ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"25" червня 2020 р. м. Київ Справа № 911/2566/19 (911/1745/20)

за позовною заявою ліквідатора Фермерського господарства Братерське (07211, Київська обл., Іванківський р-н, с. Мусійки, вул. Центральна, буд. 145; код ЄДРПОУ 38589325)

до відповідача Фермерського господарства Панасенко (07053, Київська обл., Поліський р-н, смт Красятичі, вул. Жовтнева, 10; код ЄДРПОУ 38589278)

про стягнення 150000,00 грн

у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2566/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Насіння (03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б; код ЄДРПОУ 30674952)

до боржника Фермерського господарства Братерське (07211, Київська обл., Іванківський р-н, с. Мусійки, вул. Центральна, буд. 145; код ЄДРПОУ 38589325)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2566/19 за заявою ТОВ Торговий дім Насіння про банкрутство ФГ Братерське .

Постановою Господарського суду Київської області від 21.01.2020 визнано банкрутом ФГ Братерське та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час у справі триває ліквідаційна процедура.

До суду надійшла позовна заява ліквідатора ФГ Братерське від 12.06.2020 № 40-06/264 (вх. № 1756/20) до Відповідача ФГ Панасенко про стягнення частини заборгованості у сумі 150000,00 грн.

Дослідивши вказану позовну заяву з доданими доказами суд встановив, що поданих матеріалів достатньо для прийняття позовної заяви до розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 2 КУзПБ, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 7 КУзПБ, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України, в ухвалі про відкриття провадження у справі суд вирішує питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно ч. 1, 3 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Частинами 3, 5 статті 12 ГПК України визначено, що спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до Закону України Про державний бюджет України на 2020 рік , ставка прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2020 визначена на рівні 2102,00 грн (отже сума ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 210200,00 грн).

Враховуючи, що ціна позову у даній справі складає 150000,00 грн та не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд дійшов висновку, що подана ліквідатором позовна заява підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання.

Крім цього, до позовної заяви Позивачем додано клопотання про витребування доказів. Зокрема ліквідатор просить суд:

- витребувати у ФГ Панасенко копії відповідних документів (договорів тощо), на підставі яких відбулось придбання товару у ФГ Братерське на суму 76129030,72 грн;

- витребувати у ГУ ДПС у Київській області належним чином засвідчені копії відомостей (документів, зареєстрованих податкових накладних) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ФГ Братерське та ФГ Панасенко .

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

В обґрунтування клопотання Позивач зазначає, що колишнім керівником Боржника не було передано ліквідатору бухгалтерську та первинну документацію Боржника, запит Позивача до Відповідача про надання первинної документації за відповідними правовідносинами, залишений без реагування.

Крім цього Позивач звертався до ГУ ДПС у Київській області щодо отримання інформації про реалізацію Боржником товару на користь ФГ Панасенко на суму 76129030,72 грн і податкових органом надано інформацію в електронному вигляді, однак не надано засвідчених копій документів.

За наслідком розгляду клопотань Позивача про витребування доказів суд дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, оскільки запитувані докази необхідні для повного та всебічного встановлення фактичних обставин справи, відтак клопотання підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 12, 20, 30, 81, 120, 121, 176, 232-235, Главою 10 розділу ІІІ ГПК України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву ліквідатора ФГ Братерське від 12.06.2020 № 40-06/264 (вх. № 1756/20) до Відповідача ФГ Панасенко про стягнення частини заборгованості у сумі 150000,00 грн прийняти до розгляду у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2566/19 про банкрутство ФГ Братерське .

2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання.

3. Встановити строк Відповідачу для надання суду відзиву в порядку ст. 165, 251 ГПК України на позовну заяву - протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали про відкриття провадження. У разі подання відзиву на позов Відповідач зобов`язаний надати суду документи, що підтверджують направлення (надання) відзиву і доданих до нього доказів Позивачу.

4. Встановити строк Позивачу для надання суду відповіді на відзив в порядку ст. 166, 251 ГПК України - протягом 7 днів з дня отримання відзиву (у разі його отримання). До відповіді на відзив мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) відповіді на відзив Відповідачу.

5. Встановити строк Відповідачу для надання суду заперечень в порядку ст. 167, 251 ГПК України - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (у разі її отримання). До заперечень мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) заперечень Позивачу.

6. Клопотання Позивача про витребування доказів задовольнити.

7. Зобов`язати Фермерське господарство Панасенко (07053, Київська обл., Поліський р-н, смт Красятичі, вул. Жовтнева, 10; код ЄДРПОУ 38589278) у п`ятиденний термін з дати отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області копії відповідних документів (договорів тощо), на підставі яких відбулось придбання товару у ФГ Братерське на суму 76129030,72 грн.

8. Зобов`язати ГУ ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а; код ЄДРПОУ 43141377) у п`ятиденний термін з дати отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області належним чином засвідчені копії відомостей (документів, зареєстрованих податкових накладних) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між Фермерським господарством Братерське (07211, Київська обл., Іванківський р-н, с. Мусійки, вул. Центральна, буд. 145; код ЄДРПОУ 38589325) та Фермерським господарством Панасенко (07053, Київська обл., Поліський р-н, смт Красятичі, вул. Жовтнева, 10; код ЄДРПОУ 38589278).

9. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 ГПК України. Всі заяви, клопотання, письмові пояснення та докази подавати до суду завчасно за допомогою засобів поштового зв`язку, електронної пошти суду або кабінету Електронний суд .

10. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет ( http://court.gov.ua/fair/ ).

11. Копію ухвали надіслати сторонам та ГУ ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо відповідно ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 25.06.2020.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення24.06.2020
Оприлюднено29.06.2020

Судовий реєстр по справі —911/2566/19 (911/1745/20)

Рішення від 31.08.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 25.06.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наріжний С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні