Рішення
від 26.06.2020 по справі 916/118/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"26" червня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/118/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Шаратова Ю.А.

при секретарі судового засідання Сулімі Г.В.

розглянувши справу за позовом Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, код ЄДРПОУ 04704790) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісіфорвардсервіс» (65005, м. Одеса, вул. Прохорівська, 42-А, код ЄДРПОУ 41075114)

про стягнення заборгованості за Договором про надання послуг від 04.06.2018 № ПФ-68/18п у розмірі 129 495,98 грн., з якої 40 902,77 грн. - пеня, 83 010,62 грн. - штраф, 3 487,01 грн. - 3 % річних, 2 095,58 грн. - інфляційні втрати

Представники:

Від позивача - Сабурова Ю.С. (довіреність від 03.02.2020 № 103-13/212);

Від відповідача - не з`явився.

Суть спору:

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісіфорвардсервіс» (далі - Відповідач) про стягнення заборгованості за Договором про надання послуг від 04.06.2018 № ПФ-68/18п у розмірі 129 495,98 грн., з якої 40 902,77 грн. - пеня, 83 010,62 грн. - штраф, 3 487,01 грн. - 3 % річних, 2 095,58 грн. - інфляційні втрати.

Ухвалою суду від 20.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін про дату, час і місце проведення судового засідання та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 19.02.2020.

Протокольною ухвалою від 19.02.2020 оголошено перерву в судовому засіданні до 18.03.2020.

Судове засідання призначене на 18.03.2020 не відбулося у зв`язку із запровадженням на території України карантину.

Ухвалою суду від 18.03.2020 призначено судове засідання на 13.04.2020.

Протокольною ухвалою від 13.04.2020 відкладено судове засідання на 13.05.2020.

Судове засідання призначене на 13.05.2020 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Шаратова Ю.А. на лікарняному з 06.05.2020, про що складено відповідну довідку.

Ухвалою суду від 09.06.2020 призначено судове засідання на 26.06.2020.

Представник Позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Позовні вимоги з посиланням на статті 525, 526, 530, 610, 611 Цивільного кодексу України, 193, 231 Господарського кодексу України, обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем умов Договору про надання послуг від 04.06.2018 № ПФ-68/18п щодо своєчасної оплати.

Відповідач не забезпечив явку свого повноважного представника до судового засідання, про місце, дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення від 15.06.2020 № 26118/20. Надав клопотання від 24.06.2020 № вих. 24/06-20-2, в якому просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату у зв`язку із встановленим на території України карантином через спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Протокольною ухвалою від 26.06.2020 відмовлено в задоволенні вищевказаного клопотання Відповідача про відкладення судового засідання, оскільки судочинство в Україні здійснюється під час коронавірусу, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 не встановлено обмежень для роботи судів, та раніше з 11.05.2020 скасовано низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.

На адресу суду 19.02.2020 від Відповідача надійшов Відзив на позовну заяву від 20.02.2020 (вх. № 4351/20 від 19.02.2020) в якому ТОВ «Ісіфорвардсервіс» просить суд задовольнити клопотання щодо зменшення розміру штрафних санкцій на 90 % та задовольнити позов в частині стягнення розміру штрафних санкцій у загальній сумі 6 386,37 грн. з яких 3 236,00 грн. - пеня, 2 773,82 грн. - 3 % річних, 376,56 грн. - інфляційні втрати. В іншій частині позовних вимог Відповідач просить суд відмовити.

06.03.2020 на адресу суду від Позивача надійшла Відповідь на відзив від 05.03.2020 № 1343/01/102/20 (вх. № 5982/20 від 06.03.2020).

23.03.2020 на адресу суду від Позивача надійшли Заперечення на відповідь від 20.03.2020 (вх. № 7456/20 від 23.03.2020).

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши представника Позивача, суд

в с т а н о в и в :

04.06.2018 між Позивачем та Відповідачем укладено Договір про надання послуг № ПФ-68/18п (далі - Договір від 04.06.2018) /т. І а.с. 24-29/.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.4 Договору від 04.06.2018 виконавець (Позивач) зобов`язався за заявками замовника (Відповідача) та за умови наявності вільних буксирів, протягом визначеного в Договорі строку, надавати за плату послуги щодо перешвартування ліхтерів типу ДМ , плавкранів або інших плавзасобів в акваторії порту Южний за допомогою буксирів портового флоту Норд , Борей , Екватор , а замовник зобов`язався прийняти та оплатити ці послуги. Замовник сплачує виконавцю вартість фактичного часу використання буксирів портового флоту, який підтверджується підписами відповідальних осіб замовника та виконавця в Акті здавання-приймання наданих послуг.

Згідно із пунктом 3.5 Договору від 04.06.2018 замовник здійснює оплату послуг за фактично надані послуги шляхом прямого банківського переведення коштів на рахунок виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання сторонами відповідного Акта здавання-приймання наданих послуг відповідно до виставленого виконавцем рахунку.

Частиною першою статті 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За приписами статті 193 Господарського кодексу України та статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини першої статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

Судом встановлено, що на виконання умов Договору від 04.06.2018 Позивачем надано Відповідачу послуги на загальну суму 657 283,66 грн., що підтверджується Актами виконаних робіт та виставленими рахунками на їх оплату, а саме:

11 371,90 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 01.01.2019 (т. І а.с. 31) - рахунок від 01.01.2019 № 1 (т. І а.с. 30);

11 380,58 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.01.2019 (т. І а.с. 34) - рахунок від 08.01.2019 № 22 (т. І а.с. 33);

17 104,49 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.03.2019 (т. І а.с. 37) - рахунок від 07.03.2019 № 198 (т. І а.с. 36);

10 876,13 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.03.2019 (т. І а.с. 40) - рахунок від 07.03.2019 № 199 (т. І а.с. 39);

8 552,24 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.03.2019 (т. І а.с. 43) - рахунок від 07.03.2019 № 200 (т. І а.с. 42);

5 438,06 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.03.2019 (т. І а.с. 46) - рахунок від 07.03.2019 № 201 (т. І а.с. 45);

29 932,86 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.03.2019 (т. І а.с. 49) - рахунок від 07.03.2019 № 202 (т. І а.с. 48);

8 157,10 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.03.2019 (т. І а.с. 52) - рахунок від 07.03.2019 № 203 (т. І а.с. 51);

10 876,13 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.03.2019 (т. І а.с. 55) - рахунок від 07.03.2019 № 204 (т. І а.с. 54);

8 552,24 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 58) - рахунок від 08.03.2019 № 205 (т. І а.с. 57);

5 438,06 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 61) - рахунок від 08.03.2019 № 206 (т. І а.с. 60);

8 552,24 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 64) - рахунок від 08.03.2019 № 207 (т. І а.с. 63);

5 438,06 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 67) - рахунок від 08.03.2019 № 208 (т. І а.с. 66);

12 828,37 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 70) - рахунок від 08.03.2019 № 209 (т. І а.с. 69);

10 876,13 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 73) - рахунок від 08.03.2019 № 210 (т. І а.с. 72);

17 104,49 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 76) - рахунок від 08.03.2019 № 211 (т. І а.с. 75);

17 104,49 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.03.2019 (т. І а.с. 79) - рахунок від 08.03.2019 № 212 (т. І а.с. 78);

21 380,62 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 09.03.2019 (т. І а.с. 82) - рахунок від 09.03.2019 № 213 (т. І а.с. 81);

11 175,10 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 01.04.2019 (т. І а.с. 85) - рахунок від 01.04.2019 № 254 (т. І а.с. 84);

11 167,61 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 02.04.2019 (т. І а.с. 88) - рахунок від 02.04.2019 № 255 (т. І а.с. 87);

17 562,91 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 02.04.2019 (т. І а.с. 91) - рахунок від 02.04.2019 № 256 (т. І а.с. 90);

8 375,71 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 02.04.2019 (т. І а.с. 94) - рахунок від 02.04.2019 № 257 (т. І а.с. 93);

13 172,18 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 02.04.2019 (т. І а.с. 97) - рахунок від 02.04.2019 № 258 (т. І а.с. 96);

17 111,98 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 02.05.2019 (т. І а.с. 100) - рахунок від 02.05.2019 № 302 (т. І а.с. 99);

29 945,96 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 02.05.2019 (т. І а.с. 103) - рахунок від 02.05.2019 № 303 (т. І а.с. 102);

21 442,06 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 03.05.2019 (т. І а.с. 106) - рахунок від 03.05.2019 № 304 (т. І а.с. 105);

13 838,34 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 04.06.2019 (т. І а.с. 109) - рахунок від 04.06.2019 № 386 (т. І а.с. 108);

13 057,84 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 04.06.2019 (т. І а.с. 112) - рахунок від 04.06.2019 № 387 (т. І а.с. 111);

52 719,84 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 05.06.2019 (т. І а.с. 115) - рахунок від 05.06.2019 № 388 (т. І а.с. 114);

5 530,26 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 06.06.2019 (т. І а.с. 118) - рахунок від 06.06.2019 № 400 (т. І а.с. 117);

5 530,26 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 06.06.2019 (т. І а.с. 121) - рахунок від 06.06.2019 № 401 (т. І а.с. 120);

2 765,14 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 06.06.2019 (т. І а.с. 124) - рахунок від 06.06.2019 № 402 (т. І а.с. 123);

2 765,14 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 06.06.2019 (т. І а.с. 127) - рахунок від 06.06.2019 № 403 (т. І а.с. 126);

8 697,24 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 06.06.2019 (т. І а.с. 130) - рахунок від 06.06.2019 № 404 (т. І а.с. 129);

21 634,08 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.06.2019 (т. І а.с. 133) - рахунок від 07.06.2019 № 405 (т. І а.с. 132);

8 653,63 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.06.2019 (т. І а.с. 136) - рахунок від 07.06.2019 № 406 (т. І а.с. 135);

2 751,26 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.06.2019 (т. І а.с. 139) - рахунок від 07.06.2019 № 407 (т. І а.с. 138);

5 502,53 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.06.2019 (т. І а.с. 142) - рахунок від 07.06.2019 № 408 (т. І а.с. 141);

11 005,06 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.06.2019 (т. І а.с. 145) - рахунок від 07.06.2019 № 409 (т. І а.с. 144);

5 502,53 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.06.2019 (т. І а.с. 148) - рахунок від 08.06.2019 № 410 (т. І а.с. 147);

2 751,26 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 08.06.2019 (т. І а.с. 151) - рахунок від 08.06.2019 № 411 (т. І а.с. 150);

34 126,22 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 16.06.2019 (т. І а.с. 154) - рахунок від 16.06.2019 № 426 (т. І а.с. 153);

17 063,11 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 17.06.2019 (т. І а.с. 157) - рахунок від 17.06.2019 № 427 (т. І а.с. 156);

29 422,98 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 19.07.2019 (т. І а.с. 160) - рахунок від 19.07.2019 № 538 (т. І а.с. 159);

16 813,13 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 20.07.2019 (т. І а.с. 163) - рахунок від 20.07.2019 № 545 (т. І а.с. 162);

21 016,42 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 20.07.2019 (т. І а.с. 166) - рахунок від 20.07.2019 № 546 (т. І а.с. 165);

25 219,69 грн. - Акт приймання-передачі виконаних послуг від 21.07.2019 (т. І а.с. 169) - рахунок від 21.07.2019 № 547 (т. І а.с. 168).

Відповідачем оплата за надані послуги була здійснена з порушенням строку встановленого пунктом 3.5 Договору від 04.06.2018. Ця обставина не заперечується ТОВ "Ісіфорвардсервіс".

Відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що 3 % річних за прострочення оплати за Договором від 04.06.2018 за періоди з 17.01.2019 по 07.08.2019 складає суму у розмірі 3 487,01 грн. Судом перевірено правильність розрахунку наданого Позивачем /т. І а.с. 9-10/.

Індекс інфляції - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання, і його найменший період визначення складає місяць.

Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Судом встановлено, що інфляційні втрати за прострочення оплати за Договором від 22.06.2018 за періоди з 17.01.2019 по 11.07.2019 складають суму в розмірі 2 095,58 грн. Судом перевірено правильність розрахунку наданого Позивачем /т. І а.с. 10-11/.

Відповідно до частини другої статті 20 Господарського кодексу України кожний суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються, зокрема, шляхом застосування штрафних санкцій.

Згідно із статтею 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до пункту 7.1 Договору від 04.06.2018 за порушення замовником строку внесення плати за надані послуги замовник сплачує виконавцю пеню у розмірі 0,5 % відсотка вартості наданих послуг, з яких допущено прострочення строку оплати за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі п`ятнадцяти відсотків вартості наданих послуг

Судом встановлено, що пеня за прострочення оплати за Договором від 04.06.2018 за періоди з 17.01.2019 по 07.08.2019 складає суму в розмірі 40 902,77 грн. Судом перевірено правильність розрахунку наданого Позивачем /т. І а.с. 5-7/.

Судом встановлено, що штраф за прострочення оплати за Договором від 04.06.2018 складає суму в розмірі 83 010,62 грн. Судом перевірено правильність розрахунку наданого Позивачем /т. І а.с. 7-9/.

Відповідно до частини першої статті 233 Господарського кодексу України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов`язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов`язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Згідно із частиною третьою статті 551 Цивільного кодексу України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Вирішуючи питання про зменшення розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов`язання, господарський суд повинен оцінити, чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на увагу; ступеню виконання зобов`язання боржником; причини (причин) неналежного виконання або невиконання зобов`язання, незначності прострочення виконання, наслідків порушення зобов`язання, невідповідності розміру стягуваної неустойки (штрафу, пені) таким наслідкам, поведінки винної особи (в тому числі вжиття чи невжиття нею заходів до виконання зобов`язання, негайне добровільне усунення нею порушення та його наслідки) тощо.

При цьому, зменшення розміру заявленого до стягнення штрафу є правом суду, за відсутності у законі переліку таких виняткових обставин, господарський суд, оцінивши надані сторонами докази та обставини справи у їх сукупності, на власний розсуд вирішує питання про наявність або відсутність у кожному конкретному випадку обставин, за яких можливе зменшення штрафу.

У контексті зазначеного, зменшення заявленого штрафу та пені, який нараховується за неналежне виконання стороною своїх зобов`язань кореспондується із обов`язком сторони, до якої така санкція застосовується, довести згідно з приписами ст. 74 ГПК України, ст. 233 ГК України те, що вона не бажала вчинення таких порушень, що вони були зумовлені винятковими обставинами та не завдали значних збитків контрагенту на підставі належних і допустимих доказів.

Вказана правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 16.10.2019 по справі № 910/143/19, від 21.10.2019 по справі № 910/1005/19.

Суд також враховує правову позицію викладену в рішенні Конституційного Суду України від 11.07.2013 № 7-рп/2013 у справі № 1-12/2013, згідно якої у випадку нарахування неустойки, яка є явно завищеною, не відповідає передбаченим у пункті 6 статті 3, частині третій статті 509 та частинах першій, другій статті 627 ЦК України засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права, суд має право її зменшувати. Наявність у кредитора можливості стягувати із споживача надмірні грошові суми як неустойку змінює її дійсне правове призначення, оскільки неустойка має на меті, в першу чергу, стимулювати боржника до виконання основного грошового зобов`язання та не може лягати на нього непомірним тягарем і бути джерелом отримання невиправданих додаткових прибутків для кредитора.

Враховуючи інтереси сторін, поведінку винної сторони та ступень виконання зобов`язання, а саме сплату суму основного боргу, незначне прострочення Відповідачем оплати за Договором від 04.06.2018, відсутність у матеріалах справи доказів спричинення збитків Позивачу, компенсацію втрат від інфляції та стягнення 3 % річних, суд вважає за можливе зменшити суму пені до 30 677,08 грн. та суму штрафу до 62 257,97 грн.

На підставі викладеного, суд вважає такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги в частині стягнення з Відповідача 30 677,08 грн. - пені, 62 257,97 грн. - штрафу, 3 487,01 грн. - 3 % річних та 2 095,58 грн. - інфляційних втрат.

При розподілі господарських витрат суд виходить з положень пункту 2 частини першої статті 129 Господарського процесуального кодексу України, згідно із якими судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При цьому, судовий збір в разі зменшення судом розміру пені покладається на Відповідача без врахування зменшення такого розміру.

Керуючись частиною першою статті 11, 509, статтями 525, 526, частиною першою статті 530, статтею 549, частину третю статті 551, частиною другою статті 625, статтею 629 Цивільного кодексу України, частиною другою статті 20, статтею 193, частину першу 233 Господарського кодексу України, статтями 73, 74, 76-80, 86, 123, 124, 129, 236, 237, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісіфорвардсервіс» (65005, м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 42-А, код ЄДРПОУ 41075114) на користь Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (65481, м. Южне, вул. Берегова, 13, код ЄДРПОУ 04704790) 30 677,08 грн. (тридцять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 08 коп.) - пені , 62 257,97 грн. (шістдесят дві тисячі двісті п`ятдесят сім гривень 97 коп.) - штрафу, 3 487,01 грн. (три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень 01 коп.) - 3 % річних, 2 095,58 грн. (дві тисячі дев`яносто п`ять гривень 58 коп.) - інфляційних втрат та витрати на сплату судового збору в розмірі 2 102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 коп.).

3. Відмовити в задоволенні позову Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісіфорвардсервіс» в частині стягнення пені в розмірі 10 225,69 грн. та штрафу в розмірі 20 752,65 грн.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги через господарський суд Одеської області відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» ГПК України, в строк встановлений частиною першою статті 256 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням пункту 4 розділу X "Прикінцеві положення" цього кодексу.

Повний текст складено 01 липня 2020 р.

Суддя Ю.А. Шаратов

Дата ухвалення рішення26.06.2020
Оприлюднено02.07.2020

Судовий реєстр по справі —916/118/20

Рішення від 26.06.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Шаратов Ю.А.

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Шаратов Ю.А.

Ухвала від 16.04.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Шаратов Ю.А.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Шаратов Ю.А.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Шаратов Ю.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні