України об`єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України та постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПК України вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно із пунктом 201.10 статті 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відповідно до пункту 201.16. статті 201 ПК України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

На виконання цієї норми 21.02.2018 Кабінет Міністрів України прийняв постанову №117 Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних . Цією постановою затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, який визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок № 117, в редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин).

За визначенням термінів, наведеному в пункті 1 Порядок № 117:

- моніторинг - сукупність заходів та методів роботи контролюючих органів, що виявляє за результатами проведення аналізу наявної інформації в інформаційних ресурсах ДФС та/або за результатами проведення обробки та аналізу податкової інформації об`єктивні ознаки наявності ризиків порушення норм податкового законодавства;

- критерій оцінки ризиків, достатній для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, - визначений показник моніторингу, що характеризує ризик.

Згідно з пунктом 3 Порядку № 117 податкові накладні / розрахунки коригування, що подаються на реєстрацію в Реєстрі до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:

1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування; 2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 тис. гривень та керівник - посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку; 3) одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті, мають такі розміри: D>0,03, Р

Дата ухвалення рішення 10.06.2020
Оприлюднено 18.06.2020

Судовий реєстр по справі 380/699/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.08.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 14.08.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 07.10.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.08.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.08.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.07.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 10.06.2020 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.05.2020 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.01.2020 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 380/699/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону