ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 758/10029/19

Категорія 76

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі головуючого судді Гребенюка В.В., секретаря судового засідання Товченко К.М., розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до державної установи Держгідрографія , про визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі, -

УСТАНОВИВ:

У серпні 2019 року до Подільського районного суду м. Києва звернулася ОСОБА_1 (надалі за текстом - позивач) з позовом до державної установи Держгідрографія (надалі за текстом - відповідач) про визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 16.08.2019 року було відкрито провадження у справі, призначено підготовче судове засідання.

24.06.2020 року до канцелярії суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди, згідно з умовами якої сторони дійшли домовленості щодо врегулювання спору.

Наслідки закриття провадження у справі, передбачені ст. 256 ЦПК України, сторонам роз`яснені і зрозумілі.

Згідно з ч. 7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до ст. 207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоди сторони можуть вийти за межи предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторона мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією є ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

У відповідності до вимог ч. 1 п. 5 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

За невиконання умов цієї мирової угоди сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Сторони даної мирової угоди повністю усвідомлюють умови, мету та сутність цієї мирової угоди та підтверджують, що всі викладені умови цієї мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї мирової угоди. Наслідки затвердження цієї мирової угоди сторонам відомі.

Уся інформація, викладена в цій мировій угоді, сприймається сторонами як повною мірою достовірна. Кожна сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена в цій мировій угоді.

Відповідно до вимог ст. 208 ЦПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документу, встановленим Законом України Про виконавче провадження . У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Ознайомившись зі змістом заяви про затвердження мирової угоди, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що мирова угода підлягає затвердженню, а провадження у справі закриттю, оскільки це не суперечить закону, не порушує права, свободи та інтереси інших осіб, а також держави.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 142, 207, 208, 255, 256, 260, 353 ЦПКУкраїни, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити мирову угоду між ОСОБА_1 і державною установою Держгідрографія на таких умовах:

Період вимушеного прогулу тривав з 05.07.2019 року по 05.03.2020 року включно. Відповідно до довідки державної установи Держгідрографія про доходи ОСОБА_1 від 11.03.2020 № 8, наявної в матеріалах справи, середньомісячна заробітна плата ОСОБА_1 складала 34 605 (тридцять чотири тисячі шістсот п`ять) гривень 31 копійка. Таким чином, заробітна плата за вимушений прогул з 05.07.2019 по 05.03.2020 (включно) становить 277 415 (двісті сімдесят сім тисяч чотириста п`ятнадцять) гривень 65 копійок, з якої державна установа Держгідрографія , як податковий агент, зобов`язана утримати податки та збори відповідно до Податкового кодексу України;

Враховуючи наведені вище обставини, з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок, сторони домовилися про наступне:

Державна установа Держгідрографія зобов`язується нарахувати та сплатити ОСОБА_1 кошти в якості компенсації середнього заробітку за час вимушеного прогулу, а саме:

№ п/пМісяцьНарахованоУтримано податки згідно з ПКУПідлягає виплаті 1Липень 2019 25 000,00 4 875,00 20 125,00 2Серпень 2019 30 000,00 5 850,00 24 150,0 3Вересень 2019 30 000,00 5 850,00 24 150,0 4Жовтень 2019 30 000,00 5 850,00 24 150,0 5Листопад 2019 30 000,00 5 850,00 24 150,0 6Грудень 2019 35 000,00 6 825,00 28 175,0 7Січень 2020 35 000,00 6 825,00 28 175,0 8Лютий 2020 35 000,00 6 825,00 28 175,0 Разом 250 000,00 48 750, 00 201 250,00

Сплата зазначених коштів повинна бути здійснена протягом 10 банківських днів з дати затвердження Подільським районним судом міста Києва мирової угоди по справі № 758/10029/19, шляхом перерахування зазначених коштів на картковий рахунок фізичної особи в гривні за такими реквізитами:

Банк одержувач: АТ "ПУМБ"

Код ЄДРПОУ: 14282829

Картковий рахунок: НОМЕР_1

Призначення платежу: заробітна плата за вимушений прогул згідно з мировою угодою по справі № 758/10029/19;

Державна установа Держгідрографія зобов`язується протягом трьох робочих днів з дня затвердження цієї мирової угоди скасувати наказ державної установи Держгідрографія від 04.07.2019 № 162-к, як незаконний, та внести відповідний запис про незаконність наказу державної установи Держгідрографія від 04.07.2019 № 162-к до трудової книжки ОСОБА_1 ;

ОСОБА_1 відмовляється від позовних вимог у сумі 27 415,65 грн, як частини заробітної плати (компенсації) за вимушений прогул;

ОСОБА_1 відмовляється від виплат у вигляді разових премій до державних і професійних свят, які були проведені державною установою Держгідрографія відповідно до умов Колективного договору, під час вимушеного прогулу ОСОБА_1 ;

ОСОБА_1 відмовляється від відшкодування витрат на правову допомогу;

Сторони домовились, що з моменту підписання мирової угоди по справі № 758/10029/19 та у випадку належного її виконання, ОСОБА_1 не матиме жодних майнових претензій до державної установи Держгідрографія щодо предмету спору у справі № 758/10029/19;

Сторони заявляють, що ні в процесі укладення, підписання та затвердження цієї угоди, ні в процесі виконання її умов, не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб;

Сторони підтверджують, що ця мирова угода не суперечить їх інтересам та не порушує їхніх прав;

Сторони підтверджують, що вищевикладені умови мирової угоди та наслідки її укладання їм роз`яснені і зрозумілі. ОСОБА_1 та державній установі Держгідрографія зрозумілі наслідки, передбачені ст.ст. 207, 208, 255 Цивільного процесуального кодексу України;

Ця угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу: по одному примірнику для сторін та один примірник для приєднання до матеріалів справи № 758/10029/19;

Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання сторонами усіх взятих на себе зобов`язань за цією угодою;

Ухвала Подільського районного суду міста Києва про затвердження даної мирової угоди, відповідно до п. 2 частини першої статті 3 Закону України Про виконавче провадження , є виконавчим документом;

Провадження по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до державної установи Держгідрографія , про визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі - закрити;

Повне найменування сторін:

позивач - ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

відповідач - державна установа Держгідрографія (адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків, б. 26, код ЄДРПОУ 21720000);

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення (враховуючи положення п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України). У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя В.В. Гребенюк

Дата ухвалення рішення 25.06.2020
Зареєстровано 01.07.2020
Оприлюднено 01.07.2020

Судовий реєстр по справі 758/10029/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2020 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.08.2019 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 05.08.2019 Подільський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону