КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Кропивницький Справа №340/1532/20

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого - судді Момонт Г.М., розглянув у порядку письмового провадження в м. Кропивницькому адміністративну справу

за позовом : Головного управління ДПС у Кіровоградській області

до відповідача : Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104)

про стягнення коштів за податковим боргом.

Головне управління ДПС у Кіровоградській області звернулося з позовом до Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) про:

- стягнення з Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№104) на користь державного бюджету України заборгованість з податку на додану вартість в сумі 1 167 087,31 грн., в тому числі 506 255,76 грн. основного зобов`язання, 519 500,39 грн. штрафних (фінансових) санкцій та 141 331,16 грн. пені з рахунків у банках, що обслуговують такого платника та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;

- стягнення з Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№104) на користь державного бюджету України заборгованість з податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та інтегрованої картки, заборгованість в сумі 1 068,61 грн. штрафних (фінансових) санкцій з рахунків у банках, що обслуговують такого платника.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) має податковий борг з податку на додану вартість у сумі 1 167 087,31 грн. та з податку на прибуток в сумі 1 068,61 грн.

Відповідач правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався.

Ухвалою судді Кіровоградського окружного адміністративного суду від 20.05.2020 р. відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (а.с.54-55).

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 24.10.2019 р. закрито підготовче провадження у справі та призначено до судового розгляду по суті (а.с.69).

Представник позивача в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с.70, 71).

19.06.2020 р. проведено перше судове засідання та розпочато розгляд справи по суті (а.с.59).

Заяв, клопотань від учасників процесу до суду не надходило. Інші процесуальні дії у справі не вчинялися.

Дослідивши подані позивачем документи і матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, адміністративний суд,

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) 22.06.2000 р. зареєстроване юридичною особою та взяте на облік як платник податків (а.с.60-67).

Згідно з пп.49.18.1, 49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

На підставі п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пп.54.3.3 п.54.3 ст.54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов`язань з окремого податку або збору, та/або іншого зобов`язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, застосування штрафних (фінансових) санкцій та нарахування пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Згідно з п.57.3 ст.57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

З огляду на п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України нарахування пені розпочинається: при нарахуванні суми грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження); при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов`язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження); при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання.

Відповідно до пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Предметом позову у даній справі є стягнення з відповідача податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 1 167 087,31 грн. та з податку на прибуток у розмірі 1 068,61 грн.

Судом встановлено, що згідно з поданими відповідачем податковими деклараціями з податку на додану вартість ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) самостійно визначено податкові зобов`язання за вересень 2019 року в сумі 81 042,00 грн. (а.с.19), за жовтень 2019 року - 57 491,00 грн. (а.с.20), за листопад 2019 року - 46 891,00 грн. (а.с.21), за грудень 2019 року - 246 505,00 грн. (а.с.22), за січень 2020 року - 96 748,00 грн. (а.с.23), за лютий 2020 року - 16 460,00 грн. (а.с.24).

Відповідно до акта перевірки податкової звітності №011794/11-28-53-03/08680282 від 05.12.2019 р. (а.с.25) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0179345303 від 05.12.2019 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у сумі 47 746,44 грн. (а.с.26).

На підставі акта перевірки податкової звітності №012301/11-28-53-03/08680282 від 12.12.2019 р. (а.с.27) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0188035303 від 12.12.2019 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 40 000,00 грн. (а.с.28).

З огляду на акт про результати камеральної перевірки щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за податковий період листопад 2018 р. №003147/11-28-53-03/08680282 від 12.12.2019 р. (а.с.29) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0187745303 від 12.12.2019 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 81 564,57 грн. (а.с.30).

За актом про результати камеральної перевірки щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за податковий період серпень 2019 р. №003182/11-28-53-03/08680282 від 13.12.2019 р. (а.с.31) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0189705303 від 13.12.2019 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 16 733,34 грн. (а.с.32).

Згідно з актом перевірки податкової звітності №000042/11-28-53-03/8680282 від 09.01.2020 р. (а.с.33) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0000725303 від 09.01.2020 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 19 062,19 грн. (а.с.34).

Також відповідно до акта про результати камеральної перевірки щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за податковий період грудень 2017 р. №000010/11-28-53-03/8680282 від 09.01.2020 р. (а.с.35) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0000735303 від 09.01.2020 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у сумі 179 530,35 грн. (а.с.36).

На підставі акта про результати камеральної перевірки щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за податковий період грудень 2017 р. №000040/11-28-53-03/8680282 від 13.01.2020 р. (а.с.37) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0002285303 від 13.01.2020 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 49 666,68 грн. (а.с.38).

З огляду на акт перевірки податкової звітності №000570/11-28-53-03/8680282 від 04.02.2020 р. (а.с.39) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0009735303 від 04.02.2020 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 11 542,00 грн. (а.с.40).

За актом перевірки податкової звітності №001314/11-28-53-03/8680282 від 05.03.2020 р. (а.с.41) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0025585303 від 05.03.2020 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 13 000,00 грн. (а.с.42).

Згідно з актом про результати камеральної перевірки щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за податковий період грудень 2019 р. №000437/11-28-53-03/8680282 від 05.03.2020 р. (а.с.43) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0025645303 від 05.03.2020 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у розмірі 58 654,82 грн. (а.с.44).

Відповідно до акта перевірки податкової звітності №001512/11-28-53-03/8680282 від 23.03.2020 р. (а.с.45) ГУ ДПС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0029045303 від 23.03.2020 р., яким до ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) застосовано штраф у сумі 2 000,00 грн. (а.с.46).

Відповідно до облікової картки платника податку на додану вартість встановлено, що з огляду на не сплату податкового зобов`язання з ПДВ за вересень 2019 року в сумі 42 160,76 грн. та заборгованість з пені у розмірі 141 331,16 грн., за ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) рахується податковий борг з податку на додану вартість у загальному розмірі 1 167 087,31 грн. (а.с.8, 13-18).

Згідно з актом про результати камеральної перевірки податкової звітності №003766/11-28-53-06/08680282 від 21.05.2019 р. (а.с.10) ГУ ДФС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №005989536 від 21.05.2019 р., яким ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) нараховано штраф у розмірі 1 068,61 грн. (а.с.11).

Відповідно до облікової картки платника податку на прибуток встановлено, що за відповідачем рахується податковий борг з податку на прибуток у розмірі 1 068,61 грн. (а.с.9).

Відповідно до п.95.2 ст.95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

На підставі п.59.5 ст.59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

01.02.2018 р. податковим органом виставлено податкову вимогу №743-53, яка 24.02.2018 р. вручена відповідачу, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.47).

З огляду на викладене та враховуючи, що після надіслання відповідачеві вказаної податкової вимоги сума податкового ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) збільшилася, суд дійшов висновку, що у податкового органу не виникло обов`язку щодо направлення платнику податків нової податкової вимоги, а тому при звернення до суду з даною позовною заявою дотримано вимог п.95.2 ст. 95 Податкового кодексу України.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що відповідачем не надано доказів сплати податкового боргу з податку на додану вартість в розмірі 1 167 087,31 грн. та з податку на прибуток у розмірі 1 068,61 грн. або інших доказів в обґрунтування його відсутності, такий борг підлягає стягненню на користь Державного бюджету України.

У позовній заяві представник позивача просить стягнути податковий борг з податку на додану вартість з рахунків у банках, обслуговуючих Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Однак, суд звертає увагу на те, що джерела сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків визначені статтею 87 Податкового кодексу України.

Так, відповідно до абз.1, 2, 7 п.87.1 ст.87 Податкового кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Джерелом самостійної сплати грошових зобов`язань з податку на додану вартість є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту та обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. У разі сплати податкових зобов`язань, що виникли до 1 липня 2015 року, та/або погашення податкового боргу за податковими зобов`язаннями, що виникли до 1 липня 2015 року, перерахування коштів до бюджету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника податків, відкритих у банках.

Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість (крім податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року), кошти на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Для погашення такого податкового боргу за рахунок коштів на рахунку платника податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, за умови наявності підстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, у якому зазначаються найменування платника податків, податковий та індивідуальний податковий номер платника податків та сума податкового боргу, що підлягає перерахуванню до бюджету (крім сум податкового боргу за податковими зобов`язаннями з податку на додану вартість, що підлягали сплаті до державного бюджету та за якими сформовано реєстр для перерахування коштів до державного бюджету з рахунка у системі електронного адміністрування відповідно до пункту 200.2 статті 200 цього Кодексу). Порядок формування та надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Однак, спеціальною нормою, яка регулює стягнення коштів, у тому числі з рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є норма абзацу 1 пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України відповідно до якої стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Отже, джерелом самостійної сплати грошових зобов`язань з податку на додану вартість є суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, за винятком податкового боргу, який виник до 01.07.2015 р.

Викладене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду наведеною у постанові від 25.02.2020 р. №1340/57/18 (провадження №К/9901/25029/19.

Податковий борг з податку на додану вартість, який позивач просить стягнути у даній справі виник у 2019 - 2020 році. Доказів виникнення боргу з податку на додану вартість у період до 01.07.2015 р. позивачем суду не надано.

Зважаючи на викладене суд дійшов висновку, що не підлягає задоволенню позовна вимога про стягнення з відповідача податкового боргу з податку на додану вартість в частині джерела погашення такого боргу - з рахунків у банках, обслуговуючих Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) .

Згідно з ч.2 ст.139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

У даній справі позивачем не понесено витрат, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, а тому відсутні витрати, які б підлягали стягненню з відповідача в порядку розподілу судових витрат.

Керуючись ст.ст.132, 139, 242-246, 255, 293, 295-297 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) (код ЄДРПОУ 08680282, смт. Олександрівка, Кіровоградська область, вул. Незалежності України, 22А) на користь Державного бюджету України в особі Головного управління ДПС у Кіровоградській області податковий борг з податку на додану вартість в сумі 1 167 087,31 грн. (один мільйон сто шістдесят сім тисяч вісімдесят сім грн. 31 коп.) із рахунків у банках, обслуговуючих Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

3. Стягнути з Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) (код ЄДРПОУ 08680282, смт. Олександрівка, Кіровоградська область, вул. Незалежності України, 22А) на користь Державного бюджету України в особі Головного управління ДПС у Кіровоградській області податковий борг з податку на прибуток в сумі 1 068,61 грн. (одна тисяча шістдесят вісім грн. 61 коп.) із рахунків у банках, обслуговуючих Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) .

4. У задоволенні позовних вимог щодо стягнення з Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) податкового боргу з податку на додану вартість в частині джерела погашення такого боргу - з рахунків у банках, обслуговуючих Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№104) - відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.

Дата складання повного рішення суду - 25 червня 2020 року.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Г.М. Момонт

Дата ухвалення рішення 25.06.2020
Зареєстровано 25.06.2020
Оприлюднено 26.06.2020

Судовий реєстр по справі 340/1532/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 25.06.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.05.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону